Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

O Društvu

Nastanek

Povezovanje farmacevtov, ki se je začelo že leta 1945, je dobilo pravno-formalno podlago za ustanovitev samostojnega društva farmacevtov leta 1950. Leta 1961 so se društvu pridružili tudi farmacevtski tehniki. Od vsega začetka se člani znotraj društva združujejo v podružnice po regionalnem načelu in v sekcije po strokovnem interesu. Danes aktivnosti potekajo v 9 podružnicah in 12 sekcijah.

Od leta 1975 Društvo podeljuje najbolj zaslužnim članom Minařikova odličja, od leta 1990 Minařikova priznanja. Priznanja se imenujejo po našem znanem zgodovinarju farmacije prof. Francu Minařiku. Seznam prejemnikov priznanj! Delovanje društva urejajo društveni akti, člane društva zavezuje kodeks farmacevtske etike članov SFD.


Slovensko farmacevtsko društvo danes


Upravni organ društva je izvršni odbor, ki ga sestavljajo po en predstavnik vsake podružnice in sekcije, vodi pa ga predsednik.

Društvo je najmočnejša vez posameznih segmentov slovenske farmacije, preko katerega se med seboj povezujejo strokovnjaki iz industrije, lekarn, izobraževalnih ustanov in uprave.

Vloga društva v procesu strokovnega izpopolnjevanjaDruštvo za člane organizira različne oblike dopolnilnih strokovnih izpolnjevanj.

Na nacionalni ravni je najpomembnejše strokovno srečanje  simpozij ob redni letni skupščini društva, ki pritegne med 300 in 400 članov društva, ki delujejo na različnih področjih v farmaciji. Tematsko je razdeljen na sistemsko in farmakoterapevtsko temo.
Redno potekajo letna strokovna srečanja, ki jih organizirajo sekcije.
Podružnice organizirajo mesečna predavanja v svojih regionalnih okoljih.

Na mednarodni ravni organizirajo sekcije društva znanstvene simpozije, ki potekajo običajno pod pokroviteljstvom mednarodnih organizacij, v katere je društvo včlanjeno.

 • FIP - Mednarodna federacija farmacevtov,
 • EUFEPS - Evropska federacija farmacevtskih znanosti,
 • EAHP - Evropsko združenje bolnišničnih farmacevtov
 • EFMC - Evropska federacija za medicinsko kemijo
 • ECH - Evropsko homeopatsko društvo

ZaložništvoSlovensko farmacevtsko društvo izdaja:
 • Farmacevtski vestnik
 • Društvo je takoj po ustanovitvi začelo izdajati Farmacevtski vestnik, strokovno glasilo slovenske farmacije z mednarodno indeksacijo, ki neprekinjeno izhaja še danes. Njegova naklada je naraščala od prvotnih 400 izvodov na sedanjih 3.550.
 • Farmakon (revija ne izhaja več) nacionalni bilten o zdravilih je izhajal od leta 1993 do 2014. Izdajala sta ga Slovensko farmacevtsko društvo in Slovensko zdravniško društvo v sodelovanju z Javno agencijo RS za zdravila in medicinske pripomočke.
 • zbornike predavanj s strokovnih srečanj
 • informativne publikacije
 • strokovne knjige


Družabni dogodkiSlovensko farmacevtsko društvo poleg strokovnih organizira tudi različne družabne prireditve, ki dodatno krepijo povezovalno vlogo društva.

ČlaniSFD vključuje preko 3000 članov.
Člani prejemajo Farmacevtski vestnik.
Člani se lahko udeležijo strokovnih srečanji podružnic in sekcij in prejmejo potrdilo o udeležbi.
Člani imajo dostop do spletnih e-izobraževanj.
Člani lahko uveljavljajo popust pri plačilu kotizacije na prireditvah SFD.
Člani imajo možnost udeležbe na družabnih srečanjih SFD.