Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Pomurska podružnica

Nina Šterbenc, mag. farm.
Pomurske lekarne
Kocljeva 2
9000 Murska Sobota

Telefon:
E-pošta: nina.sterbenc@gmail.com
OBVESTILA:Trenutno ni nobenih obvestil.