Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

OBČNI ZBOR in strokovno srečanje Sekcije farmacevtov javnih lekarn

09.01.2020       Datum dogodka 04.02.2020

VABILO


Vljudno vabljeni člani Sekcije farmacevtov javnih lekarn
na redni letni OBČNI ZBOR,
ki bo 04. 02. 2020 ob 17.30 na sedežu Krke d.d. na Dunajski cesti 65 v Ljubljani.

DNEVNI RED:
1. Imenovanje delovnih teles občnega zbora
2. Poročilo predsednice o delu in poslovanju SFJL
3. Poročilo nadzornega odbora
4. Predstavitev programa dela za leto 2020
5. Obravnava osnutka Pravilnika o delovanju podružnic in sekcij
6. Predlogi za društvena priznanja za leto 2021
7. Sprejem sklepov

Po občnem zboru sledi strokovno srečanje Sekcije farmacevtov javnih lekarn z naslovom
BOLJE PREPREČITI KOT ZDRAVITI - POGLED GASTROENTEROLOGA IN FARMACEVTA

18.30 – 19.30
As. Samo Plut, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, KOGE 60 minut
Pogled gastroenterologa
19.30 – 19.50
Tanja Tomšič, mag. farm. spec., Lekarna UKC Maribor, 20 minut
Pogled farmacevta

PROGRAMU STROKOVNEGA SREČANJA je LZS dodelila 1,5 LICENČNIH TOČK ZA MAGISTRE FARMACIJE Z LICENCO.

Spletna prijava ni več mogoča.
« Nazaj