večji manjši print

Osnovni podatki

Polno ime
Naslov
Internet
Transakcijski račun
Matična številka
Identifikacijska št. za DDV

Slovensko farmacevtsko društvo
Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana
www.sfd.si
02010-0016686585 pri Novi Ljubljanski banki d.d.
5164893
SI99742934
 
 
na vrh strani