Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Zasavska podružnica

Ana Ključevšek, mag. farm.

Naslov: Zasavske lekarne
Telefon:
E-pošta:dol@zasavske-lekarne.si; akljucevsek@gmail.comOBVESTILA:Bolnik s težavami očesne površine

26.05.2015

Lepo vabljeni na strokovno predavanje v Lekarno Trbovlje. Predaval bo prim. Uroš Prelesnik, dr. med., spec. okul.