Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

12. Jesenski homeopatski simpozij
RAZŠIRJEN VPOGLED V RASTLINSKO MATERIJO MEDIKO

06.09.2019       Datum dogodka 05.10.2019

Prijavi se na dogodek

Razširjen vpogled v rastlinsko materijo mediko, s poudarkom na skupnih temah rastlinskih družin in višjih rodov nam bo na celodnevnem simpoziju odlični Dr. Dinesh Chauhan (Swasthya Homoeopathic Healing International Clinic Mumbaj, Indija) predal v predstavitvi svojega raziskovalnega dela o holističnih tematikah in povezovalnem ključu homeopatskih zdravil, pripravljenih iz določenih rastlinskih družin in višjih rodov, ustrezno novo shemo miazmov, organske afinitete in sfere delovanja. Program, kratka biografija predavatelja in spletne povezave so v pripetih datotekah.

PRIJAVA
Prijave sprejema tajništvo SFD preko spletne strani www.sfd.si, elektronske pošte: info@sfd.si ali faksa: 01 569 26 02
do četrtka, 3.oktobra 2019.
Ob prijavi navedite podatke o plačniku kotizacije in imena oseb, ki se bodo udeležile simpozija. Stroške kotizacije boste poravnali na podlagi računa, ki ga bo izstavilo društvo po prejemu prijave.

KOTIZACIJA (brez DDV)
vključuje udeležbo na simpoziju, posredovanje e-izročkov predavanj, potrdilo o udeležbi ter okrepčila med odmori.

Člani SFD          110 €
Nečlani SFD      150 €

V pričakovanju, da bomo skupaj osvojili veliko novega znanja, ki nas bo spodbudilo k nadaljnjem raziskovanju,
vas lepo pozdravljam.

Alenka Andjelić Dolžan, mag.farm.
Predsednica homeopatske sekcije, SFD

Pripete datoteke:

Prijavni obrazec

Imam licenco za samostojno opravljanje poklica magister farmacije pri izvajalcu lekarniške dejavnostiMesto zaposlitve, npr. Lekarna Škofja Loka

Naslov delodajalca,
npr. JZ Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj


Polja označena z (
) so obvezna.

« Nazaj