Osnovni podatki

Polno ime: Slovensko farmacevtsko društvo
Naslov: Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana – zemljevid
Transakcijski račun: 02010-0016686585 pri Novi Ljubljanski banki d.d.
Matična številka: 5164893
Identifikacijska št. za DDV: SI99742934
Spletna stran: www.sfd.si