Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Oglaševanje


Slovensko farmacevtsko društvo izdaja Farmacevtski vestnik, ki je med strokovnimi delavci v farmaciji najbolj razširjena revija. Revija izhaja 5 krat letno, v nakladi 3.500 izvodov.

Vabimo vas, da v reviji predstavite svoje izdelke z objavo komercialnih oglasov. Velikost zunanjih robov revije je 21 cm – širina, 26 cm – višina.  Oglasi v reviji so barvni.

Cena oglasov na platnicah:
  • barvni oglas na zunanji, zadnji platnici 2.000 €
  • barvni oglas na 2. in 3. platnici 1.500 €
Cena oglasov v notranjosti revije
dimenzija celostranskega oglasa: 21 cm x 26 cm
dimenzija polstranskega podolgovatega oglasa: 9 cm širina x 26 cm višina 
dimenzija polstranskega ležečega oglasa: 21 cm širina x 13 cm višina

  • celostranski oglas 1000 €
  • polstranski oglas 600 €
Oglaševalci, ki se bodo odločili za celoletno naročilo, imajo 25 % popust pri ceni oglasa.

Priprava oglasov:
Izdelano obliko oglasa, katerega velikost ne sme presegati dimenzije 26 x 21 cm, pripravite v eps ali pdf formatu, v enaki velikosti, kot želite, da bo oglas objavljen
in pošljite na e-poštni naslov jelka.dolinar@sfd.si  ali na zgoščenki na naslov:

Uredništvo Farmacevtskega vestnika
Slovensko farmacevtsko društvo
Dunajska 184 A, 1000 Ljubljana

Naročilnico za objavo oglasa pošljite na elektronski naslov jelka.dolinar@sfd.si ali po faksu: 01 569 26 02.