RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ SFD V LETU 2023

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ

SLOVENSKEGA FARMACEVTSKEGA DRUŠTVA V LETU 2023

Odbor za podeljevanje društvenih priznanj

objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ SFD V LETU 2023.

 

V zadnji št. FV je objavljen razpis:

Predloge za podelitev Minařikovega odličja, Minařikovega priznanja ali

priznanja častnega člana Društva

lahko podajo podružnice in sekcije, potem ko jih potrdi občni zbor podružnice oz. sekcije.

Rok za prijavo kandidatov teče od objave razpisa v Farmacevtskem vestniku do vključno 31. januarja 2023.

Predlagatelji morajo najkasneje do vključno 31. januarja 2023 na naslov

 Slovensko farmacevtsko društvo, Dunajska cesta 184A, 1000 Ljubljana (za OPDP)

predložiti ustrezno datirano, podpisano in žigosano dokumentacijo, ki jo zahteva 7. člen Pravilnika o podeljevanju priznanj Slovenskega farmacevtskega društva:

– izpolnjen obrazec za podelitev odličja/priznanja/priznanja častnega člana (dostopen na povezavi: https://www.sfd.si/o-drustvu/drustvena-priznanja/obrazci/),

– utemeljitev,

– pri predlogu za Minařikovo odličje tudi bibliografijo,

– sklep organa, ki je predlog potrdil,

– izjavo predlagatelja, da jamči za verodostojnost podatkov, vključenih v predlog za podelitev odličja in priznanj, ter da zagotavlja, da je pri izboru upošteval Kodeks farmacevtske etike članov SFD,

– soglasje kandidata (pridobi predlagatelj).

Dodatno se pošlje elektronski izvod vloge, ki naj vsebuje zgoraj zahtevano dokumentacijo, pri čemer naj bo besedilo utemeljitve v wordu, in sicer na naslov pisarna@sfd.si.

Nazaj