Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Pošlji izjavo

 
Naslov obrazca:
Avtorji:
imena in priimki avtorjev z vsemi nazivi
imena in naslovi ustanov, v katerih so zaposleni
Avtor za dopisovanje:
e-naslov:
telefon:
Izjava
Izjavljam, da prispevek še ni bil objavljen ali poslan v objavo v drugo revijo. Z vsebino se strinjajo vsi soavtorji.