Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Farmacevtski vestnik

Farmacevtski vestnik, 4. številka, 2020 - tema MOŠKI IN ZDRAVILA
(PDF dokument)

Vsebina:

Vsebina
IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI
Ana Kodrič, Mitja Kos
Odnos do zdravil in sodelovanje bolnikov s hipertenzijo pri zdravljenju z zdravili v Sloveniji
Medication beliefs and medication adherence in patients with hypertension in Slovenia

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI
Kristina Groti Antonić, Mojca Jensterle Sever
Pozno nastali hipogonadizem
Late-onset hypogonadism

Maruša Cvek, Barbara Koder
Neželeni učinki zdravil na spolno funkcijo in plodnost pri moških
Adverse drug effects on male sexual function and ferility

Marjeta Rak Namestnik
Zdravila brez recepta in prehranska dopolnila za obvladovanje moških težav
Over-the-counter medications and dietary supplements to relieve health problems in men

Anja Prešern, Samo Kreft
Fitosteroli – naravna pomoč pri povišanem holesterolu
Phytosterols – a natural remedy for elevated cholesterol

STROKOVNI ČLANKI
Mateja Lobe Prebil
Varnost uporabe gloga pri boleznih srčno-žilnega sistema
Safety of hawthorn use in cardiovascular diseases

DRUŠTVENE VESTI
Ekskurzija Sekcije za zgodovino farmacije pri SFD
Novice iz sveta farmacije
Predstavitev knjige Management v zdravstvenih organizacijah


Farmacevtski vestnik, 3. številka, 2020 - tema PREBAVNI TRAKT
(PDF dokument)

Vsebina:


Tomaž Polak, Blaž Cigić
Molekule, ki definirajo hrano
Molecules that define food

Lucija Peterlin Mašič
Odmerki mineralov in vitaminov
Doses of minerals and vitamins

Simon Žakelj
Absorpcija makrohranil, mikrohranil in zdravilnih učinkovin
Absorption of macronutrients, micronutrients and active pharmaceutical ingredients

Špela Zupančič, Mirjana Gašperlin
Ali lahko z dostavnimi sistemi izboljšamo učinkovitost vitaminov in mineralov?
Can the delivery systems improve the efficiency of vitamins and minerals?

Gregor Novak
Malabsorpcijski sindrom
Malabsorption syndrom

Matej Dobravc Verbič
Malabsorpcija kot posledica jemanja zdravil
Malabsorption due to use of medications

Samo Rožman
S protitumornimi zdravili povzročena diareja
Systemic cancer treatment-related diarrhoea

Metka Tomašič
Obravnava pacienta z drisko v lekarni

Treatment of a patient with diarrhea in a pharmacy

Davorina Petek
Kdaj naj se oseba z bolečinami v prebavilih odloči za obisk pri osebnem zdravniku?
When should a person with gastrointestinal pain visit a family doctor?

Nastja Turk
Samozdravljenje bolečine v prebavnem traktu
Self-medication of pain in the digestive system

Andrea Šetina
Vloga enteralne prehrane v sodobni klinični obravnavi posebnih skupin bolnikov
The role of enteral nutrition in the treatment of specific patient groups


Farmacevtski vestnik, 2. številka, 2020 - tema COVID-19
(PDF dokument)

Vsebina:

Tihomir Tomašič
Koronavirus SARS-CoV-2 in bolezen covid-19
Coronavirus SARS-CoV-2 and covid-19 disease

Jasna Omersel, Alenka Šmid, Taja Zore, Lara Slavec, Damjan Avsec, Irena Prodan Žitnik, Joško Osredkar, Borut Božič, Janja Marc
Laboratorijska diagnostika covid-19: od dokazovanja okužbe do merjenja imunskega odziva
Laboratory diagnosis of COVID-19: from virus detection to immune response measurement

Lea Knez, Tanja Tomšič, Tina Morgan, Igor Locatelli
Z dokazi podprto zdravljenje covid-19 z zdravili
Evidence based medicine for covid-19 treatment

Tihomir Tomašič, Žiga Jakopin, Marko Anderluh
Protivirusne učinkovine proti SARS-CoV-2 za zdravljenje bolezni covid-19
Antiviral drugs against SARS-CoV-2 for the treatment of covid-19

Mojca Lunder, Tomaž Bratkovič, Borut Štrukelj
Podporno zdravljenje covid-19 in preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2
Supportive therapy for covid-19 and preventing SARS-CoV-2 infection

Samo Kreft
Škrlatni ameriški slamnik (Echinacea purpurea) za zdravljenje in preprečevanje covid-19
Echinacea purpurea in the treatment and prevention of covid-19

Žiga Jakopin, Marko Anderluh, Mojca Lunder, Tomaž Bratkovič
Blaženje sindroma sproščanja citokinov pri covid-19
Alleviating cytokine release syndrome in covid-19

Tomaž Bratkovič, Mojca Lunder, Nika Lovšin
Razvoj cepiv proti virusu SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 vaccine pipeline

Farmacevtski vestnik, 1. številka, 2020 - posvečena FFA UL
(PDF dokument)

Vsebina:

VSEBINA

O FAKULTETI ZA FARMACIJO

Irena Mlinarič-Raščan
Predgovor dekanje Fakultete za farmacijo

Irena Mlinarič-Raščan, Mojca Lunder, Marko Anderluh, Rok Dreu,
O Fakulteti za farmacijo: Ljudje oblikujemo ustanovo

Borut Božič, Bojan Doljak, Julijana Kristl
Vzpostavljanje evropskega modela izobraževanja na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani

Drugi o Fakulteti za farmacijo

Rok Dreu, Irena Mlinarič Raščan
Infrastrukturna podpora raziskavam in povezovanje ekspertiz kateder Fakultete za farmacijo

Tajništvo fakulteta za farmacijo

Nuša Japelj, Anže Zidar
Kako z obštudijskimi dejavnostmi do boljših kariernih priložnosti?


PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Marija Bogataj, Tjaša Felicijan, Iztok Grabnar, Mojca Kerec Kos, Tomaž Vovk, Jurij Trontelj, Simon Žakelj, Albin Kristl
Ali lahko z modeli napovemo usodo zdravila v telesu in optimiramo zdravljenje?
Can models predict the drug performance in vivo and optimise pharmacotherapy?

Mojca Lunder, Anja Pišlar, Borut Štrukelj, Urša Pečar Fonović, Tomaž Bratkovič
Sodobna farmacevtska biologija: od tradicije do inovativnih terapij
Modern pharmaceutical biology: traditional to innovative therapies

Aleš Obreza, Danijel Kikelj, Stanislav Gobec
Ali lahko z novimi protimikrobnimi učinkovinami zmagamo v boju z bakterijami?
Can we win the fight with bacteria using new antimicrobial compounds?

Julijana Kristl, Špela Zupančič, Rok Dreu, Odon Planinšek, Alenka Zvonar Pobirk, Ilija German Ilić, Pegi Ahlin Grabnar, Mirjam Gosenca Matjaž, Petra Kocbek, Stane Srčič, Mirjana Gašperlin
Z razvojem sodobnih tehnologij in naprednih dostavnih sistemov do učinkovitejšega zdravljenja
Development of innovative technologies and advanced drug delivery systems for more efficient therapy

Janja Marc, Irena Mlinarič Raščan, Borut Božič, Matjaž Jeras, Janja Zupan, Barbara Ostanek, Alenka Šmid, Dunja Urbančič, Nika Marija Lovšin, Klemen Čamernik, Jasna Omersel, Nataša Karas Kuželički
Personalizirani pristopi v klinični biokemiji in laboratorijski medicini: včeraj, danes, jutri
Personalised approaches in clinical biochemistry in laboratory medicine: Past, present and future

Nanča Čebron Lipovec, Lea Knez, Špela Žerovnik, Ana Kodrič, Janja Jazbar, Urška Nabergoj Makovec, Nejc Horvat, Igor Locatelli, Mitja Kos
Izzivi na poti zdravila od prihoda na trg do varnega in učinkovitega zdravljenja pacienta
Challenges on the medication pathway from market launch to the safe and effective patient treatment


Farmacevtski vestnik, 5. številka, 2019
(PDF dokument)

Vsebina:

STROKOVNI ČLANKI
Melita Stopar Zeme
Titracija zdravil pri srčnem popuščanju
Use of medicines in the treatment of heart failure

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES
Demetrij Petrica, Tina Žnidaršič, Mojca Kerec Kos
Analiza farmacevtske obravnave bolnikov ob odpustu iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča
Analysis of pharmaceutical care at the discharge from University rehabilitation institute, Republic of Slovenia – Soča

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES
Mark Stanojević, Marija Sollner Dolenc
Ocenjevanje tveganja za okolje za humana zdravila
Environmental risk assessment of medicinal products for human use

Marjeta Zagožen, Andreja Čerenak, Samo Kreft
Uporaba konoplje pri zdravljenju kožnih bolezni

Cannabis use for the treatment of skin diseases

Maja Bjelošević, Mirjana Gašperlin, Mirjam Gosenca Matjaž
Peptidi v kozmetiki – smotrnost njihove uporabe
Peptides in cosmetics – relevance of their use

Maja Černilec, Vladka Čurin Šerbec
Pomen kakovosti protiteles v raziskavah
Significance of antibody quality in research

Klavdija Stare, Samo Kreft, Vesna Forštnerič Lesjak
Pomladanski jeglič (Primula veris L.) z vidika antropozofske medicine
Primula veris in the anthroposophic medicine


Farmacevtski vestnik, 4. številka, 2019
(PDF dokument)

Vsebina:

Tadej Durič
Bolezni jeter in interpretacija jetrnih testov
Hepatic diseases and liver biochemistry tests interpretation

Katja Novak
Ciroza jeter
Liver cirrhosis

Mojca Matičič
Virusni hepatitis
Viral hepatitis

Boštjan Martinc
Z zdravili povzročene okvare jeter
Drug-induced liver injury.

Polonca Drofenik
Izbira in prilagajanje odmerjanja zdravil pri boleznih jeter

Drug selection and dosing in patients with liver disease

Lea Knez
Interakcije med zdravili na nivoju presnove v jetrih
Drug interactions in patients with liver diseases

Patricija Dolinar
Uporaba zdravilnih rastlin in prehranskih dopolnil pri samozdravljenju bolezni jeter
The use of medicinal herbs and food supplements in self-treatment of liver diseases

Andrea Šetina, Samo Kreft
Hepatotoksičnost zdravilnih rastlin in prehranskih dopolnil
Hepatotoxicity of medicinal herbs and food supplements

Urška Nabergoj Makovec, Mitja Kos
Z dokazi podprta storitev pregled uporabe zdravil v Sloveniji
Evidence based medicines use review in Slovenia

Neža Pišek
Izzivi pri svetovanju bolniku s cirozo jeter v lekarni
Challenges of medication coumseling to a patient with liver cirrhosis in a pharmacy

Matej Dobravc Verbič
Primer bolnika z resnimi zapleti ob napredovali jetrni cirozi
A patient with severe complications of progressive liver cirrhosis

Farmacevtski vestnik, številka 3, 2019
(PDF dokument)

Vsebina:

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Kombinacija zaviralcev imunskih kontrolnih točk z radioterapijo, kemoterapijo in tarčnim zdravljenjem / Combining immune checkpoint inhibitors with chemotherapy, radiotherapy and targeted therapy (Bošnjak M, Čemažar M, Serša G)
Kemični motilci endokrinega sistema / Endocrine disrupting chemicals (Gramec Skledar D, Peterlin Mašič L)
Izoprostani in nevroprostani kot biološki označevalci oksidativnega stresa / Isoprostanes and neuroprostanes as biomarkers of oxidative stress (Plesničar T, Mravljak J)
Chagasova bolezen in učinkovine za njeno zdravljenje / Chagas disease and drug substances fot its treatment (Vokič N, Gomišček G, Sollner Dolenc M)
Farmakogenomsko vrednotenje tiopurinov / Pharmacogenomic evaluation of thiopurines (Urbančič D, Šmid A, Mlinarič-Raščan I)
Estetrol – naravni selektivni modulator receptorjev za estrogene / Estetrol – natural selective estrogen receptor modulator (Knific T, Sinreih M, Lanišnik Rižner T)

DRUŠTVENE VESTI
Otvoritev lekarniškega in alkemističnega muzeja v Radovljici
Umetnostni zbirki dr. Franca Kozjeka na pot
44. skupščina SFD in simpozij
Podelitev društvenih priznanj v letu 2019

Farmacevtski vestnik, številka 2, 2019
(PDF dokument)

Vsebina:

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Najpogostejše bolezni ščitnice / Most frequent thyroid disorders (Gaberšček S)
Radiofarmaki v obravnavi bolezni ščitnice / Radiopharmaceuticals in the management of thyroid disease (Krošelj M)
Vloga farmacevta pri zdravljenju bolezni ščitnice / The role of a pharmacist in the treatment of thyroid diseases (Pisk N)
Na kratko o mineralih v Dioskoridovem delu Materia medica / Briefly on minerals in Dioscorides' Materia medica (Obreza A)
Epidemiologija in diagnostika osteoporoze / Epidemiology and diagnostics of osteoporosis (Kocjan T)
Farmakoterapija osteoporoze / Pharmacotherapy of osteoporosis (Korpar M)
Makro- in mikrohranila pri zdravljenju osteoporoze / Macro- and Micronutrients at Treatment of Osteoporosis (Marc J)
Anemija: prepoznavanje bolezni in dejavniki tveganja / Anaemia: disease evaluation and risk factors (Preložnik Zupan I)
Fiziološki pomen železa ter nadomestno zdravljenje ob anemiji zaradi pomanjkanja železa / Physiological role of iron and treatment of iron deficiency anemia (Koder B)
Obravnava anemij v nefrologiji / Management of anaemia in nephrology (Kenda S)
Obravnava anemij in pomanjkanja železa v onkologiji / Management of anaemia and iron deficiency in patients with cancer (Rožman S)
Parodontalna bolezen je najbolj razširjeno kronično vnetje obzobnih tkiv pri ljudeh / Periodontal disease is the most prevalent chronic inflammation of periodontal tissues in humans (Petelin M)
Mikrobiota ustne votline / Human oral microbiome (Lapanje A)
Napredni dostavni sistemi učinkovin za preventivo in zdravljenje parodontalne bolezni / Advanced drug delivery systems for prevention and treatment of periodontal disease (Kristl J)
Vloga farmacevta pri skrbi za ustno zdravje / The role of a pharmacist in the oral health care (Luštrik M)

KRATKI ZNANSTVENI ČLANKI – SHORT SCIENTIFIC ARTICLES

Klinični primer osteoporoznega zloma po kronični uporabi glukokortikoidov / Clinical case of osteoporotic fracture following long-term glucocorticoid use (Štrancar Fatur K)Farmacevtski vestnik, številka 1, 2019
(PDF dokument)

Vsebina:

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Klinična farmakologija in farmakoterapija na Visoki medicinski šoli v Padovi leta 1840 / Clinical pharmacology and pharmacotherapy at the Medical High School in Padua 1840 (Krbavčič A.)
Polifarmakoterapija pri bolniku s sladkorno boleznijo / Polypharmacotherapy in a patient with diabetes (Kovačič A.)

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Peroralni antidiabetiki – pregled stanja in pogled v prihodnost / Oral antidiabetic drugs – current overview and future perspectives (Zidar N.)
Onkraj urejene glikemije: zmanjšanje srčno-žilnih zapletov pri bolnikih s sladkorno boleznijo / Beyond glycaemia control: reduction of cardiovascular complications in diabetes mellitus patients (Lunder M., Janić M.)
Zdravljenje nevropatske bolečine kot zapleta sladkorne bolezni / Treatment of painful diabetic neuropathy (Šoštarić S.)
Mehanizmi razvoja bakterijske odpornosti na antibiotike / Understanding the mechanisms of antibiotic resistance (Zidar N.)
Rastlinski izvlečki ekstrakcije s superkritičnimi tekočinami in njihova uporaba / Supercritical fluid plant extracts and their use (Kramberger K, Kočevar Glavač N.)
Modulacija povezovanja eksonov s protismiselnimi oligonukleotidi kot terapevtska strategija / Splicing modulation with antisense oligonucleotides as a therapeutic strategy (Bratkovič T.)

DRUŠTVENE VESTI

Razpis za zasedbo delovnega mesta generalni sekretar / sekretarka Društva
3. strokovno srečanje Sekcije za zgodovino farmacije

Farmacevtski vestnik, številka 5, 2018
(PDF dokument)

Vsebina:

VSEBINA

ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Zdravljenje z zdravili, urejenost bolezni in kakovost življenja bolnikov z astmo in KOPB v Sloveniji / Medication use, disease control and quality of life among patients with asthma and COPD in Slovenia (Janežič A, Morgan T, Locatelli I, Kos M) 321

Iz zakladnice Slovenskega farmacevtskega društva: knjiga Farmacevtska dognanja iz leta 1804
/ From the treasury of the Slovenian Pharmaceutical Society: Pharmaceutische Erfarungen from 1804 (Kraner K, Obreza A) 329

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Naravne spojine kot viri spojin vodnic v farmacevtski kemiji / Natural compounds as sources of lead compounds in drug discovery (Zidar V) 335

Indijska bosvelija – indijska zdravilna rastlina s tradicijo in dokazi / Boswellia serrata – Indian medicinal plant with tradition and evidence (Bohte I) 341

Uporaba navadne konopljike pri obolenjih ženskega reproduktivnega sistema / Use of Vitex agnus-castus in women’s reproductive system disorders (Lobe Prebil M) 347

Pregled uporabe mace (Lepidium meyenii) pri različnih zdravstvenih stanjih / Overview of maca (Lepidium meyenii) uses in different health conditions (Gubič Š, Hiti L) 352

Vražji krempelj– kako dobro ga poznamo?
/ Devil's Claw – How well do we know it? (Bedek N, Marovič N) 359

Prehranska genomika
/ Nutritional genomics (Zevnik K, Štravs P, Jamnik P) 364

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES
Novice iz sveta farmacije (Borut Štrukelj) 373

NOVOSTI IZ STROKE
Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem (Božič B) 371Farmacevtski vestnik, številka 4, 2018
(PDF dokument)

Vsebina:


Pridobivanje in vrednotenje rastlinskih izvlečkov / Production and evaluation of herbal extracts (Kočevar Glavač N)

Zakonodajna ureditev izdelkov iz zdravilnih rastlin / Regulation of products derived from medicinal herbs (Razinger B)

Proizvodnja izdelkov iz zdravilnih rastlin v galenskem laboratoriju / Production of products derived from medicinal herbs in a galenical laboratory (Bahar B)

Kriteriji za izbor rastlinskih prehranskih dopolnil za prodajo v lekarni / Criteria for the selection of herbal food supplements for sale in a pharmacy (Kreft S, Klinc I, Tuš M, Selak M, Prevodnik T, Pravst I)

Svetovanje o izdelkih iz zdravilnih rastlin v lekarni / Consulting about products derived from medicinal herbs in a pharmacy (Abazović M)

Ostanki antibiotikov in drugih zdravil v živilih živalskega izvora / Residues of antimicrobials and other drugs in food of animal origin (Šinigoj Gačnik K)Farmacevtski vestnik, številka 3, 2018
(PDF dokument)

Vsebina:

ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Analiza izbire soli zdravilnih učinkovin v zdravilih, registriranih v ZDA med leti 2007 in 2016 / Analysis of the selection of active pharmaceutical ingredients’ salts in medicinal products registered in the USA between 2007 and 2016 (Ule M, Časar Z)

Dejavniki tveganja za pomanjkanje vitamina D pri starejših /Risk factors for vitamin D deficiency in the elderly (Velnar T, Gradišnik L, Železnik D, Krajnc B, Uroš Maver)

Zdravstvena pismenost in zdravstvena pismenost, povezana z zdravili / Health literacy and medication literacy (Horvat N, Vidic L, Vidmar Š, Kos M)

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Brezšivna skrb pri zdravljenju z zdravili v Sloveniji / Seamless pharmaceutical care in Slovenia (Žerovnik Š, Čebron Lipovec N, Locatelli I, Kos M )

S staranjem povezano okrnjeno delovanje endotelija / Age-related endothelial dysfunction (Novak P, Turk Veselič M)

Maščevje kot novo neklasično steroidogeno tkivo / Adipose tissue – a new non-classical steroidogenic tissue (Carli T, Lanišnik Rižner T, Pintar T)

Stabilnost terapevtskih proteinov / Stability of therapeutic proteins (Temova Rakuša Ž, Roškar R)

DRUŠTVENE VESTI – ACTIVITIES FROM THE SOCIETY
Podelitev društvenih priznanj v letu 2018
Mileni Lešnjak ob visokem življenjskem jubileju


Farmacevtski vestnik, številka 2, 2018
(PDF dokument)

Vsebina:

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Biofarmacevtski vidiki interakcij med hrano in zdravili / Biopharmaceutical aspects of food-drug interactions (Felicijan T, Bogataj M)
Alkohol in zdravila / Alcohol and medicines (Peterlin Mašič L)
Vpliv kajenja na zdravilne učinkovine / The effect of smoking on drugs (Jakopin Ž)
Pojavljanje zdravilnih učinkovin in njihovih metabolitov v slovenskih vodah / The occurrence of pharmaceuticals and their metabolites in Slovene waters (Trontelj J, Klančar A, Roškar R)
Zdravljenje infekcijske driske / Treatment of infectious diarrhoea (Lejko Zupanc T)
Okužbe urogenitalnega trakta / Urogenital tract infections (Logar M)
Zapletena okužba sečil - primer iz klinične prakse / Complicated Urinary Tract Infection - Clinical Case (Drofenik P)
Preventiva in zdravljenje okužb na potovanjih v tropske kraje / Prevention and treatment of infections during travel in tropical areas (Dobravc Verbič M)
Antiseptiki in razkužila v lekarniški praksi / Antiseptics and disinfectants in pharmacy practise
(Kumperščak Duh M)
Pomen probiotikov pri okužbah / Importance of probiotics in infections (Berlec A)

KRATKI ZNANSTVENI ČLANKI – SHORT SCIENTIFIC ARTICLES

Primeri iz prakse (vpliv hrane na jemanje zdravil) / Everyday practice (effect of food on medication administration (Toni J)
Pljučnica pri bolniku z nevtropenijo in Feliteyevim sindromom / Pneumonia in neutropenic patient with felty΄s syndrome (Mavsar Najdenov B)
Okužba z bakterijo Clostridium difficile / Clostridium difficile infection (Bizjak V)
Dileme pri uporabi antibiotikov – klinični primeri / Dilemmas in antibiotic treatment – Clinical cases (Tomšič T)Farmacevtski vestnik, številka 1, 2018
(PDF dokument)

Vsebina:

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES
Začetki klinične farmacije v Sloveniji (Kozjek F, Sonc M)
Klinična farmacija: dosežki v obdobju 2001 do 2017 / Clinical pharmacy: achievements in the period 2001 to 2017 (Mrhar A)
Po poti klinične farmacije na Kliniki Golnik / The clinical pharmacy journey at clinic Golnik (Knez L, Jošt M, Morgan T, Muhič N, Stariha E, Toni J)
Stanje in dosežki na področju klinične farmacije v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana / The current state and achievements in the clinical pharmacy field at the University medical centre Ljubljana (Dobravc Verbič M, Laptoš M, Urh Š, Dobaja Borak M)
Terapevtsko spremljanje koncentracij učinkovin v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor / Therapeutic drug monitoring at the University medical centre Maribor (Drofenik P, Petre M)
Farmakoterapijski pregled in ambulante farmacevta svetovalca v Sloveniji / Pharmacotherapy review and Clinical Pharmacist’s Consultation Practice in Slovenia (Kovačič A)

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES
Uvajanje storitve pregled uporabe zdravil v Sloveniji / Implementation of medicines use review service in Slovenia (Pisk N, Madjar B, Nabergoj Makovec U, Kos M)

ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES
Klinični farmacevt - nov sodelavec nefrološkega zdravstvenega tima / Clinical pharmacist – a new member of nephrological medical team (Kenda S, Mavsar Najdenov B, Martinuč Bergoč M)
Klinično ovrednotenje intervencij farmacevta svetovalca v zdravljenju bolečine v ambulanti zdravstvenega doma pri starejših bolnikih s polifarmakoterapijo / Clinical Evaluation of Pharmacist Consultant Interventions in Community Health Centre in Nociceptive and Neuropathic Pain Pharmacotherapy in elderly patients treated with polypharmacy (Štuhec M, Gorenc K)

OSEBNE VESTI – PERSONAL NEWS
Naše sodelovanje s prof. dr. Francem Kozjekom (Dolinar J, Kogovšek Vidmar T, Lešnjak M, Štrukelj B)
Ob življenjskem jubileju prof. dr. Franca Kozjeka (Pałka E, Vodopivec P, Rustja E, Rotar A)Farmacevtski vestnik, številka 5, 2017
(PDF dokument)

Vsebina:


STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES
Od prve objave odkritja morfina (1805) do njegovega mednarodnega priznanja (1817) / From the first report on discovery of morphine (1805) to its international recognition (1817) (Krbavčič A, Pečar S)
Nevarnosti in ugotavljanje hipervitaminoz askorbinske kisline in vitamina D / Dangers and determination of ascorbic acid and vitamin D hypervitaminosis (Muminović B, Malešič I)

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES
Kakovost probiotičnih prehranskih dopolnil na slovenskem trgu v luči zakonodaje o zdravstvenih trditvah na živilih / Quality of probiotic supplements on the Slovenian market in the light of legislation on health claims on foodstuffs (Mohar Lorbeg P, Bogovič Matijašić B)

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES
Imunogenost bioloških zdravil / Immunogenicity of biological drugs (Bratkovič T)

NOVI DOKTORJI ZNANOSTI – NEW DOCTORS OF SCIENCE
NOVICE IZ SVETA FARMACIJE
DRUŠTVENE VESTI – ACTIVITIES FROM THE SOCIETY
Izpopolnjevalno izobraževanje iz klasične homeopatije
7. konferenca farmacevtskih znanosti Balaton-Baltic-Bled-Bospour
Osebne vesti
Letno kazalo

Farmacevtski vestnik, številka 4, 2017
(PDF dokument)

Vsebina:


PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Zdravila za zdravljenje Crohnove bolezni in ulceroznega kolitisa / Medicines for the treatment of Crohn´s disease and ulcerative colitis (Jakopovič K)
Klinična prehrana in kronična vnetna črevesna bolezen / Clinical nutrition and inflammatory bowel disease (Peklaj E)
Primer bolnice s Crohnovo boleznijo v zunanji lekarni / An example of a Crohn's disease patient in community pharmacy (Madjar B)
Ulcerozni kolitis-klinični primer / Ulcerative colitis-clinical case (Vilč L)
Novosti v zdravljenju multiple skleroze / New treatments of multiple sclerosis (Horvat Ledinek A)
Obvladovanje simptomov pri multipli sklerozi / Symptoms control in multiple sclerosis (Stare K)
Monoklonska protitelesa: kako naprej? / Monoclonal antibodies: What 's next? (Marc G)

ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI –ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES
Navade pri uporabi zdravil ter prehranskih dopolnil za krepitev odpornosti med odraslo slovensko populacijo / Ways in the use of medicines and dietary supplements to enhance resistance among adult Slovenian populations (Banović A, Pisk N, Lisjak Rijavec N, Pavšar H)

Farmacevtski vestnik, številka 3, 2017
(PDF dokument)

Vsebina:

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES
Uporaba zdravilnih rastlin pri zdravljenju živali / The use of medicinal plants in the treatment of animals (Munda M, Lipičnik Rozman L)

ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI –ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES
Kronična urtikarija in njen vpliv na kakovost življenja bolnikov / Chronic urticaria and its influence on patients' quality of life (Kramberger U, Kecelj Leskovec N, Jeras M)

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Zaviralci poli (adenozin difosfat-riboza) polimeraze pri zdravljenju raka / Poly (adenosine diphosphate-ribose) polymerase inhibitors in cancer therapy (Kenig S)
Gensko zdravljenje z virusnimi vektorji / Viral vectors in gene therapy (Šink A)
Sodobna zdravila za zdravljenje multiple skleroze in trendi v prihodnosti /Modern medicines for the treatment of multiple sclerosis and future trends (Lučev U)
Zaviralci in stabilizatorji interkacij med proteini /Inhibitors and stabilizators of protein-protein interactions (Bergant K, Perdih A)
Mezenhimske matične celice: uporaba in potencial za zdravljenje ter diagnostiko mišično-skeletnih boleznih / Mesenchymal stem cells: applications and potential in treatment and diagnosis of musculoskeletal disorders (Zupan J, Čamernik K, Jeras M, Barlič A, Drobnič M, Marc J)

DRUŠTVENE VESTI – ACTIVITIES FROM THE SOCIETY
42. skupščina SFD
Podelitev društvenih priznanj v letu 2017
V spomin Velislavi Zalokar
Popravek


Farmacevtski vestnik, številka 2, 2017
(PDF dokument)

Vsebina:


PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Miti ter znanstveno podprti dokazi o smislu in možnosti vplivanja na kislinskobazno in elektrolitsko homeostazo človeškega organizma
/ Myths and scientifically backedup proofs regarding the sense and possibility of influencing acido-base and electrolytic homeostasis in humans (Jeras M)
Miti in resnice o detoksifikaciji jeter z zdravilnimi rastlinami in prehranskimi dopolnili / Myths and truths about detoxification of liver with medicinal plants and food supplements (Kreft S)
Doping in uporaba prehranskih dopolnil v športu / Doping and use of nutritional supplements in sports (Žiberna L)
»Fat burners« – čudežna prehranska dopolnila za izgorevanje maščob: od mitov do resnice / »Fat burners« – miraculous weight-loss dietary supplements: from myth to reality (Jakopin Ž)
Starostniki: od epidemiologije do specifičnih lastnosti populacije - nekateri spregledani (javno)zdravstveni problemi starejših / Older adults: from epidemiology to the specific characteristics of the population - some of the overlooked (public) health problems of the older adults population (Gabrijelčič Blenkuš M, Robnik M)
Zakaj je lahko učinek zdravil pri starostnikih drugačen? / Why drugs act differently in elderly? (Kerec Kos M, Vovk T)
Starostnikom prijazne farmacevtske oblike / Older patients friendly dosage forms (Gašperlin M, Zvonar Pobirk A)
Demenca je izziv sodobne družbe / Dementia is a challenge of modern society (Gregorič Kramberger M)
Ishemična možganska kap - posebnosti pri zdravljenju starostnikov / Ischemic stroke - specificities in the treatment of the elderly (Cvetojević Z, Pretnar Oblak J)
Nefarmakološko zdravljenje nespečnosti pri starostnikih / Nonpharmacological treatment of late-life insomnia (Štukovnik V)
Obseg in značilnosti neprimernega predpisovanja zdravil za starostnike v Sloveniji / Extent and nature of inappropriate medication prescribing among elderly in Slovenia (Jazbar J, Locatelli I, Kos M)
Zdravljenje depresije pri starostnikih / Treating depression in the elderly (Tršinar M)

KRATKI ZNANSTVENI ČLANKI – SHORT SCIENTIFIC ARTICLES

Optimizacija zdravljenja z nekaterimi zdravili pri bolnici po možganski kapi z disfagijo (Pisk N)
Vloga in pričakovani učinki zdravil pri srčnem popuščanju s prikazom primera (Morgan T)
Težave povezane z zdravljenjem nespečnosti pri starostnikih - primer iz prakse farmacevta svetovalca (Milfelner – Ferk R)
Izzivi in nove priložnosti pri obravnavi dementnega bolnika v lekarni / Challanges and new opportunities in managment of a dementive patient in a community pharmacy (Glavnik T)
Farmacevtski vestnik, številka 1, 2017
(PDF dokument)

Vsebina:

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Poraba protimikrobnih in protiglivičnih zdravil v Sloveniji / Consumption of antibiotics and antimycotics (Fürst Jurij) 3
Antibiotična kirurška profilaksa – osnovni principi in trajanje / Antibiotic surgical prophylaxis – basic principles and duration of treatment (Nadrah Kristina) 6
Zdravljenje z lokalnimi antimikotiki. Kje so težave?/ Treatment with topical antimycotics – what are the difficulties? (Glavnik Teja) 10
Prilagajanje odmerkov protimikrobnih zdravil / Dose adjustments of the antimicrobial drugs (Drofenik Polonca) 14
Uporaba metilenskega modrila v zdravljenju septičnega šoka / The use of methylene blue in the treatment of septic shock (Jerenec Katja, Markota Andrej, Ferk Polonca) 25
Mejne vrednosti ostankov zdravilnih učinkovin in pomožnih snovi po čiščenju v proizvodnih prostorih / Exposure limits of residues of active ingredients and excipients after cleaning in production facilities (Kragelj Lapanja Nevenka, Sollner Dolenc Marija) 32

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Androgeni in rak endometrija – možnosti novih pristopov zdravljenja /Androgens and endometrial cancer – potential novel therapeutical approaches (Knific Tamara, Lanišnik Rižner Tea) 38

NOVI DOKTORJI ZNANOSTI
- NEW DOCTORS OF SCIENCE 48
ZANIMIVOSTI IZ STROKE – BRANCH NEWS 51
Generalna skupščina Evropskega združenja bolnišničnih farmacevtov, GA EAHP 2016
Poročilo iz evropskega homeopatskega kongresa na Dunaju
Častni doktorat prof. dr. Stanetu Srčiču

Farmacevtski vestnik, številka 6, 2016
(PDF dokument)

Vsebina:

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Clinical neurology of Huntington disease: a practical approach / Klinična nevrologija Huntingtonove bolezni: praktični pristop (Kobal J)

Gensko zdravljenje Huntingtonove bolezni / Gene therapy for Huntington's disease (Avsec D, Flegar I)

Doktor Janez Krizostom Pollini, ljubljanski mestni zdravnik, in njegovo tajno antivenerično zdravilo Decoctum Pollini/ Doctor Joannes Chrisostom Pollini, a municipial physician of Ljubljana, and his antivenereal medicament Decoctum Pollini (Krbavčič A)

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Implementacija smernice ICH M7 in vrednotenje genotoksičnih nečistot / Implementation of the ICH M7 guideline and evaluation of genotoxic impurities (Schmidt J, Peterlin Mašič L)

Pregled učinkovin v zdravljenju ran
/ An overview of drugs in the treatment of wounds (Anderluh M)

Imunogenost zaviralcev dejavnika tumorske nekroze alfa: nevarnost ali priložnost na področju zdravljenja vnetnih revmatičnih bolezni? / Immunogenicity of tumour necrosis factor alpha inhibitors: danger or opportunity in the treatment of inflammatory rheumatic diseases? (Ogrič M, Praprotnik S, Sodin-Šemrl S, Čučnik S)

IZ DRUŠTVENEGA ŽIVLJENJA
OSEBNE VESTI

Letno kazalo

Farmacevtski vestnik, številka 5, 2016
(PDF dokument)

Vsebina:

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI / REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES
Nevropatska bolečina / Neuropathic pain (Vintar N)
Zdravila za zdravljenje nevropatske bolečine / The pharmacological treatment of neuropathic pain (Urbanc M, Locatelli I)
Balonske samokrčljive črpalke za podkožno aplikacijo zdravil / Elastomeric pumps for subcutaneous drug administration (Tavčar P)

ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI / ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES
Uporaba protibolečinskih zdravil, ki so dostopna brez recepta v lekarni, med odraslo populacijo v Sloveniji / Use of over-the-counter analgesics among the adult Slovenian population (Banović A, Pisk N, Rijavec N, Gjerek J)

KRATKI ZNANSTVENI ČLANKI / SHORT SCIENTIFIC ARTICLES
Lajšanje bolečine z magistralnimi pripravki za dermalno uporabo (Gabrovšek P)
Zdravljenje bolečine onkološkega bolnika – primer v zunanji lekarni (Štubljar M)

DRUŠTVENE VESTI / ACTIVITIES FROM THE SOCIETY
41. skupčina SFD in Priznanja SFD 2016
Osebne vesti

Farmacevtski vestnik, številka 4, 2016
(PDF dokument)

Vsebina:

STROKOVNI ČLANKI – - PROFESSIONAL ARTICLES

SLEDI PROFESORICE DR. SAŠE BAUMGARTNER V FARMACIJI  (Kristl J)
Uveljavljanje slovenske farmacevtsko-tehnološke terminologije Enforcement of Slovenian pharmaceutical-technological terminology (Gašperlin M, Šmid Korbar J)
Majhne skrivnosti sodobnega celjenja ran / Tiny secrets of modern wound healing (Rošic Danko R)


PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Pomen razvoja alternativnih metod za testiranje sproščanja zdravilnih učinkovin iz farmacevtskih oblik s podaljšanim sproščanjem / The Importance of developing the alternative methods for testing the drug dissolution from extended release formulations (Hribar M, Bogataj M, Klančar U)
Vpliv motilitete želodca na prehod farmacevtskih oblik / Influence of gastric motility on the transit of dosage forms (Krese A, Mrhar A, Bogataj M)
Pomen magnetnoresonančnih metod pri raziskavah ogrodnih tablet s podaljšanim sproščanjem / Role of magnetic resonance methods in the research of the matrix tablets with controlled release (Mikac U, Sepe A, Kristl J)
Hidrofilne ogrodne tablete s prirejenim sproščanjem na osnovi izbranih naravnih polimerov / Hydrophilic matrix tablets with controlled release based on selected natural polymers (Pavli M, Kogej K, Vrečer F)
Fizikalne lastnosti polimerov v farmaciji – ali jih poznamo? / Physical properties of polymers used in pharmacy – do we really know them? (Draksler P, Lamešić D, Janković B)
S funkcionalnostjo povezane lastnosti hipromeloze kot tvorilca hidrofilnih ogrodnih tablet / Functionality-related characteristics of hypromellose used as a matrix forming agent (Devjak Novak S, Košir D, Vrečer F)
Pomen stisljivosti zmesi za tabletiranje za učinkovite industrijske procese / Importance of tableting mixture compression behaviour for efficient manufacturing processes (Šantl M, Vrečer F)
Peroralni pulzirajoči dostavni sistemi / Oral pulsatile therapeutic systems (Planinšek O)
Nanosuspenzije – aktualni nanotehnološki pristop za izdelavo farmacevtskih oblik s težko topnimi učinkovinami? / Nanosuspensions – an up-to-date nanotechnological-based approach for formulation of dosage forms with poorly soluble drugs? (Kocbek P)
Nanozdravila za lokalno zdravljenje parodontalne bolezni / Nanomedicines for local treatment of periodontal disease (Zupančič Š, Kocbek P, Petelin M, Kristl J)
Polielektrolitni kompleksi kot osnova za načrtovanje novih nanodelcev in nanooblog / Polyelectrolyte complexes as a platform for development of novel nanoparticles and nanocoatings (Mirtič J, Kogej K, Gašperlin M, Lapanje A, Kristl J)

Farmacevtski vestnik, številka 2-3, 2016
(PDF dokument)

Vsebina:

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Zgodovina uporabe konoplje in kanabinoidov / History of cannabis and cannabinoids use (Kočevar Glavač N)
Potencialni učinki kanabinoidov / Potential effects of cannabinoids (Štrukelj B)
Uporaba kanabinoidov pri bolečini / Cannabinoids in Pain Management (Požlep G, Vintar N)
Uporabo kanabinoidov v onkologiji / The role of cannabinoids in oncology (Červek JA, Červek M)
Magistralni pripravki s kanabinoidi z vidika tehnologije / Extemporaneous preparations with cannabinoids in terms of technology (Mitrovič S)
Regulatorni vidik predpisovanja kanabinoidov / Prescribing of cannabinoids – a regulatory view (Čufar A)
Konflikt med znanstveno utemeljeno uporabo konoplje v medicinske namene in politično ideologijo / The conflict between use of cannabis for medical purposes and political ideology (Nolimal D)
Visceralna debelost: prijemališče zdravljenja metaboličnega sindroma / Visceral adiposity: target for the manegemant of the metabolic syndrome (Jensterle Sever M, Janež A)
Novosti v zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2 / Novelties in Pharmacotherapy of Type 2 Diabetes (Martinc B)
Molekularni mehanizmi nastanka debelosti s poudarkom na vlogi sistema renin-angiotenzin-aldosteron / Molecular mechanisms of obesity with emphasis on the role of the renin-angiotensin-aldosterone system (Černe D)
Novosti v zdravljenju hiperholesterolemije in arterijske hipertenzije / Recent advances in the treatment of dyslipidaemia and arterial hypertension (Hanžel J, Šabovič M)
Vloga farmacevta pri optimizaciji terapije z antihipertenzivi / The role of a pharmacist in optimizing antihypertensive drug therapy (Koder B)
Priložnosti in izzivi vezani na novo skupino zdravil (PCSK9) za zniževanje LDL holesterola / The PSCK9 inhibitors - a novel therapeutic target for hypercholesterolemia: Opportunities and challenges (Locatelli I, Janžič, Marđetko N, Janežič, Detiček A, Kos M)
Optimizacija zdravljenja z nekaterimi zdravili v sklopu metaboličnega sindroma  / Optimization of the treatment with certain medications in metabolic syndrome (Jošt M)
Nefarmakološki ukrepi v preventivi metaboličnega sindroma / Non-pharmacological interventions in the prevention of metabolic syndrome (Kozjek Rotovnik N)
Multipla skleroza / Multiple sclerosis (Šega Jazbec S)
Mišične distrofije / Muscular dystrosphie (Zidar J)
Pljučna hipertenzija / Pulmonary hypertension (Marčun R)
Celiakija in laktozna intoleranca / Celiac disease and lactose intolerance (Lunder M)
Razpoložljivost zdravil za zdravljenje redkih bolezni v Sloveniji / Availability of medicines for rare diseases in Slovenia (Detiček A, Čačilo T, Janžič A, Locatelli I, Kos M)

Farmacevtski vestnik, številka 1, 2016
(PDF dokument)

Vsebina:

VSEBINA / CONTENT

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Ali sledimo spremembam v farmakovigilančni zakonodaji? / Are we up to date with changes in pharmacovigilance legislation? (Plečnik M, Istenič KZ) 3
Farmakovigilančne inšpekcije / Pharmacovigilance inspections (Plečnik M, Istenič KZ) 8
Lekarniški račun Domenica Amadoryja za grofa Wolfganga Engelberta Auersperga, izstavljen 1670 v Ljubljani /The apothecaries bill by Domenico Amadory issued for count Wolfgang Engelbert Auersperg in 1670 in Ljubljana (Krbavčič A) 12

ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Nadzor kakovosti filtriranih eritrocitnih pripravkov v obdobju 2010−2014 /Quality control of filtered red blood cell components in the period 2010−2014 (Perbil Lazič K, Šega M, Lokar L) 19
Implementacija avtomatiziranega testnega sistema testiranja pirogenosti v bolnišnični proizvodnji parenteralnih raztopin /The implementation of the automatic test system for pyrogenicity testing in hospital parenteral production (Tršan M, Srčič S) 25
Kratek opis nevromodulatornega zdravljenja vztrajajoče bolečine po operaciji ledvene hrbtenice / Neuromodulatory Treatment of Failed Back Surgery Syndrome in Brief  (Velnar T, Zaletel M, Strojnik T) 38

NOVI DOKTORJI ZNANOSTI – NEW DOCTORS OF SCIENCE

OSEBNE VESTI – PERSONAL NEWS

Prof. dr. Aleš Krbavčič, 80-letnik
V spomin Milošu Kovačiču
Moji spomini na Miloša Kovačiča
V spomin Alenki Supe

Farmacevtski vestnik, številka 5, 2015
(PDF dokument)

Vsebina:

VSEBINA / CONTENT

PREGLEDNI TEMATSKI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW THEMATIC SCIENTIFIC ARTICLES

Kazalniki kakovosti zdravljenja z zdravili z vidika farmacevta /Pharmacotherapy quality indicators from the perspective of a pharmacist (Detiček A, Kos M) 371

Z dokazi podprte intervencije za izboljšanje sodelovanja pri zdravljenju z zdravili / Evidence-based interventions to improve medication adherence (Janežič A, Kos M) 378

Vloga implementacijskih raziskav pri uvajanju kognitivnih storitev v lekarniško dejavnost / The role of implementation research as part of the cognitive pharmacy services implementation process (Nabergoj Makovec U, Kos M) 387


ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Vrednotenje predpisovanja intravenske kemoterapije gastro-onkološkim bolnikom / Evaluation of prescribing of intravenous chemotherapy to patients with gastrointestinal cancer (Dobravc Verbič M, Primc K, Mrhar A) 392

CYP3A4 rs35599367 ne vpliva na zdravljenje z antipsihotiki pri slovenskih bolnikih s shizofrenijo / CYP3A4 RS35599367 does not influence antipsychotic treatment in Slovenian patients with schizophrenia (Terzić T, Dolžan V, Kores Plesničar B) 402

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Biomateriali v medicini in odziv telesa nanje / Biomaterials in medicine and tissue response to implants (Gradišnik L, Falabella P, Velnar T) 407

Zdravila za zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije / Medicines used in the treatment of pulmonary arterial hypertension (Petrovič M, Locatelli I) 414

IZ DRUŠTVENEGA ŽIVLJENJA
Redna letna skupščina Evropskega združenja bolnišničnih farmacevtov
Poročilo o 8. jesenskem simpoziju Homeopatske sekcije SFD
Razvojno povezovanje podjetij z raziskovalnimi ustanovami

OSEBNE VESTI: Stane Osovnikar, osemdesetletnik
PREDSTAVITEV KNJIGE: Kočevar Glavač N.  Sodobna kozmetika, sestavine naravnega izvoraFarmacevtski vestnik, številka 4, 2015
(PDF dokument)

Vsebina:

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Miran Brvar, Jasmina Klopčič: Spletno prijavljanje domnevnih neželenih učinkov zdravil / On-line reporting of suspected adverse drug reactions
Erika Zelko: Vloga zdravnika družinske medicine v obvladovanju neželenih učinkov zdravil / The role of a family doctor at the management of adverse drug reactions
Vid Leban, Miran Brvar: Zastrupitve z zdravili / Drug poisoning
Mišo Šabovič, Jurij Hanžel: Neželeni učinki statinov / Adverse effects of statins
Klara Kravos, Mirjana Gašperlin: Hialuronska kislina - naravna učinkovina za vlaženje in zaviranje znakov staranja kože / Hyaluronic acid – natural moisturizing and anti-ageing ingredient
Barbara Pogorelčnik, Matej Janežič, Andrej Perdih: Zaviralci človeške DNA topoizomeraze IIα - pomembne tarče protirakavih zdravilnih učinkovin / Inhibitors of human DNA Topoisomerase IIα - an important target of anticancer therapy

ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Nina Pisk, Helena Pavšar, Milan Balaban, Alenka Helena Jagodic Vilfan: Neželeni učinki zdravil – vloga lekarniškega farmacevta na primeru novejših peroralnih antikoagulacijskih zdravil / Adverse drug reactions – the role of a community pharmacist in the case of novel oral anticoagulant drugs

KRATKI ZNANSTVENI ČLANKI – SHORT SCIENTIFIC ARTICLES

Bojan Madjar: Ukrepanje magistra farmacije ob pojavu mišičnih bolečin pri pacientu, ki se zdravi s statinom
Boštjan Martinc: Prepoznavanje pojava laktacidoze pri jemanju metformina in ustrezno ukrepanje magistra farmacije
Maja Petre: Zapleti ob tromboprofilaksi z novimi antikoagulacijskimi zdravili - klinični primer

Vid Leban, Mojca Škafar, Miran Brvar: Klinični primer bolnika z zastrupitvijo z varfarinom
Vid Leban, Miran Brvar: Klinični primer bolnika z zastrupitvijo s paracetamolom
Mojca Škafar, Vid Leban, Miran Brvar: Klinični primer bolnika z namerno samozastrupitvijo z acetilsalicilno kislin
o

Farmacevtski vestnik, številka 3, 2015
(PDF dokument)

Vsebina:

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Nika Marđetko, Mitja Kos: Sistem zunanje primerjave cen zdravil z vidika Slovenije / External reference pricing system from the perspective of Slovenia
Mitja Kos: Elementi upravljanja s stroški zdravil v Sloveniji /Elements of medicine cost management in Slovenia
Simona Borštnar: Monoklonska protitelesa v zdravljenju raka dojk / Monoclonal antibodies for the treatment of breast cancer
Andreja Čufar: Biološka in podobna biološka zdravila – kako izmeriti podobnost? /Biologicals and biosimilars – how to measure similarity?
Borut Štrukelj: Varnost, kakovost in učinkovitost originalnih in podobnih bioloških zdravil / Safety, quality and efficacy of biologicals and biosimilars

ORIGINALI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Bratko Filipič, Lidija Gradišnik, Adriana Pereyra, Domen Jaklič, Jana Potokar: Imunomodulatorna aktivnost kombinacij arabinogalaktana in β–(1→3, 1→6)-glukana in njuna indukcija protimikrobne aktivnosti / The immunomodulatory activity of the combination of arabinogalactan and β–(1→3, 1→6)-glucan in relation to their’s induction of antimicrobial activity

Prebrali smo za vas
40. skupčina SFD in Priznanja SFD 2015
Osebne vesti

Farmacevtski vestnik, številka 2, 2015
(PDF dokument)

Vsebina:

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Janez Mravljak: Radikali in oksidativni stres / Free radicals and oxidative stress
Nada Kozjek Rotovnik: Praktična uporaba antioksidantov pri telesni aktivnosti / Practical use of antioxidants in physical activity
Matjaž Tuš: Antioksidanti in zdravstvene trditve / Antioxidants and health claims
Blanka Kores Plesničar: Shizofrenija – patofiziologija, etiologija, epidemiologija / Schizophrenia – pathophysiology, etiology, epidemiology
Cvetka Bačar Bole: Farmakoterapija shizofrenije / Pharmacotherapy of schizophrenia
Dragan Terzič:  Bipolarne afektivne motnje danes / Bipolar affective disorders today
Danila Hriberšek: Farmakoterapija psihičnih motenj v nosečnosti in po porodu / Psychiatric disorders in pregnancy, postpartum
and psychopharmacotherapy
Matej Štuhec: Hiperkinetični sindrom: Od epidemiologije do zdravljenja z zdravili / Hyperkinetic Syndrome: From Epidemiology to
Pharmacotherapy
Hojka Gregorič Kumperščak: Psihotične motnje v adolescenci in njihova povezava z uživanjem prepovedanih drog / Psychotic disorders
in adolescence and association with use of psychoactive substances
Ana Banović, Cvetka Bačar Bole, Vanja Božič: Zamenjava / ukinjanje terapije s psihofarmaki
Stanislav Pišek: Odvisnost od zdravil / Drug dependence
Klemen Jagodič: Bolezni prostate in urinska inkontinenca / Prostate diseases and urine incontinence
Aleš Obreza: Zdravila za zdravljenje bolezni prostate in mehurja / Drugs for treating diseases of prostate and bladder
Bojan Štrus: Erekcijska motnja in prezgodnji izliv / Erectile disfunction and premature ejaculation
Polonca Ferk: Zdravljenje erektilne disfunkcije in prezgodnje ejakulacije / Treatment of erectile dysfunction
and premature ejaculation

Farmacevtski vestnik, številka 1, 2015
(PDF dokument)

Vsebina:

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Maja Klarendić, Gorazd B. Stokin: Smernice zdravljenja z zdravili za alzheimerjevo bolezen / Guidelines for drug treatments of alzheimer’s deisease
Alenka Premuš Marušič, Kaja Deberšek: Antidementivi in podporna terapija – kaj je dobro vedeti? / Antidementives and supportive therapy – what is good to know?
Barbara Tašker: Polifarmakoterapija pri dementnem bolniku - klinični primer / Polypharmacy in a patient with dementia - clinical case
Dušan Flisar: Zdravljenje parkinsonove bolezni / Treatment of parkinson’s disease
Sašo Kovačič: Nevrološki bolniki in težave zaradi drobljenja tablet / Neurological patients and  difficulties because of crushing tablets
Matej Štuhec: Optimizacija zdravljenja z antiepileptičnimi zdravili glede na neželene učinke zdravil:: Kako pristopiti / Optimization of Antiepileptic Drug Pharmacotherapy Related to Adverse Drug Effects: How to Approach
Maja Petre, Anja Strah: Spremljanje plazemskih koncentracij antiepileptikov / Therapeutic drug monitoring of anti-epileptic drugs
Valerija Zabavnik: Interakcije antiepileptičnih zdravil – klinični primer /Anti-epileptic drugs interactions - clinical case
Gorazd Klanjšček: Obravnava bolnika z akutno možgansko kapjo / Management of patient with acute stroke
Senta Frol: Novejša antikoagulantna zdravila in znotrajmožganske krvavitve / New oral anticoagulants and intracerebral haemorrhage
Jurij Hanžel, Žiga Piletič, Mišo Šabovič: Srčno-žilno tveganje pri bolniku po možganski kapi /Cardiovascular risk in patients after stroke
Nina Pisk: Svetovanje lekarniškega farmacevta pri bolnikih po možganski kapi in najpogostejših posledicah kapi / Patient counselling of community pharmacists to patient with stroke and most common sequel in the poststroke population
Tanja Hojs Fabjan: Zdravljenje multiple skleroze / Treatment of multiple sclerosis
Borut Štrukelj: Biološka zdravila pri multipli sklerozi / Biological medicinal products in the treatment of multiple sclerosis
Maja Petre: Sindrom nemirnih nog - klinični primer iz prakse / Restless legs syndrome- clinical case
Darja Potočnik Benčič: Migrena in pristop k svetovanju v zunanji lekarni

KRATKI ZNANSTVENI ČLANKI – SHORT SCIENTIFIC ARTICLES
Vesna Bačić Vrca: Clinical Pharmacy in Croatia
Jurij Fürst, Vita Samaluk: Poraba izbranih skupin zdravil v nevrologiji
Tomislav Laptoš: Prehod učinkovin na mesto delovanja v osrednjem živčnem sistemu
Matija Centrih: Parkinsonova bolezen - primer bolnika v zunanji lekarni

POVZETKI RAZISKAV S PODROČJA KLINIČNE FARMACIJE

Farmacevtski vestnik, številka 5, 2014
(PDF dokument)

Vsebina:

PREGLEDNI TEMATSKI ZNANSTVENI ČLANKI / THEMATIC REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Klemen Jagodič
Kirurško zdravljenje prostatične obstrukcije pri bolnikih s simptomi spodnjih sečil
Surgery treatment of prostatic obstruction with low urinary track symptoms


Janez Ilaš, Aleš Obreza
Zdravila za zdravljenje benigne hiperplazije prostate
Drugs for treating benign hyperplasia of prostate


Nina Kočevar Glavač, Damjan Janeš
Benigna hiperplaziia prostate – si lahko pomagamo z zdravilnimi rastlinami?
Benign prostate hyperplasia – can the use of medicinal herbs be helpful?

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI / THEMATIC SCIENTIFIC ARTICLES

Samo Kreft
Varni in učinkoviti: nova spoznanja o izvlečkih šentjanževke (Hypericum perforatum)
Safe and effective: new research and experience with St. John's Wort (Hypericum perforatum) extract

Peter Panjan, Borut Štrukelj
Razvoj genskega zdravljenja pri glioblastomu
Development of gene therapy for glioblastoma


Tanja Prunk, Mojca Lunder, Polonca Ferk
Vloga prenašalca ABCB5 v iniciaciji, invaziji in zasevanju malignega melanoma in možnosti razvoja novih tarčnih učinkovin
The role of ABCB5 transporter in the initiation, invasion and metastatic spread of malignant melanoma and prospects for development of new target substances


Nataša Karas Kuželički
Novi pristopi k zdravljenju akutne limfoblastne levkemije pri otrocih
New approaches in pediatric acute lymphoblastic leukemia treatment


PREBRALI SMO ZA VAS – SHORT PHARMA NEWS

IZ DRUŠTVENEGA ŽIVLJENJA – ACTIVITIES FROM THE SOCIETY

Farmacevtski vestnik, številka 4, 2014
(PDF dokument)

Vsebina:

PREGLEDNI TEMATSKI ZNANSTVENI ČLANKI – THEMATIC SCIENTIFIC ARTICLES

Alenka Ilešič: Vloga magistra farmacije v zunanji lekarni pri ledvični bolezni /
The role of community pharmacist in kidney disease


Karmen Bončina: Svetovanje farmacevta v zunanji lekarni pri zdravljenju bolnikov z urgentno urinsko inkontinenco /Patient counselling of community pharmacists to patient with urge urinary incontinence

Barbara Koder: Pogled lekarniškega farmacevta na zdravljenje vnetij sečil ter pojav sečnih kamnov /
Urinary tract inflammation and urinary stones treatment – a community pharmacist's view


ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Sabina Šoštarić, Pieter Cornu, Alain G Dupont, Stephane Steurbaut, Aleš Mrhar:
Analiza avtomatskega sistema za spremljanje interakcij med zdravili / Analysis of the automated drug-drug interaction system


KRATKI ZNANSTVENI ČLANKI – SHORT SCIENTIFIC ARTICLES

Matej Dobravc Verbič:
Klinični primer bolnika z akutno ledvično odpovedjo po jemanju nesteroidnih protivnetnih zdravil v kombinaciji z diuretikom in zaviralcem angiotenzinske konvertaze


Helena Pavšar: Prepoznavanje napada ledvičnih kamnov in svetovanje pacientu v lekarni

Barbara Koder, Helena Pavšar: Ukrepanje lekarniškega farmacevta ob izdaji protimikrobnega zdravila kroničnemu pacientu z akutnim vnetjem sečil

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICELS

Lucija Mulej Mlakar: Konflikti kot učilnica samospoznavanja: kaj dobrega lahko pridobimo iz njih?

PREBRALI SMO ZA VAS
IZ DRUŠTVENEGA ŽIVLJENJA
Zdravila v psihiatriji
Poročilo EAHP generalne skupščine 13. – 14. junij 2014, Sofija, Bolgarija
OSEBNE VESTI

Farmacevtski vestnik, Special Issue, September 2014
(PDF dokument)

Vsebina:

Book ob abstracts
10th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology

povezava

Farmacevtski vestnik, številka 3, 2014
(PDF dokument)

Vsebina:

VSEBINA - CONTENT

PREGLEDNI TEMATSKI ZNANSTVENI ČLANKI – THEMATIC SCIENTIFIC ARTICLES

Katarina Mlekuš Kozamernik, Tina Krokter Kogoj, Mojca Jensterle Sever, Andrej Janež
Metabolični sindrom – od patofiziologije do klinične prepoznave
Metabolic syndrome – from pathophysiology to clinical recognition

Matej Rakuša, Mojca Jensterle Sever, Andrej Janež
Metabolični sindrom - zdravljenje
Metabolic syndrome – treatment

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI –SCIENTIFIC REVIEW ARTICLES
Damijan Knez, Marko Anderluh
Prepustnost krvno-možganske pregrade pri razvoju učinkovin z delovanjem v osrednjem živčevju
Blood-brain barrier permeation in development of central nervous system agents

Katja Kristan
Palatabilne zdravilne oblike za zdravljenje psov in mačk
Palatable drug formulations for treatment of dogs and cats

ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI - ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Anže Vasle, Nina Landekar, Aleš Mrhar
Analiza uporabnosti podatkovne baze Lexicomp za prepoznavanje potencialnih interakcij med zdravili
Analysis of usefulness of database Lexicomp for detecting potential drug-drug interactions

PREBRALI SMO ZA VAS
NOVI DOKTORJI ZNANOSTI
IZ DRUŠTVENEGA ŽIVLJENJATVENEGA

Farmacevtski vestnik, številka 2, 2014
(PDF dokument)

Vsebina:

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES
Najpogostejše mikoze kože in nohtov pri mladostnikih in odraslih- epidemiologija in klinična slika (Tijana Orešič Barač)
Možnosti zdravljenja najpogostejših dermatomikoz pri odraslih in mladostnikih (Marjetka Pal)
Najpogostejše kožne težave majhnih otrok (Mateja Lisjak)
Sistemsko zdravljenje aken pri mladostniku in mladih odraslih (Boris Kralj)
Učinkovine, ki vplivajo na trombozo (Lucija Peterlin Mašič)
Zdravljenje z novimi peroralnimi antikoagulacijskimi zdravili (Štalc Monika, Alenka Mavri)
Antiagregacijska zdravila: indikacije, smernice, in klinična praksa (Miha Čerček)
Pridružene motnje primarne in sekundarne hemostaze in njihov vpliv na varnost uporabe antikoagulacijskih zdravil (Samo Zver)
Interakcije novih peroralnih antikoagulacijskih zdravil s hrano in z drugimi zdravili (Alenka Helena Jagodic Vilfan)
Farmakokinetika antikoagulacijskih zdravil pri jetrni in ledvični disfunkciji (Iztok Grabnar)
Klinično pomembne razlike med antikoagulacijskimi zdravili (Maja Petre)
Prepoznavanje neželenih učinkov zdravljenja z antikoagulacijskimi zdravili in ukrepanje (Mojca Kolnik, Miran Brvar)
Kronični bolnik in njegovo sodelovanje med zdravljenjem (Zlatka Rakovec – Felser)

STROKOVNI ČLANKI - PROFESSIONAL ARTICLES
Farmakoterapijski pregledi v bolnišnicah in v ambulantah – izkušnje in evalvacija dela (Alenka Premuš Marušič)
Pregled uporabe zdravil v javni lekarni (Bojan Madjar)
eRecept (Romana Rakovec)
Robotizacija v javnih lekarnah (Jan Rakuša)

ZANIMIVOSTI IZ STROKE

Farmacevtski vestnik, številka 1, 2014
(PDF dokument)

Vsebina:

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – THEMATIC SCIENTIFIC ARTICLES

Uvajanje in ocenjevanje učinkovitosti antidepresivov (Peter Pregelj)
Uporaba antipsihotikov izven indikacij (Virginija Novak Grubič)
Identifikacija in ozadje neželenih učinkov zdravil pri psihiatričnih bolnikih (Matej Štuhec)
Klinično pomembne razlike, prepoznava in ukrepi pri predoziranju benzodiazepinov (Miran Brvar)
Pomen farmakokinetike pri napovedovanju kliničnih učinkov antidepresivov in antipsihotikov (Igor Locatelli)
Izbira psihofarmaka pri nosečnicah in doječih materah (Danila Hriberšek)
Poraba psihotropnih zdravil v Sloveniji (Jurij Fürst, Vita Samaluk)
Sodelovanje pri zdravljenju: celostna obravnava psihiatričnega pacienta (Vesna Švab)
Klinični primer iz prakse kliničnega farmacevta - svetovalca (Sašo Kovačič, Alenka Premuš Marušič)
Izbira zdravila (svetovanje kliničnega farmacevta) (Maja Tršinar)
Kdaj in kako menjavamo in ukinjamo psihofarmake (Maja Tršinar)

POVZETKI RAZISKAV S PODROČJA KLINIČNE FARMACIJE


Farmacevtski vestnik, številka 5, 2013
(PDF dokument)

Vsebina:

PREGLEDNI TEMATSKI ZNANSTVENI ČLANKI / THEMATIC REVIEW ARTICLES
Tadej Pajič, Janja Marc, Irena Preložnik Zupan: Kronična mieloična levkemija / Chronic myeloid leukemia
Helena Podgornik, Neda Gržinič, Peter Černelč: Kronična limfatična levkemija / Chronic lymphocytic leukemia

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI / REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES
Darja Strah, Janez Bernik: Neinvazivno predporodno presejanje za anevploidije na osnovi proste plodove DNA - pregled razvoja in priporočila za klinično prakso / Non-invasive prenatal screening for aneuploidies using cell-free fetal DNA – progress and recommendations for clinical practice
Katarina Starkl, Janez Mravljak: Zdravljenje in preprečevanje malarije / Antimalarial therapy and prophylaxis

ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI / ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES
Damjana Rozman, Klementina Fon Tacer: Citokrom P450 – oksidoreduktaza (POR) v biosintezi holesterola / Cytochrome P450 - oxidoreductase (POR)in the biosynthesis of cholesterol
Brigita Mavsar Najdenov, Igor Rus, Ivica Avberšek Lužnik: Pomen ocene albuminurije in proteinurije pri novoodkritih bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 / The role of albuminuria and proteinuria assessment in newly diagnosed type 2 diabetes patients

PREBRALI SMO ZA VAS / SHORT PHARMA NEWS
NOVI DOKTORJI ZNANOSTI / NEW DOCTORS OF SCIENCE
IZ DRUŠTVENEGA ŽIVLJENJA / ACTIVITIES OF THE SOCIETY


Farmacevtski vestnik, številka 4, 2013
(PDF dokument)

Vsebina:

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI
Vnetne revmatične bolezni (Ješe R, Tomšič M) 
Zdravila za zdravljenje revmatičnih bolezni (Abazović M) 
Interakcije zdravil za zdravljenje revmatičnih bolezni (Roškar R) 
Podobna biološka zdravila – vidik stroke, bolnika in plačnika (Laptoš T) 
Uporaba bioloških zdravil v revmatologiji (Rotar Ž) 293
Zdravljenje revmatičnih bolezni pri otrocih in mladostnikih (Koren B) 
Zavzetost za zdravljenje z zdravili – zakaj je tako nizka in kaj lahko storimo? (Antolič R) 
Fizioterapija pri bolnikih z revmatičnimi boleznimi (Vinšek H) 

ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI
Problematika pri izdaji zdravil na obnovljive recepte (Pisk N, Banović A) 

STROKOVNI ČLANKI
Obravnava revmatičnega bolnika ob uvedeni biološki terapiji – klinična primera iz lekarniške prakse (Ogulin D) 
Nefarmakološki ukrepi pri revmatičnih težavah (Abram T) 
Klinični primeri revmatičnih bolnikov v specialistični ambulantni obravnavi: potek bolezni in izzivi pri svetovanju (Laptoš T) 

PREBRALI SMO ZA VAS

Farmacevtski vestnik, številka 3, 2013
(PDF dokument)

Vsebina:

PREGLEDNI TEMATSKI ZNANSTVENI ČLANKI – THEMATIC REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

191 Andreja Emeršič, Zvezdan Pirtošek: Nastanek, razvoj in diagnostika Alzheimerjeve bolezni / Etiopathogenesis and diagnostics of Alzheimer’s disease
202 Andreja Emeršič, Zvezdan Pirtošek, Mateja Štempelj, Borut Štrukelj: Zdravljenje Alzheimerjeve bolezni / Treatment of Alzheimer’s disease
208 Zvezdan Pirtošek: Socialno in ekonomsko breme Alzheimerjeve bolezni / Alzheimer’s disease: social and economic burden

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI –REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

211 Matjaž Deželak, Aljoša Bavec: Peptidni agonisti receptorja za glukagonu podobni peptid-1 ter njihova uporaba pri zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2 in debelosti /
Glucagon like peptide-1 receptor agonists and their application in treatment of diabetes mellitus type 2 and obesity
218 Rok Frlan:  Zaviralci ureaze / Urease inhibitors
227 Suhadolc K., Sešek Briški A., Osredkar J.: Teoretične osnove 13C dihalnih testov / Theoretical basics 13C breath test
236 Bojan Madjar: Samozdravljenje akutne driske pri otroku / Self-medication of acute diarrhoea in children

246 PREBRALI SMO ZA VAS – SHORT PHARMA NEWS
250 NOVI DOKTORJI ZNANOSTI – NEW DOCTORS OF SCIENCE
256 IZ DRUŠTVENEGA ŽIVLJENJA –ACTIVITIES OF THE SOCIETY
262 OSEBNE VESTI – PERSONAL NEWS

Farmacevtski vestnik, številka 2, 2013
(PDF dokument)

Vsebina:

PREGLEDNI TEMATSKI ZNANSTVENI ČLANKI – THEMATIC REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

91 Damjan Janeš: Sodobna uporaba zdravilnih rastlin v Evropski uniji /Modern use of medicinal herbs in EU
94 Barbara Razinger: Regulativa izdelkov iz zdravilnih rastlin /Regulation of products derived from medicinal herbs
103 Jasna Kočevar Nared: Zdravilne rastline in vpliv regulatornih zahtev na javno zdravje – izziv ali priložnost /  Impact of regulatory requirements for herbals to public health – Challenge or opportunity
112 Nina Kočevar Glavač, Katja Stojilkovski: Klinične raziskave v fitoterapiji / Clinical trials in phytotherapy
118 Mojca Kerec Kos: Glukozamin - kritičen pogled z vidika delovanja in biološke uporabnosti / Glucosamine – a critical review of its efficacy and bioavailability
124 Tina Morgan: Astma - osnovne značilnosti bolezni in temelji zdravljenja
129 Danijel Kikelj: Sodobna sintezna zdravila za zdravljenje astme /Modern synthetic drugs for treatment of asthma
137 Aleš Berlec: Sodobna biološka in rastlinska zdravila za zdravljenje astme / Modern biological and plant drugs for the treatment of asthma
143 Igor Locatelli, Janja Trček, Mitja Kos: Stroškovna učinkovitost zdravil za zdravljenje astme in alergij / Cost-effectiveness of drugs for asthma treatment
146 Borut Štrukelj: Pljučne bolezni in cigarete: ali trošarina pokrije zdravljenje? / Lung diseases and smoking: Does excise duty cover all health expences ?
151 Mitja Kos: Farmacevtske kognitivne storitve osnovane na pregledu zdravil / Pharmaceutical cognitive services based on medication review
156 Nina Pisk, Alenka Ilešič: Farmacevtske kognitivne storitve - Pogled farmacevta v lekarni / Pharmaceutical cognitive services from the community pharmacist’s perspective
161 Maja Petre: Farmacevtske kognitivne storitve pri zdravljenju z zdravili - Pogled farmacevta na kliničnem oddelku bolnišnice / Pharmaceutical cognitive services in pharmacotherapy - Pharmacist's perspective at a hospital ward
165 Alenka Premuš Marušič: Farmacevtske kognitive storitev pri zdravljenju z zdravili - Pogled farmacevta svetovalca v ambulanti / Pharmaceutical cognitive services in pharmacotherapy – Pharmacist's consultant perspective at an ambulance

PRIMERI IZ PRAKSE – CASE REPORT

169 Lea Knez: Klinični primeri bolnikov z astmo v bolnišnični praksi / Asthma patients in a hospital settings – case reports
174 Janez Toni: Klinični primeri bolnikov z astmo v bolnišnični praksi; težave pri vodljivosti bolnikov / Asthma patients in a hospital settings – case reports; problems with patients' compliance
178 Milan Balaban, Nataša Okretič Likovič: Astma - klinični primeri iz lekarniške prakse  / Asthma: clinical cases in pharmacy practice

ZANIMIVOSTI IZ STROKE – BRANCH NEWS
187 Samo Kreft: Predstavitev knjige Sodobna fitoterapija

Farmacevtski vestnik, številka 1, 2013
(PDF dokument)

Vsebina:

PREGLEDNI TEMATSKI ZNANSTVENI ČLANKI – THEMATIC REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

3 - Valerija Vukan: Arterijska hipertenzija; primerjava sartanov in zaviralcev ACE /Arterial hypertension; comparison of ACE inhibitors and sartans
11 - Katja Trobec: Kronično srčno popuščanje - vidik farmacevta / Chronic heart failure - a pharmacist’s view
18 - Matej Dobravc Verbič: Atrijska fibrilacija in antitrombotiki / Atrial fibrillation and antithrombotic therapy
25 - Maja Petre: Predstavitev novih raziskav in odobrenih indikacij pri novih peroralnih antikoagulantih /
Latest clinical trials and approved indications of new oral anticoagulants
33 - Igor Locatelli: Časovni potek resnih neželenih učinkov verapamila / Time course of serious adverse effects of verapamil
39 - Jurij Furst, Vita Samaluk: Predpisovanje zdravil za srčnožilne bolezni v Sloveniji / Prescribing of cardiovascular drugs in Slovenia
44 - Meta Milovanovič: Farmacevtska skrb pri hipertenziji; vloga kliničnega farmacevta v zunanji lekarni /
Pharmaceutical care in hypertension management; role of clinical pharmacist in community pharmacy
51 - Vesna Farič Tuš: Farmacevt in merilniki krvnega tlaka / Pharmacist and non-invasive blood pressure monitoring devices

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

57 - Anja Fic, Lucija Peterlin Mašič, Marija Sollner Dolenc: Biološki označevalci in njihova uporaba pri razvoju in zagotavljanju varnosti zdravil / Biomarkers and their use in drug safety assessmen

PRIMERI IZ PRAKSE - CASE REPORTS

64 - Maja Jošt: Posebnosti pri zaviralcih adrenergičnih receptorjev β / Considerations regarding the use of β blockers
66 - Matej Štuhec: S klozapinom povzročena agranulocitoza / Clozapine-induced agranulocytosis
68 - Alenka Helena Jagodic Vilfan: Samoprilagajanje srčnožilne terapije / Medication self-adjustment in cardiovascular treatment
71 - Sandra Pehan: Brezšivna skrb pri srčnožilnih bolnikih / Seamless care in cardiovascular patients

74 - PREBRALI SMO ZA VAS - SHORT PHARMA NEWS
78 - NOVI DOKTORJI ZNANPOSTI – NEW DOCTORS OF SCIENCE

Farmacevtski vestnik, št. 5-6, 2012
(PDF dokument)

Vsebina:

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Simona Mencej Bedrač, Barbara Ostanek, Vid Mlakar, Janja Zupan, Tomaž Kocjan, Janez Preželj, Janja Marc
Sodobni pogled na nastanek osteoporoze
Up-to-date insight on the development of osteoporosis

Simona Mencej Bedrač, Janja Zupan, Tomaž Kocjan, Vid Mlakar, Janez Preželj, Janja Marc, Barbara Ostanek
Zdravljenje osteoporoze danes in jutri
Treatment of osteoporosis now and in the future 

Igor Pravst, Cirila Hlastan Ribič
Ključna hranila za zdravje okostja
Critical nutrients in bone health 

Urban Košak, Aleš Obreza
Nikelj kot pomemben element v sledovih?
Nickel as important trace element?

Mojca Jež, Matija Veber, Primož Rozman
Pluripotentne matične celice v embrionalnem razvoju in pri odraslem
Pluripotent stem cells during embryo development and in the adult 

Matej Sova
Rožmarinska kislina
Rosmarinic acid 

Novice iz sveta farmacije 


Iz društvenega življenja 
60-letnica Dolenjske podružnice
6. simpozij Homeopatske sekcije

In memoriam 
Letno kazalo 

Farmacevtski vestnik, številka 4, 2012
(PDF dokument)

Vsebina:

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Marija Petek Šter
Epidemiologija in smernice zdravljenja kroničnih bolezni
Epidemiology and guidelines for the management of chronicle diseases 

Iztok Grabnar
Od kontroliranih kliničnih raziskav do na dokazih temelječega zdravljenja z zdravili
From controlled clinical trials to evidence-based pharmacotherapy

Igor Pravst, Urška Blaznik, Aleš Krbavčič, Samo Kreft, Anita Kušar, Barbara Razinger, Elizabeta Mičović, Irena Rogelj, Jona Repe, Marjeta Recek, Vekoslava Stibilj
Priporočila za zagotavljanje kakovosti prehranskih dopolnil
Recommendations for the quality assurance of food supplements

Izvirni znanstveni članki –Original scientific articles

Mitja Kos, Darja Bečan
Sistematični pregled raziskav vrednotenja koristi klinične farmacije in farmacevtske skrbi
Systematic review of studies evaluating benefits of clinical pharmacy and pharmaceutical care services

Bojan Madjar, Nina Pisk
Ocena potencialnih in klinično pomembnih interakcij pri bolnikih s srčno žilnimi obolenji ter priporočila za ukrepanje lekarniškega farmacevta
The evaluation of the potential and clinically important interactions in patients with cardiovascular diseases and guidelines for the community pharmacist intervention

Mateja Antončič
Poimenovanje zdravil ter njihov vpliv na vsakdanjo lekarniško prakso
Naming of drugs and impact thereof on day-to-day pharmaceutical practice

Strokovni prispevki  k simpoziju – Professional articles  from the symposium

Mateja Pislak, Darja Potočnik Benčič, Smiljana Markež
Strokovna vloga farmacevtov pri izdaji zdravil na obnovljive recepte
The professional role of pharmacists in repeat dispensing system

Nikolaj Mejaš
Psihološki vidik pri obravnavi kroničnega pacienta
The psychological aspect in the treatment of chronic patient

Barbara Koder, Nina Pisk, Romana Rakovec
Farmacevt zdravniku – predstavitev projekta Gorenjskih lekarn
Pharmacist to a doctor - presentation of the Gorenjske lekarne project

Zanimivosti iz stroke
Poročilo z generalne skupščine Evropskega združenja bolnišničnih farmacevtov –  EAHP

 


Farmacevtski vestnik, številka 3, 2012
(PDF dokument)

Vsebina:

VSEBINA

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Mirjam Gosenca, Mirjana Gašperlin, Julijana Kristl
Iritativni kontaktni dermatitis: od mehanizmov do vrednotenja iritantov
Irritative contact dermatitis: from mechanisms of irritation to irritants’ assessment

Barbara Rejc, Joško Osredkar, Ksenija Geršak
Oksidacijski stres in nosečnost
Oxidative stress and pregnancy

Jan Schmidt, Alenka Šmid, Irena Mlinarič-Raščan
Spremljanje neželenih učinkov zdravil
Monitoring of adverse drug reactions

Nataša Beranič, Tea Lanišnik Rižner, Stanislav Gobec
Pregled pomembnejših inhibitorjev 5α-reduktaz tipa 1 in 2
An overview of importnant 5α-reductase type 1 and 2 inhibitors

Matej Sova
Biološki učinki derivatov cimetne kisline
Biological effects of cinnamic acid derivatives


Novi doktorji znanosti v letu 2011
Iz društvenega življenja


Farmacevtski vestnik, številka 2, 2012
(PDF dokument)

Vsebina:

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Julijana Kristl
Vpliv nanotehnologije na razvoj zdravil
Implication of nanotechnology on development of medicines

Petra Kocbek
Novosti na področju farmacevtske nanotehnologije
Novelties in the field of pharmaceutical nanotechnology

Mateja Cegnar, Janez Kerč
Nanozdravila
Nanomedicines

Metka Filipič
Koristi in tveganja uporabe nanotehnologij v živilski industriji
The benefits and potential risks of the use of nanotechnology in food industry


Irena Hočevar Boltežar
Bolezni grla in diagnostika
Laryngeal diseases and diagnosis


Anton Gros
Vnetje srednjega ušesa in zapleti
Middle ear infection and complication


Marko Anderluh
Izbrane učinkovine kemijskega izvora v terapiji vnetij nosu, obnosnih votlin, ušesa in grla
Selected synthetic drugs for the treatment of rhinitis, sinusitis, ear and throat inflammation

Samo Kreft
Izbrana zdravila naravnega izvora za zdravljenje bolezni ORL
Selected herbal medicinal products in otolaryngology

Borut Štrukelj
Sodobna cepiva proti vnetju srednjega ušesa
Novel vaccines against otitis media

Andrej Janžič, Igor Locatelli, Andreja Devetak, Mitja Kos
Parametri vključevanja konjugiranih pnevmokoknih cepiv v slovenski zdravstveni sistem
Uptake parameters of pneumococcal conjugate vaccines into the Slovenian health care system

Mateja Cvirn Novak, Nataša Čater, Marina Urbanc, Tomaž Vovk
Lekarniški farmacevt in bolezni ušes, nosu in grla
Community pharmacist and diseases of ear, nose and throat


Petra Jančar, Lea Knez, Aleš Mrhar
Usklajevanje zdravljenja z zdravili pri prehodih bolnikov med različnimi ravnmi zdravstvene oskrbe
Medication reconciliation at patients transition across the healthcare interfaces

Helena Pavšar
Usklajevanje zdravljenja z zdravili v Lekarnah Maribor
Medication reconciliation in Community pharmacy Maribor 

Karmen Bončina
Usklajevanje zdravljenja z zdravili v domu starejših občanov
Medication reconciliation in nursing home

Farmacevtski vestnik, številka 1, 2012
(PDF dokument)

Vsebina:

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Janez Toni
Patofiziološki vidiki bolečine
Pathophysiological aspects of pain

Mojca Kerec Kos
Zdravila za zdravljenje bolečine
Analgesic drugs

Nataša Faganeli
Zdravljenje in vodenje akutne pooperativne bolečine
Acute postoperative pain management

Doris Haider
Pediatric Pain Management
Bolečina pri pediatričnih bolnikih

Sonja Močnik Rožnik
Analgezija v nosečnosti, med porodom in v času dojenja
Analgesia in pregnancy during labour and breast feeding

Alenka Premuš Marušič
Sheme zdravljenja pri kronični bolečini in glavni mehanizmi interakcij z analgetiki
Treatment alghoritms in chronic pain and mechanism of interactions with analgesics

Maja Petre
Prilagajanje odmerjanja analgetikov glede na ledvično in jetrno funkcijo
Dose adjustement of analgesics in kidny or liver impairment

Maja Jošt
Neželeni učinki analgetikov, ekvianalgetični odmerki in prilagajanje terapije
Side effects of analgesics and titration of pain management

Ervin Strbad
Ali depresija boli?
Does depression hurts?

Barbara Kolarič
Zdravljenje bolečine pri revmatoidnem artritisu
Pain management in rheumatoid arthritis

Monika Sonc
Zdravljenje bolečine paliativnega bolnika
Pain treatment in the palliative patient

Andreja Eberl
Analgetične raztopine pri zdravljenju paliativnega bolnika
Analgesic solutions for the treatment of the palliative patient

Marko Jukič, Andrej Perdih, Tomaž Šolmajer
Integriran pristop iskanja spojin vodnic naravnega izvora z uporabo eksperimentalnih in računalniško podprtih metod
Integrated approach in the search of novel natural products as lead compounds using experimental and computer-based approaches

Novice iz sveta farmacije

Farmacevtski vestnik, številka 5, 2011
(PDF dokument)

Vsebina:

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Rok Šibanc
Računalniška dinamika tekočin v farmacevtski industriji
Computational fluid dynamics in pharmaceutical industry

Damjan Janeš
Samozdravljenje z zdravili naravnega izvora
Self-medication with herbal medicinal products

Priloga 
Povzetki predavanj 1. simpozija Sekcije kliničnih farmacevtov Monitoriranje zdravljenja z zdravili

Polonca Drofenik
Bolnik z akutno okvaro ledvic in bolnik s kronično ledvično boleznijo

Aleš  Mrhar, Martina Sabotin, Katja Trobec
Prilagajanje odmerjanja zdravil glede na oceno ledvične funkcije

Maksimiljan Gorenjak
Laboratorijska medicina in interpretacija rezultatov

Dragica Plevčak, Radislava Franko
Oskrba kritično bolnega otroka s popolno parenteralno prehrano v enoti za intenzivno
terapijo

Irina Tegelj
Oskrba otroka z zdravili pri septičnem šoku v enoti za intenzivno terapijo

Brigita Mavsar- Najdenov
Bolnik v enoti intenzivne terapije

Erika Oblak
Učinkovito in varno uvajanje varfarina

Alenka Premuš Marušič
Antibiotična terapija pri hospitaliziranih bolnikih – pogled kliničnega farmacevta

Monika Sonc
Informatizacija zdravljenja bolnikov s protitumornimi zdravili

Lea Knez
Vloga farmacevta pri zagotavljanju varnosti onkoloških bolnikov med sistemskim zdravljenjem raka
Novice iz sveta farmacije

Društvene novice
Poročilo o izvedbi konference  - 4th BBBB International Conference on Pharmaceutical Sciences
Poročilo z generalne skupščine evropskega združenja bolnišničnih farmacevtov - EAHP
Jesenski izlet članov sekcije seniorjev v Krko v Novem mestu

Čestitka

Letno kazalo


Farmacevtski vestnik, številka 4, 2011
(PDF dokument)

Vsebina:

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Tina Trdan Lušin, Jurij Trontelj
In vitro modeli za preučevanje metabolizma učinkovin v jetrih
In vitro models for investigation of drug metabolism in the liver 

Tina Maver,  Tatjana Mulinović, Vladka Gaberc Porekar
Pregled druge generacije bioloških zdravil s poudarkom na PEGilaciji
Review of second-generation biopharmaceuticals with emphasis on PEGylation

Petra Ekar, Aleš Mrhar, Katarina Zajc Kreft
Terapevtska ekvivalenca lokalno delujočih zdravil
Therapeutic equivalence of locally acting medicinal products 


PRILOGA

Originalni znanstveni članki – Research scientific articles

Nina Pisk, Marjetka Pal, Helena Pavšar
Raziskava javnega mnenja prebivalcev Slovenije o izdelkih za samozdravljenje ter načinu
informiranja glede njihove uporabe
Public opinion study on medicinal products for self-treatment and ways of informing about their use among Slovenian inhabitants 

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Alenka Vilfan Gobec, Barbara Razinger
Dovoljenje za promet z zdravili brez recepta
Marketing authorisation of non-prescription medicinal products 

Mojca Kerec Kos
Medsebojno delovanje zdravil brez recepta z drugimi zdravili
Drug-drug interactions of prescription free medicines  

Miran Brvar
Neželeni učinki in zastrupitve zaradi samozdravljenja
Adverse effects and poisoning due to self-medication  

Mitja Kos
Mnenje laične javnosti glede izvajanja ter plačevanja storitev farmacevtske skrbi v Sloveniji
Public view on performance and willingness to pay for pharmaceutical care services

Irena Vrhovnik
Komunikacija v lekarni pri samozdravljenju
Pharmacy communication for self-treatment    

Novice iz sveta farmacije        
Petra Slanc Može
Poskus kitajske farmacevtske družbe, da bi registrirala svoj izdelek kot tradicionalno OTC zdravilo

Strokovne novice – Branch news       
Nacionalna strategija vključevanja lekarniške dejavnosti in lekarniških farmacevtov v nadaljnji razvoj slovenskega zdravstvenega sistema

Farmacevtski vestnik, številka 3, 2011
(PDF dokument)

Vsebina:

3. številka FV, julij – 2011


Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles
Ana Herman, Matjaž Jeras
Zdravljenje raka z imunskimi celicami
Cellular immunotherapies of cancer

Alenka Zvonar, Mirjana Gašperlin
Pregled metod izdelave mikrokapsul za farmacevtsko uporabo
Microcapsules for pharmaceutical application: review of micrčncapsulation methods 131

Biljana Govedarica, Janez Kerč, Stane Srčič
Aplikacija mikroskopije na atomsko silo (AFM) v farmacevtsko tehnoloških raziskavah
Application of Atomic Force Microscopy in pharmaceutical technology studies 139

Marjetka Pal, Matjaž Vogrin, Polonca Ferk
Glukozamin za peroralno zdravljenje osteoartroze
Glucosamine for oral treatment of osteoporosis

Živa Fišer Pečnikar, Elena Varljen Bužan
Taksonomska identifikacija s pomočjo sistema črtnih kod DNA kot sodobna podpora biovarnosti
Taxonomic identification using DNA barcoding as a modern support for biosafety

Iz društvenega življenja
36. skupščina SFD
Novosti iz sveta farmacije
Navodila avtorjem

Farmacevtski vestnik, številka 2, 2011
(PDF dokument)

Vsebina:

Janja Marc
Farmakogenomika – nova možnost za varnejše in učinkovitejše zdravljenje

Mario Plebani, Carlo Federico Zambo
Pharmacogenetics: from bench to bedside

Miha Milek
Z nutrigenetiko do hrane po meri
With nutrigenetics towards personalized nutrition

Marko Obradovič
Farmakoekonomika v povezavi s farmakogenomiko
Pharmacoeconomic aspects of pharmacogenomics

Andrej Kmetec
Infekcije urogenitalnega trakta
Infections of the urogenital tract

Andrej Kmetec
Benigna hiperplazija prostate
Benign prostatic hyperplasia

Mojca Kerec Kos
Zdravila za zdravljenje bakterijskih okužb urogenitalnega trakta
Tratment of bacterial urogenital infections

Samo Kreft, Mojca Lunder
Rastlinski pripravki pri infekcijah urogenitalnega trakta
Herbal medicinal products for the treatment of the urogenital infection.

Adolf Lukanovič
Razvoj uroginekologije v Sloveniji in sodobni pristopi k zdravljenju stresne urinske inkontinence pri ženski
Development of urogynecology in Slovenia and modern approaches to the treatment stress urinary incontinence

Brigita Mavsar – Najdenov, Katja Dežman, Aleš Mrhar
Spremljanje skladnosti uporabe protimikrobnih zdravil pri okužbah sečil s smernicami v splošni bolnišnici Jesenice
Monitoring of compliance with guidelines for antimicrobial therapy of urinary tract infections in Jesenice general hospital

Nina Pisk
Zgodovina samozdravljenja in zdravil brez recepta
The history of self-medication and non-prescription medicine

Zalika Klemenc-Ketiš
Kaj bolnike spodbuja k samozdravljenju in kje so meje?
What may stimulates patients to use self-medication and what are its limits?

Aleš Mlinarič
Perspektive samozdravljenja in preklop zdravil
Perspectives of self-care medication and RX-to-OTC switched medicines

Barbara Razinger
Zakonski okviri samozdravljenja

Farmacevtski vestnik, številka 1, 2011
(PDF dokument)

Vsebina:

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Simona Mencej Bedrač
Sta za zdrave kosti dovolj kalcij in vitamin D?
Are calcium and vitamin D sufficient to maintain bone health?

Nataša Obermajer
Priprava protitumorskih cepiv na osnovi dendritičnih celic
Generation of dendritic cells as cancer vaccines

Mirjam Gosenica, Mirjana Gašperlin
Tekoči kristali v farmaciji: struktura in metode za fizikalno-kemijsko vrednotenje
Liquid crystals in pharmacy: structure and physicochemical characterization

Maja Marušič, Matjaž Jeras
Matične celice iz zobnega in obzobnega tkiva ter njihova potencialna uporaba v regenerativnem zobozdravstvu
Stem cells from dental and periodontal tissue and their possible applications in regenerative dentistry

Novice iz sveta farmacije
Novi doktorji znanosti v letu 2010
Iz družabnega življenja

Farmacevtski vestnik, številka 5-6, 2010
(PDF dokument)

Vsebina:

Bojana Bogovič Matijašiž, Metoda Zorič Peternel, Irena Rogelj
Ugotavljanje deklariranih bakterij v probiotičnih prehranskih dopolnilih in zdravilih na slovenskem trgu
Determination of labeled bacteria in probiotic food supplements and medicinal products (OTC) on Slovenian market

Barbara Kozamernik
Spontano poročanje neželenih učinkov: odnos in praksa zdravstvenih delavcev in distributerjev v Jugovzhodni Evropi
Spontaneous adverse drug reaction reporting: attitudes and practice of health care professionals and distributors in South East European region

Maja Florjanič, Julijana Kristl
Proučevanje razkužilnega učinka ozona na planktonske in biofilmske mikroorganizme v prečiščeni vodi v dinamičnem laboratorijskem in industrijskem okolju
Investigation of ozon disinfection effect on planctonic and biofilm microorganisms in purified water
in dynamic laboratory and industrial environment

Polonca Ferk
Farmakogenomika selektivnih zaviralcev privzema serotonina
Pharmacogenomics of selective serotonin reuptake inhibitors

Farmacevtski vestnik, številka 4, 2010
(PDF dokument)

Vsebina:

Pregledni in izvirni znanstveni članki – Scientific and original scientific articles

Romana Rošic, Julijana Kristl, Saša Baumgartner
Hidrogelne obloge za vlažno celjenje ran s proteinsko učinkovino
Protein loaded hydrogels as dressing for moist wound healing

Andrej Perdih, Miha Kotnik, Marko Oblak, Tomaž Šolmajer
Uporaba orodij računalniške kemije pri načrtovanju in iskanju novih spojin vodnic
The use of computational chemistry in the design and screening of novel lead compounds

Aleš Berlec, Borut Štrukelj
Nova generacija tehnik določanje nukleotidnega zaporedja: korak k osebni medicini
Next generation of nucleotide sequencing techniques: a step toward personalized medicine

Sabina Devjak Novak
Farmakopejske in sodobne analizne metode za proučevanje antibiotikov in njihovih zaostankov v bioloških vzorcih
Pharmacopeial and modern analitical methods for investigation of antibiotics and their residues in biological samples

Nina Pisk
Navade slovenskih starostnikov pri uporabi zdravil
The habits of Slovenian elderly people in the use of drugs

Tomaž Vovk
Fiziološke posebnosti starostnikov in njihov vpliv na terapijo z zdravili
Impact of physiological changes on pharmacotherapy in the elderly

Marko Drešček, Zalika Klemenc-Ketiš
Opozorilni simptomi in znaki nekaterih resnih obolenj
Warning signs and symptoms of potentially serious medical conditions

Tanja Zorin
Potencialno neustrezne terapije z zdravili pri starostnikih
Potentially inappropriate drug therapy in elderly

Jurij Trontelj
Medsebojno delovanje zdravil pri starostnikih
Drug drug interactions in the elderly

Darja Kobal Grum, Velko S. Rus, Renata Marčič
Komunikacija s starostniki v lekarni
Communication with the elderly in the pharmacy

Andrej Debeljak
Paliativna oskrba bolnika in sodelovanje s svojci v luči interpersonalnih odnosov
Patient palliative care and cooperation with relatives in the light of interpersonal relationships

Farmacevtski vestnik, številka 3, 2010
(PDF dokument)

Vsebina:

KAZALO

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Metka Krašna, Janez Jazbec, Peter Černelč, Dragoslav Domanović
Slovenska javna banka popkovnične krvi
Slovenian public cord blood bank

Darko Černe
Sodobna uporaba analize zunajceličnih nukleinskih kislin
v laboratorijski medicini
Contemporary use of cell-free nucleic acids analysis in laboratory medicine

Jasna Omersel, Borut Božič
Avtoimunost - mehanizmi in pomen redoks procesov
Autoimmunity - mechanisms and significance of redox processes

Matevž Luštrik, Rok Dreu, Stane Srčič
Primerjava in razvoj naprav za oblaganje delcev
Comparison and development of particle coating devices

Uroš Klančar, Igor Legen, Albin Kristl, Aleš Mrhar
»In vitro-in vivo« korelacija (IVIVC) za učinkovine v pripravkih s podaljšanim sproščanjem, ki se intenzivno metabolizirajo ali absorbirajo s prenašalci v prebavilih
In vitro in vivo correlation (IVIVC) for drugs in extended release formulations which are extensively metabolized or absorbed with transporters

Katja Berginc, Albin Kristl
Farmakološki učinki česnovih pripravkov in njihove interakcije z zdravilnimi
učinkovinami
The pharmacological effects of garlic supplements and their interactions with prescribed therapy

Farmacevtski vestnik, številka 2, 2010
(PDF dokument)

Vsebina:

KAZALO

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Blanka Kores Plesničar
Depresija in bolečina
Depression and pain

Bojan Zalar
Celostni vidik anksioznosti
Comprehensive anxiety

Marko Anderluh
Pregled zdravilnih učinkovin za zdravljenje depresije
Drugs for the treatment of depression

Marko Anderluh
Pregled zdravilnih učinkovin za zdravljenje anksioznosti
Drugs for the treatment of anxiety

Maja Tršinar
Vloga kliničnega farmacevta pri zdravljenju duševnih motenj v bolnišnici
The role of the clinical pharmacist in hospital departments in the treatment of mental disorders

Alenka Premuš Marušič
Interakcije z zdravili za zdravljenje duševnih motenj
Drug Interactions with drugs used to treat mental disorders

Nataša Ignatov, Tjaša Abram,
Farmacevtska skrb pri duševnih boleznih

Mojca Lunder
Uravnavanje telesne mase
Regulation of body weight

Danijel Kikelj
Učinkovine za zmanjševanje čezmerne telesne mase in debelosti
Drugs for treatment of overweight and obesity

Karin Sernec
Sodobni vidiki in načini zdravljenja motenj hranjenja
New aspects in the treatment of eating disorders

Gorazd V. Mrevlje
Motnje hranjenja in avtoagresivnosti

Matjaž Copak, Saša Ucman
Nefarmakološki pristop pri zdravljenju motenj hranjenja
Non-pharmacological approach in the treatment of eating disorders

Mateja Cvirn Novak, Aleš Mrhar
Vloga lekarniškega farmacevta pri obvladovanju čezmerne telesne mase
Community pharmacist\'s contribution to overweight management

Jurij Fürst
Generično predpisovanje zdravil

Tonka Poplas Susič
Zdravniki družinske medicine in generično predpisovanje zdravil
Family physicians and generic prescribing of drugs

Andreja Čufar
Vloga lekarniškega farmacevta pri generičnem redpisovanju zdravil
The role of the community pharmacist in the generic prescribing of medicines

Milka Krapež
Vpliv uvedbe sistema zamenljivih zdravil na bolnike - izkušnje bolnikov

Farmacevtski vestnik, številka 1, 2010
(PDF dokument)

Vsebina:

60. obletnica Slovenskega farmacevtskega društva 3

Pregledni znanstveni oelanki – Review scientific articles

Matija Rojnik, Janko Kos
Fotodinamično zdravljenje raka
Photodynamic therapy of cancer 9

Nina Kočevar, Maja Čemažar
Gensko zdravljenje raka
Cancer gene therapy 14

Meta Resnik, Janez Kerč
Mikrobiološka kakovost farmacevtskih izdelkov
Microbiological quality of pharmaceutical products 23

Borut Kovačič, Odon Planinšek, Franc Vrečer
Kokristali zdravilnih učinkovin
Co-crystals of active pharmaceutical ingredients 30

Martina Hrast, Aleš Obreza
Vloga silicijevih spojin v živih organizmih
The role of silicon compounds in living organisms 37

Ariana Barlič, Krešimir Božikov
Matične celice iz maščobnega tkiva in njihova uporaba
Stem cells from adipose tissue and their use 42

Farmacevtski vestnik, številka 6, 2009
(PDF dokument)

Vsebina:

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Mojca Brunskole, Tea Lanižnik Rižner, Jure Stojan
Antimikotiki: sedanje in nove možnosti zdravljenja glivičnih okužb
Antimycotics: current and novel strategies for treatment of fungal infections

Mojca Lunder
Grelin - peptid, ki poveča apetit
Grelin - appetite enhancing peptide

Maja Anko, Matjaž Zorko
Dostavni peptidi in njihova uporaba
Cell-penetrating peptides and their application

Tina Ukmar, Gregor Mali, Odon Planinšek
Sistemi s prirejenim sproščanjem na osnovi mezoporoznih ogrodij
Controlled release drug delivery systems based on mesoporous matrices

Katarina Černe
Kompleksna sestava in učinki strupa medonosne čebele – od anafilaksije do toksičnosti
Complex composition and effects of the honeybee venom – from anaphylaxis to toxicity

Maja Bunjevac, Franc Vrečer, Ilija Ilič, Saša Baumgartner
Pomen Heckelove analize za proučevanje kompresibilnosti zmesi za tabletiranje
The meaning of Heckel analysis for studying the compressibility of powder mixtures for tableting

Novi doktorji znanosti
Razpis za podelitev društvenih priznanj v letu 2010

Zahvala
Letno kazalo
Navodila avtorjem

Farmacevtski vestnik, številka 5, 2009
(PDF dokument)

Vsebina:

VSEBINA – CONTENT

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Klementina Fon Tacer
Hormon stradanja fibroblastni rastni dejavnik 21 - novo zdravilo za debelost in metabolni sindrom?
Fasting hormone fibroblast growth factor 21 – new therapy for obesity and metabolic syndrome?

Uroš Klančar, Saša Baumgartner
Izzivi in možni tehnološki pristopi za doseganje kinetike 0. reda sproščanja učinkovin iz ogrodnih tablet
Challenges and technological opportunities to achieve zero order drug release from matrix tablets

Petra Brožič, Stanislav Gobec, Tea Lanišnik Rižner
Izoencimi aldo/keto-reduktaz iz poddruaine 1C kot tarče za razvoj zdravilnih učinkovin
Aldo/keto reductase isozymes of the 1C subfamily as new drug targets

Ilija Ilič, Janez Kerč
Tabletiranje obloženih pelet – večenotne farmacevtske oblike
Tableting of coated pellets – multiple unit dosage forms

Klemen Španinger, Nataša Debeljak
Eritropoetin, epoetini in njihova detekcija
Erythropoietin, epoetins and detection

Maja Mulej Vedlin
Preventiva infekcijskega endokarditisa v zobozdravstvu
Prevention of infective endocarditis in dentistry

Farmacevtski vestnik, številka 4, 2009
(PDF dokument)

Vsebina:

VSEBINA – CONTENT

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Petra Draškovič, Marjetka Podobnik
Raznolikost in biološki pomen fosforiliranih derivatov inozitola
Diversity and biological significance of phosphorylated derivatives of inositol

Špela Jalen, Špela Peternel, Katarina Fidler, Simona Jevševar
Uporabnost bakterijskih beljakovinskih agregatov v farmaciji
Applicability of bacterial protein aggregates in pharmaceutical industry

Tematska priloga – Zdravila in mladostniki

Marjetka Pal, Tina Stiplovšek
Zdravila in mladostniki
Medicinal products and adolescents

Tatjana Kogovšek Vidmar
Internet, e-lekarniške storitve in mladostniki
Internet, E-pharmacy services and adolescents

Marčič Renata, Rus Velko S, Kobal Grum Darja
Značilnosti in različni izidi zdravstvene socializacije v mladostništvu
Characteristics and different outcomes of health socialization in adolescence

Polonca Truden Dobrin
Kazalniki zdravja mladostnic in mladostnikov
Health indicators for adolescents

Silva Pečar Čad
Poraba zdravil pri mladostnikih
The usage of perscription drugs

Miroslava Abazović
Uporaba zdravil na recept pri mladostnikih
Use of drugs on prescription at adolescents

Bojan Madjar
Svetovanje v lekarni ob izdaji izdelkov brez recepta za mladostnike
Pharmaceutical counselling when selling OTC products for adolescents

Novi doktorji znanosti

Rok Frlan
Načrtovanje, sinteza in vrednotenje sulfonohidrazidnih inhibitorjev Mur

Društvene novice
Nina Pisk
Predavanja lekarniških farmacevtov v šolah in vrtcih ob 4. Dnevu slovenskih lekarn

Petra Kocbek, Aleš Obreza, Saša Baumgartner
Poročilo o udeležbi na 2. mednarodnem simpoziju PharmSciFair

Farmacevtski vestnik, številka 3, 2009
(PDF dokument)

Vsebina:

VSEBINA – CONTENT

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Urban Švajger, Matjaž Jeras
Celična terapija z regulatornimi limfociti T – celice kot zdravila
Cell therapy using regulatory T cells – cells playing the role of drugs

Janko Žmitek, Katja Žmitek
Koencim Q10 kot prehransko dopolnilo in zdravilo
Coenzyme Q10 as a Dietary Supplement and Drug

Mojca Brunskole, Tea Lanišnik Rižner, Jure Stojan
Encimi iz naddružine kratkoverižnih dehidrogenaz/reduktaz kot nove farmakološke tarče
Enzymes of the short-chain dehydrogenase/reductase superfamily s new pharmacological targets

Ilonka Ferjan
Regulatorna vloga Ca2+ ionov pri sproščanju mediatorjev vnetja iz mastocitov
The regulatory role of Ca2+ ions in the secretion of inflammatory mediators from mast cells

Odon Planinšek
Sodobni pristopi k izdelavi trdnih disperzij z izboljšano biološko uporabnostjo učinkovin
Contemporary approaches to solid dispersions production with improved drug bioavailability

Saša Obermajer
Farmakoterapija paradontalnih bolezni
Pharmacotherapy of periodontal diseases

Iz društvenega življenja
34. skupščina SFD
Poročilo o udeležbi na 2. PharmSci Fair v Nici 2009

Osebne vesti

Farm Vestn, June 2009, Special Issue
(PDF dokument)

Vsebina:

Slovenian Pharmaceutical Science - abstracts

Farmacevtski vestnik, številka 2, 2009
(PDF dokument)

Vsebina:

VSEBINA – CONTENT

Gregor Serša
Biološke in molekularne značilnosti malignih celic ter njihove tarče pri zdravljenju raka

Aleš Obreza
Sintezne zdravilne učinkovine v onkologiji
Synthetic drugs in oncology

Janko Kos
Biološka zdravila pri raku
Biological drugs

Simona Borštnar
Klinični vidik uporabe sodobnih zdravil pri zdravljenju rakavih bolezni
Clinical point of view on use of new drugs in cancer treatment

Samo Kreft
Prehranska dopolnila v onkologiji
Dietary supplements in oncology

Nada Rotovnik Kozjek
Klinična prehrana rakavih bolnikov
Clinical nutrition of cancer patients

Zvezdana Snoj
Psihološka priprava bolnikov z rakom

Mitja Kos, Marko Obradović
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom
Accessability of Slovenian patients to oncology drugs

Maja Primic - Žakelj, Mateja Krajc, Vesna Zadnik
Državni presejalni programi za raka
National cancer screening programs

Gorazd Požlep
Akutna bolečina v klinični praksi
Acute pain in clinical praxis

Igor Locatelli, Mihaela Tršinar, Aleksander Stepanovič
NSAR in paracetamol: izzivi in pasti?
NSAID and paracetamol: challenges and pitfalls

Petra Jančar
Šibki opioidi: med NSAR in morfinom?
Weak opioids: between nsaids and morphine?

Janez Toni, Lea Knez
Morfin in fentanil: uporaba pri akutni bolečini?
Morphine and fentanyl: use in acute pain?
Lucija Peterlin Mašič, Aleš Mrhar
Toksičnost in zastrupitve s paracetamolom: Kako učinkovita je zakonodaja v Veliki Britaniji in kaj se lahko naučimo iz tega primera?
Paracetamol toxicity and poisoning: How effective is legislation in the United Kingdom and what could we learn from this case?

Andreja Čufar
Vloga in ugled lekarniške službe - Lekarniška služba v Sloveniji danes in leta 2019

Boris Kramberger
Slovenski zdravstveni sistem in poraba zdravil

Silva Pečar Čad
Ambulantno predpisovanje zdravil v sloveniji v letu 2008
Out-patient prescribing of drugs in slovenia in 2008

Helena Pavšar
Kognitivne storitve v lekarniški službi: Farmacevtske intervencije in pregled terapije
Cognitive Services in Comunity Pharmacy: Pharmaceutical Interventions and Medication Review

Nejc Horvat, Mitja Kos
Zadovoljstvo pacientov z lekarniškimi storitvami
Patient satisfaction with pharmacy services

Farmacevtski vestnik, številka 1, 2009
(PDF dokument)

Vsebina:

VSEBINA  - CONTENT

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Barbara Ostanek
Genetika in farmakogenetika Gilbertovega sindroma
Genetics and pharmacogenetics of Gilbert\'s syndrome

Mirjam Gosenca, Mirjana Gašperlin
Membrane za in vitro testiranje dermalne absorpcije
Membranes for in vitro dermal absorption studies

Karmen Teskač, Mirjana Gašperlin
Emulzije, stabilizirane s trdnimi delci – Pickering emulzije
Emulsions stabilized by solid particles – Pickering emulsions

Izvirni znanstveni članki – original research articles

Mojca Bilač Krašnja, Darko Černe
Optimizacija analiznega postopka merjenja aktivnosti lipoproteinske lipaze v rakavem tkivu
Optimization of an analytical procedure of lipoprotein lipase activity measurement in cancer tissue

Nina Pisk
Poznavanje vpliva zdravil na psihofizične sposobnosti upravljanja vozil in strojev pri slovenskih bolnikih
Slovenian patients’ knowledge of the efficacy of drugs on their capacity to drive and operate machines

Novi doktorji znanosti
Povečanje oksigenacije in učinkovitosti radioterapije kožnih tumorjev s topikalnim dajanjem vazodilatatorja - dr. Zrinka Abramović, mag. farm.
Razvoj nanosistemov za povečanje hitrosti raztapljanja težko topnih učinkovin in aktivno ciljanje tumorskih celic - dr. Petra Kocbek, mag. farm.

Novice iz sveta farmacije

Farmacevtski vestnik, številka 6, 2008
(PDF dokument)

Vsebina:

 • Pomen probiotikov kot prehranskih dopolnil in zdravil
 • Alginat v dostavnih sistemih s prirejenim sproščanjem
 • Farmakogenomika v zdravljenju astme
 • Uporaba zdravilnih rastlin med nosečnostjo
 • Primerjava metod za določanje transferina z zmanjšano vsebnostjo ogljikovih hidratov
 • Vpliv 35 dnevnega mirovanja na koncentracijo homocisteina v krvi

Farmaacevtski vestnik, št. 5, november 2008
(PDF dokument)

Vsebina:

 • Odkrivanje novih protimikrobnih učinkovin v lesnih glivah
 • Zgodovina uporabe anorganskih arzenovih spojin v terapiji
 • Zdravila v alternativni medicini
 • Fulerenol C60(OH)24 kot potencialna učinkovina
 • Samo(mikro)emulgirajoči sistemi - alternativen pristop za izboljšanje biološke uporabnosti lipofilnih učinkovin
 • Aciliranje peptidov in proteinov z derivati maščobnih kislin
 • Razvoj polielektrolitne nanoobloge na mikrodelcih učinkovine

Farmacevtski vestnik, št. 4, oktober 2008
(PDF dokument)

Vsebina:

 • Can supplementation with vitamin E or C and omega-3 or -6 fatty acids improve the outcome of schizophrenia?
 • Sistem RANKL/RANK/OPG – nova tarča za zdravila za zdravljenje osteoporoze
 • Glycyrrhiza glabra / Sladki koren
 • Razvoj kelatne terapije za odstranjevanje plutonija in ostalih aktinoidov iz organizma
 • Problematika prehranskih dopolnil v športu
 • Tabletiranje snovi, občutljivih na povišan tlak
 • Fiziološke spremembe v nosečnosti in zdravljenje
 • Zdravila v času nosečnosti
 • Prirojene razvojne nepravilnosti
 • Poporodno obdobje in laktacija
 • Zdravila med dojenjem
 • Samozdravljenje v nosečnosti in med dojenjem

Special Issue
(PDF dokument)

Vsebina:

Proceedings from the 7th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology and Biodelivery Systems

Farmacevtski vestnik št. 3, julij 2008
(PDF dokument, vel.: 2.444 kB)

Vsebina:

 • Gensko spremenjene mlečnokislinske bakterije kot dostavni sistemi za biološka zdravila
 • Interpolimerni kompleksi
 • Zdravljenje bakterijskih okužb z bakteriofagi
 • Svetloba, radikali in fotodinamioena terapija
 • Uporaba in vrednotenje varovalnih kozmetioenih izdelkov za zaooeito pred soncem
 • Primerjava alelnih frekvenc mutacij kljuoenih encimov presnove homocisteina med vzorci Slovencev in drugih narodov
 • Obravnava astme v Sloveniji – prospektivna opazovalna raziskava
 • Novice iz sveta farmacije
 • 33. skupščina SFD
 • 10. jubilejni FarmaSki
 • In memoriam Vladu Vebletu, mag. farm.

Farmacevtski vestnik št. 2, maj 2008
(PDF dokument, vel.: 1.521 kB)

Vsebina:

 • Kronična vnetna črevesna bolezen
 • Biološke učinkovine pri zdravljenju Crohnove bolezni in ulceroznega kolitisa
 • Etiologija Alzheimerjeve bolezni in drugih najpogostejših demenc
 • Parkinsonova bolezen
 • Motnje spomina in motnje spanja pri starostnikih
 • Pregled relevantnih zdravilnih učinkovin, ki se izdajajo na recept
 • Pregled učinkovin brez recepta in prehranskih dopolnil za bolezni centralnega živčnega sistema
 • Odmerjanje zdravil za zdravljenje Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni
 • Kognitvna terapija pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo
 • Farmakoekonomika zdravil za zdravljenje Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni
 • Vloga farmacevta v skrbi za starostnike
 • Izkušnje in težave medicinskih sester pri dajanju zdravil v domovih za ostarele

Farmacevtski vestnik št. 1, marec 2008
(PDF dokument, vel.: 2.154 kB)

Vsebina:

 • Toksiočni vidiki galaktoze – je mleko res zdrava hrana v vseh aivljenjskih obdobjih ?
 • Sekretorne fosfolipaze A2 in njihova (pato)fiziološka vloga
 • Molibden kot pomemben element v sledovih
 • Encimi vkljuoeeni v biosintezo glivnega melanina – potencialne taroee za razvoj novih antimikotikov
 • Hiperprolaktinemija pri antipsihotioeni terapiji
 • Novice iz sveta farmacije

Farmacevtski vestnik št. 4, december 2007
(PDF dokument, vel.: 2.390 kB)

Vsebina:

 • Farmakološki pristopi pri zdravljenju debelosti II
 • Proteaze in njihovi inhibitorji v telesnih tekočinah kot diagnostični in prognostični tumorski kazalci
 • Možnosti uporabe genskega dopinga in problemi njegove detekcije
 • Flavonoidi
 • Genetska raznolikost kot osnova uporabnosti farmakogenomike v klinični praksi
 • Sistematični pregled učinkovitosti statinov pri zmanjšvanju vrednosti holesterola LDL

Farmacevtski vestnik št. 3, oktober 2007
(PDF dokument, vel.: 882 kB)

Vsebina:

 • Alzheimerjeva bolezen: Nova spoznanja in učinkovine
 • Farmakološki pristopi pri zdravljenju debelosti I
 • Induktorji citokromov P450
 • Kako prepoznati ščitnično bolezen?
 • Zdravljenje z radiojodom
 • Farmakoterapija bolezni ščitnice
 • Interakcije zdravil za bolezni ščitnice z drugimi zdravili

Farmacevtski vestnik - posebna izdaja - Joint Meeting on Medicinal Chemistry, junij 2007
(PDF dokument, vel.: 1.628 kB)

Vsebina:

 • New antimicrobial agents: Why we need them and what molecular targets should we choose?
 • Oncogenic JAK/STAT signalling pathways: Modelling of inhibitors and simulation studies
 • CDK inhibitors as novel antitumor therapeutics
 • De novo molecular design: A powerful strategy for the discovery of new potential antimalarials
 • Novel aldose reductase acetic acid inhibitors bearing a five membered heterocyclic core
 • Phosphinic and phosphonic peptides - novel inhibitors of urease
 • Spletna lekarna v Sloveniji
 • Synthesis of quinazolinocarboline alkaloid analogues
 • Searching for new CB1 antagonists, analogues of rimonabant
 • The Synthesis of deuterated tolperisone and tolperisone metabolites
 • Synthesis and cytotoxicity of di(8-quinolyl)disulfides
 • New 2-aminoethanol derivatives as orally active antiestrogenic agents
 • Multiple ligands applied to dopamine and adenosine receptors

Farmacevtski vestnik št. 2, maj 2007
(PDF dokument, vel.: 824 kB)

Vsebina:

 • Poraba antipsihotikov v Sloveniji in primerjava z Norveško
 • Nanodelci: sodobni dostavni sistem za učinkovine in antigene celicam imunskega sistema
 • Samozdravljenje glavobola
 • Internet Pharmacies and Pharmacy Practice in the EU
 • Internetne lekarne v Sloveniji: za kakšen model se bomo odločili?
 • Informiranje in kupovanje zdravil preko svetovnega spleta
 • Spletna lekarna v Sloveniji
 • Regulatorni in praktični vidik sprejemanja in kontrole carinskih, poštnih in letalskih pošiljk
 • E-recept v pomoč zdravniku in farmacevtu
 • Ureditev izdelkov brez recepta
 • Odgovornost farmacevta pri izdaji medicinskih pripomočkov
 • Kozmetičeni izdelki - zakonodaja, kriteriji vrednotenja kakovosti
 • Prehranska dopolnila - zakonodaja, problematika, primeri

Farmacevtski vestnik št. 1, marec 2007
(PDF dokument, vel.: 666 kB)

Vsebina:

 • Cirkadialni ritem in kronomedicina
 • Nekatere metode stabilizacije amorfnih učinkovin
 • Novosti o dostavljanju učinkovin v nohte
 • Genetika sindroma policističnih jajčnikov - vloga mikrosatelitskega polimorfizma (TAAAA)n v genu SHBG
 • Novice iz sveta farmacije
 • 3. simpozij Izzivi laboratorijske medicine
 • 10 let delovanja Komisije za slovenski dodatek k Evropski farmakopeji
 • V spomin mr. ph. Špelci Gizeli Rupnik, roj. Pokorn
 • 2. Dan slovenskih lekarn
 • Simpozij Sekcije farmacevtskih tehnologov

Farmacevtski vestnik št. 5, december 2006
(PDF dokument, vel.: 2.203 kB)

Vsebina:

 • Uporaba hitosana v farmaciji
 • Proteini sladkega okusa kot alternativna sladila
 • Primerjava pogojev v prebavnem traktu med človekom in nekaterimi laboratorijskimi živalmi
 • s stališča ciljane dostave v kolon
 • Normativne lekarniške knjige na Slovenskem skozi stoletja
 • Sprememba specifičnosti imunoglobulinov razreda G pod vplivom elektro-oksidacije
 • Družbeno breme sladkorne bolezni tipa 2
 • Dodatni previdnostni ukrepi pri uporabi učinkovine oseltamivir
 • Ibuprofen lahko zmanjša zaščitne učinke acetilsalicilne kisline
 • Prihajajo nova biološka zdravila za zdravljenje Chronove bolezni
 • Nič več vrtanja zob - nov pristop preprečevanja zobnega kariesa
 • V spomin na Vido Vučič
 • Poročilo s 66. FIP kongresa
 • Poročilo s 35. kongresa ESCP – Evropskega društva kliničnih farmacevtov
 • Program strokovnih srečanj SFD v letu 2007

Farmacevtski vestnik št. 4, oktober 2006
(PDF dokument, vel.: 1.340 kB)

Vsebina:

 • Kvasovke – tovarne rekombinantnih proteinov
 • Epidemiologija, etiologija, patofiziologija in diagnostika depresivnih motenj
 • Farmakoterapija depresivnih motenj
 • Interakcije med zdravili za zdravljenje depresivne motnje in drugimi zdravili
 • Depresije in posebne populacijske skupine
 • Farmakoepidemiološki vidiki zdravljenja z antidepresivi med leti 1999 in 2005
 • Kvalitativna analiza rastlinskih vrst v zdravilnih čajnih mešanicah na osnovi restrikcijske analize ITS regij
 • V ZDA nujna kontracepcija na voljo tudi brez recepta
 • Poročilo z 18. posvetovanja Tehnološke sekcije "Nove pomožne snovi in novosti pri njhovi uporabi"

Farmacevtski vestnik št. 3, september 2006
(PDF dokument, vel.: 1.340 kB)

Vsebina:

 • Emulgiranje v mikroporoznih membranskih sistemih
 • Pregled mikroemulzijskih sistemov za peroralno uporabo
 • Prevladujoče učinkovine za zdravljenje luskavice
 • Uvodnik k tematski prilogi o motnjah razpoloženja
 • Naveličanost, preutrujenost, izgorelost
 • Napovedni dejavniki za motnje razpoloženja
 • Bolnik z motnjami razpoloženja v lekarni
 • Vpliv spomina in koncentracije na razpoloženje
 • Zdravila z gingkom biloba (Ginko biloba)
 • Bilobil – Kakovostno, učinkovito in varno zdravilo

Farmacevtski vestnik št. 2, julij 2006
(PDF dokument, vel.: 1.809 kB)

Vsebina:

 • Osnove in možnosti fotodinamičnega zdravljenja
 • Inhibitorji citokromov
 • Zdravila v nosečnosti II: Klinični vidiki
 • Modulatorji apoptoze kot nova zdravila
 • Koloidni silicijev dioksid kot nosilec učinkovin
 • Ciljan vnos učinkovin z uporabo lektinov – korak naprej v razvoju bioadhezivnih dostavnih sistemov
 • Razvoj in vrednotenje polimernih nanodelcev za transport cistatina v tumorske celice
 • Permeabilnost nekaterih spojin skozi tanko črevo podgane v različnih pogojih \'in vitro\'
 • 5th World Meeting on Pharamaceutics Biopharmaceutics and Pharamaceutical Technology
 • 31. skupščina Slovenskega farmacevtskega društva
 • Dolenjski farmacevti v Hemofarmu
 • Zmago Jelinčič plemeniti doniral zbirko lekarniških eksponatov

Farmacevtski vestnik - posebna izdaja, maj 2006
(PDF dokument, vel.: 2.463 kB)

Vsebina:

 • Javne lekarne v Evropi: ključni regulatorni vidiki
 • Mreža lekarn v Sloveniji – pregled stanja in možnosti razvoja
 • Regulativa, organizacija in vodenje v lekarnah
 • Epidemiologija kožnih bolezni
 • Etiologija in zdravljenje aken
 • Farmacevtski izdelki za zdravljenje aken in nega kože
 • Zdravljenje glivičnih okužb kože
 • Atopijski dermatitis-sodobno zdravljenje
 • Transdermalna dostava zdravilnih učinkovin
 • Luskavica: etiologija in zdravljenje luskavice
 • Nove učinkovine za zdravljenje luskavice
 • Pregled dermatoterapevtikov
 • Interakcije dermatoterapevtikov z drugimi zdravili
 • Kožni rak

Farmacevtski vestnik št.1, marec 2006
(PDF dokument, vel.: 2.446 kB)

Vsebina:

 • Družbeno breme v bolnišnici pridobljene pljučnice
 • Grško-rimski viri o zdravilstvu pri ljudstvih srednje in vzhodne Evrope
 • Intrauterine devices – past, present and future perspectives
 • Katalitični antioksidanti kot nove zdravilne učinkovine
 • Kanabinoidi – njihovo delovanje in učinki
 • Dan slovenskih lekarn
 • FIP 2005
 • Program strokovnih prireditev SFD

Farmacevtski vestnik št.4, december 2005
(PDF dokument, vel.: 2.065 k)

Vsebina:

 • Grožnja ptičje gripe
 • Gripa in inhibitorji virusne nevraminidaze
 • Paracetamol – učinkovito in varno zdravilo?
 • Novelirani pristopi v laboratorijski diagnostiki in spremljanju sladkorne bolezni
 • Sladkorna bolezen in avtoimunost
 • Klinična biokemija pri obravnavi ledvičnih zapletov sladkorne bolezni
 • 17β – obetajoče farmakološke tarče
 • Prve študijske lekarne v Sloveniji

Farmacevtski vestnik št.3, oktober 2005
(PDF dokument, vel.: 1.475 kB)

Vsebina:

 • Genetika laktozne intolerance odraslih in pogostost polimorfizma -13910C>T v slovenski populaciji
 • Določanje površinskih lastnosti vzorcev laktoze, pripravljene s sušenjem z razprševanjem, z liofilizacijo in z obarjanjem
 • Predpisi za pripravke tkivnega inženirstva in za somatsko celično zdravljenje
 • Zdravila v nosečnosti I: Prenos učinkovin skozi placento
 • Ciljana dostava učinkovin v tumorske celice z liposomi

Farmacevtski vestnik - posebna izdaja, oktober 2005
(PDF dokument, vel.: 4.482 kB)

Vsebina:

 • Beseda gostujočega urednika
 • Etiologija, epidemiologija in diagnostika astme in KOPB
 • Nefarmakološki ukrepi pri zdravljenju astme in KOPB
 • Farmakološko zdravljenje astme in KOPB
 • Interakcije med zdravili za zdravljenje astme in KOPB in drugimi zdravili
 • Kazalniki kakovosti zdravljenja z zdravili pri obstruktivni bolezni pljuč
 • Vpliv programa farmacevtske skrbi na kakovost zdravljenja bolnikov z astmo in KOPB
 • Teoretični in praktični vidiki komuniciranja med bolnikom, farmacevtom in ostalimi zdravstvenimi delavci

Farmacevtski vestnik št. 2, julij 2005
(PDF dokument, vel.: 1.231 kB)

Vsebina:

 • Uporaba celičnih kultur parenhimskih jetrnih celic (hepatocitov) pri razvoju novih zdravil
 • Obvladovanje kakovosti in uspešnosti v farmacevtski proizvodnji z uporabo modela poslovne odličnosti
 • Interakcije ksantana in semenske sluzi rožičevca v vodnih sistemih
 • Določanje mutagenega potenciala snovi na celični liniji mišjega limfoma
 • Dušikov oksid III: zaviralci prekomernega nastajanja
 • Izdelava pelet z različnimi granulacijskimi tekočinami in vpliv hidrodinamskih razmer
 • Pomembnost porfirinov v laboratorijski diagnostiki
 • Švedski monopol prodaje zdravil nasproten evropskemu pravu – kaj pa slovenska ureditev?
 • Poročilo s srečanj uradnih evropskih kontrolnih laboratorijev
 • Simpozij ob 30. skupščini SFD
 • Poročilo z 10. kongresa Evropskega združenja bolnišničnih farmacevtov (EAHP)
 • Poročilo z generalne skupščine Evropskega združenja bolnišničnih farmacevtov (EAHP)
 • Poročilo o 1st PharmSciFair & Exhibition
 • Izlet seniorjev v Furlanijo Julijsko krajino
 • Farmacevtsko-botanioena ekskurzija na Slavnik

Farmacevtski vestnik - posebna številka, maj 2005
(PDF dokument, vel.: 1.430 kB)

Vsebina:

 • Organizacija in delo farmacevtskega informacijskega centra pri SFD
 • Strokovna informatika v lekarniški farmaciji: izobraževalni in raziskovalni vidiki
 • An introduction to UKMi (United Kingdom Medicines Information service)
 • Patofiziologija staranja
 • Bolezni starostnikov
 • Genska zdravila
 • Transplantacija pri starostnikih
 • Antitrombotična zdravila pri starostnikih
 • Odmerjanje zdravil glede na genetski polimorfizem
 • Interakcije med zdravili za starostnike – teoretični in praktični vidiki

Farmacevtski vestnik 1, marec 2005
(PDF dokument, vel.: 1.034 kB)

Vsebina:

 • Interakcije zdravil: zaviralci kalcijevih kanalčkov
 • 2000 magistrov farmacije na Fakulteti za farmacijo
 • Dušikov oksid II: biološki učinki in učinkovine, ki sproščajo NO
 • Prve tiskane knjige s področja farmacije v knjižnicah Slovenije
 • Doktorska disertacija Natalije Zajc
 • Kakovost predlog in hlačnih predlog za inkontinenco
 • Farmacevtski informacijski center pri SFD
 • Novice iz sveta farmacije
 • 2. simpozij "Izzivi laboratorijske medicine"
 • Diplomanti Fakultete za farmacijo
 • Poročilo s skupščine FIP
 • 64. kongres FIP – poročilo
 • 50-let Ljubljanske podružnice pri SFD
 • 8. Farmaski je za nami
 • Program strokovnih prireditev SFD