Za avtorje

Navodila za avtorje najdete v spodnji prilogi:

Pošiljanje strokovnih prispevkov

Prispevke v elektronski obliki avtorji pošljejo na naslov:

Uredništvo Farmacevtskega vestnika

Slovensko farmacevtsko društvo, Dunajska 184 A, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 569 26 01
Faks: 01 569 26 02
E-pošta: urednica-fv@sfd.si

Avtorske pravice

Brez pisnega dovoljenja Slovenskega farmacevtskega društva so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava in kakršna koli druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku kot tudi tiskanje in predelava katerekoli elektronske oblike publikacije, ki je objavljena na spletni strani ww.sfd.si.

Pošlji prispevek

Prispevek pošljete na mail: urednica-fv@sfd.si

Pošlji izjavo

Pošlji izjavo

Avtor za dopisovanje:

Avtorji:

Polja označena z ( * ) so obvezna.