Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

2000-2004; št. 51-55

KAZALO
Farmacevtski vestnik, 2000
Farmacevtski vestnik, 2001
Farmacevtski vestnik, 2002
Farmacevtski vestnik, 2003
Farmacevtski vestnik, 2004


FARMACEVTSKI VESTNIK – Jubilejna številka ob 50-letnici SFD
Farm Vestn 2000; 51: 1-83

Uroš Urleb
Beseda predsednika Društva
Borut Štrukelj
Beseda odgovornega urednika
Dušan Karba
Slavnostni govor prvega predsednika ob 50-letnici SFD
Aleš Krbavčič
Farmacija na slovenskem ozemlju do osamosvojitve Republike Slovenije
Predsedniki Društva v petdesetih letih
Tatjana Kogovšek Vidmar
Ob 50-letnici delovanja SFD
Jelka Dolinar
14 let dela na društvu
Jelka Dolinar
Dejavnost in upravljanje društva v petdesetih letih
Jelka dolinar
Društvena priznanja
Strokovni sestanki in simpoziji
Samo Kreft
Pogled na prve letnike Farmacevtskega vestnika iz oddaljenosti dveh generacij
Darja Frankič
Povezovanje lekarn in lekarniška dejavnost v obdobju 1950-2000
Tajda Gala Miharija
Razvoj bolnišnične farmacije na Slovenskem
Polstoletna zgodovina Krke
Lek za boljšo kakovost življenja
Bayer Pharma d..o.o. Ljubljana – za blaginjo ljudi

FARMACEVTSKI VESTNIK številka 1
Farm Vestn 2000; 51: 85-167

Borut Kocijančič, Matrijan Ivanuša
Gastroezofagealna refluksna bolezen, zdravljenje in samozdravljenje
Borut Kocijančič, Matrijan Ivanuša
Varno zdravljenje gastroezofagealne refluksne bolezni s cisapridom in omeprazolom
Petra Marinko, Aleš Krbavčič
Interferoni – klasifikacija, pridobivanje in delovanje
Petra Marinko, Aleš Krbavčič
Molekulske in in biološka karakterizacija rekombinantnega interferona alfa
Gregor mlinšek, Tomaž Šolmajer
Vloga leptina pri uravnavanju telesne mase
Vladka Čahuk Vaupotič, Aleš krbavčič
Askorbilpalmitata – Analitična monografija

FARMACEVTSKI VESTNIK – Posebna številka
Farm Vestn 2000; 51: 169 – 246

Stanislav Primožič
Beseda gostujočega urednika
Albert Wertheimer
Outcome research: Current status and future directions
Petra Plunger
The role of the community pharmacist in health promotion – experiences from a European project
Tatjana Kogovšek Vidmar
Sistemske novosti , promocija zdravja v javnih lekarnah in izdaja zdravil za zdravljenje duševnih bolezni
Aleš Krbavčič
Novejše psihotropne učinkovine za zdravljenje duševnih bolezni
Blanka Korez Plesničar
Sociodemografsko pomembne psihiatrične motnje in njihovo psihofarmakološko zdravljenje
Jože Drinovec, Marijan Ivanuša, Milka Pečar
Farmakoepidemiološki in farmakoekonomski vidiki zdravljenja duševnih bolezni
Chris Migom
Clinical development of new indications for SSRI’s: The contribution of research-based pharmaceutical companies
Cvetka Bačar
Zmanjševanje individualnega in populacijskega tveganja pri zdravljenju duševnih bolezni
Lovro Dermota
Farmacevtska skrb pri zdravljenju duševnih bolezni: poklicna odličnost in etika
Bojan Zalar
Depresija – čustvo in diagnoza
Stanislav Primožič, Darja Frankič, Mitja Kos, Petra Jaklič
Promocija zdravja v slovenskih lekarnah:Anketa o odnosu in dejavnostih
Mitja Štrukelj, Stanislav Primožič, Mitja Kos
Internet kot medij farmacevtske skrbi: spletna stran o zdravilih za zdravljenje depresij

FARMACEVTSKI VESTNIK – Številka 2
Farm Vestn 2000; 51: 249 – 327

Gregor Mlinšek, Julijana kristl
Vnos peptidnih učinkovin skozi nosno sluznico
Stanislav Gobec
Bisfosfonati
Mirjana Gašperlin, Julijana Kristl
Inovativni pristopi k oblikovanju kozmetičnih negovalnih izdelkov
Andrijana Trojak, Odon Planinšek, Stanko Srčič
Uporabnost parametra proste površinske energije v farmacevtskih tehnoloških procesih
Barbara mlinar, Jana Lukač Bajalo
Genetika galaktozamij z okvaro galaktoza-1-fosfat-uridiltransferaze
Irena Mlinarič Raščan
Molekularni vidik programirane celične smrti
Franc Vrečer
Komisija za farmacevtsko tehnološko terminologijo – 6 let uspešnega dela

FARMACEVTSKI VESTNIK – Posebna številka
Farm Vestn 2000; 51: 329 – 441 -

1. kongres klinične kemije / 1st Slovenian Congress of Clinical Chemistry
Zbornik referatov / Proceeding from the Congress

FARMACEVTSKI VESTNIK – Številka 3
Farm Vestn 2000; 51: 443-530
Andrej Ferlan
Antralini v terapiji psoriaze – luskavice
Špela Jenko Brinovec, Andreja Plaper, Stane Zalar
Introduction of in vistro toxicological methods in the pharmaceutical factory Krka
Lucija Peterlin Mašič, Slavko Pečar
Kombinatorična kemija
Jožko Cesar, Marija Sollner
Terapevtska uporabnost antagonistov vitronektinskega receptorja
Mateja Gantar, Borut Štrukelj
Mehanizem delovanja in oblikovanje biotehnoloških produktov
Odon Planinšek
Markofiltracija in mikrofiltracija v farmaciji
Nataša Smola, Uroš Urleb
Oxytertacycline Base – Monoghraph

FARMACEVTSKI VESTNIK – Številka 4
Farm Vestn 2000; 51: 533 – 616
Darko Zadravec, Janez Kerč, Julijana Kristl
Pregled gastrointestinalnih pospeševalcev absorpcije učinkovin
Matej Breznik, Odon Planinšek, Danijel Kikelj
Struktura aktivnih mest nekaterih serinskih proteaz kot osnova za načrtovanje inhibitorjev
Matej Breznik, Danijel Kikelj
Mimetiki prolina in cis/trans izomerizacije peptidne vezi prolina
Andrej Golmajer, Franc Kozjek
Makrolidi in njihove farmakodinamične lastnosti
Andrej Golmajer, Franc Kozjek
Farmakokinetične lastnosti makrolidov
Aleš Obreza, Marija Sollner
Mannichove baze s protitumornim in protimikrobnim delovanjem
Darja Frankič
Razmišljanje o vplivu globalizacije na farmacevtski poklic


FARMACEVTSKI VESTNIK številka 1
Farm Vestn 2001; 52: 1-66

Petra Štefanič, Slavko Pečar
Inhibitorji protein kinaze C kot potencialne učinkovine
Mojca Božič, Milan Skitek, Anka Ritonja, Aleš Jerin, Mojca Stegnar
Določanje celokupnega plazemskega homocisteina
Simona Bolhanec, Alenka Kanalec
Statistična metoda stabilnosti podatkov: Določitev roka uporabnosti farmacevtskim izdelkom
Janja Polanec, Jasna Modrica Kobe
Protismerna tehnologija
Andrej Preželj, Slavko Pečar
Zloraba učinkov klenbuterola
Metka Stojičević, Aleš Krbavčič
Sečnina - Analitična monografija

FARMACEVTSKI VESTNIK - Posebna številka
Farm Vestn 2001; 52: 67 - 129

Niko Schlamberger
Informatika, informacijske tehnologije in Slovenija
Borut Fabjan, Tomaž Gornik, Zoran Štrbec
Internet in zdravje
Matjaž Jeras
Zakonski vidiki zaščite zdravstvenih osebnih podatkov
Breda Kutin, Urša Šmid
Vloga potrošnikovin njihovih organizacij pri prodaji izdelkov in storitev preko interneta s poudarkom na področju zdravstva
Lisette Tiddens-Engwirda
42 years of Europena Pharmacists
Andreja Čufar, Boštjan Debeljak, Lidija Pavlovič
Slovensko lekarništvo v virtualnem prostoru: izkušnje, priložnosti in vizije
Stanislav Gobec
Zdravila v menopavzi - pregled učinkovin za preprečevanej in zdravljenje osteoporoze
Andreja Kocijančič
Preprečevanje in zdravljenje pomenopavzalne osteoporoze
Jožica Červak
Preventiva raka na dojki
Mojca Kraševec, Darja Potočnik
Svetovanje, poraba zdravil in farmacevtska skrb za bolnice z osteoporozo

FARMACEVTSKI VESTNIK številka 2
Farm Vestn 2001; 52: 131-218

Bronja Manček, Slako Pečar
Radikali in zaščita pred poškodbami z radikali v bioloških sistemih
Vladimira Saje, Julijana Kristl
Nanosuspenzije kot nov pristop za oblikovanje težko topnih zdravilnih učinkovin
Petra Marinko, Aleš Krbavčič
Imunogenost interferona: tehnično vrednotenje interferona alfa
Petra Marinko, Aleš Krbavčič
Imunogenost interferona: predklinično in klinično vrednotenje interferona alfa
Odon Planinšek, Natalija Zajc, Stane Srčič
Uporaba diferenčne dinamične kalorimetrije v farmaciji
Natalija Zajc, Odon Planinšek, Stane Srčič
Diferenčna dinamična kalorimetrija z modulacijo temperature

FARMACEVTSKI VESTNIK številka 3
Farm Vestn 2001; 52: 219-280

OdonPlaninšek
Nekatere metode za povečanje topnosti in hitrosti raztapljanja v vodi težko topnih učinkovin
Petra Slanc
Halucinogene rastline: Nahajališča, kemizem in delovanje
Vinko Zupančič, Aleš Krbavčič
Dietilftalat - analizna monografija
Jurij Peklar, Franci Tratar, Aleš Mrhar
Stroškovna učinkovitost uvedbe Obrazca za naročilo antibiotika v Splošni bolnici Celje
Vinko Zupančič, Danijel Kikelj
Kiralne zdravilne učinkovine v farmacevtski industriji - razvoj in uporaba
Julijana Kristl
Doktorska disertacija Saše Baumgartner: Proučevanje ogrodne strukture tablet celuloznih etrov med procesom nabrekanja

FARMACEVTSKI VESTNIK številka 4
Farm Vestn 2001; 52: 281-353

Ana Videmšek Podgorelec
Prenosljive spongiformne encefalopatije
Polona Špiclin, Mirjana Gašperlin
Vitamin C in koža
Marko Andreluh, Marija Sollner Dolenc
Antagonisti trombinskega receptorja
Darja Bitenc Logar, Peter Černelč
Celični označevalci za opredelitev mieloičnih in limfatičnih novotvorb
Apolonija Uran, Aleš Krbavčič, Martina Cvelbar
Vrečke za kri in krvne sestavine
Lenka Tumova, Renata Brancuzka, Jiri Tuma
The effect of salicylic acid og flavonoid production in Onionis Arvensis tissue culture
Pegi Ahlin
Doktorska disertacija: Razvoj in proučevanje trdnih lipidnih nanodelcev z EPR metodo

FARMACEVTSKI VESTNIK številka 1
Farm Vestn 2002; 53: 1-70

Gorazd Antolič, Živa Novak-Antolič
Zdravila v času dojenja
Drugs during breast-feeding
Kristina Gruden
Tehnologija genskih mikromrež in njihova uporaba v farmaciji
DNA microarrays technology and its application in farmacy
Tanja Rozman, Katja Štrancar, Franc Kozjek
Farmakogenomika in razvoj novih zdravil
Pharmacogenomics and Drug Development
Katja Štrancar, Tanja Rozman, Franc Kozjek
Genetski polimorfizmi in optimizacija farmakoterapije
Genetic polymorphisms and optimization of drug therapy
Marko Oblak, Tomaž Šolmajer
Matrične metaloproteinaze – nove tarče antitumornih učinkovin
Matrix metalloproteinases – novel targets of antitumor drugs
Marija Prezelj, M. Zorec Karlovšek
Transferin z zmanjšano vsebnostjo ogljikohidratov v diagnostiki škodljive rabe alkohola
Carbohydrate deficient transferin in the diagnosis of harmful alcohol use
Anamarija Zega
Doktorska disertacija - Načrtovanje in sinteza trombinskih inhibitorjev z azapeptidnim skeletom

FARMACEVTSKI VESTNIK številka 2
Farm Vestn 2002; 53: 71 - 151

Mitja Kos, Stanislav Primožič
Metode v farmakoepidemiologiji
Methods in pharmacoepidemiology
Mateja Gantar Kšela, Borut Štrukelj
Izolacija in čiščenje rekombinantnih proteinov
Isolation and purification of recombinant proteins
Maja Florjanič, Julijana Kristl
Kakovost farmacevtskih vod glede na mikroorganizme in biofilme
Quality of pharmaceutical water regarding microorganisms and biofilm
Miha Vrbinc, Franc Vrečer
Psevdopolimorfizem v razvoju farmacevtskih oblik
Pseudopolymorphism in the development of dosage forms
Odon Planinšek
Nekatere metode za povečevanje topnosti in hitrosti raztapljanja v vodi težko topnih učinkovin
Some methods for solubility and dissolution rate enhancement of in water insoluble drugs

FARMACEVTSKI VESTNIK posebna številka – oktober 2002
PROTOKOLI ZA SAMOZDRAVLJENJE
Farm Vestn 2002; 53: 153 - 240

Darja Frankič
Zagotavljanje kakovosti lekarniške storitve
Mojca Paulin
Procesni model pri samozdravljenju
Marina Urbanc Mokotar
Obolelo grlo
Janez Špringer
Kašelj
Vladka Češek Bizjak
Alergijski rinits
Nataša Čater, Lidija Pavlovič
Povišana telesna temperatura
Andreja Štajnmec, Ljubica Lovišček
Okužbe dihal
Katja Gombač
Nega ostarele suhe kože
Nina Pisk
Želodčne težave
Matjaž Jerez
Okužbe dihal, možni zapleti in najpogostnejši povzročitelji
Zlatka Rakovec Felser
Komunikacija z bolnikom v lekarni

FARMACEVTSKI VESTNIK številka 3
Farm Vestn 2002; 53: 241 - 320

Marjetka Smolej, Mirjana Gašperlin
Nega kože pri bolnikih z rakom
Skin care for cancer patients
Luka Peternel, Marija Sollner Dolenc
Novejši pristopi k zdravljenju astme.
New approaches in asthma therapy.
Jožko Cesar, Mojca Šegula, Marija Sollner Dolenc
Novejše antiagregatorne učinkovine: antagonisti fibrinogenskega GPIIb/IIIa receptorja
Novel antiagregatory drugs: fibrinogen GPIIb/IIIa receptor antagonists
Andrijana Tivadar, Klemen Kočevar, Igor Muševič, Stanko Srčič
Mikroskopija na atomsko silo
Atomic force microscopy
Vesna Kuhar, Aleš Mrhar
Navodilo za uporabo zdravila in povzetek glavnih značilnosti zdravila
Summary of product characteristics and patient information leaflets

FARMACEVTSKI VESTNIK posebna številka – november 2002
POMEN DOLOČANJA HOMOCISTEINA V LABORATORIJSKI DIAGNOSTIKI
Farm Vestn 2002; 53: 321 - 364

Milan Skitek
Uvod
Jasna Modrica Kobe
Da ne bomo pozabili
Joško Osredkar
Kardiovaskularna obolenja - laboratorijska diagnostika
Cardiovascular diseases - laboratory diagnostics
Milan Skitek
Homocistein v luči novih spoznanj
Homocystein in the spotlight of the new conceptions
Mojca Božič
Kaj je homocistein?
What is homocysteine?
Mojca Stegnar
Hiperhomocisteinemija in žilna bolezen
Hyperhomocysteinemia and vascular disease
Jernej Pajek, Staša Kaplan-Pavlovčič
Homocistein v nefrologiji
Homocysteine in Nephrology
Nataša Setnikar, Milan Skitek
Določanje homocisteina v serumu pri hemodializnih bolnikih s končno odpovedjo ledvic
Determination of serum homocysteine in hemodialysis patients in end-stage renal disease
Matija Kozak
Zdravljenje hiperhomocistinemije pri bolnikih s kardiovaskularnimi boleznimi
Treatment of hyperhomocysteinemia in patients with cardiovascular diseases
Aleš Jerin
Metode za določanje homocisteina
Methods for the determination of homocysteine

FARMACEVTSKI VESTNIK številka 4
Farm Vestn 2002; 53: 365 - 428

Miha Vrbinc, Vojko Kmetec
Fizikalna stabilnost in kompatibilnost trdnih snovi v predformulacijskih študijah trdnih farmacevtskih oblik
Physical stability and compatibility of solid-state substances in preformulation studies of solid dosage forms
Katarina Lenart, Jelka Zaletel, Darko Černe, Joško Osredkar
Uporaba sinistrinskega očistka za oceno ledvične funkcijske rezerve pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1
Use of sinistrin clearance for estimation of renal functional reserve in patients with diabetes mellitus type 1
Ljuba Krnjak, Primož Trunk, Borut Geršak, Joško Osredkar
Biokemični in klinični pomen koncentracije proteina S100B pri bolnikih, operiranih na srcu
Biochemical and clinical significance of protein S100B concentration at patients undergoing coronary artery bypass grafting
Karin Sernec
Motnje hranjenja
Eating disordes
Barbara Čibej Žagar
Psihosocialni vidik motenj hranjenja
Psycho-social aspects of eating disorders
Gašper Marc
Farmakoterapija debelosti
Pharmacotherapy of obesity

FARMACEVTSKI VESTNIK - Številka 1
Farm Vestn 2003; 54: 1 - 82

Gorazd Antolič, Živa Novak-Antolič
Zdravila za srce v nosečnosti
Drugs for the heart in pregnancy
Polona Zupančič, Vojko Kmetec
Stabilnost insulina v farmacevtskih pripravkih
Stability of insulin in pharmaceutical formulation
Mojca Šegula, Franc Vrečer
Nove farmacevtske oblike za peroralno dostavo peptidov in proteinov
New dosage forms for oral delivery of peptides and proteins
Mateja Cegnar, Julijana Kristl, Janko Kos
Oblikovanje nanodelcev s proteini
Designing of protein-loaded nanoparticles
Filip Podlogar, Mirjana Gašperlin
Izbor metod za določevanje fizikalnih lastnosti koloidnih sistemov v farmaciji
The selection of methods to determine physical properties of colloidal systems used in pharmacy

FARMACEVTSKI VESTNIK - Posebna številka
Farm Vestn 2003; 54: 83 - 172

Aleš Mrhar
Beseda gostujočega urednika
Hubertus Cranz
The European OTC market
Darja Frankič
Javnozdravstveni vidik preklopljenih zdravil
Public health aspect of switched drugs
Daša Moravec Berger
Epidemiologija kardiovaskularnih bolezni
Epidemiology of cardiovascular diseases
Mišo Šabovič
Ateroskleroza in kardiovaskularne bolezni
Aterosclerosis and cardiovascular diseases
Irena Keber
Smernice za zdravljenje hiperlipidemij
Guidelines for dyslipidemia treatment
Mateja Vrečer
Uporaba statinov v primarni in sekundarni preventivi koronarne bolezni srca in možganske kapi
Use of statins in primary and secondary prevention of coronary heart disease and stroke
Joško Osredkar
Stopenjska laboratorijska diagnostika kardiovaskularnih bolezni
Marija Bogataj
Farmakokinetke in farmakodinamske interakcije statinov
Pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions of statines
Jurij Fürst, Jure Peklar
Farmakoepidemiološki vidik zdravljenja hiperlipidemij
Pharmacoepidemiology of treatment of hiperlipidemy
Tomaž Čakš
Pogledi zdravnika na preventivo kardiovaskularnih bolezni
Hhysicians view on the prevention of cardiovascular diseases
Jolanda Lainščak Prelec
Vpliv prehrane na razvoj kardiovaskularnih bolezni
Influence of nutrition on the development of cardiovascular diseases
Aleš Mlinarič
Pomen fitoterapevtikov v preventivi kardiovaskularnih bolezni
Substances of plant origin in the prevention of cardiovascular diseases
Meta Milovanovič
Farmacevtska skrb za bolnike s kardiovaskularnimi boleznimi
Pharmaceutical care for patients with cardiovascular disease
Richard Tomiak
Health economics in statin treatment
Stanislav Primožič
Preklop zdravil Rp-BRp je tudi preklop odgovornosti – čigave?

FARMACEVTSKI VESTNIK - Številka 2
Farm Vestn 2003; 54: 173 - 275

Aleš Mrhar
Zakaj so bistveno podobna zdravila med seboj zamenljiva?
Mateja Novak, Slavko Pečar
Učinkovine z učinki na citoskelet in njihova uporaba
Drugs that interact with cytoskeleton and their application
Luka Peternel, Aleš Mrhar, Albin Kristl
Metabolične pregrade pri absorpciji učinkovin iz prebavnega trakta
Metabolic barriers at drug absorption from digestive tract
Aleš Premzl, Janko Kos
Terapevtska monoklonska protitelesa in njihova uporaba pri zdravljenju raka
Therapeutic monoclonal antibodies and their use in cancer treatment
Jernej Zadnik, Odon Planinšek, Matjaĺ Kunaver, Stane Srčič
Uporaba inverzne plinske kromatografije v farmaciji
Inverse Gas Chromatography used in Pharmacy
Suzana Vozelj, Luka Vončina, Matija Centrih, Darja Frankič
Odnos slovenskih farmacevtov do intravenoznih uporabnikov drog in nekaterih ukrepov za zmanjševanje škode zaradi uporabe nečistih igel
Attitudes of Slovenian pharmacists towards injection drug users and some preventive measures on harm reduction resulted from using used needles
Priloga
Farmacija v Sloveniji

FARMACEVTSKI VESTNIK - Posebna številka / Special Issue
Farm Vestn 2003; 54: 277 - 561
5th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology and Biotechnology

FARMACEVTSKI VESTNIK - Številka 3
Farm Vestn 2003; 54: 563 - 694

Janez Kerč, Darja Purić
Novosti pri ovojnini za trdne farmacevtske oblike
Trends in solid dosage form packaging
Saša Baumgartner
Vpliv gibanja prebavnega trakta na potovanje farmacevtskih oblik in absorbcijo učinkovin
The influence of gastrointestinal motility on dosage forms transit and drug absorption
Petra Marinko, Aleš Krbavčič, Danijel Kikelj
Inhibitorji trombina in novi pristopi za razvoj antikoagulantnih učinkovin
Thrombin inhibitors and novelč approaches to new anticoagulants
Petra Marinko, Aleš Krbavčič, Danijel Kikelj
Razvoj inhibitorjev trombina z biološko uporabnostjo po peroralnem dajanju
Strategies and progess towards the ideal orally bioavailable active site directed thrombin inhibitors
Petra Šolar, Joško Osredkar, Aleš Mrhar
Analiza liste poživil kot prepovedanih snovi v športu
Analysis of the list of stimulants as prohibited substances in sport
Dodatek / Supplement
Referati s simpozija Sekcije farmacevtov javnih lekarn
Proceedings from the Symposium of the Community Pharmacy Section
Tatjana Kogovšek Vidmar
Beseda gostujoče urednice
Jožica Maučec Zakotnik
Promocija zdravja v javnih lekarnah
Meta Milovanovič
Izvajanje farmacevtske skrbi v slovenskih javnih lekarnah
Valnea Jurečič
Farmacevtska intervencija za zgodnje prepoznavanje sladkorne bolezni tipa II v lekarnah
Silva Pečar Čad
Regijska poraba hipolipemikov v Sloveniji
Lidija Pavlovič
Rezultati analize predpisovanja hipolipemikov v kombinaciji z drugimi zdravili
Tomaž Vovk
Klinično najpomembnejše interakcije hipolipemikov z drugimi zdravili
Mija Tršinar
Vpliv hrane na jemanje zdravil – svetovanje farmacevta v lekarni
Nataša Okretič
Spremljanje uporabe zdravil z osebno kartico zdravil
Janko Kersnik
Varna uporaba zdravil: pomen sodelovanja zdravnika družinske medicine in farmacevta
Danica Rotar Pavlič
Vpliv hrane, alkohola in nikotina na jemanje hipolipemikov
Karmen Letonja
Hipolipemiki z antirevmatiki in analgetiki
Breda Barbič Žagar
Hipolipemiki z diuretiki in antihipertenzivi
Anja Silič
Hipolipemiki z antidiabetiki
Aleš Mlinarič
Hipolipemiki in zdravila naravnega izvora

FARMACEVTSKI VESTNIK - Številka 4
Farm Vestn 2003; 54: 695 - 754

Miha Homar, Mirjana Gašperlin, Janez Kerč
Tehnologije s talinami
Hot melt technologies
Petra Slanc
RICIN: Toxin, Zdravilna učinkovina, biološko orožje
RICIN: Toxin, medicinal agent, biological warfare
Aleš Obreza
Vanadij v živem organizmu in farmaciji
Vanadium in a living organism and pharmacy
Irena Maček Ložar
Strupi dvoživk in močeradovcev
Amphibian toxins and the salamander drink
Janja Bedrač
Prepakiranje in preoznačitev zdravil po pravu Evropske skupnosti
Repackaging and Re-affixing of Pharmaceuticals in European Community Law
Polona Jurkovič
Doktorska disertacija: Proučevanje vpliva izbranih mikroemulzij na učinkovitost derivatov vitamina C v koži

FARMACEVTSKI VESTNIK, številka 1
Farm Vestn 2004; 55: 1-69

Jasna Kočevar Nared, Andrej Ferlan, Aleš Krbavčič, Martina Cvelbar
Kontrola kakovosti zdravil v prometu v Sloveniji
Market surveillance of medicines in Slovenia
Andrej Ferlan, Franc Vrečer
Metode amorfizacije zdravilnih učinkovin
Methods for amorphisation of drugs
Biljana Džajkovska, Jože Drinovec, Aleš Mrhar
Vloga in pomen farmakoekonomike pri optimizaciji učinkovitosti zdravljenja osteoporoze
The Role and Importance of Pharmacoeconomics in Optimizing the Efficiency of Osteoporosis Treatment
Aleš Dimnik, Janez Kerč
Gastrorezistentne obloge za trdne farmacevtske oblike
Gastroresistant coatings for solid dosage forms
Tatjana Čerk Petrič, Vojko Kmetec
Regulatorni vidiki analize in testiranja stabilnosti kiralnih učinkovin in zdravil s kiralnimi učinkovinami
Regulatory aspects of analytics and stability testing of chiral drugs and products containing chiral active substances
Tomaž Bratkovič in Marija Sollner Dolenc
Oligopeptidne in peptidomimetične kombinatorične knjižnice kot orodje za odkrivanje novih spojin vodnic
Oligopeptide and peptidomimetic combinatorial libraries as a tool for drug lead discovery

Doktorska disertacija ?: Absorpcijske bariere za monokarboksilne učinkovine v tankem črevesu
Farmacevtska skrb pri astmi

FARMACEVTSKI VESTNIK, Posebna številka, maj 2004
Farm Vestn 2004; 55: 95 -175

Aleš Mrhar
Beseda urednika
Ivan. Leban
Implementacija bolonjskih načel v Sloveniji
Mirjana Gašperlin, Borut Štrukelj
Harmonizacija študijskih programov farmacije v Sloveniji z EU
Rüdiger Vogler
Harmonisation and accreditation of postgraduate specialisation courses within EU - perspectives
Alojz Ihan
Etiologija in patofiziologija revmatoidnega artritisa
Ethiology and patophisiology of rheumatoid arthritis
Borut Božič
Laboratorijska diagnostika in spremljanje revmatičnih bolezni
Laboratory diagnostics and monitoring of rheumatic diseases
Slavko Pečar
Inhibitorji ciklooksigenaze-2 kot antirevmatiki
COX-2 inhibitors as antirheumatic drugs
Sonja Praprotnik
Sklep – tarča vnetnega in nevnetnega procesa
Marija Bogataj
Interakcije inhibitorjev ciklooksigenaze 2 in drugih nesteroidnih antirevmatikov
Interactions of inhibitors of cycloxygenase 2 and other nonsteroidal anti-inflammatory drugs
Saša Markovič, Sanja Bogdanovič, Aleš Mrhar
Klinični, epidemiološki in farmakoekonomski vidiki zdravljenja resnih gastrointestinalnih zapletov pri uporabi NSAR
Clinical, epidemiological and pharmacoeconomical aspects of serious gastrointestinal adverse events related to NSAID therapy
Hubert G. M. Leufkens
Pharmacoepidemiologic and pharmacogenomic aspects of rheumatic diseases
Nataša Faganeli
Vloga koksibov pri protibolečinski obravnavi ortopedskega bolnika
Jure Peklar
Primerjalna analiza porabe nesteroidnih antirevmatikov pri nas in v nekaterih skandinavskih državah
Aleš Mlinarič, Tomaž Vovk , Lidija Pavlovič
Pomembnejše interakcije napogosteje predpisanih nesteroidnih protivnetnih in protirevmatičnih zdravil
Important interactions of most frequently prescribed nonsteroidal anti-inflammatory drugs
Danica Rotar Pavlič, Tonka Poplas Susič
Neželeni učinki protibolečinskih in protivnetnih zdravil na prebavni sistem, povezanost z analgetično nefropatijo in toksično poškodbo jeter
Milan Pukšič
Uporaba informacijskih sistemov pri iskanju podatkov o interakcijah zdravil
Use of information systems for the evaluation of adverse drug interactions

FARMACEVTSKI VESTNIK, številka 2
Farm Vestn 2004; 55: 181- 238

Aleš Krbavčič
Uvodnik
Jelka Šmid-Korbar, Martina Cvelbar
Uveljavljanje Evropske farmakopeje in Formulariuma Slovenicuma v slovenski farmaciji
Implementation of the European Pharmacopoeia and Formularium Slovenicum in Slovenian pharmacy
Silvestra Kobal
Pomen homeopatskih izdelkov in homeopatskega zdravljenja v veterinarski medicini v Sloveniji
The value of homeopathic products and homeopathic medical treatment in veterinary medicine in Slovenia
Mojca Lunder, Andrej Umek
Tabernanthe iboga Baill. pri terapiji zasvojenosti
Treatment of addiction with Tabernanthe iboga Baill
Filip Podlogar, Julijana Kristl
Dendrimeri in njihova farmacevtska uporabnost v prihodnosti
Dendrimers and their future usage in pharmacy
Saša Čučnik, Blaž Rozman, Borut Božič
Pomen protiteles proti beta2-glikoproteinu I
The importance of antibodies against beta2-glycoprotein I
Barbara Arko
Tehnologija PCR v realnem času in možnosti uporabe v laboratorijski diagnostiki in farmaciji
Real-time PCR technology and its applications in laboratory diagnostics and pharmacy
Mojca Božič, Danijela Furlan, Mojca Stegnar
D-dimer pri izključevanju venske tromboze - katero metodo uporabiti?
D-dimer in exclusion of deep-vein thrombosis - which method?
Dodatek - Povzetki referatov s simpozija Sekcije farmacevtskih tehnikov ob občnem zboru
Matjaž Koželj
Obravnava bolnika z dispepsijo
Aleš Mlinarič
Uporaba fitoterapevtikov pri lajšanju blagih težav v prebavnem traktu
Jolanda Lainščak Prelec
Pomen prehrane pri boleznih prebavil
Aleš Krbavčič
Kaj je homeopatija?
Barbara Razinger Mihovec
Regulatorni vidik priznavanja in izvajanja homeopatskega zdravljenja v RS
Linda Čičigoj
Stališča Ministrstva za zdravje do komplementarne medicine
Tončka Godina
Trening poslovnih komunikacijskih veščin

FARMACEVTSKI VESTNIK, Posebna številka Oktober 2004
Farm Vestn 2004; 55: 265 - 448
2. slovenski kongres klinične kemije - 2nd Slovenian Congress of Clinical Chemistry
16. mednarodni simpozij Slovenskega združenja za klinično kemijo in Hrvatskog društva medicinskih biokemičara - 16th International Symposium of Sloveniana Association for Clinical Chemistry and Croatian Society of Medicinal Biochemists
2. slovenski kongres tehnikov laboratorijske medicine - 2nd Sloveniana Congress of Laboratory Medicine Technicians

FARMACEVTSKI VESTNIK, številka 3
Farm Vestn 2004; 55: 451-550

Borut Štrukelj
Uvodnik
Javor Kac, Aleš Mlinarič, Andrej Umek
Interakcije med zdravilnimi rastlinami in zdravili
Interactions between herbal medicines and other drugs
Aleš Obreza
Terapevtski pomen anorganskih borovih spojin in njihova toksičnost
Therapeutic potential of inorganic boron compounds and their toxicity
Barbara Byrne Habič, Janez Mravljak, Slavko Pečar
Dušikov oksid I: lastnosti, kemična reaktivnost in nastajanje NO v organizmu
Nitric oxide I: properties, chemical reactivity and in vivo formation of NO
Andreja Kranjc, Tomaž Šolmajer
Antikoagulanti z zaviralnim učinkom na pot tkivni faktor/faktor VIIa
Anticoagulants with inhibitory effect on tissue factor/factor VIIa pathway
Luka Peternel, Mojca Stegnar
Hemostaza pri glodalcih - povezava s predkliničnimi raziskavami novih antitrombotikov
Hemostasis in rodents - an association with preclinicial studies of novel antithrombotics

Priloga - Povzetki referatov z 2. simpozija Sekcije farmacevtov javnih lekarn
LEKARNA – OD ZDRAVILA K ČLOVEKU
PREHRANA, ZDRAVO ŽIVLJENJE IN VARNA UPORABA ZDRAVIL – ANTIDIABETIKOV
Andrej Janež
Farmakoterapija sladkorne bolezni
Lidija Pavlovič
Analiza predpisovanja antidiabetikov v kombinaciji z drugimi zdravili
Iztok Grabnar
Klinično pomembne interakcije antidiabetikov z drugimi zdravili
Valnea Jurečič
Vključevanje farmacevta v integralno skrb za zdravje oseb s sladkorno boleznijo
Kirsten Pultz
The European Experiences with the Implementation of the Pharma DiassProgram in Practice
Silva Pečar Čad
Poraba antidiabetikov v Sloveniji
Jurij Fűrst
Racionalno predpisovanje antidiabetikov z vidika zdravnika v diabetološki ambulanti in zavarovalnice
Jolanda Prelec Lainščak
Prehrana sladkornega bolnika
Vlasta Djura Kaloper
Zveza društev diabetikov v Sloveniji, Sodelovanje diabetikov in zdravstvenih delavcev
Petra Senčar Božič
Insulinski pripravki pri zdravljenju sladkorne bolezni
Anja Bervar, Urša Klun
Optimalno uravnavanje bolečine pri sladkornih bolnikih , ki se zdravijo z metforminom
Gordana Pančić Lenarčič
Zdravljenje z akarbozo – predstavitev novih raziskav
Vesna Koblar
Paralelni uvoz zdravil

FARMACEVTSKI VESTNIK, številka 4
Farm Vestn 2004; 55: 555 - 622

Andrijana Tivadar
Uvodnik
Zrinka Abramoviž, Julijana Kristl
Inteligentni hidrogeli za dostavo zdravilnih učinkovin
Intelligent hydrogels for drug delivery
Polona Jurkovič, Mirjana Gašperlin
Mikroemulzije za dermalno dostavo učinkovin
Microemulsions as dermal drug delivery systems
Jernej Zadnik, Odon Planinšek, Stane Srčič
Polimeri za filmsko oblaganje na vodni osnovi
Polymers used for aqueous film coating
Petra Kerec Peitl, Tanja Gmeiner Stopar, Marija Sollner Dolenc
Radiofarmaki
Radiopharmaceuticals
Zvone Simončič, Stanislav Primožič
Predstavitev revizije zakonodaje o zdravilih v Evropski uniji
Review of revised pharmaceutical legislation in European Union