Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Sekcija kliničnih farmacevtov

asist. dr. Alenka Kovačič, mag. farm., spec.
Bolnišnična lekarna, Odsek za klinično farmacijo
Splošna bolnišnica Murska Sobota

E-pošta: alenka.kovacic@sb-ms.si

OBVESTILA:Jesensko srečanje Sekcije kliničnih farmacevtov

28.09.2018

Vsi člani Sekcije kliničnih farmacevtov ste lepo vabljeni na jesensko srečanje, ki bo v torek 9. oktobra 2018 ob 17.00 v Ljubljani. Vabilo s programom je v priponki.