Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Gorenjska podružnica

Maja Valter, mag. farm.
JZ Gorenjske lekarne
Lekarna Zlatorog Bled
Prešernova c.36
4260 Bled

Telefon: 
E-pošta:
maja.valter@gmail.com
OBVESTILA:Strokovno srečanje GP SFD – Dislipidemije - vpliv na srčno žilno ogroženost

 Strokovno srečanje Gorenjske podružnice SFD – Dislipidemije - vpliv na srčno žilno ogroženos t 12.12.2019 ob 20.00 Dvorana NLZOH, Gosposvetska ulica 12, Kranj 20.00 – 20.45 Dislipidemija Mateja Verdinek, dr.med, Splošna bolnica Jesenice 20.45 – 21.15...

Strokovno srečanje GP SFD – Rinosinuzitis pri otrocih

Datum dogodka 28.11.2019

  Strokovno srečanje Gorenjske podružnice SFD 28.11.2019 ob 20.00 Dvorana NLZOH, Gosposvetska ulica 12, Kranj 20.00 – 21.00 Rinosinuzitis pri otrocih – etiologija, terapija in izkušnje Predavatelj: asist. dr. Klemen Jenko, dr.med., spec. orl. Programu strokovnega...