Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Sekcija kliničnih farmacevtov

asist. dr. Alenka Kovačič, mag. farm., spec.
Bolnišnična lekarna, Odsek za klinično farmacijo
Splošna bolnišnica Murska Sobota

E-pošta: alenka.kovacic@sb-ms.si

OBVESTILA:Delavnice kliničnih farmacevtov iz ESCP

23.12.2019     Datum dogodka 25.01.2020

VABILO Vabim vas na srečanje Sekcije kliničnih farmacevtov, ki bo v soboto, 25. 1. 2020 ob 9.00 uri na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana (velika predavalnica). Strokovni program srečanja »Delavnice kliničnih farmacevtov iz ESCP« 9.00 Pozdrav in...