Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Osnovni podatki

Polno ime
Naslov
Internet
Transakcijski račun
Matična številka
Identifikacijska št. za DDV

Slovensko farmacevtsko društvo
Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana
www.sfd.si
02010-0016686585 pri Novi Ljubljanski banki d.d.
5164893
SI99742934