EUROPEAN CONGRESS FOR HOMEOPATHY: Vtisi z Dunaja, nov. 2016

Prvi evropski homeopatski kongres je potekal pod geslom Individualizirano zdravljenje za vsa življenjska obdobja in je prvič v zgodovini združil zdravnike, veterinarje, farmacevte in paciente te komplementarne metode zdravljenja. Ideja je, da bi kongres postal mednarodna platforma za izmenjavo znanja med predstavniki politike, humane in veterinarske medicine, združenji homeopatskih pacientov in farmacevtske industrije ter lekarniških farmacevtov, mesto za izmenjavo idej in izkušenj. Tudi stališče WHO je tako glede homeopatije kot tudi ostalih CAM metod pozitivno in homeopatija je, kot nam je v uvodu povedal dr. Peter Fisher, s strani WHO prepoznana kot učinkovita, varna, ekonomična in trajnostna metoda zdravljenja.

Slovenski farmacevti smo se udeležili kongresa v zglednem številu in sodelovali tudi na generalni skupščini Podkomiteja ECH za farmacijo. Homeopatska sekcija SFD je namreč članica ECH (European Comitee for Homeopathy).Udeležili smo se številnih okroglih miz, panelnih predavanj, predstavitev in delavnic s področja pediatrije, veterine, onkologije in drugih izkušenj z evropskih klinik, raziskovalnega dela in kritične evaluacije rezultatov, pa tudi humanistike, sugestopedije, izdelave zdravil, pacientovih pravic in pričakovanj, odkrivanja novih zdravil, regulative in z njo povezanih omejitev.

Prvi dan je bil namenjen homeopatiji v pediatriji in veterini s poudarkom na ADHD sindromu, hiperaktivnosti in paralelno infekcijskim boleznim. Drugi dan smo poslušali o homeopatiji pri ljudeh in živalih v odrasli dobi s simpozijem o onkologiji ter stranskih učinkih konvencionalnega zdravljenja ter paralelno o aktualnih temah kot so izgorelost, hormonska neravnovesja in kronične bolezni. Tretji dan je bil namenjen homeopatiji v zrelih letih, njeni vlogi pri zdravem staranju in v paliativni medicini, sočasno pa so potekali programi in delavnice za farmacevte.

Kongres je bil dobro obiskan in vsak od nas ga je zapustil z zavestjo, da imamo pred seboj nove velike izzive, vsak na svojem področju, kar za farmacevte pomeni zagotavljanje primernega nabora kvalitetnih homeopatskih zdravil in njihova izdelava, svetovanje pri samozdravljenju s homeopatskimi zdravili, skrb za standardizirano, harmonizirano izobraževanje in nenazadnje zavedanje, da s svojim znanjem pacientom omogočamo svobodo izbire.

Alenka Andjelić Dolžan, mag.farm.
Homeopatska sekcija SFD

Nazaj