Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

RAZPIS ZA PODELITEV DRUŠTVENIH PRIZNANJ V LETU 2020

13.12.2019      

RAZPIS ZA PODELITEV DRUŠTVENIH PRIZNANJ V LETU 2020

Odbor za podeljevanje društvenih priznanj objavlja
RAZPIS ZA PODELITEV DRUŠTVENIH PRIZNANJ V LETU 2020.
Predloge za prejem društvenih priznanj vložijo podružnice in sekcije SFD v skladu z določili Pravilnika o podeljevanju društvenih priznanj
najkasneje do vključno
31. januarja 2020.
Predlogi morajo biti pripravljeni na obrazcih, ki so del pravilnika in so objavljeni na spletni strani www.sfd.si, zavihek »O društvu/Društvena priznanja«.
Sestavni del vloge je utemeljitev ter sklep društvenega organa, ki je predlog potrdil.
Pri predlogu za Minařikovo odličje je priložena tudi bibliografija.
V utemeljitvi predlagatelj navede zasluge kandidata pri delovanju društva, pri razvoju farmacije v dobrobit družbe in okolja, skladno s kriteriji, kot so določeni v pravilniku.
Predlagatelj pridobi tudi soglasje kandidata, da se strinja z oddajo vloge.
Popolno vlogo predlagatelj pošlje v elektronski obliki na naslov info@sfd.si, en podpisan in žigosan izvod pa po navadni pošti na naslov:
Slovensko farmacevtsko društvo, Dunajska cesta 184A, 1000 Ljubljana.
 


« Nazaj