Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

1960-1969; št. 11-20

VSEBINA

Farmacevtski vestnik 1960
Farmacevtski vestnik 1961
Farmacevtski vestnik 1962
Farmacevtski vestnik 1963
Farmacevtski vestnik 1964
Farmacevtski vestnik 1965
Farmacevtski vestnik 1966
Farmacevtski vestnik 1967
Farmacevtski vestnik 1968
Farmacevtski vestnik 1969

Farmacevtski vestnik, 1960, številka 1-4
Farm Vestn 1960; 11: 1- 55

P. B. Lukić
Azulen v luči novejših proučevanj
Plenarni sestanek Farmacevtskega društva Slovenije
D. Gradišnik
Pot naše farmacije v letih po vojni (1945-1960)
Fredo Hudina
Perspektive farmacije
Desa Dimnik
Problemi industrije
Fredor Pahor
Problemi oskrbe z zdravili v odnosu do grosistov
Vida Berkopec
Lekarnarstvo
Mednarodni kongres za zgodovino farmacije v Dubrovniku
Farmacevtski botanični vrt v Zagrebu
Povest o novem hormonu

Farmacevtski vestnik, 1960, številka 5-8
Farm Vestn 1960; 11: 65- 133

M. Dorer, R. Repič
O kvantitativnem določanju alkaloidov beladone z amonijevim reineckatom
J. Kromar
Bodika – Ilex Aquifolium
Plenarni sestanek Farmacevtskega društva Slovenije
Restavracijska dela v Olimju

Farmacevtski vestnik, 1960, številka 9-12
Farm Vestn 1960; 11: 137- 215

M. Dorer, M. Zelenik
Uporaba indikatorskih barvil za določanje alkaloidov beladone. Analitična ločba antropina in skopolamina
F. Minařik
Nekaj zgodovinskih podatkov o istrskih lekarnah (Koper, Piran, Izola, Portorž)
D. Benčina
Želatinaste rektalne kapsule – novost farmacevtske industrije
F. Minařik
Lekarna v Slovenskih konjicah
Hočevar B.J.
Conska elektroforeza polisaharidov v vertikalni koloni, polnjeni s steklenim prahom
I. Hubadj
Od kod imena kemičnih elementov in kdo jih je odkril


Farmacevtski vestnik, 1961, številka 1-4
Farm Vestn 1961; 12: 1- 89

III. kongres farmacevtov jugoslavije
Branjem organizacijskih referatov
Posvetovanje sekcije za bolnišnično farmacevtsko službo v okviru III. Kongresa farmacevtov v Ljubljani
Ludvik Medvešek
Tip sodobne bolnišnične lekarne
Nova bolnišnična lekarna v Celju
Sretenović Dušan
Beseda o sterilizaciji in nekaj naših izkušenj v sterilizaciji
Uroš Dj. Popović
Razprava o sekciji bolnišničnih farmacevtov na III. Kongresu
III. posvetovanje strokovnjakov za zdravilna zelišča
Sodelovanje kranjskih farmacevtov v NOB
Mirko Kmet
Prva partizanska naročilnica

Farmacevtski vestnik, 1961, številka 5-8
Farm Vestn 1961; 11: 97 - 169

L. Medvešek
Antacidi in njih preiskave
V. Uglešić
Simpatolitiki
J. Kromar
Vodna praprot (Adiantum capillus Veneris L.)
Partizanska kronika
Referati iz strokovnega slovstva

Farmacevtski vestnik, 1961, številka 9 - 12
Farm Vestn 1961; 12: 177 - 245

J. Carnelutti
Naše zdravilne rastline in varstvo prirode
XI. redni letni občni zbor Farmacevtskega društva Slovenije
Partizanska kronika
Referati iz strokovnega šolstva

Farmacevtski vestnik, 1962, številka 1-2
Farm Vestn 1962; 13: 1- 57

J. Mohorič
Določevanje acetilsalicilne kisline Acetfenitidina in Kodein fosfata v kombiniranem prašku
A. Dšuban
Nekaj sodobnih mazilnih podlag
Mimica Žemva
Železo in njegove spojine v organizmu
Igor Detela
Nova zdravila
Spomini iz NOB

Farmacevtski vestnik, 1962, številka 3-6
Farm Vestn 1962; 13: 61 – 131

P. Bohinc in J. Šmid
Izdelava sirupa s fero-jodidom
D. Benčina
Problem razpustnosti tablet
A. Godeša
Gnojilni poskusi pri baldrijanu (Valeriana off. L.)
Suzanne Besson in V. Brecelj
Vpliv železa, bakra in mangana na pigmentacijo dlak, las in kože
Spomini iz NOB
D. Vodeb
Partizanska lekarna »Bober«

Farmacevtski vestnik, 1962, številka 7-10
Farm Vestn 1962; 13: 133 - 217

XII. redni letni občni zbor Farmacevtskega društva Slovenije
D. Gradišnik
Analiza stanja lekarniške službe in novi zakon o zdravstvenem varstvu
P. Bohinc
Farmacevtsko šolstvo v Sloveniji
Spomini iz NOB
B. Grahek
»Plaz, planjava, nanos« - terenske lekarne VII. Korpusa NOV in POJ

Farmacevtski vestnik, 1962, številka 11-12
Farm Vestn 1962; 13: 221 - 289

Prof. dr. K. Munzel
Izdelava vodnih kapljic za oči
V. Uglešič
Reserpin in njegovi derivati
V. Dermelj
Uporaba herbicidov v nasadih baldrijana (Valeriana Off.)
P. Dolar
Določanje serumskega železa in UIBC
Spomini iz NOB

Farmacevtski vestnik, 1963, številka 1-3
Farm Vestn 1963; 14: 1 - 56

P. Bohinc, J. Šmid
Prispevek k poznavanju ciprese
P. Bohinc
Vprašanja farmacevtskega šolstva v Sloveniji
F. Minařik
O hospitalskih viteških redih na slovenskem
Hrvoje Tartalja
Iz Kutzingovega potopisa
D. Valenčič
Izvoz medicinskih drog
M. Soldatovič
O kakovosti zdravilnih rastlin za izvoz
V. Uglešić
Ali je meklizin res teratogen?
Spomini iz NOB

Farmacevtski vestnik, 1963, številka 4-6
Farm Vestn 1963; 14: 65-128

Statut
J. Mohorič
Nevodna titracija fenoksimetilpenicilina
P. Bohinc
Novi prispevki k poznavanju bodike – Ilex Aquifolium
XIII. redni letni občni zbor Farmacevtskega društva Slovenije
Ustanovna skupščina skupnosti lekarn Slovenije
V. Uglešić
Zdravila za aterosklerozo
F. Minařik
O hospitalskih viteških redih na Slovenskem
Spomini iz NOB
Priloga Franc Minařik: Od staroslovanskega vraštva do sodobnega zdravila

Farmacevtski vestnik, 1963, številka 7-9
Farm Vestn 1963; 14: 129 -188

B. Stanovnik, M. Tišler
Prispevek k poznavanju strukture nekaterih zdravil s tioamidno skupino
T. Kirinčič
Prostori in naprave za izdelavo parenteralnih raztopin
V. Uglešić
Nova zdravila
Spomini iz NOB
Za naše farmacevtske tehnike
M. S. Soldatović
Hudi strupi v naravi- zdravila v medicini
Priloga Franc Minařik: Od staroslovanskega vraštva do sodobnega zdravila


Farmacevtski vestnik, 1963, številka 10-12
Farm Vestn 1963; 14: 189 -267

J. Mohorič
Nevodna titracija cikloserina
M. Perpar, J. Perkavac, P. Banič
Kromatografija sladkorjev na ploščah
F. Kozjek
Polietilenglikoli in njihov pomen v farmaciji
A. Janežič
Arterioskleroza
M. Žemva
Hematološke preiskave pri jetrnih boleznih
V. Uglešić
Nova zdravila
V. Uglešić
Vtisi z II. Medanrodnega farmakološkega kongresa
Č. Nučič
Il tempio di Ermete riedificato
Priloga Franc Minařik: Od staroslovanskega vraštva do sodobnega zdravila

Farmacevtski vestnik, 1964, številka 1-3
Farm Vestn 1964; 15: 1 - 48

A. Kavalar
Peroksidno število v maščobnih oljih
D. Karba
Steroidni hormoni
F. Kozjek
Farmacija na Poljskem
B. Paučnik
Določanje serumskega železa s 4:7-diphenyl, 1:10-phenantrolinom
Portreti velikih farmacevtov
Priloga: Mirko Karlin: Slovenska imena naših zdravilnih rastlin

Farmacevtski vestnik, 1964, številka 4-6
Farm Vestn 1964; 15: 53 - 104


J. Korbar-Šmid & F. Kozjek
Mazilne podlage z višjimi maščobnimi alkoholi
J. Korbar-Šmid
Kardenolidi vrst Erysimum
J. Kromar
Ob štiristoletnici Shakespearovega rojstva
V. Uglešič
Nova zdravila: Novi antibiotiki
N. Burić
Kemija in farmakologija biosintetičnih in polsintetičnih penicilinov
Prof. dr. H. Tartalija
Življenje in delo J.R. Glauberja (1604-1670)
XIV. redni letni občni zbor FDS
D. Valenčič
Nekaj problemov s področja srednjega šolstva
Priloga Franc Minařik: Od staroslovanskega vraštva do sodobnega zdravila

Farmacevtski vestnik, 1964, številka 7-9
Farm Vestn 1964; 15: 117 - 196

N. Jesenovec
Glutation v krvi in eritrocitih zdravih oseb
M. Est
Vpliv digitoksina na aktivnost holinesteraze v srcu poskusne živali
P. Bohinc
Prispevki k ploščni kromatografiji bodike
A. Žakelj
Timolova motnost
IV. kongres farmacevtov Jugoslavije v Opatiji
V. Pavlov
O nekaterih aktualnih problemih farmacevtske službe
Zdenko Lavička
Financiranje lekarn in formiranje dohodka ter njihova razdelitev in odnosi do socialnega zavarovanja
Sklepi IV. Kongresa farmacevtov Jugoslavije
G. Domagk
Raziskovanje novih zdravil, metode, odgovornost in meje
V. Uglešić
Nova zdravila
Za naše farmacevtske tehnike
J. Vidovič
Pravilno hranjenje in regeneracija gumijevih sanitarnih predmetov

Farmacevtski vestnik, 1964, številka 10-12
Farm Vestn 1964; 15: 205 - 265

P. Szentmiklosi
Kemija in farmakologija psihofarmakov
F. Kozjek
Možnost uporabe domačih polietilenglikolov za izdelavo mazilnih podlag
S. Logar, M. Perpar
Rumena barvila rženih rožičkov
B. Košir, D. Lušicky, J. Košir
Nov test za določanje beptanona in dolantina v urinu
Pavle Bohinc
Gastrorezistentne oblike zdravil
Portreti velikih farmacevtov
V. Uglešić
Nova zdravila
Priloga Franc Minařik: Od staroslovanskega vraštva do sodobnega zdravila

Farmacevtski vestnik, 1965, številka 1- 4
Farm Vestn 1965; 16: 1 - 84

N. Jesenovec, M. Černelč
Eritrocitni glutation pri sladkorni bolezni
L. Medvešek
Kapljice za oči
P. Bohinc
Infuzi, dekokti in macerati
F. Kozjek
Demineralizirana voda v farmaciji
F. Minařik
Henrik Freyer (1802-1866) magister farmacije in naravoslovec
Portreti velikih farmacevtov


Farmacevtski vestnik, 1965, številka 5-8
Farm Vestn 1965; 16: 93 - 172

P. Bohinc
Detekcija metiliranih ksantinov s papirno kromatografijo
Anton Priveršek
Aetheroleum menthae piperitae, njegov izvor in njegova uporaba s posebnim ozirom pri interdigitalni mikozi
M. Plavšak
Metoda tenkoplastne kromatografije
M. Plavšak
Prispevki k raziskavi barbituratov v seču
J. Korbar-Šmid
Otroške doze
F. Kozjek
Izotonične raztopine
Ob desetletnici Zavoda za farmacijo in kontrolo zdravil
Portreti velikih farmacevtov

Farmacevtski vestnik, 1965, številka 9-12
Farm Vestn 1965; 16: 189 -250

A. Kornhauser, S. Logar, M. Perpar
Rumena barvila rženih rožičkov
J. Mohorič
Kvantitativno določanje natrijevega citrata v ACD raztopinah s titracijo v nevodnem mediju
Z. Blagojević, J. Košir-Bizilj
Kritični pregled preizkušanja nekaterih nečistoč pri alkaloidih po farmakopejskih predpisih
J. Korbar-Šmid
Raziskave semena Erysimum Carniolicum Doll.
J. Kromar
Nabiranje zdravilnih rastlin in varstvo naše redke flore
F. Minařik
Nekaj zgodovinskih poročil o lekarnah v Prekmurju
V. Uglešić
Nova zdravila

Farmacevtski vestnik, 1966, številka 1-4
Farm Vestn 1966; 17: 1 - 68

Nikolaus Bekesy
O gojenju rženih rožičkov in agrotehniki njihove kulture
Pavle Bohinc
Detekcija metiliranih ksantinov s tenkoplastno kromatografijo
Jelka Šmid-Korbar
Raziskave semena Erysimus carniolicum Doll
Franci Kozjek
Sesamum indicum makedonskega izvora
Janez Kromar
Nabiranje zdravilnih rastlin in varstvo naše redke flore (dalje)
Hrvoje Tartalja
Mar so to prvi simptomi?
Franci Kozjek
Lekarniška služba v ČSSR
Janez Kromar
Dvajset let Lekovih zdravil
Dušan Karba
Posvetovanje o programu farmacevtskega študija pri nas
Franc Minařik
Nekaj zgodovinskih poročil o lekarnah v Prekmurju (dalje)
Portreti velikih farmacevtov
Jelka Korbar Šmid
Doziranje zdravil otrokom

Farmacevtski vestnik, 1966, številka 5 - 8
Farm Vestn 1966; 17: 77 - 169

Nikolaus Bekesy
O gojenju rženih rožičkov in agrotehniki njihove kulture (dalje)
Aleš Krbavčič
Piridazini s fiziološkim delovanjem
Niko Jesenovec
Pridobivanje znoja z iontoforezo
Jelka Šmid-Korbar
Raziskave semena Erysimum carniolicum Doll. (dalje)
Tone Štalc
Antibiotiki, ki zvzemajo v terapevtiki drugo mesto
Tanja Kirinčič
Merske enote za elektrolite v telesnih tekočinah
Franci Kozjek
Sesazum indicum makedonskega izvora (dalje)
Janez Kromar
Nabiranje zdavilnih rastlin in varstvo naše redke flore (dalje)
Viktor Petkovšek
Prispevek k poznavanju toksikologije evropskih vrst kačnikov
Dušan Valenčič
Ali je odklonilno stališče do medicinskih drog upravičeno?
Karel Ebert
Pomen jugoslovanskih zdravilnih in dišavnih rastlin
Dušan Valenčič
Dolinata na rozite
Janez Kromar
Mladinska akcija za nabiranje zdravilnih rastlin
Dragan Matkovič
Ukrepi za varnost državljanov v farmacevtski službi
Dušan Valenčič
Ustanovljena je skupnost srednjih farmacevtskih šol


Farmacevtski vestnik, 1966, številka 9-12
Farm Vestn 1966; 17: 183- 254

Nikolaus Bekesy
O gojenju rožičkov in agrotehniki njihove kulture (konec)
Aleš Krbavčič
Piridazini s fiziološkim delovanjem (konec)
Jelka Korbar-Šmid in  Pavle Bohinc
Prispevki h kemizmu listov, stebel in cvetov kranjskega šebenika – Erysimum
Carniolicum Doll
Anton Štalc
Antibiotiki, ki zavzemajo v terapevtiki drugo mesto (dalje)
Franci Kozjek
Sesamum indicum makedonskega izvora (konec)
Janez Kromar
Nabiranje zdravilnih rastlin in varstvo naše redke flore (konec)
Bojan Košir
Pridobivanje drog v ZSSR
Dušan Valenčič
Posvetovanje strokovnjakov za zdravilne rastline

Farmacevtski vestnik, 1967, številka 1-4
Farm Vestn 1967; 18: 1 - 77

A. Kornhauser in prof. dr. ing. M. Perpar
Kvantitativno določanje alkaloidov rženega rožička v prisotnosti barvil ter droge
Pavle Bohinc
Prispevki h kvantitativnemu vrednostenju teobromina v bodiki _ Ilex aquifolium L.
Niko Jesenovec in F. Rep
Kontrola pH in CO2, stanja krvi, krvne plazme oz. seruma
Anton Štalc
Antibiotiki, ki v terapevtiki zavzemajo drugo mesto (konec)
Dušan Valenčič
Gojenje zdravilnih in aromatičnih rastlin na Primorskem
Stane Peterlin
O izkoriščanju rastlinskega bogastva (1)
Janez Vrbinc
O stanju bolnično lekarniške službe v SRS
Jelka Tomazin
Pridobivanje zdravilnih rastlin na prirodnih rastiščih


Farmacevtski vestnik, 1967, številka 5-8
Farm Vestn 1967; 18: 89 - 178

Franc Minařik
Minařikove zgodovinske publikacije v letih 1957 do 1966
Francu Minařiku za 80-letni jubilej
Farmakohistoriško delo Franca Minařika
Drago Mušič
Franc Minařik- zgodovinar medicine
Vladimir Bazala
Olimje- poskus ustanovitve narovoslovne, medicinske ali farmacevtske fakultete,
ki ni uspel
Zamejstvo F. Minařiku za 80-letnico
S. Logar in M. Perpar
Analiza barvil in barvnih dražejev
M. Dorer
Določitev celotnih prostih amino kislin v rastlinskem materialu z ninhidrinsko reakcijo
N. Jesenovec-F. Rep
Kontrola pH in CO2 stanja krvi, krvne plazme oziroma seruma
S. Vatovec in S. Vodopivec
Reakcije laboratorijskih glodavcev (belih podgan in kuncev) na aplikacijo olja morskega pelina (artemisia caerulescens l.)
Marija Ozimič
Prispevek k določanju alkaloidov v listju beladone
M. Karlin
Svojevrstno ljudsko zdravljenje revmatizma s »suhimi kopelmi«


Farmacevtski vestnik, 1967, številka 9-12
Farm Vestn 1967; 18: 193 - 297

Marijan Dorer in Marija Ozimič
Vpliv giberelinske kisline, nekaterih mikroelementov in trptofana na tvorbo alkaloidov v kristavcu (datura stramonium l.)
Jelka Korbar- Šmid
Anatomija in histokemija semena kranjskega šebenika- erysimun carniolicum doll
S. Vodopivec in S. Vatovec
Epileptiformni napadi, ki jih pri domačih mesojedih povzroči olje morskega pelina
Korbar-Šmid J. in Bohinc P.
Uporaba domače karboksimetilceluloze Na kot emulgatorja
Božidar Nikolić
Nekaj pogledov na sterilizacijo v lekarnah
Franc Minařik
Delovanje prvih lekarnarjev in zdravnikov v rudniškem mestu Idriji v Sloveniji
Ivan Filipovič
O starih koprskih lekarnarjih
Prvi svetovni pregled farmacevtskega študija
Izvoz zdravil in zelišč
Mirko Karlin
Spomladansko zeliščno zdravljenje in slovenska ljudska medicina
D. Valenčič
Ali naziv farmacevtski tehnik še ustreza svojemu namenu
Ante Stefačič
Moja srečanja z nekaterimi apotekarji

Farmacevtski vestnik, 1968, številka 1-4
Farm Vestn 1968; 19: 1 - 93

Marijana Dorer in Marija Ozimič
Proste amino kisline v Stramonii Folium
S. Vatovec in S. Vodopivec
Narava krčev, ki jih pri živalih povzroči zastrupitev z eteričnim oljem morskega pelina
(Artemisia Coerulescens L.)
N. Jesenovec in F. Rep
Priprava in analiza plinskih mešanic za medicinsko in biokemično laboratorijsko
Uporabo
Miodrag Dinić, Milan Škrlj in Tomo Jordanov
Pregled na stabilnost nekaterih lokalnih anestetikov in metod za njihovo določanje v
Pristnosti razpadlih produktov
M. Remic-Palka in P. Jerman
Sterilizacija z etilenoksidom
Stevan Lukić
Aktualna vprašanja in perspektive medicinske biokemije v naši deželi
Iz zgodovine farmacije in zdravstva: Mednarodni kongres za zgodovino farmacije v Atenah
Mirko Karlin
Iz zgodovine kisika

Farmacevtski vestnik, 1968, številka 5-8
Farm Vestn 1968; 19: 113 – 200

Metka Valentinčič-Budihna
Eksperimentalna subakutna okvara jeter
S. Vatovec in S. Vodopivec
Epileptiformni učinke konvulzanta OMP na intaktne in hemisferektomirane golobe ter
vpliv hidantoina nanje
P. Bohinc, G. Drobnič
Alcoholia lanae iz domače surovine
N. Jesenovec in F. Rep
O pH metriji v klinični praksi
N. Jesenovec
Vpliv antikoagulantnega sredstva, kakovosti kemikalij in meritve temperature na
vrednost pH v krvi
V. Brecelj, D. karba, F. Kozjek, Dj. Magazinović
Demineralizirana voda in njena uporaba za parenteralne raztopine
Iz zgodovine farmacije in zdravstva
Dr. Mirko Karlin
Brin in slovenska ljudska medicina
Vinko J. Velnić
Lekarna malih bratov v Dubrovniku

Farmacevtski vestnik, 1968, številka 9-12
Farm Vestn 1968; 19: 217 - 298

A. Kornhauser, M. Perpar, L. Gašperut
Alkaloidi in barvila rženega rožička v saprofitnih kulturah plesni Claviceps Purpurea
Tulasne
J. Korbar-Šmid, P. Bohinc
Novi prispevki h galenski uporabi domačih karmoksimetilceluloz
Franci Kozjek
Kemizem tkivnih kultur kokoševca »In Vitro« (Vincetoxicum officinale Moench.-
Asclepiadaceae)
N. Jesenovec – B. Ramšak
Hitro in enostavno določanje fibrinogena v plazmi
Marija Ozimič
Pesticidi in naše zdravje
Vinko Strgar
Rastlinkse droge pri zeliščarjih na ljubljanskem živilskem trgu
Božidar Nikolič
Pereča vprašanja lekarniške službe
Dr. Stjepan Bunta
Posebnosti samoupravljanja v zdravstvu
Razmišljanja ob sklepu četrtega tečaja za strokovno izpopolnjevanje
Iz zgodovine farmacije in zdravstva:
Mirko Karlin
Rožmarin in slovenska ljudska medicina
A. Stefančič
Polemika med apotekarji in veterinarji glede prometa s cepivi proti živalskim
nalezljivim boleznim

Farmacevtski vestnik, 1969, številka 1-4
Farm Vestn 1969; 20: 1 – 104
Janko Mohorič
Prispevek h kvantitativnemu določevanju jodklorhidroksina po reakciji z merkuriacetatom
Roman Dobrovoljc
Uporabnost titracije v nevodni sredini za določevanje nekaterih oksikinolinov v gotovih zdravilih
V. Brecelj, D. Karba, Dj. Magazinović
Bakteriološke lastnosti demineralizirane vode
N. Jesenovec, F. Rep
Mikroekvilibracijska tehnika za določevanje vrednosti acidobaznega ravnotežja
N. Jesenovec, M. Drobnič
Frakcionirano črpanje želodčnega soka po Lamblingu
M. Danilović
Farmacevt in sodobna znanost
Rdeči križ pospešuje akcijo za zbiranje zdravilnih rastlin
Lekarne z enotami v Sloveniji
Iz zgodovine farmacije in zdravstva
Mirko Karlin
Pelin in slovenska ljudska medicina
Mirko Karlin
Konrad Gesner


Farmacevtski vestnik, 1969, številka 5-8
Farm Vestn 1969; 20: 121 – 257

Albin Podvršič
Ob dvajsetem letu Farmacevtskega vestnika
Franc Kozjek
Prispevek k proučevanju kemizma rastline vincetoxicum officinale moench
P. Bohinc, J. Korbar-Šmid
Prispevki k poznavanju fiziološko aktivnih spojin grenkulje – Gratiola Officinalis L.
J. Šauta, S.Vodopivec
Fiziološka raven serumskih glikoproteidov in lipoproteidov pri klinično zdravih domačih
mačkah
N. Jesenovec, F. Rep
Sestava in kontrola delovanja godartovega combitest aparata za določanje acidobaznega in
Kisikovega statusa krvi
N. Jesenovec, F. Rep
Določanje kisikovega in acidobaznega statusa krvi z Godartovim combitest aparatom
Jože Žitnik
Kako si moderna onkologija utira pot k svojim ciljem
»Krka«- tovarna zdravil, Novo mesto (ob 15-letnici njenega dela)
Iz zgodovine farmacije in zdravstva
Mirko Karlin
Carl Linné
Franc Minařik
Slike in kipi obeh stroveških zdravnikov – lekarnarjev – Kozme in Damijana v Sloveniji
Ivan Filipovič
Novi podatki o starih koprskih lekarnarjih
Mirko Karlin
Kamilica in slovenska ljudska medicina

Farmacevtski vestnik, 1969, številka 9-12
Farm Vestn 1969; 20: 277 - 376

D. Karba, A. Štalc
Ultramikro določevanje glukoze v vodnih raztopinah S p-Anizil Tetrazol modrim
P. Bohinc, R. Kovač
Domača karboksimetilceluloza kot pripomoček za oblikovanje tablet
N. Jesenovec, F. Rep
Mikroekvilibracijska tehnika za določitev acidobaznega ravnotežja venozne krvi
N. Jesenovec, F. Rep
Mikroekvilibracijska tehnika za določanje acidobaznega statusa krvi z aparatom
Saling-Turowskega
Dušan Karba
Strokovno izpopolnjevanje farmacevtov 301
P. Bohinc
Karcinogene substance materije Medike
A. Katalinić, I. Zanković, A. Hranilović
Vloga farmacevtske službe v izrednih razmerah v miru in vojni
Iz zgodovine farmacije in zdravstva
Ante Stefančič
Zdravila, ki so jih v prejšnjem stoletju uporabljali na slovenskem za nekatere bolezni
domačih živali
Mirko Karlin
Življenje in delo Gerharda van Swietena
Mirko Karlin
Česen in slovenska ljudska medicina