Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Zasavska podružnica

Maja Starič, mag. farm.
Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje

E-pošta: maja.staric@gmail.comOBVESTILA:Bolnik s težavami očesne površine

26.05.2015

Lepo vabljeni na strokovno predavanje v Lekarno Trbovlje. Predaval bo prim. Uroš Prelesnik, dr. med., spec. okul.