Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

NOV PRAVILNIK O RAZVRŠČANJU ZDRAVIL NA LISTO

01.06.2013

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na 13. seji dne 3. 4. 2013 sprejela Pravilnik o razvrščanju zdravil na listo, ki je bil objavljen 26. aprila 2013 v Uradnem listu RS št. 35/2013. Pomembna novost so terapevtske skupine zdravil. Terapevtska skupina zdravil je po Pravilniku, ki je pričel veljati 11. maja 2013, »skupina zdravil, razvrščenih na pozitivno in vmesno listo zdravil z enako terapevtsko indikacijo, ki lahko vključuje posamezna zdravila, kombinirana zdravila in različne farmacevtske oblike zdravila, ki jo določi Zavod«. Poleg postopkov in pogojev za določanje terapevtskih skupin zdravil, Pravilnik opredeljuje tudi določanje najvišjih priznanih vrednosti za terapevtske skupine zdravil, ki jih bo ZZZS, tako kot za medsebojno zamenljiva zdravila, spreminjal praviloma enkrat na dva meseca.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o razvrščanju zdravil na listo iz leta 2010 (Uradni list RS, št. 110/10).« Nazaj