RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ SFD V LETU 2022

Odbor za podeljevanje društvenih priznanj je v 5. številki Farmacevtskega vestnika objavil

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ SFD V LETU 2022.

Predloge za prejem društvenih priznanj v letu 2022 morajo podružnice in sekcije SFD vložiti v skladu z določili

Pravilnika o podeljevanju priznanj Slovenskega farmacevtskega društva

do vključno 31. januarja 2022.

Predlogi morajo biti pripravljeni na ustreznem obrazcu.

Vlogo sestavljajo:

  • ustrezno izpolnjen obrazec,
  • utemeljitev,
  • sklep društvenega organa, ki je predlog potrdil, in
  • soglasje kandidata,
  • pri predlogu za Minařikovo odličje pa tudi bibliografija.

V utemeljitvi predlagatelj navede zasluge kandidata pri delovanju društva, pri razvoju farmacije v dobrobit družbe in okolja, skladno s kriteriji, kot so določeni v pravilniku.

Popolno vlogo predlagatelj pošlje v elektronski obliki na naslov info@sfd.si,

en podpisan in žigosan izvod pa po navadni pošti na naslov:

Slovensko farmacevtsko društvo, Dunajska cesta 184A, 1000 Ljubljana.

Nazaj