TEDEN OZAVEŠČANJA O HOMEOPATIJI

HOMEOPATIJA
je preizkušen, varen in povsem naraven sistem zdravljenja, ki obravnava bolnika celostno ter učinkovito vzpodbuja naravno zmožnost naše samoozdravitve. Na ta nač in krepi imunski sistem, vzpostavlja in vzdrž uje naš e dobro poč utje in zdravje.
Danes je homeopatija v uporabi že več kot 200 let in je uveljavljen sistem zdravljenja v svetu in v skoraj vseh evropskih državah, zlasti v Nemčiji, Avstriji, Franciji, Švici in na Nizozemskem.
Smernice Evropske unije navajajo, naj imajo bolniki, kljub znatnim razlikam v statusu alternativne medicine v državah članicah, pravico do dostopa do zdravil po svoji izbiri, če je zagotovljena kakovost in varnost teh proizvodov.
Homeopatija in homeopatska zdravila so realnost v evropskih državah in tudi pri nas. Vloga farmacevta pri tem je, da strokovno in odgovorno izdela homeopatska zdravila, nadzoruje promet z njimi ter svetuje pacientu pri izdaji zdravil za samozdravljenje.

 

Ob tednu ozaveščanja o homeopatiji si lahko ogledate, natisnete in izpostavite spodnji letak.

Nazaj