Sporočila sponzorjev Simpozija ob letni skupščini SFD