Uporaba vdihovalnikov pri zdravljenju astme in KOPB