Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

1980 - 1989; št. 31-40

VSEBINA

Farmacevtski vestnik 1980
Farmacevtski vestnik 1981
Farmacevtski vestnik 1982
Farmacevtski vestnik 1983
Farmacevtski vestnik 1984
Farmacevtski vestnik 1985
Farmacevtski vestnik 1986
Farmacevtski vestnik 1987
Farmacevtski vestnik 1988
Farmacevtski vestnik 1989


Farmacevtski vestnik, 1980, številka 1
Farm Vestn 1980; 31: 1- 64

P. Bohinc
Ob tridesetletnici Slovenskega farmacevtskega društva
A. Umek
Biotransformacije kardiotoničnih glikozidov
Marjan Dorer in Marko Dorer
Eterična olja v testi, endospermu in embriu semena jelke (Abies alba mill)
J. Čadež in B. Drinovec
Elektronsko mikroskopsko opazovanje glivice claviceps purpurea gonoreje v submerzni kulturi
H. Hren-Vencelj, M. Likar in V. Vukmirović
Uporaba kunčjih roženic za testiranje antivirusnega delovanja spojin
D. Sket
Bronchoconstriction in gluinea pigs after ergot alkaloids and their derivates

Farmacevtski vestnik, 1980, številka 2
Farm Vestn 1980; 31: 71 – 124

J. Kristl
Dermatokostikoidi
S. Primožič, J. Zupan, F. Kozjek
Primerjava biofarmacevtskih lastnosti zdravilnih pripravkov z diazepamom
M. Mohar, Z. Kopitar, B. Rupreht, L. Kremžar
Vpliv trdote tablet in vsebnosti hidroksipropilmetil celuloze na hitrost sproščanja ainofilina
iz tablet
J. Korbar-Šmid, S. Srčič
Vpliv kemizma emulgatorjev in količine vgrajene vode na strukturo mazilnih podlag
J. Milovac, M. Mohar, Z. Kopitar, B. Rupreht
Sproščanje dihidroergotoksin metansulfonata iz lingvalet v pogojih »in vitro« in »in vivo«

Farmacevtski vestnik, 1980, številka 3
Farm Vestn 1980; 31: 139 - 249

S. Srčič
Miceli-tvorba in biološka implikacija
M. I. Burgar, d. Karba, D. Kikelj, J. Mohorič
Primerjava posredne metode in 13C NMR metode za določevanje razmerja med @-inß-tujonom v eteričnem olju dalmatinske kadulje
A. Perdih
Umetna barvila v živilih in kozmetičnih sredstvih
M. Dolenc
Zdravilske bukve iz Mežice
Pogovor za okroglo mizo: Liposom, model in uporaba

Farmacevtski vestnik, 1980, številka 4
Farm Vestn 1980; 31: 259 - 338

S. Srčič
Fizikalno-kemične lastnosti emulzijskih sistemov
T. Lah, L. Matajc, L. Brus, C. Križišnik, L. Pintar
Biokemijska diferenciacija mukopolisaharidoz
T. Jurman-Gros, M. Gros, S. Vrhovec
Analiza prostih maščobnih kislin v serumu zdravih oseb in bolnikov s hiperlipoproteinemijo
Ž. Flisar
Ultramikrometoda za fotometrično določanje fosfolipidov v likvorju in serumu
Dž. Tarle, G. Stanič i J. Petričić
Herba eqiseti (preslica)-ispitivanje flavonoidnog i saponinskog sadržaja
J. Korbar-Šmid, P. Bohinc
Studija savremenih fitoterapevtskih oblika
K. Turk
Organiziranost pripravništva v DO lekarna Ljubljane

Farmacevtski vestnik, 1981, številka 1
Farm Vestn 1981; 32: 1 - 72

Danilo D. Lasič
O tekočih kristalih
J. Korbar-Šmid, S. Srčič, A. Prekrsky-Jermol, J. Kristl
Hladilne kreme (cold creams)
B. Košir, P. Smole, Z. Povšič
Vpliv nekaterih faktorjev na pridelek in kvaliteto rženih rožičkov
S. Kralj-Lenardič, F. Kozjek
Fizikalna stabilnost suspenzij barijevega sulfata
Jovan Petričić i Zdenka Kalođera
Kemizam i količina saponina u listovima dalmatinske agave
M. Šegregur
Avtomedikacija in farmacevtova vloga pri preprečevanju škodljivih učinkov zdravil

Farmacevtski vestnik, 1981, številka 2
Farm Vestn 1981; 32: 89 - 135

A. Štalc in M. Uršič-Gabršček
Reaktivacija inverzibilno inhibirane acetilholinesteraze
D. Černelič
Alergija na ambrozijo v Sloveniji
Jovan Petričič, Renate Apostolski and Branka Šrepel
THE LEAF OF THE WILD PEAR-TREE AS AN ARBUTINIC HERB
Milena Mihajlović i Darinka Vrcelj-Kitić
Ekološki i privredni značaj virginijske kleke na deliblatskom pesku

Farmacevtski vestnik, 1981, številka 3
Farm Vestn 1981; 32: 165 - 235

Danijel Kikelj
Uporaba jedrske magnetne resonance v biologiji
Mojca Stegnar in Bojan Accetto
Vpliv dihidroergotoksina na agregacijo trombocitov in fibrinolizo
Pavle Bohinc in Ivana Ratej
Skupne učinkovine v flos chamomillae, herba ansetinae, flos crataegi in herba rutae
M. Zelenik in S. Pregelj
Sladkorji in kisline v bistrih sadnih sokovih
Priloga: M. Drinovec, A. Koren, A. Krbavčič, A. Podvršič
THE ROLE OF THE RESPIRATORY CHAIN IN BIOLOGICAL SYSTEMS

Farmacevtski vestnik, 1981, številka 4
Farm Vestn 1981; 32: 311 - 367

S. Primožič, A. Krbavčič
Načrtovanje β-laktamskih antibiotikov
Z. Kalodjera, D. Brkić, J. Petričič
Uzgoj sikavice (Silybum marianum gaertner) i kvalitet droge uzgojene biljke
M. Schara
Transport elektronov v dihalni verigi
Priloga
N. Jesenovec, M. Drinovec, A. Krbavčič, J. Malešič, A. Podvršič in T. Šenk
Ob 20-letnici združenja medicinskih biokemikov pri SFD

Farmacevtski vestnik, 1982, številka 1
Farm Vestn 1982; 33: 1 - 52

V. Kmetec, F. Kozjek, M. Japelj
Kromatografija nekaterih 1,4-benzodiazepinov in benzofenonov kot njihovih hidroliznih produktov z metodo HPLC
S. Srčič, M. Erös, J. Korbar-Šmid
Določevanje relativnih molekulskih mas kopolimerizatov metakrilne kisline in metilmetakrilata (eudispert r)
A. Umek
Saponini in steroli navadne pijavčnice lysimachia vulgaris l.
J. Milovac, M. Mohar, Z. Kopitar
Bukalna absorpcija dihidroergokristina, dihidroergokornina in dihidroergokriptina

Farmacevtski vestnik, 1982, številka 2
Farm Vestn 1982; 33: 97 - 131

J. Kristl, J. Korbar-Šmid
Biofarmacevtski vidik pri obravnavi dermatikov
F. Kozjek, D. Grandovec-Martinec, P. Jerman in V. Kmetec
Ugotavljanje stabilnosti tetraciklinijevega klorida v vodni raztopini, hranjeni v stekleni in plastični embalaži 91
M. Činč, R. Dobrovoljc, M. Popovski
Nekateri kazalci razvoja lekarništva v Sloveniji v obdobju 1978-1982

Farmacevtski vestnik, 1982, številka 3
Farm Vestn 1982; 33: 149 - 200

M. Zalar-Drinovec in A. Krbavčič
Antivirusni kemoterapevtiki
Draga Černelič, Marjan Vozelj,Vinko kambič, Vladimir Kotnik, Branka Herzog
Določevanje imunskih kompleksov in njihov pomen za diagnozo
V. Pavli, M. Činč
HPLC določevanje potencialno imunogenih nečistoč in razkrojnih produktov v tabletah acetilsalicilne kisline nekaterih domačih proizvajalcev
M. Dolenc, I. Hubad, D. Mušič
Zbirka receptov iz 18. stoletja

Farmacevtski vestnik, 1982, številka 4
Farm Vestn 1982; 33: 217 - 290

J. Korbar-Šmid, J. Kristl, S. Srčič
Sodobni pregledi na mazila za oči
I. Vrhovec, S. Rainer
Vrednost estrotec testov za določanje estriola v urinu
P. Bohinc, O. Humar
Učinkovine repika – Agrimonia eupatoria L.
T. Krisper
Ugoden učinek čebeljih pridelkov na presnovna dogajanja v telesu pri staranju
D. Karba, P. Bohinc, Ž. Fuks
Sto let študija farmacije v Zagrebu
Zanimivosti iz stroke
A. Krbavčič
Usmerjeno izobraževanje na področju farmacije
N. Jesenovec
Drugi posvet medicinskih biokemikov Jugoslavije v Banja Luki

Farmacevtski vestnik, 1983, številka 1
Farm Vestn 1983; 34: 1 - 68

F. Kozjek, A. Mrhar, S. Primožič, V. Kmetec, M. Prošek
Analizne metode v farmakokinetiki

Farmacevtski vestnik, 1983, številka 2
Farm Vestn 1983; 34: 69 - 118

Z. Kalogjera, J. Petričić
Uzgojena biljka Dioscorea nipponica Thunb. -sirovina za izolaciju diosgenina (temeljna tvar u sintezi kortikosteroida)
T. Wagner
Količina in sestava grenčičnih smol - Kemotaksonomska karakteristika hmeljnih sort
S. Bunta
Virusne infekcije kože;njih pomen in današnje možnosti zdravljenja

Farmacevtski vestnik, 1983, številka 3
Farm Vestn 1983; 34: 139 - 192

M. Schara, S. Pečar, M. Nemec, M. Šentjurc
Spin Probe and Spin Label Binding to Bovine serum Albumin
S. Srčič, J. Korbar-Šmid
Vpliv ProteginR emulgatorjev na stični kot pri vazelinskih gelih
T. Wagner, C. Mastnak-Čulk
Poskus gojenja kitajskih zdravilnih rastlin v žalcu
E. Pertl
Oviran razvoj zdravstvenega varstva v severnovzhodni Sloveniji v Času Avstro-Ogrske

Farmacevtski vestnik, 1983, številka 4
Farm Vestn 1983; 34: 211 - 277

N. Jesenovec
Nekateri novi načini prikazovanja rezultatov klinično-biokemičnih analiz
M. Šentjurc, M. Schara, M. Nemec, G. Sava, T. Giraldi
Influence of Antimetastatic Drugs on L-1210 Cell Membranes
T. Wagner
Biosinteza hmeljnega olja pri A-kultivarjih
V. Samuluk, D. D. Lasič
O mehurčkih

Farmacevtski vestnik, 1984, številka 1
Farm Vestn 1984; 35: 1- 47

A. Krbavčič
Uvodna beseda ob 35-letnici Slovenskega farmacevtskega društva in strokovnega glasila
A. Štalc, J. Sojer, M. Šentjurc, S. Pečar, A. O. Župančič
An introduction to the Study of the Microgeography of the Cholinoreceptor Active Site by Structural Analogs of Acetyl choline
A. Umek, V. Pavli, M. Pukl
Določevanje glicirizina v radix Glycyrrhizae in rhizoma Polypodii
G. Vuleta, M. Stupar
Uticaj dekorativne kozmetike na fiziološki pH kože

Farmacevtski vestnik, 1984, številka 2
Farm Vestn 1984; 35: 75 - 134
D. Karba
Imunski sistem in nova zdravila
M. Zelenik
Izolacija in karakterizacija gluteina različnih sort pšenice

Farmacevtski vestnik, 1984, številka 3
Farm Vestn 1984; 35: 157 - 243

A. Mohar, J. Korbar-Šmid
Pregled metod za spremljanje sproščanja zdravilnih učinkovin iz dermatikov »in vitro«
A. Š. Činč, M. Činč, E. Tomazin, V. Pavli
Predposkus gojenja kamilice v Keniji
Priloga - 5. okrogla miza INTERAKCIJE PROTEINOV

Farmacevtski vestnik, 1984, številka 4
Farm Vestn 1984; 35: 257 – 303

Ž. Fuks
Biološka uporabnost
S. Srčič, J. Korbar-Šmid, J. Kristl
Uporabnost ultrazvočnega čistilnika UZ-4P pri pripravi emulzij
H. Lenasi, T. Hudnik-Plevnik, S. Rainer, S. Rakar
Določanje jedrskih receptorjev v celicah adenokarcinoma humanega endometrija

Farmacevtski vestnik, 1985, številka 1
Farm Vestn 1985; 36: 1 – 77

A. Krbavčič
Uvodnik
D. Karba
Imunski sistem in nova zdravila
J. Milovac, Z. Kopitar, M. Žorž, F. Čulig
Vpliv hitrosti raztapljanja nifedipina na biološko uporabnost
M. Jeranko, M. Lazar
Vloga kontrolno-analiznega laboratorija v lekarni

Farmacevtski vestnik, 1985, številka 2
Farm Vestn 1985; 36: 79 - 135

M. Križman-Pečar, P. Jerman
Benzodiazepini
S. Bunta
Novejši sistemi v zdravljenju kožnih okvar (Naša izkušnje z AloxanomR)
S. Bobič
Zasnove in razvoj bolnišnične lekarniške dejavnosti v Ljubljani

Farmacevtski vestnik, 1985, številka 3
Farm Vestn 1985; 36: 139 – 209

V. Novaković-Tomšič
Spanje in zdravljenje nespečnosti
C. Klofutar, A. Dežman
Določitev kloridnega iona v sadnem soku s potenciometrično titracijo
J. Korbar-Šmid, J. Kristl, S. Srčič, F. Vrečar
Fizikalno kemijske lastnosti glicerolmonostearatov zlatemul KHT in KH 50 in njuna uporaba v dermatikih
Dodatek - Okrogla miza društva biofizikov Slovenije (Ljubljana, 13. aprila 1985) – Biofizikalni aspekti polinukleotidov

Farmacevtski vestnik, 1985, številka 4
Farm Vestn 1985; 36: 213 - 258

Ana Prevorčnik
Individualno doziranje zdravil
I.D. Gaon, F. Lovren, N. Bobareveć
Sinteza i indentifikacija nekih N-fenil subsituisanih pirolina
M. Schara, S. Pečar
A model for the penetration of substances into tissues
Z. Kalogjera, H. Krnjevuć, J. Petrišič
Odredjivanje i izolacija berberin iz Cortexa radix Berberidis te djelovanje na uterus štakora

Farmacevtski vestnik, 1986, številka 1
Farm Vestn 1986; 37: 1- 43

Navodila avtorjem
S. Bunta
Retinoidi v dermatoterapiji
M. Milavec-Križman, H. Wagner, N. Jesenovec
Lipolitični učinek izoprenalina na izoliranih maščobnih celicah podgane, budre, psa in človeka

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1986, številka 2
Farm Vestn 1986; 37: 47 -135

Navodila avtorjem
B. Čresnar
Izolacija in karakterizacija Fe. S proteinov, vključenih v 11@-hidroksilacijo progesterona v glivi Rhizopus nigricans
A. Kristl, S. Primožič, F. Kozjek
Hitrost sproščanja in biološka uporabnost treh različnih pripravkov z nifedripinom
E. Tomazin
Preprosta in občutljiva metoda za določevanje rezidulanega etilenoksida v farmacevtskem materialu
J. Korbar-Šmid, J. Kristl, S. Srčič
Silikonsko olje polidimetilsiloksan v mazilih
Dodatek - Okrogla miza društva biofizikov Slovenije (Ljubljanja, 12. IV. 1986) 121

Farmacevtski vestnik, 1986, številka 3
Farm Vestn 1986; 37: 139 - 206
P. Jurič
Dopamin in agonisti dopaminskih receptorjev
O. Gašič, N. Mimica – Dukić, D. Adamovič
Uticaj veličine vegetacionog prostora na količinu i sastav etarskov ulja Mentha Piperitae L.
M. Gorunovič, P. Lukič, D. Stošić, S. Djordjević
Glechoma hirsuta W.K. kao zamena za Glechoma hederacea L.
P. Kolar
Vpliv fizikalnih in kemičnih dejavnikov na oksidacijo askorbinske kisline z zračnim kisikom
Otvoritev Lavičkove zgodovinske farmacevtske zbirke v DO Lek Ljubljana

Farmacevtski vestnik, 1986, številka 4
Farm Vestn 1986; 37: 207 - 288

S. Pečar, A. Štalc
Elektronska spinska resonanca v biomedicinskih raziskavah
R. Grosmajer
Kalmodulin
I. D. Gaon, F. Lovren, B. Bobarevič, M. Mijanović, M. Šober, I. Tabaković
Sinteza, struktura i biološka aktivnost 1-aril-2,5-dimetil-3,4-diacetilpirola
M. Zalar-Drinovec, A. Mrhar, A. Krbavčič, P. Jerman
Viri podatkov o zdravilih za zdravnike in farmacevte
A. Plemenitaš
Biokonverzije derivatov cikloheksena
H. Sarv in L. Nilsson
Organizacijski vidiki računalniško podprte lekarniške informatike

Farmacevtski vestnik, 1987, številka 1
Farm Vestn 1987; 38: 1- 72

M. Japelj, S. Molan, P. Zupet, B. Šket, V. Flego, M. Slamnik
Sinteza in analitika nifedipina
B. Novosel, M. Palka
Biofarmacevtske lastnosti tablet z nifedipinom
P. Vodopivec, E. Palka, M. Japelj
Farmakokinetične raziskave nifedipina in njegovih formulacij na pseh
M. Murn, S. Zalar, L. Salom, P. Pavkovič, J. Turk, P. Zupančič, D. Uhan,
P. Vodopivec, E. Palka
Predklinične raziskave o toksičnosti in stranskih učinkih nifedipina
D. Obersnel, D. Grošelj
Adhezivna mazilna podlaga
Zanimivosti iz stroke
M. Papež
Sodobni pogledi na zdravilne rastline
N. Vesel-Kraigher
English for pharmacy students

Farmacevtski vestnik, 1987, številka 2
Farm Vestn 1987; 38: 75 - 146

J. Krošl
Specifična vezava 3H-estradiola v primarni celični kulturi podganjih maternic
C. Klofutar, D. Rudan-Tasič
Barvne karakteristike sadnih koncentratov
S. Bunta
Katrani v dermatoterapiji-novejši pogledi
T. Wagner
Vpliv kultiviranja poprove mete (Mentha piperita L. ) na količino in sestavo metinega olja

Farmacevtski vestnik, 1987, številka 3
Farm Vestn 1987; 38: 147 - 243

S. Srčič, K. Jezernik, J. Korbar-Šmid
Študij morfologije poltrdnih sistemov s transmisijsko elektronsko mikroskopijo
M. Dolenc
Slika Ivana Vavpotiča: Alegorija zdravilnega rastlinstva in alegorija kemije
N. Vesel-Kraigher
Angleščina za študente farmacije
2. jugoslovanski simpozij o molekularnih vedah - Molekularni vidiki bioloških struktur in mehanizmov, Kranjska gora 13-15, maj 1987

Farmacevtski vestnik, 1987, številka 4
Farm Vestn 1987; 38: 245 - 357

M. Mijanovič, I. D. Gaon
The influence of piracetam on neurotransmitter amino acid in mouse brain
M. Preradov-Mikič, N. Jesenovec
Metode određivanja glikoliziranog hemoglobina
M. Preradov-Mikič, N. Jesenovec, T. Kovač
Glikozirani hemoglobini upoređeni s glikemijom i lipidnim parametrima u dijabetesu
M. Preradov-Mikič, N. Jesenovec, T. Kovač
Korelacija vrednosti HbA1 određenih hromatografskom tehnikom na malim kolonama i jonoizmenjivačkom metodom
Zanimivosti iz stroke
M. Dolenc
O zdravilnih rastlinah v Valvazorjevi knjigi Die Ehre des Herzogthums Krain (1689)
Breda Sotošek
Novosti na področju uvajanja računalnika v lekarni Sevnica
Druga priloga Farmacevtskega vestnika 1987 - VII. intersekcijski sestanek biokemikov SR Slovenije, SR Hrvatske in SR Bosne in Hercegovine, Radenci, 6. -7. 9. 1986 – Izbira postopkov za odkrivanje bolezni trebušne slinavke

Farmacevtski vestnik, 1988, številka 1
Farm Vestn 1988; 39: 3 - 84

Navodila avtorjem
D. Karba
Imunski sistem in nova zdravila-monoklonska protitelesa
B. Štrukelj
Plazmidi in gensko načrtovanje
C. Klofutar, D. Rudan-Tasič, S. Možina
Viskoznost vodnih raztopin pektina

Farmacevtski vestnik, 1988, številka 2
Farm Vestn 1988; 39: 85 - 151
A. Štalc
Razvijanje in uvajanje novih zdravil
J. Korbar-Šmid, J. Kristl
Hidrofilne mazilne podlage v Ph. Helv. VII,DAB 9 in USP XXI
B. Bole-Vunduk, N. Djordjević
Gvanabenz kot agonist perifernih presinaptičnih @2-adrenergičnih receptorjev pri podganah z uničenim centralnim živčevjem
J. Polanec-Černoša, A. Z. Dragaš, M. Janc
Vpliv odpornosti za karbenicilin na spremembo fagotipov in piocinskih tipov pri Pseudomonas aeruginosa

Farmacevtski vestnik, 1988, številka 3
Farm Vestn 1988; 39: 157 - 233

J. Kerč, J. Korbar-Šmid
Nosilci učinkovin v trdnih disperzijah
R. Ritlop-Božič, V. Pavli
Vitamini-Dietetična in zdravilna uporaba na primeru vitamina E
M. Pirnat, S. Šešek, I. Ipavec
Priporočila za signiranje raztopin za infuzije
Dodatek - Okrogla miza društva biofizikov Slovenije (Ljubljanja, 28. V. 1988)

Farmacevtski vestnik, 1988, številka 4
Farm Vestn 1988; 39: 239 - 281

M. Bogataj, A. Kristl, A. Mrhar, F. Kozjek
Ostopki priprave in kontrole mikrokapsul
P. Kolar
Titrimetrična doočitev askorbinske kisline s tetrafluoro 1,4 benzokinonom
J. Osredkar, I. Vrhovec, N. Jesenovec
Spolne hormone vezoči globulin (SHBG):Fizikalno kemijske lastnosti, fiziološka ter patofiziološka vloga in analitika

Farmacevtski vestnik, 1989, številka 1
Farm Vestn 1989; 40: 1 - 75

J. Osredkar, I. Vrhovec
Vitamin D in presnovki 5
G. Gomišček, E. Moser, P. Holzműller, J. Schuster, H. Echsel, P. Ehrenbőck
Ugotavljanje z ogljikovim tetrakloridom povzročene okvare podganjih jeter s pomočjo NMRo
I. Dauor Goan, F. Louren, B. Bobarević, M. Lekić, I. Tabaković
N-arylpyrrolinones and their benzylidene derivates as antimicrobial agents
M. Kmet
Peroksiocetna kislina-hitro delujoče dezinfekcijsko sredstvo
Š. Predin
Zgodovina najstarejših lekarn v Maribor

Farmacevtski vestnik, 1989, številka 2
Farm Vestn 1989; 40: 85 - 132

M. Mohar
Predzdravila
M. Murn
Spremembe v delovanju in zgradbi ledvic pri odganah po večkratnem dajanju piroksikama
F. Vrečer, J. Kristl, J. Korbar-Šmid
Uporaba dinamične diferenčne kalorimetrije (DSC) za ugotavljanje porazdelitve paracetamola v svečkah
Lj. Karuza-Stijaković, Z. Šmit, J. Petričić
Gravimetrijsko određivanje treslovina kadulje i matičnjaka
Đ. Tarle, I. Dvoržak
Antimikrobne tvari Flos Calendulae

Farmacevtski vestnik, 1989, številka 3
Farm Vestn 1989; 40: 147 - 189

A. Jermol
Zdravljenje glavkoma
M. Vozelj, S. Simčič, B. Wraber, V. Kotnik, L. Klampfer
Komplementarni sistem I. Pomankljivosti komplementarnega sistema in njihove posledice
M. Vozelj, S. Simčič, B. Wraber, V. Kotnik, L. Klampfer
Komplementarni sistem II. Merjenje celotne hemolitične aktivnosti komplementa
H. Lenasi
Kratkotrajne tkivne kulture humanega endometrija
J. Osredkar
Hirsutizem:Zakaj ne samo celotni testosteron v serumu?
T. Wagner
Preizkušnje pridelovanja zdravilnih rastlin v hribovitih predelih Sovenije

Farmacevtski vestnik, 1989, številka 4
Farm Vestn 1989; 40: 197 - 165

D. D. Lasič, F. J. Martin
Liposomes
M. Pukšič, J. Grošelj, A. Mrhar, S. Primožič
Inteligentni informacijski sistemi v farmaciji
M. Skitek, L. Lukić, I. Pivk, N. Jesenovec
Kontrola kvalitete hemoglobina, MCV in številne koncentracije eritrocitov in levkocitov v krvi z lastnim pripravkom stabilne krvi