Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

PREDSTAVITEV 3 SPECIALISTIČNIH NALOG, 21.5.2019, 19.30, HOTEL CELEIA CELJE

- Mateja Kadilnik, mag. farm., spec.: OBLIKOVANJE PROTOKOLOV ZA FARMACEVTSKO OBRAVNAVO RAZLIČNIH PACIENTOV Z DEPRESIJO IN ANKSIOZNOSTJO V JAVNI LEKARNI NA OSNOVI RAZISKAVE MED PACIENTI, ZDRAVNIKI IN FARMACEVTI - Lidija Vrbovšek, mag. farm., spec.: OBVLADOVANJE TVEGANJ PRI PRIPRAVI MAGISTRALNIH ZDRAVIL - Teja Glavnik, mag. farm., spec.: VZPOSTAVITEV SISTEMA POROČANJA DOMNEVNIH NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL V CELJSKIH LEKARNAH IN ANALIZA ODDANIH POROČIL

« Nazaj