Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Sekcija farmacevtskih znanosti

prof.. dr. Irena Mlinarič Raščan mag. farm.
Fakulteta za farmacijo
Aškerčeva 7
1000 Ljubljana

Telefon: (01) 476 96 00
E-pošta: irena.mlinaric-rascan@ffa.uni-lj.si

OBVESTILA:Trenutno ni nobenih obvestil.