Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Občni zbor posavske podružnice SFD

 VABILO

 

 

v TOREK, dne 13. 4. 2021, ob 19.30 uri, Vas vabimo

 da se udeležite spletnega občnega zbora Posavske podružnice SFD.
Predlagan dnevni red:

     1. Imenovanje delovnih teles občnega zbora      2. Poročilo predsednice o delu in poslovanju podružnice za leto 2020      3. Poročilo nadzornega odbora      4. Razrešitev organov podružnice      5. Predstavitev programa dela za leto 2021      6. Obravnava predloga sprememb aktov SFD      7. Evidentiranje kandidatov za društvena priznanja za leto 2022      8. Volitve predsednika/ce, IO in NO podružnice      9. Predlog organov SFD (ni potrebno predlagati svoje kandidate za vse organe):

Predstavnik podružnice/sekcije v IO SFD

Nadzorni odbor

Izdajateljski svet

Odbor za podeljevanje društvenih priznanj

Disciplinsko sodišče


10. Razno

 

 

Prosimo, da se za udeležbo na občnem zboru obvezno prijavite preko obrazca na spletni strani SFD.
Povezavo do občnega zbora boste prejeli na elektronski naslov, ki ga boste navedli ob prijavi. Povezava bo potem aktivna še za strokovno srečanje po tem.

 

 

Vljudno vabljeni!

Predsednica PP SFD
Irena Groboljšek Kavčič, mag. farm.« Nazaj