Oglaševanje

Slovensko farmacevtsko društvo izdaja Farmacevtski vestnik, ki je med strokovnimi delavci v farmaciji najbolj razširjena revija. Revija izhaja 5-krat letno, v nakladi 3.500 izvodov.

Vabimo vas, da v reviji predstavite svoje izdelke z objavo komercialnih oglasov. Velikost zunanjih robov revije je 21 cm – širina, 26 cm – višina.  Oglasi v reviji so barvni. Uredništvo Farmacevtskega vestnika lahko zavrne objavo oglasa. Oglasov za prehranska dopolnila v reviji ne objavljamo.

Cena oglasov na platnicah:

  • barvni oglas na zunanji, zadnji platnici 2.000 €
  • barvni oglas na notranji strani platnice 1.500 €

Cena oglasov v notranjosti revije:

  • dimenzija celostranskega oglasa: 21 cm x 26 cm
  • dimenzija polstranskega ležečega oglasa: 21 cm širina x 13 cm višina
    – celostranski oglas 1000 €
    – polstranski oglas 600 €

Oglaševalci, ki se bodo odločili za celoletno naročilo, imajo 25 % popust pri ceni oglasa.

Priprava oglasov:

Izdelano obliko oglasa, katerega velikost ne sme presegati dimenzije 26 x 21 cm, pripravite v eps ali pdf formatu, v enaki velikosti kot želite, da bo oglas objavljen, in pošljite na e-poštni naslov andrijana.tivadar@sfd.si ali na zgoščenki na naslov:

Uredništvo Farmacevtskega vestnika
Slovensko farmacevtsko društvo
Dunajska 184 A, 1000 Ljubljana

Naročilnico za objavo oglasa pošljite na elektronski naslov andrijana.tivadar@sfd.si ali po faksu: 01 569 26 02.