Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Simpozij Sekcije farmacevtskih tehnologov

24.01.2019

Stabilizacija metastabilnih oblik učinkovin
Lek Ljubljana,  13. 6. 2019

Program sledi kmalu!
 


« Nazaj