Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Sekcija kliničnih farmacevtov

asist. dr. Alenka Kovačič, mag. farm., spec.
Bolnišnična lekarna, Odsek za klinično farmacijo
Splošna bolnišnica Murska Sobota

E-pošta: alenka.kovacic@sb-ms.si

OBVESTILA:Prednovoletno strokovno srečanje Sekcije kliničnih farmacevtov

04.11.2019     Datum dogodka 05.12.2019

Vabim vas na prednovoletno srečanje Sekcije kliničnih farmacevtov, ki bo v četrtek, 5.12.2019 ob 16.30 uri v Radisson Blu Plaza hotelu, Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana. Strokovni program srečanja »Klinična farmacija in novosti v letu 2019« 16:30-17:00 1. Novi pristopi v obravnavi oseb s sladkorno...