Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Občni zbor s strokovnim predavanjem
VEDENJSKE TEŽAVE PRI OTROCIH: MOTNJE POZORNOSTI, NESPEČNOST IN DRUGO
dr. Maruša Hribar, mag. farm.

15.02.2018

 SLOVENSKO FARMACEVTSKO DRUŠTVO
Homeopatska sekcija

Vabilo

Homeopatska sekcija pri SFD vas vabi na redni letni Občni zbor s
strokovnim predavanjem

v sredo, 14.marca 2018 ob 16.uri v predavalnici Kemofarmacije,
Cesta na Brdo 100 v Ljubljani


Dnevni red:
1. Potrditev delovnih teles Občnega zbora
2. Poročilo predsednice HS o delu, finančno poročilo za l.2017, poročilo nadzornega odbora sekcije
3. Predstavitev programa in finančni načrt za l.2018
4. Predlogi za novo predsedstvo Homeopatske sekcije
5. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev na Kodeksa farmacevtske etike članov SFD ter Pravil SFD
6. Aktivnosti v okviru ECH SC Pharmacy
7. Razno
 


Strokovno predavanje dr. MARUŠA HRIBAR, mag. farm.:
*VEDENJSKE TEŽAVE PRI OTROCIH: MOTNJE POZORNOSTI,

NESPEČNOST IN DRUGO*


Potrdila o udeležbi bomo podelili na predavanju.

V upanju, da se srečamo v čim večjem številu vas lepo pozdravljam,


Alenka Andjelić Dolžan
Predsednica Homeopatske sekcije SFD


« Nazaj