Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Primorska podružnica

Samo Mahovič, mag. farm.
Istrskega odreda 2
6000 Koper

Telefon: 041 951 989
E-pošta: primorska.sfd@gmail.com

OBVESTILA:Trenutno ni nobenih obvestil.