Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

PRIJAVA NA SFD E-NOVICE

Farmacevtski vestnik

Arhiv preteklih številk

Vsebina revije Farmacevtski vestnik je objavljena od začetka izhajanja leta 1950. Celotna revija je prosto dostopna v pdf formatu od leta 2004. Letnik 2018 sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz sredstev državnega proračuna iz naslova razpisa za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij.
Prenesite zadnjo številko (.pdf)

O Slovenskem farmacevtskem društvu

Povezovanje farmacevtov, ki se je začelo že leta 1945, je dobilo pravno-formalno podlago za ustanovitev samostojnega društva farmacevtov leta 1950. Leta 1961 so se društvu pridružili tudi farmacevtski tehniki. Od vsega začetka se člani znotraj društva združujejo v podružnice po regionalnem načelu in v sekcije po strokovnem interesu. Danes aktivnosti potekajo v 9 podružnicah in 12 sekcijah.

Od leta 1975 Društvo podeljuje najbolj zaslužnim članom Minařikova odličja, od leta 1990 Minařikova priznanja. Priznanja se imenujejo po našem znanem zgodovinarju farmacije prof. Francu Minařiku. Seznam prejemnikov priznanj! Delovanje društva urejajo društveni akti, člane društva zavezuje kodeks farmacevtske etike članov SFD.