Postani član

Posameznik se lahko prijavi z izpolnjenim vpisnim listom in s podpisom izjave, da bo spoštoval Pravila Društva, sistemsko zakonodajo in Kodeks farmacevtske etike članov SFD. Član društva postane, ko vplača vpisnino in članarino.

Prednosti članstva

Udeležba na strokovnih srečanji podružnic in sekcij
Popusti pri plačilu kotizacije na prireditvah SFD
Možnost udeležbe na družabnih srečanjih SFD
Prejemanje aktualnih obvestil

Člani Slovenskega farmacevtskega društva lahko postanejo:

  • vsi farmacevtski delavci in drugi strokovni sodelavci, ki delujejo v farmaciji ali podobnih okoljih,
  • študentje farmacevtske fakultete ali
  • dijaki 4. letnika srednje farmacevtske šole.
  • Posameznik se lahko prijavi z izpolnjenim vpisnim listom in s podpisom izjave, da bo spoštoval Pravila Društva, sistemsko zakonodajo in Kodeks farmacevtske etike članov SFD.
  • Član društva postane, ko vplača vpisnino (5 €) in letno članarino.

Članarina za leto 2023

  • farmacevti (zaposleni) 39 €
  • farmacevtski tehniki 27 €
  • seniorji 22 €
  • študenti in dijaki 16 €

Članstvo preneha z izstopom, črtanjem, izključitvijo ali smrtjo.
Sekretariat društva vodi evidenco poravnanih vplačil za članarino in črta iz društva člana, ki je v zaostanku
s plačilom letne članarine in je ni poravnal niti po dveh pisnih opominih.

Vpisni list za članstvo v SFD

PRISTOPNA IZJAVA - želim sodelovati v Slovenskem farmacevtskem društvu kot član/ica, sprejemam Pravila SFD, Kodeks farmacevtske etike članov SFD in dajem naslednje podatke:


Osebni podatki:

Izobrazba:

Akademski naziv:

Pridobljeni strokovni naziv:

Status:

UpokojenZaposlenNezaposlenŠtudent / Dijak

Zaposleni:

Področje dela: *

Javna lekarnaBolnišnična lekarnaFarmacevtska industrijaDruga industrijaPredstavništvo farmacevtske industrije

VeletrgovineŠolstvoBiokemijski ali drug laboratorijUpravaDrugo

Farmacevtski vestnik želim prejemati na: *

Na naslov stalnega bivališčaNa delovno mestoNE želim prejemati

Označite podružnico / sekcijo v katero se želite včlaniti: *

Izberite podružnico (1 možnost):

Izberite sekcijo (do 3 možnosti):

Opombe:


Upravljalec osebnih podatkov je Slovensko farmacevtsko društvo, ki podatke zbira in jih obdeluje skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in v skladu s sprejetim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Upravljalec bo vaše osebne podatke uporabil samo za namen, za katere je bila dana osebna privolitev in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma pravicah posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate upravljavca osebnih podatkov Slovensko farmacevtsko društvo, Dunajska 184 A, 1000 Ljubljana po pošti, elektronski pošti na info@sfd.si ali na telefon: (01) 569 26 03. *

Polja označena z ( * ) so obvezna.