Ljubljanska podružnica

KONTAKTNA OSEBA: Peter Demšar, mag. farm.
JZ Lekarna Ljubljana, Komenskega 11, 1000 Ljubljana
E-pošta: ljubljanska.sfd@gmail.com

Ljubljanska podružnica

Transtiretinska amiloidna kardiomiopatija - strokovno izobraževanje Ljubljanske podružnice SFD

17.10.2023, od 20.00 do 21.00, Kristalna palača, Ameriška ulica 8, Ljubljana