Farmacevtski vestnik 1950–2004

Vsebina revije je objavljena od začetka izhajanja leta 1950. Celotna revija je prosto dostopna v  .pdf formatu od leta 2004.

Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz sredstev državnega proračuna iz naslova razpisa za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij.

KAZALO
Farmacevtski vestnik, 2000
Farmacevtski vestnik, 2001
Farmacevtski vestnik, 2002
Farmacevtski vestnik, 2003
Farmacevtski vestnik, 2004

FARMACEVTSKI VESTNIK – Jubilejna številka ob 50-letnici SFD
Farm Vestn 2000; 51: 1-83Uroš Urleb
Beseda predsednika Društva
Borut Štrukelj
Beseda odgovornega urednika
Dušan Karba
Slavnostni govor prvega predsednika ob 50-letnici SFD
Aleš Krbavčič
Farmacija na slovenskem ozemlju do osamosvojitve Republike Slovenije
Predsedniki Društva v petdesetih letih
Tatjana Kogovšek Vidmar
Ob 50-letnici delovanja SFD
Jelka Dolinar
14 let dela na društvu
Jelka Dolinar
Dejavnost in upravljanje društva v petdesetih letih
Jelka dolinar
Društvena priznanja
Strokovni sestanki in simpoziji
Samo Kreft
Pogled na prve letnike Farmacevtskega vestnika iz oddaljenosti dveh generacij
Darja Frankič
Povezovanje lekarn in lekarniška dejavnost v obdobju 1950-2000
Tajda Gala Miharija
Razvoj bolnišnične farmacije na Slovenskem
Polstoletna zgodovina Krke
Lek za boljšo kakovost življenja
Bayer Pharma d..o.o. Ljubljana – za blaginjo ljudiFARMACEVTSKI VESTNIK številka 1
Farm Vestn 2000; 51: 85-167Borut Kocijančič, Matrijan Ivanuša
Gastroezofagealna refluksna bolezen, zdravljenje in samozdravljenje
Borut Kocijančič, Matrijan Ivanuša
Varno zdravljenje gastroezofagealne refluksne bolezni s cisapridom in omeprazolom
Petra Marinko, Aleš Krbavčič
Interferoni – klasifikacija, pridobivanje in delovanje
Petra Marinko, Aleš Krbavčič
Molekulske in in biološka karakterizacija rekombinantnega interferona alfa
Gregor mlinšek, Tomaž Šolmajer
Vloga leptina pri uravnavanju telesne mase
Vladka Čahuk Vaupotič, Aleš krbavčič
Askorbilpalmitata – Analitična monografijaFARMACEVTSKI VESTNIK – Posebna številka
Farm Vestn 2000; 51: 169 – 246Stanislav Primožič
Beseda gostujočega urednika
Albert Wertheimer
Outcome research: Current status and future directions
Petra Plunger
The role of the community pharmacist in health promotion – experiences from a European project
Tatjana Kogovšek Vidmar
Sistemske novosti , promocija zdravja v javnih lekarnah in izdaja zdravil za zdravljenje duševnih bolezni
Aleš Krbavčič
Novejše psihotropne učinkovine za zdravljenje duševnih bolezni
Blanka Korez Plesničar
Sociodemografsko pomembne psihiatrične motnje in njihovo psihofarmakološko zdravljenje
Jože Drinovec, Marijan Ivanuša, Milka Pečar
Farmakoepidemiološki in farmakoekonomski vidiki zdravljenja duševnih bolezni
Chris Migom
Clinical development of new indications for SSRI’s: The contribution of research-based pharmaceutical companies
Cvetka Bačar
Zmanjševanje individualnega in populacijskega tveganja pri zdravljenju duševnih bolezni
Lovro Dermota
Farmacevtska skrb pri zdravljenju duševnih bolezni: poklicna odličnost in etika
Bojan Zalar
Depresija – čustvo in diagnoza
Stanislav Primožič, Darja Frankič, Mitja Kos, Petra Jaklič
Promocija zdravja v slovenskih lekarnah:Anketa o odnosu in dejavnostih
Mitja Štrukelj, Stanislav Primožič, Mitja Kos
Internet kot medij farmacevtske skrbi: spletna stran o zdravilih za zdravljenje depresijFARMACEVTSKI VESTNIK – Številka 2
Farm Vestn 2000; 51: 249 – 327Gregor Mlinšek, Julijana kristl
Vnos peptidnih učinkovin skozi nosno sluznico
Stanislav Gobec
Bisfosfonati
Mirjana Gašperlin, Julijana Kristl
Inovativni pristopi k oblikovanju kozmetičnih negovalnih izdelkov
Andrijana Trojak, Odon Planinšek, Stanko Srčič
Uporabnost parametra proste površinske energije v farmacevtskih tehnoloških procesih
Barbara mlinar, Jana Lukač Bajalo
Genetika galaktozamij z okvaro galaktoza-1-fosfat-uridiltransferaze
Irena Mlinarič Raščan
Molekularni vidik programirane celične smrti
Franc Vrečer
Komisija za farmacevtsko tehnološko terminologijo – 6 let uspešnega delaFARMACEVTSKI VESTNIK – Posebna številka
Farm Vestn 2000; 51: 329 – 441 -1. kongres klinične kemije / 1st Slovenian Congress of Clinical Chemistry
Zbornik referatov / Proceeding from the Congress

FARMACEVTSKI VESTNIK – Številka 3
Farm Vestn 2000; 51: 443-530
Andrej Ferlan
Antralini v terapiji psoriaze – luskavice
Špela Jenko Brinovec, Andreja Plaper, Stane Zalar
Introduction of in vistro toxicological methods in the pharmaceutical factory Krka
Lucija Peterlin Mašič, Slavko Pečar
Kombinatorična kemija
Jožko Cesar, Marija Sollner
Terapevtska uporabnost antagonistov vitronektinskega receptorja
Mateja Gantar, Borut Štrukelj
Mehanizem delovanja in oblikovanje biotehnoloških produktov
Odon Planinšek
Markofiltracija in mikrofiltracija v farmaciji
Nataša Smola, Uroš Urleb
Oxytertacycline Base – Monoghraph

FARMACEVTSKI VESTNIK – Številka 4
Farm Vestn 2000; 51: 533 – 616
Darko Zadravec, Janez Kerč, Julijana Kristl
Pregled gastrointestinalnih pospeševalcev absorpcije učinkovin
Matej Breznik, Odon Planinšek, Danijel Kikelj
Struktura aktivnih mest nekaterih serinskih proteaz kot osnova za načrtovanje inhibitorjev
Matej Breznik, Danijel Kikelj
Mimetiki prolina in cis/trans izomerizacije peptidne vezi prolina
Andrej Golmajer, Franc Kozjek
Makrolidi in njihove farmakodinamične lastnosti
Andrej Golmajer, Franc Kozjek
Farmakokinetične lastnosti makrolidov
Aleš Obreza, Marija Sollner
Mannichove baze s protitumornim in protimikrobnim delovanjem
Darja Frankič
Razmišljanje o vplivu globalizacije na farmacevtski poklic

FARMACEVTSKI VESTNIK številka 1
Farm Vestn 2001; 52: 1-66

Petra Štefanič, Slavko Pečar
Inhibitorji protein kinaze C kot potencialne učinkovine
Mojca Božič, Milan Skitek, Anka Ritonja, Aleš Jerin, Mojca Stegnar
Določanje celokupnega plazemskega homocisteina
Simona Bolhanec, Alenka Kanalec
Statistična metoda stabilnosti podatkov: Določitev roka uporabnosti farmacevtskim izdelkom
Janja Polanec, Jasna Modrica Kobe
Protismerna tehnologija
Andrej Preželj, Slavko Pečar
Zloraba učinkov klenbuterola
Metka Stojičević, Aleš Krbavčič
Sečnina – Analitična monografija

FARMACEVTSKI VESTNIK – Posebna številka
Farm Vestn 2001; 52: 67 – 129

Niko Schlamberger
Informatika, informacijske tehnologije in Slovenija
Borut Fabjan, Tomaž Gornik, Zoran Štrbec
Internet in zdravje
Matjaž Jeras
Zakonski vidiki zaščite zdravstvenih osebnih podatkov
Breda Kutin, Urša Šmid
Vloga potrošnikovin njihovih organizacij pri prodaji izdelkov in storitev preko interneta s poudarkom na področju zdravstva
Lisette Tiddens-Engwirda
42 years of Europena Pharmacists
Andreja Čufar, Boštjan Debeljak, Lidija Pavlovič
Slovensko lekarništvo v virtualnem prostoru: izkušnje, priložnosti in vizije
Stanislav Gobec
Zdravila v menopavzi – pregled učinkovin za preprečevanej in zdravljenje osteoporoze
Andreja Kocijančič
Preprečevanje in zdravljenje pomenopavzalne osteoporoze
Jožica Červak
Preventiva raka na dojki
Mojca Kraševec, Darja Potočnik
Svetovanje, poraba zdravil in farmacevtska skrb za bolnice z osteoporozo

FARMACEVTSKI VESTNIK številka 2
Farm Vestn 2001; 52: 131-218

Bronja Manček, Slako Pečar
Radikali in zaščita pred poškodbami z radikali v bioloških sistemih
Vladimira Saje, Julijana Kristl
Nanosuspenzije kot nov pristop za oblikovanje težko topnih zdravilnih učinkovin
Petra Marinko, Aleš Krbavčič
Imunogenost interferona: tehnično vrednotenje interferona alfa
Petra Marinko, Aleš Krbavčič
Imunogenost interferona: predklinično in klinično vrednotenje interferona alfa
Odon Planinšek, Natalija Zajc, Stane Srčič
Uporaba diferenčne dinamične kalorimetrije v farmaciji
Natalija Zajc, Odon Planinšek, Stane Srčič
Diferenčna dinamična kalorimetrija z modulacijo temperature

FARMACEVTSKI VESTNIK številka 3
Farm Vestn 2001; 52: 219-280

OdonPlaninšek
Nekatere metode za povečanje topnosti in hitrosti raztapljanja v vodi težko topnih učinkovin
Petra Slanc
Halucinogene rastline: Nahajališča, kemizem in delovanje
Vinko Zupančič, Aleš Krbavčič
Dietilftalat – analizna monografija
Jurij Peklar, Franci Tratar, Aleš Mrhar
Stroškovna učinkovitost uvedbe Obrazca za naročilo antibiotika v Splošni bolnici Celje
Vinko Zupančič, Danijel Kikelj
Kiralne zdravilne učinkovine v farmacevtski industriji – razvoj in uporaba
Julijana Kristl
Doktorska disertacija Saše Baumgartner: Proučevanje ogrodne strukture tablet celuloznih etrov med procesom nabrekanja

FARMACEVTSKI VESTNIK številka 4
Farm Vestn 2001; 52: 281-353

Ana Videmšek Podgorelec
Prenosljive spongiformne encefalopatije
Polona Špiclin, Mirjana Gašperlin
Vitamin C in koža
Marko Andreluh, Marija Sollner Dolenc
Antagonisti trombinskega receptorja
Darja Bitenc Logar, Peter Černelč
Celični označevalci za opredelitev mieloičnih in limfatičnih novotvorb
Apolonija Uran, Aleš Krbavčič, Martina Cvelbar
Vrečke za kri in krvne sestavine
Lenka Tumova, Renata Brancuzka, Jiri Tuma
The effect of salicylic acid og flavonoid production in Onionis Arvensis tissue culture
Pegi Ahlin
Doktorska disertacija: Razvoj in proučevanje trdnih lipidnih nanodelcev z EPR metodo

FARMACEVTSKI VESTNIK številka 1
Farm Vestn 2002; 53: 1-70

Gorazd Antolič, Živa Novak-Antolič
Zdravila v času dojenja
Drugs during breast-feeding
Kristina Gruden
Tehnologija genskih mikromrež in njihova uporaba v farmaciji
DNA microarrays technology and its application in farmacy
Tanja Rozman, Katja Štrancar, Franc Kozjek
Farmakogenomika in razvoj novih zdravil
Pharmacogenomics and Drug Development
Katja Štrancar, Tanja Rozman, Franc Kozjek
Genetski polimorfizmi in optimizacija farmakoterapije
Genetic polymorphisms and optimization of drug therapy
Marko Oblak, Tomaž Šolmajer
Matrične metaloproteinaze – nove tarče antitumornih učinkovin
Matrix metalloproteinases – novel targets of antitumor drugs
Marija Prezelj, M. Zorec Karlovšek
Transferin z zmanjšano vsebnostjo ogljikohidratov v diagnostiki škodljive rabe alkohola
Carbohydrate deficient transferin in the diagnosis of harmful alcohol use
Anamarija Zega
Doktorska disertacija – Načrtovanje in sinteza trombinskih inhibitorjev z azapeptidnim skeletom

FARMACEVTSKI VESTNIK številka 2
Farm Vestn 2002; 53: 71 – 151

Mitja Kos, Stanislav Primožič
Metode v farmakoepidemiologiji
Methods in pharmacoepidemiology
Mateja Gantar Kšela, Borut Štrukelj
Izolacija in čiščenje rekombinantnih proteinov
Isolation and purification of recombinant proteins
Maja Florjanič, Julijana Kristl
Kakovost farmacevtskih vod glede na mikroorganizme in biofilme
Quality of pharmaceutical water regarding microorganisms and biofilm
Miha Vrbinc, Franc Vrečer
Psevdopolimorfizem v razvoju farmacevtskih oblik
Pseudopolymorphism in the development of dosage forms
Odon Planinšek
Nekatere metode za povečevanje topnosti in hitrosti raztapljanja v vodi težko topnih učinkovin
Some methods for solubility and dissolution rate enhancement of in water insoluble drugs

FARMACEVTSKI VESTNIK posebna številka – oktober 2002
PROTOKOLI ZA SAMOZDRAVLJENJE
Farm Vestn 2002; 53: 153 – 240

Darja Frankič
Zagotavljanje kakovosti lekarniške storitve
Mojca Paulin
Procesni model pri samozdravljenju
Marina Urbanc Mokotar
Obolelo grlo
Janez Špringer
Kašelj
Vladka Češek Bizjak
Alergijski rinits
Nataša Čater, Lidija Pavlovič
Povišana telesna temperatura
Andreja Štajnmec, Ljubica Lovišček
Okužbe dihal
Katja Gombač
Nega ostarele suhe kože
Nina Pisk
Želodčne težave
Matjaž Jerez
Okužbe dihal, možni zapleti in najpogostnejši povzročitelji
Zlatka Rakovec Felser
Komunikacija z bolnikom v lekarni

FARMACEVTSKI VESTNIK številka 3
Farm Vestn 2002; 53: 241 – 320

Marjetka Smolej, Mirjana Gašperlin
Nega kože pri bolnikih z rakom
Skin care for cancer patients
Luka Peternel, Marija Sollner Dolenc
Novejši pristopi k zdravljenju astme.
New approaches in asthma therapy.
Jožko Cesar, Mojca Šegula, Marija Sollner Dolenc
Novejše antiagregatorne učinkovine: antagonisti fibrinogenskega GPIIb/IIIa receptorja
Novel antiagregatory drugs: fibrinogen GPIIb/IIIa receptor antagonists
Andrijana Tivadar, Klemen Kočevar, Igor Muševič, Stanko Srčič
Mikroskopija na atomsko silo
Atomic force microscopy
Vesna Kuhar, Aleš Mrhar
Navodilo za uporabo zdravila in povzetek glavnih značilnosti zdravila
Summary of product characteristics and patient information leaflets

FARMACEVTSKI VESTNIK posebna številka – november 2002
POMEN DOLOČANJA HOMOCISTEINA V LABORATORIJSKI DIAGNOSTIKI
Farm Vestn 2002; 53: 321 – 364

Milan Skitek
Uvod
Jasna Modrica Kobe
Da ne bomo pozabili
Joško Osredkar
Kardiovaskularna obolenja – laboratorijska diagnostika
Cardiovascular diseases – laboratory diagnostics
Milan Skitek
Homocistein v luči novih spoznanj
Homocystein in the spotlight of the new conceptions
Mojca Božič
Kaj je homocistein?
What is homocysteine?
Mojca Stegnar
Hiperhomocisteinemija in žilna bolezen
Hyperhomocysteinemia and vascular disease
Jernej Pajek, Staša Kaplan-Pavlovčič
Homocistein v nefrologiji
Homocysteine in Nephrology
Nataša Setnikar, Milan Skitek
Določanje homocisteina v serumu pri hemodializnih bolnikih s končno odpovedjo ledvic
Determination of serum homocysteine in hemodialysis patients in end-stage renal disease
Matija Kozak
Zdravljenje hiperhomocistinemije pri bolnikih s kardiovaskularnimi boleznimi
Treatment of hyperhomocysteinemia in patients with cardiovascular diseases
Aleš Jerin
Metode za določanje homocisteina
Methods for the determination of homocysteine

FARMACEVTSKI VESTNIK številka 4
Farm Vestn 2002; 53: 365 – 428

Miha Vrbinc, Vojko Kmetec
Fizikalna stabilnost in kompatibilnost trdnih snovi v predformulacijskih študijah trdnih farmacevtskih oblik
Physical stability and compatibility of solid-state substances in preformulation studies of solid dosage forms
Katarina Lenart, Jelka Zaletel, Darko Černe, Joško Osredkar
Uporaba sinistrinskega očistka za oceno ledvične funkcijske rezerve pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1
Use of sinistrin clearance for estimation of renal functional reserve in patients with diabetes mellitus type 1
Ljuba Krnjak, Primož Trunk, Borut Geršak, Joško Osredkar
Biokemični in klinični pomen koncentracije proteina S100B pri bolnikih, operiranih na srcu
Biochemical and clinical significance of protein S100B concentration at patients undergoing coronary artery bypass grafting
Karin Sernec
Motnje hranjenja
Eating disordes
Barbara Čibej Žagar
Psihosocialni vidik motenj hranjenja
Psycho-social aspects of eating disorders
Gašper Marc
Farmakoterapija debelosti
Pharmacotherapy of obesity

FARMACEVTSKI VESTNIK – Številka 1
Farm Vestn 2003; 54: 1 – 82

Gorazd Antolič, Živa Novak-Antolič
Zdravila za srce v nosečnosti
Drugs for the heart in pregnancy
Polona Zupančič, Vojko Kmetec
Stabilnost insulina v farmacevtskih pripravkih
Stability of insulin in pharmaceutical formulation
Mojca Šegula, Franc Vrečer
Nove farmacevtske oblike za peroralno dostavo peptidov in proteinov
New dosage forms for oral delivery of peptides and proteins
Mateja Cegnar, Julijana Kristl, Janko Kos
Oblikovanje nanodelcev s proteini
Designing of protein-loaded nanoparticles
Filip Podlogar, Mirjana Gašperlin
Izbor metod za določevanje fizikalnih lastnosti koloidnih sistemov v farmaciji
The selection of methods to determine physical properties of colloidal systems used in pharmacy

FARMACEVTSKI VESTNIK – Posebna številka
Farm Vestn 2003; 54: 83 – 172

Aleš Mrhar
Beseda gostujočega urednika
Hubertus Cranz
The European OTC market
Darja Frankič
Javnozdravstveni vidik preklopljenih zdravil
Public health aspect of switched drugs
Daša Moravec Berger
Epidemiologija kardiovaskularnih bolezni
Epidemiology of cardiovascular diseases
Mišo Šabovič
Ateroskleroza in kardiovaskularne bolezni
Aterosclerosis and cardiovascular diseases
Irena Keber
Smernice za zdravljenje hiperlipidemij
Guidelines for dyslipidemia treatment
Mateja Vrečer
Uporaba statinov v primarni in sekundarni preventivi koronarne bolezni srca in možganske kapi
Use of statins in primary and secondary prevention of coronary heart disease and stroke
Joško Osredkar
Stopenjska laboratorijska diagnostika kardiovaskularnih bolezni
Marija Bogataj
Farmakokinetke in farmakodinamske interakcije statinov
Pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions of statines
Jurij Fürst, Jure Peklar
Farmakoepidemiološki vidik zdravljenja hiperlipidemij
Pharmacoepidemiology of treatment of hiperlipidemy
Tomaž Čakš
Pogledi zdravnika na preventivo kardiovaskularnih bolezni
Hhysicians view on the prevention of cardiovascular diseases
Jolanda Lainščak Prelec
Vpliv prehrane na razvoj kardiovaskularnih bolezni
Influence of nutrition on the development of cardiovascular diseases
Aleš Mlinarič
Pomen fitoterapevtikov v preventivi kardiovaskularnih bolezni
Substances of plant origin in the prevention of cardiovascular diseases
Meta Milovanovič
Farmacevtska skrb za bolnike s kardiovaskularnimi boleznimi
Pharmaceutical care for patients with cardiovascular disease
Richard Tomiak
Health economics in statin treatment
Stanislav Primožič
Preklop zdravil Rp-BRp je tudi preklop odgovornosti – čigave?

FARMACEVTSKI VESTNIK – Številka 2
Farm Vestn 2003; 54: 173 – 275

Aleš Mrhar
Zakaj so bistveno podobna zdravila med seboj zamenljiva?
Mateja Novak, Slavko Pečar
Učinkovine z učinki na citoskelet in njihova uporaba
Drugs that interact with cytoskeleton and their application
Luka Peternel, Aleš Mrhar, Albin Kristl
Metabolične pregrade pri absorpciji učinkovin iz prebavnega trakta
Metabolic barriers at drug absorption from digestive tract
Aleš Premzl, Janko Kos
Terapevtska monoklonska protitelesa in njihova uporaba pri zdravljenju raka
Therapeutic monoclonal antibodies and their use in cancer treatment
Jernej Zadnik, Odon Planinšek, Matjaĺ Kunaver, Stane Srčič
Uporaba inverzne plinske kromatografije v farmaciji
Inverse Gas Chromatography used in Pharmacy
Suzana Vozelj, Luka Vončina, Matija Centrih, Darja Frankič
Odnos slovenskih farmacevtov do intravenoznih uporabnikov drog in nekaterih ukrepov za zmanjševanje škode zaradi uporabe nečistih igel
Attitudes of Slovenian pharmacists towards injection drug users and some preventive measures on harm reduction resulted from using used needles
Priloga
Farmacija v Sloveniji

FARMACEVTSKI VESTNIK – Posebna številka / Special Issue
Farm Vestn 2003; 54: 277 – 561
5th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology and Biotechnology

FARMACEVTSKI VESTNIK – Številka 3
Farm Vestn 2003; 54: 563 – 694

Janez Kerč, Darja Purić
Novosti pri ovojnini za trdne farmacevtske oblike
Trends in solid dosage form packaging
Saša Baumgartner
Vpliv gibanja prebavnega trakta na potovanje farmacevtskih oblik in absorbcijo učinkovin
The influence of gastrointestinal motility on dosage forms transit and drug absorption
Petra Marinko, Aleš Krbavčič, Danijel Kikelj
Inhibitorji trombina in novi pristopi za razvoj antikoagulantnih učinkovin
Thrombin inhibitors and novelč approaches to new anticoagulants
Petra Marinko, Aleš Krbavčič, Danijel Kikelj
Razvoj inhibitorjev trombina z biološko uporabnostjo po peroralnem dajanju
Strategies and progess towards the ideal orally bioavailable active site directed thrombin inhibitors
Petra Šolar, Joško Osredkar, Aleš Mrhar
Analiza liste poživil kot prepovedanih snovi v športu
Analysis of the list of stimulants as prohibited substances in sport
Dodatek / Supplement
Referati s simpozija Sekcije farmacevtov javnih lekarn
Proceedings from the Symposium of the Community Pharmacy Section
Tatjana Kogovšek Vidmar
Beseda gostujoče urednice
Jožica Maučec Zakotnik
Promocija zdravja v javnih lekarnah
Meta Milovanovič
Izvajanje farmacevtske skrbi v slovenskih javnih lekarnah
Valnea Jurečič
Farmacevtska intervencija za zgodnje prepoznavanje sladkorne bolezni tipa II v lekarnah
Silva Pečar Čad
Regijska poraba hipolipemikov v Sloveniji
Lidija Pavlovič
Rezultati analize predpisovanja hipolipemikov v kombinaciji z drugimi zdravili
Tomaž Vovk
Klinično najpomembnejše interakcije hipolipemikov z drugimi zdravili
Mija Tršinar
Vpliv hrane na jemanje zdravil – svetovanje farmacevta v lekarni
Nataša Okretič
Spremljanje uporabe zdravil z osebno kartico zdravil
Janko Kersnik
Varna uporaba zdravil: pomen sodelovanja zdravnika družinske medicine in farmacevta
Danica Rotar Pavlič
Vpliv hrane, alkohola in nikotina na jemanje hipolipemikov
Karmen Letonja
Hipolipemiki z antirevmatiki in analgetiki
Breda Barbič Žagar
Hipolipemiki z diuretiki in antihipertenzivi
Anja Silič
Hipolipemiki z antidiabetiki
Aleš Mlinarič
Hipolipemiki in zdravila naravnega izvora

FARMACEVTSKI VESTNIK – Številka 4
Farm Vestn 2003; 54: 695 – 754

Miha Homar, Mirjana Gašperlin, Janez Kerč
Tehnologije s talinami
Hot melt technologies
Petra Slanc
RICIN: Toxin, Zdravilna učinkovina, biološko orožje
RICIN: Toxin, medicinal agent, biological warfare
Aleš Obreza
Vanadij v živem organizmu in farmaciji
Vanadium in a living organism and pharmacy
Irena Maček Ložar
Strupi dvoživk in močeradovcev
Amphibian toxins and the salamander drink
Janja Bedrač
Prepakiranje in preoznačitev zdravil po pravu Evropske skupnosti
Repackaging and Re-affixing of Pharmaceuticals in European Community Law
Polona Jurkovič
Doktorska disertacija: Proučevanje vpliva izbranih mikroemulzij na učinkovitost derivatov vitamina C v koži

FARMACEVTSKI VESTNIK, številka 1
Farm Vestn 2004; 55: 1-69

Jasna Kočevar Nared, Andrej Ferlan, Aleš Krbavčič, Martina Cvelbar
Kontrola kakovosti zdravil v prometu v Sloveniji
Market surveillance of medicines in Slovenia
Andrej Ferlan, Franc Vrečer
Metode amorfizacije zdravilnih učinkovin
Methods for amorphisation of drugs
Biljana Džajkovska, Jože Drinovec, Aleš Mrhar
Vloga in pomen farmakoekonomike pri optimizaciji učinkovitosti zdravljenja osteoporoze
The Role and Importance of Pharmacoeconomics in Optimizing the Efficiency of Osteoporosis Treatment
Aleš Dimnik, Janez Kerč
Gastrorezistentne obloge za trdne farmacevtske oblike
Gastroresistant coatings for solid dosage forms
Tatjana Čerk Petrič, Vojko Kmetec
Regulatorni vidiki analize in testiranja stabilnosti kiralnih učinkovin in zdravil s kiralnimi učinkovinami
Regulatory aspects of analytics and stability testing of chiral drugs and products containing chiral active substances
Tomaž Bratkovič in Marija Sollner Dolenc
Oligopeptidne in peptidomimetične kombinatorične knjižnice kot orodje za odkrivanje novih spojin vodnic
Oligopeptide and peptidomimetic combinatorial libraries as a tool for drug lead discovery

Doktorska disertacija ?: Absorpcijske bariere za monokarboksilne učinkovine v tankem črevesu
Farmacevtska skrb pri astmi

FARMACEVTSKI VESTNIK, Posebna številka, maj 2004
Farm Vestn 2004; 55: 95 -175

Aleš Mrhar
Beseda urednika
Ivan. Leban
Implementacija bolonjskih načel v Sloveniji
Mirjana Gašperlin, Borut Štrukelj
Harmonizacija študijskih programov farmacije v Sloveniji z EU
Rüdiger Vogler
Harmonisation and accreditation of postgraduate specialisation courses within EU – perspectives
Alojz Ihan
Etiologija in patofiziologija revmatoidnega artritisa
Ethiology and patophisiology of rheumatoid arthritis
Borut Božič
Laboratorijska diagnostika in spremljanje revmatičnih bolezni
Laboratory diagnostics and monitoring of rheumatic diseases
Slavko Pečar
Inhibitorji ciklooksigenaze-2 kot antirevmatiki
COX-2 inhibitors as antirheumatic drugs
Sonja Praprotnik
Sklep – tarča vnetnega in nevnetnega procesa
Marija Bogataj
Interakcije inhibitorjev ciklooksigenaze 2 in drugih nesteroidnih antirevmatikov
Interactions of inhibitors of cycloxygenase 2 and other nonsteroidal anti-inflammatory drugs
Saša Markovič, Sanja Bogdanovič, Aleš Mrhar
Klinični, epidemiološki in farmakoekonomski vidiki zdravljenja resnih gastrointestinalnih zapletov pri uporabi NSAR
Clinical, epidemiological and pharmacoeconomical aspects of serious gastrointestinal adverse events related to NSAID therapy
Hubert G. M. Leufkens
Pharmacoepidemiologic and pharmacogenomic aspects of rheumatic diseases
Nataša Faganeli
Vloga koksibov pri protibolečinski obravnavi ortopedskega bolnika
Jure Peklar
Primerjalna analiza porabe nesteroidnih antirevmatikov pri nas in v nekaterih skandinavskih državah
Aleš Mlinarič, Tomaž Vovk , Lidija Pavlovič
Pomembnejše interakcije napogosteje predpisanih nesteroidnih protivnetnih in protirevmatičnih zdravil
Important interactions of most frequently prescribed nonsteroidal anti-inflammatory drugs
Danica Rotar Pavlič, Tonka Poplas Susič
Neželeni učinki protibolečinskih in protivnetnih zdravil na prebavni sistem, povezanost z analgetično nefropatijo in toksično poškodbo jeter
Milan Pukšič
Uporaba informacijskih sistemov pri iskanju podatkov o interakcijah zdravil
Use of information systems for the evaluation of adverse drug interactions

FARMACEVTSKI VESTNIK, številka 2
Farm Vestn 2004; 55: 181- 238

Aleš Krbavčič
Uvodnik
Jelka Šmid-Korbar, Martina Cvelbar
Uveljavljanje Evropske farmakopeje in Formulariuma Slovenicuma v slovenski farmaciji
Implementation of the European Pharmacopoeia and Formularium Slovenicum in Slovenian pharmacy
Silvestra Kobal
Pomen homeopatskih izdelkov in homeopatskega zdravljenja v veterinarski medicini v Sloveniji
The value of homeopathic products and homeopathic medical treatment in veterinary medicine in Slovenia
Mojca Lunder, Andrej Umek
Tabernanthe iboga Baill. pri terapiji zasvojenosti
Treatment of addiction with Tabernanthe iboga Baill
Filip Podlogar, Julijana Kristl
Dendrimeri in njihova farmacevtska uporabnost v prihodnosti
Dendrimers and their future usage in pharmacy
Saša Čučnik, Blaž Rozman, Borut Božič
Pomen protiteles proti beta2-glikoproteinu I
The importance of antibodies against beta2-glycoprotein I
Barbara Arko
Tehnologija PCR v realnem času in možnosti uporabe v laboratorijski diagnostiki in farmaciji
Real-time PCR technology and its applications in laboratory diagnostics and pharmacy
Mojca Božič, Danijela Furlan, Mojca Stegnar
D-dimer pri izključevanju venske tromboze – katero metodo uporabiti?
D-dimer in exclusion of deep-vein thrombosis – which method?
Dodatek – Povzetki referatov s simpozija Sekcije farmacevtskih tehnikov ob občnem zboru
Matjaž Koželj
Obravnava bolnika z dispepsijo
Aleš Mlinarič
Uporaba fitoterapevtikov pri lajšanju blagih težav v prebavnem traktu
Jolanda Lainščak Prelec
Pomen prehrane pri boleznih prebavil
Aleš Krbavčič
Kaj je homeopatija?
Barbara Razinger Mihovec
Regulatorni vidik priznavanja in izvajanja homeopatskega zdravljenja v RS
Linda Čičigoj
Stališča Ministrstva za zdravje do komplementarne medicine
Tončka Godina
Trening poslovnih komunikacijskih veščin

FARMACEVTSKI VESTNIK, Posebna številka Oktober 2004
Farm Vestn 2004; 55: 265 – 448
2. slovenski kongres klinične kemije – 2nd Slovenian Congress of Clinical Chemistry
16. mednarodni simpozij Slovenskega združenja za klinično kemijo in Hrvatskog društva medicinskih biokemičara – 16th International Symposium of Sloveniana Association for Clinical Chemistry and Croatian Society of Medicinal Biochemists
2. slovenski kongres tehnikov laboratorijske medicine – 2nd Sloveniana Congress of Laboratory Medicine Technicians

FARMACEVTSKI VESTNIK, številka 3
Farm Vestn 2004; 55: 451-550

Borut Štrukelj
Uvodnik
Javor Kac, Aleš Mlinarič, Andrej Umek
Interakcije med zdravilnimi rastlinami in zdravili
Interactions between herbal medicines and other drugs
Aleš Obreza
Terapevtski pomen anorganskih borovih spojin in njihova toksičnost
Therapeutic potential of inorganic boron compounds and their toxicity
Barbara Byrne Habič, Janez Mravljak, Slavko Pečar
Dušikov oksid I: lastnosti, kemična reaktivnost in nastajanje NO v organizmu
Nitric oxide I: properties, chemical reactivity and in vivo formation of NO
Andreja Kranjc, Tomaž Šolmajer
Antikoagulanti z zaviralnim učinkom na pot tkivni faktor/faktor VIIa
Anticoagulants with inhibitory effect on tissue factor/factor VIIa pathway
Luka Peternel, Mojca Stegnar
Hemostaza pri glodalcih – povezava s predkliničnimi raziskavami novih antitrombotikov
Hemostasis in rodents – an association with preclinicial studies of novel antithrombotics

Priloga – Povzetki referatov z 2. simpozija Sekcije farmacevtov javnih lekarn
LEKARNA – OD ZDRAVILA K ČLOVEKU
PREHRANA, ZDRAVO ŽIVLJENJE IN VARNA UPORABA ZDRAVIL – ANTIDIABETIKOV
Andrej Janež
Farmakoterapija sladkorne bolezni
Lidija Pavlovič
Analiza predpisovanja antidiabetikov v kombinaciji z drugimi zdravili
Iztok Grabnar
Klinično pomembne interakcije antidiabetikov z drugimi zdravili
Valnea Jurečič
Vključevanje farmacevta v integralno skrb za zdravje oseb s sladkorno boleznijo
Kirsten Pultz
The European Experiences with the Implementation of the Pharma DiassProgram in Practice
Silva Pečar Čad
Poraba antidiabetikov v Sloveniji
Jurij Fűrst
Racionalno predpisovanje antidiabetikov z vidika zdravnika v diabetološki ambulanti in zavarovalnice
Jolanda Prelec Lainščak
Prehrana sladkornega bolnika
Vlasta Djura Kaloper
Zveza društev diabetikov v Sloveniji, Sodelovanje diabetikov in zdravstvenih delavcev
Petra Senčar Božič
Insulinski pripravki pri zdravljenju sladkorne bolezni
Anja Bervar, Urša Klun
Optimalno uravnavanje bolečine pri sladkornih bolnikih , ki se zdravijo z metforminom
Gordana Pančić Lenarčič
Zdravljenje z akarbozo – predstavitev novih raziskav
Vesna Koblar
Paralelni uvoz zdravil

FARMACEVTSKI VESTNIK, številka 4
Farm Vestn 2004; 55: 555 – 622

Andrijana Tivadar
Uvodnik
Zrinka Abramoviž, Julijana Kristl
Inteligentni hidrogeli za dostavo zdravilnih učinkovin
Intelligent hydrogels for drug delivery
Polona Jurkovič, Mirjana Gašperlin
Mikroemulzije za dermalno dostavo učinkovin
Microemulsions as dermal drug delivery systems
Jernej Zadnik, Odon Planinšek, Stane Srčič
Polimeri za filmsko oblaganje na vodni osnovi
Polymers used for aqueous film coating
Petra Kerec Peitl, Tanja Gmeiner Stopar, Marija Sollner Dolenc
Radiofarmaki
Radiopharmaceuticals
Zvone Simončič, Stanislav Primožič
Predstavitev revizije zakonodaje o zdravilih v Evropski uniji
Review of revised pharmaceutical legislation in European Union

VSEBINA

Farmacevtski vestnik 1990
Farmacevtski vestnik 1991
Farmacevtski vestnik 1992
Farmacevtski vestnik 1993
Farmacevtski vestnik 1994
Farmacevtski vestnik 1995
Farmacevtski vestnik 1996
Farmacevtski vestnik 1997
Farmacevtski vestnik 1998
Farmacevtski vestnik 1999

Farmacevtski vestnik, 1990, številka 1
Farm Vestn 1990; 41: 1-50

Pismo urednika ob 30-letnici popolnega študija farmacije na Univerzi v Ljubljani in ob 40-letnici Slovenskega društva Slovenije
M. Est, M. V. Budihna
Medsebojno delovanja zdravil
M. Lekić, M. Šober, B. Nikolin
Monitoring the presence of exogenous testosterone in urine by gas chromatography – mass spectometry
C. Klofutar, D. Rudan-Tasič, B. Kotar, R. Marinko
Določitev celotne koncentracije kislin v medu s potenciometrično titracijo
D. Černe, Ž. Joković
Zanesljivost določanja patoloških monoklonskih imunoglobulinov z metodo kinetične turbidimetrije

Farmacevtski vestnik, 1990, številka 2
Farm Vestn 1990; 41: 59-180

Ob 30-letnici visokošolskega študija farmacije v Ljubljani
Stane Srčič
Ob 30-letnici popolnega študija farmacije na Univerzi v Ljubljani
Jelka Šmid Korbar
Katedra za farmacevtsko tehnologijo – Laboratorij za farmacevtsko tehnologijo 1
Franc Kozjek
Katedra za farmacevtsko tehnologijo – Laboratorij za farmacevtsko tehnologijo 2
Aleš Krbavčič
Katedra za farmacevtsko kemijo
Andrej Umek Katedra za farmakognozijo
Niko Jesenovec
Katedra za klinično biokemijo
Franci Tratar
Razvoj študentske organizacije v tridesetih letih študija farmacije v Ljubljani
D. Mušič, Pavle Bohinc
Poklic in študij farmacevta skozi stoletja

D. Karba
Imunski sistem in nova zdravila
M. Sollner, S. Pečar
Imunomodulatorji
J. Osredkar
Nove ugotovitve o globulinu, ki veže spolne hormone (SHBG)
S. Primožič
Določevanje ceftriaksona v bioloških vzorcih z metodo HPLC s tvorbo ionskih parov in ekstrakcijo na trdni fazi
J. Kristl, F. Vrečar, S. Srčič, J. Šmid-Korbar
Vpliv sestave polietilenglikolnih zmesi na fizikalne značilnosti svečk in razpoložljivost paracetamola in vitro
M. Pukl, A. Umek
Spremljanje vsebnosti sekurinina v listih sekurinege (Securinega Suffruticosa Rehd. ) s QTLC v treh vegetacijskih dobah rastiline
D. Vivoda, S. Primožič
Uporaba programa Lotus 123 v farmaciji

Farmacevtski vestnik, 1990, številka 3-4
Farm Vestn 1990; 41: 181 – 373

M. Sollner
N-acetilmuramil-L-alanil-D-izoglutamin-spojina z učinkom na imunski sistem
M. Zupančič, P . Zupet
Protimikrobne učinkovine 4-kinolonske strukture
Z. Schmidt, B. Pekić, L . Karuza-Stojaković
Ispitivanje ekstrakcije eteričnog ulja iz listova kadulje (Salviae folium)
A. Krbavčič
Lekarnarska uredba za Vojvodino Kranjsko iz leta 1710
Š. Predin
Zgodovina najstarejših mariborskih lekarn – nastanek tretje in četrte lekarne
Priloga – Prvo srečanje AMPERE o kontrastnih sredstvih pri slikanju z magnetno resonanco, Lipica, 19 – 21. september 1990

Farmacevtski vestnik, 1991, številka 1
Farm Vestn 1991; 42: 1 – 64

A. Rotar
Validacija analiznih postopkov
T. Jurman-Gros, M. Gros
Vloga magnezija v metabolizmu
M. Ocvirk
Primerjava farmakodinamskega delovanja kalcijevih antagonistov: felodipina, verapamila in diltiazema »in vitro«
Zanimivosti iz stroke
P. Bohinc
Fitoterapevtiki v zakonodajah Evrope
D. Ražem, B Katušin-Ražem
Mogučnost sterilizacije pomoći ionizirajučih zračenja u farmaciji

Farmacevtski vestnik, 1991, številka 2
Farm Vestn 1991; 42: 67 – 181

S. Primožič, A. Krbavčič
Beseda urednikov – Metabolizem zdravil: izziv sodobni farmaciji
S. Pečar
Metabolizem zdravil in radikali
R. Latini
The role og drug metabolism studies in drug development
U. Urleb
Načrtovanje varnejših zdravil
S. Srčič
Terapevtski sistemi za kontroliran vnos zdravil: pomen metabolizma
M. Čarman-Kržan
Vezava metabolitov zdravil na biološke makromolekule
I. Vreča
Esteraza acetilsalicilne kisline pri jetrnih obolenjih
A. Mrhar
Kemični in kinetični vidiki metabolizma zdravil
S. Primožič
Farmakokinetični modeli jetrnega metabolizma zdravil
I. Križman, S. Štepec
Okvare jeter povzročene z zdravili
S. Štepec, I. Križman
Zdravljenje dekompenzirane jetrne ciroze
Zanimivosti iz stroke
P. Bohinc
Ob 750-letnici konstitucij Friderika II
I. Ham, F. Kristl, D. Ilc
Aspirin – zdravilo stoletja

Farmacevtski vestnik, 1991, številka 3
Farm Vestn 1991; 42: 193 – 283

V. Gabrijelčič, M. Šentjurc
Liposomi v dermofarmacevtskih in kozmetičnih pripravkih
J . Kristl, J. Šmid-Korbar
Priprava in vrednotenje hidrokloidov hitosana – nosilcev učinkovin
B. Bole-Vunduk
Predklinične raziskave o protivnetnem in analgetičnem delovanju etodolaka
M. Zelenik-Blatnik, V. Abram
Sestava gluteninskega kompleksa pšenice, izoliranega po dveh različnih postopkih
A. Pelc, M. Činč
Vrednotenje sistemov in vrečk za transfuzije in infuzije
N. Jesenovec
Presnova sečnine in določanje njene koncentracije
Zanimivosti iz stroke
J. Špringer
Pomurske lekarne 1976 – 1989

Farmacevtski vestnik, 1991, številka 4
Farm Vestn 1991; 42: 285 – 376

A. Krbavčič
Farmakohistorična nota ob obleganju Dubrovnika 1991
V. Tomšič-Novaković
Depresija in antidepresivi
D. Sket, R. Pavlin
Zmanjšana aktivnost monoaminoksidaze v živčnih celicah reserpiniziranih podgan
J. Čulig
Metaboličke osnove međusobnog djelovanja lijekova
M. Skitek
Enotni sistem kontrole kvalitete rezultatov na področju laboratorijske hematologije v republiki Sloveniji in predlogi za nadaljni razvoj sistema
J. Osredkar
Horionski gonadotropin in določanje v serumu
Š. Predin
Oblikovanje lekarniške službe v kraljevini SHS – Jugoslaviji in sindikalne organizacije lekarniških sodelavcev
A. Krbavčič
Ustanovitev strokovne organizacije slovenskih farmacevtov 1919
Š. Predin
Zgodovina najstarejših mariborskih lekarn

Farmacevtski vestnik, 1992, številka 1
Farm Vestn 1992; 43: 1 – 128

M. Gašperin, J. Šmid-Korbar, J. Kristl
Oblikovanje in vrednotenje fizikalne stabilnosti krem s silikonskim emulgatorjem
C. Klofutar, M. Kač, A. Pirkmajer-Kobe
Določitev celotne koncentracije reducirajočih sladkorjev v medu s potenciometrično titracijo
M. Ocvirk
Amlodipin in nikardipin, blokatorja kalcijevih kanalov v gladkem mišičju srca ter ožilja in vitro
D. Černe, Ž . Joković, M . Skitek
Serumske koncentracije celokupnega, holesterola HDL in LDL ter trigliceridov pri prebivalcih Ljubljane in okolice
Zanimivosti iz stroke
S. Primožič
Strokovno aprikativna programska oprema za spremljanje interakcij med zdravili: evalvacija programa
V spomin našemu dragemu kolegu in učitelju prof. dr. Pavlu Bohincu
Priloga – 30. obletnica Združenja medicinskih biokemikov Slovenije
Zdravila v klinični biokemiji

Farmacevtski vestnik, 1992, številka 2
Farm Vestn 1992; 43: 131 – 188

A. Krbavčič
Farmakohistorična nota ob obleganju Sarajeva 1992
D. Černe, Ž . Joković
Lipoprotein(a)
N. Tržan-Herman
Martindale in druge podatkovne baze na kompaktnem disku »CCIS«
J. Osredkar
The qantitive determination of conjugated bile acids in serum
M. Prezelj, B. Možina
Fotometrična določitev kalija v serumu s kromogenim ionoforom
F. Lovren, I. D . Gaon, S. Vladimirov, B. Ribar, P . Engel
Synthesis and properties of 2-methyl-3-carbethoxyl-4-benzyliden-5-pyrrolinones
Š. Predin
Zgodovina mariborskih lekarn v letih 1850-1950

Farmacevtski vestnik, 1992, številka 3
Farm Vestn 1992; 43: 189 – 240

K. Hartman Pretnar, B. Filipič, G. Pretnar, A. Vukovič
Antimicrobial activity of Benthic algae from the Piran bay
M. Skitek, M. Piskar, D. Černe
Analitični cilji v laboratorijski hematologiji
S. Černe, N. Jesenovec
Kontrola nekaterih sprememb v sestavi krvne plazme zaradi telesnega in duševnega stresa pri tekačih med tekom na smučeh in vožnjo kolesa
Zanimivosti iz stroke
Franc Kozjek, Gerhard Carsten
Razvoj klinične farmacije pri nas in v Evropi

Farmacevtski vestnik, 1992, številka 4
Farm Vestn 1992; 43: 243 – 284

M. Plečnik, L. Ozbič, V. Kmetec
Zdravilne oblike muramil dipeptidov
A. Lavrič, I. Kuhelj, Z. Kopitar, N. Jesenovec
Subkronična toksičnost amlodipinijevega benzensulfonata (AMLS)
J. Osredkar
Comparison of the radioimmunologic and the monoclonal immunoradiometric method used for the measurement of sex hormone-binding globulin (SHBG) levels
Š. Predin
Zgodovina dolenjskih lekarn – Zgodovina ribniške lekarne

Farmacevtski vestnik, 1993, številka 1
Farm Vestn 1993; 44: 1 – 52

G. Marc, S. Pečar
Bioizosterija in načrtovanje peptidomimetikov
M. Stubla r -Dragoš
Bayesove metode za farmakokinetično podprto individualno doziranje zdravil
I. Malešič
Suha kemija v laboratorijski diagnostiki

Farmacevtski vestnik, 1993, številka 2
Farm Vestn 1993; 44: 53 – 100

J. Kočevar
Vloga kristalizacije pri oblikovanju zdravilnih pripravkov
M. Ocvirk
Farmakodinamično delovanje optičnih izomer nikardipina in vitro
J. Osredkar
Determination of salivary testosterone: Diagnostic value in hirsute women

Farmacevtski vestnik, 1993, številka 3
Farm Vestn 1993; 44: 101 -168

V. Leskovšek, S. Pečar
Ključni encimi deoksiribonukleinske kisline kot mesto delovanja učinkovin
B. Božič
Specifičnost avtoprotiteles in njihova povednost
J. Osredkar
Determination of plasma catecholamines by radioenzymatic method
Zanimivosti iz stroke
M. Papež, R. Salmič Jeras
V Evropi bodo poslej lističi z navodili bolnikom
M. Činč
Farmacija na prelomu tisočletja

Farmacevtski vestnik, 1993, številka 4
Farm Vestn 1993; 44: 169 – 244

J. Kristl, J. Kočevar, J. Šmid-Korbar, S. Mlekuž, M. Gašperin
Ocenitev visokoelastičnih lastnosti hidrogelov želatine z oscilacijsko metodo
R. Pavlin, D. Sket
Učinek cigaretnega dima na aktivnost monoaminoksidaze v možganih
H. Rupprecht
Osnovni fizikalno-kemijski principi sublimacijskega sušenja – liofilizacija
Zanimivosti iz stroke
A. Krbavčič, S. Kastelic
Nomenklatura zdravil

Farmacevtski vestnik, 1994, številka 1
Farm Vestn 1994; 45: 1-68

V. Leskovšek, U. Urleb
Encimske metode za sintezo zdravilnih učinkovin
B. Bole-Vunduk, M. Ocvirk
Farmakološko testiranje bronhodilatacijske in kardiovaskularne aktivnosti prokaterola
Uredništvo – objava popravka
Determination of plasma cateholamines by radioenzymatic method
Zanimivosti iz stroke
M. Kop
Kako pomagati inkontinentni osebi
Poslednji pozdrav prof. dr. Niku Jesenovcu
V spomin mag. Borisu Andrijaniču

Farmacevtski vestnik, 1994, številka 2
Farm Vestn 1994; 45: 69 – 144

A. Čufar, J. Kristl
Varovalni pripravki za sončenje, I. del
M. Kmet, M. Šoper-Urleb, A. Mrhar
Nov pristop k registraciji zdravil
V. Kotnik
Primarna imunska odpoved
A. Ihan
Imunski mehanizmi, ki omogočajo obrambo pred tumorji
A. Ihan
Imunomodulacija pri zdravljenju raka
Zanimivosti iz stroke
A. Krbavčič
Farmacevtsko izrazoslovje

Farmacevtski vestnik, 1994, številka 3
Farm Vestn 1994; 45:145 – 292

A. Čufar, J. Kristl
Varovalni pripravki za sončenje, II. del
M. Gašperlin, J. Šmid-Korbar
Fizikalna stabilnost emulzijskih sistemov
D. Zupančič-Božič, A. Mrhar
Uporaba nekaterih elementov integrirane računalniško podprte proizvodnje v farmacevtski industriji

Priloga
Laboratorijska diagnostika sladkorne bolezni

Farmacevtski vestnik, 1994, številka 4
Farm Vestn 1994; 45: 295 – 379

S. Srčič
Prof. dr. Korbar-Šmid-60let
C. Abletshauser, H. Rupprecht
Self supporting polymer films crosslinked »in situ« by simultaneous spraying of component solutions-I. Charaterization and drug diffusion
A. Kramarič, S. Srčič, B. Kofler
Vpliv Carbopola na termoreološke lastnosti gelov Poloxamera 407
M. Gašperlin, J. Kočevar-Nared, J. Kristl
Proučevanje reološkega obnašanja poltrdnih sistemov s silikonskim emulgatorjem
F. Vrečer, A. Kramar
Proučevanje raztapljanje pentoksifilina iz tablet z nadzorovanim sproščanjem na osnovi alginatnega matriksa
J. Kerč, S. Srčič, O. Planinšek, B. Kofler
Contact angles and surface free energy parametres of some 1,4-dihydropyridine calcium antagonists powders
L. Šuturkova, F. Kozjek, K. Dorevski
Kinetics of fluoroquinolones permeation in to saliva
J. Grošelj, S. Srčič, V. Humar, P. Platner
Vpliv pogojev tabletiranja na fizikalno-tehnološko kakovost tablet s cimetidinom
M. Kirschfink
Pharmacological manipulation of the complement system

Farmacevtski vestnik, 1995, številka 1
Farm Vestn 1995; 46: 1- 70

Uredniška stran
Tanja Stopar
Radioaktivni pripravki in validacija njihove priprave
Katarina Verhnjak, Uroš Urleb
Uporaba ciklodekstrinov v sintezi optično aktivne snovi
Cveto Klofutar in Romana Marinko
Elektrolizna prevodnost vodnih raztopin medu
Štefan Predin
Ustanovitev lekarn v Murski Soboti in Ljutomeru
Zanimivosti iz stroke
A. Krbavčič
Simboli v lekarništvu
Jelka Šmid Korbar, Franc Vrečer
Poročilo o delu komisije za farmacevtsko tehnološko terminologijo
Janez Špringer
Gornjeradgonsko okno, sestavljeno iz štirih šip spominov in hrepenenja
Robert Zorec
Ob rob zakonodaji in delu z laboratorijskimi živalmi

Farmacevtski vestnik, 1995, številka 2
Farm Vestn 1995; 46: 73 – 141

Alojz Ihan
Mehanizmi preobčutljivostnih reakcij
Alenka Rutar, Slavko Pečar
Biosinteza angiotenzina II in njegovi receptorji kot mesto delovanja sodobnih hipotenzivnih učinkovin
Mateja Malešič, Aleš Krbavčič
Imunomodulatorno delovanje protibakterijskih učinkovin
Martina Cvelbar
Kakovostni in varnostni vidik uporabe biotehnoloških zdravilnih učinkovin
Katarina Gregorc, Julijana Kristl, Violeta Gabrijelčič, Marjeta Šentjurc, Jelka Šmid-Korbar
Physical stability of liposomes studied by EPR method
Zanimivosti iz stroke
Doktorati in magisteriji – dr. Metka Plečnik, dr. Branko Huč, dr. Gašper Marc, mag. Janez Grošelj

Farmacevtski vestnik, 1995, Posebna številka
Farm Vestn 1995; 46: 145 – 288

1nd Central European Symposium on Pharmaceutical Technology
Proceedings from the Symposium

Farmacevtski vestnik, 1995, številka 3-4
Farm Vestn 1995; 46: 289 – 403

A. Rutar, D. Kikelj
Kombinatorične kemijske knjižice
S. Mlekuž
Teoretične osnove in aplikativnost fluorestenčne spektroskopije v farmaciji
P. Senčar-Božič, S. Srčič, Ž. Knez
Uporabnost superkritičnih fluidov v farmacevtski tehnologiji
Zanimivosti iz stroke
Dokotorati – dr. Janez Kerč
A. Krbavčič
Homeopatija
Lidija Blažič
Homeopatska zdravila
Janez Špringer
Homo pharmaceuticalis – božanski človek v štirinajstih besedah

Farmacevtski vestnik, 1996, številka 1
Farm Vestn 1996; 47: 1-106

K. Beravs; M. Sollner, S. Pečar
Problematika priprave spinsko označenih aminokislin
T. Kuzman, D. Kikelj
Stereoizomerija karbapenemov in njen vpliv na biološko učinkovitost
J. Kristl, J. Kočevar Nered, J. Šmid Korbar
Vpliv bioanorganskih in organskih spojin na visokoelastične lastnosti mucina
O. Planinšek, S. Srčič, J. Kerč
Določanje površinske energije trdnih snovi
S. Srčič, O. Planinšek, M. Sollner, S. Pečar
Termične lastnosti N-(7-oksoacil)-L-alanil-D-izoglutaminov
S. Kozin Simič, F. Kozjek
Stabilnost kozmetičnih emulzij
S. Vučko
Anatomsko-terapevtično-kemijska (ATC) klasifikacija zdravila
D. Šegedin; A. Jermol, M. Krsmanovič, D. Žitnik
Farmacevtska skrb

Farmacevtski vestnik, 1996, Posebna številka
Farm Vestn 1996; 47: 107-190

Stanislav Primožič
Beseda organizacijskega odbora
Tajda Gala
Farmacevtska oskrba in preskrba
Dieter Steinbach
Pharmaceutical Care: International aspects and policies of FIP
Kees de Jonchere
The role of pharmacists in the WHO / EURO pharmaceticals programme
Borut Štrukelj
Metodologija in tehnike rekombinantne DNK
Radovan Komel
Tehnologija rekombinantne DNK v medicinskih raziskavah in uporabi
Anton Štalc
Pregled v zdravljenje uvedenih rekombinantnih zdravil
Miško Šabovič
Vloga rekombinantnih zdravil v zdravljenju kardiovaskularnih bolezni
Rado Kveder, Andre F. Bren, Janez Varl
Izkušne pri kliničnem testiranju in uporabi humanega rekombinantnega eritropoetina
Martina Cvelbar
Nadzor kakovosti in varnost biotehnoloških farmacevtskih izdelkov
D. Šegedin; A. Jermol, M. Krsmanovič, D. Žitnik
Farmacevtska skrb
Damijana Zupančič Božič
Optimization of dissolution using artificial neural network

Farmacevtski vestnik, 1996, številka 2
Farm Vestn 1996; 47: 191-271

V. Földešiova, J. Kolar, V. Špringer
Analysis of the prescription of antibiotics at the hospital department of surgery
H. Lenasi; A. Plemenitaš, T. Hudnik Plevnik
Progesterone binding sites in the plasma membrane of filamentous fungi Rhisopus nigricans
T. kastelic Suhadolc, H. Lenasi
Androgen binding proteins in the cytosaland in the plasmamembrane
M. Brumen, R. Heinrich
Theoretical investigation of lipid translocation fluxes in the membrane bilyer
D. Meh, M. Denišlič, M. Popovič, D. Ravnik
Morphological confirmation of clinically and psychophysiologically established small nerve fibre dysfunction
M. V. Budihna, H. Grebenc
Racemic nicardipine and its (-) enantiomer dose-dependity inhibit intestinal absorption of digoxin in guinea – pig in vivo
M. Virant Doberlet, G. Horseman, R. Hartmann, W. Loher, F. Huber
A new approach for measuring juvenile hormone production
A. Koren
Vpliv Co2 – izzvane acidoze na kontrakcijske značilnosti izoliranega soleusa laboratorijske podgane
N. Gladovič, R. Ritlop Božič
Bršljanov list (hederae helicis folium)
K. Vrhovnik, A. Krbavčič
Izolirani analizni postopki za vrednotenje lipidov

Farmacevtski vestnik, 1996, številka 3
Farm Vestn 1996; 47: 273-376

Alojz Ihan
Analiza imunskih celic s pretočnim citometrom
Ana Pleminitaš
Semi-intaktne celice, eksperimentalni model za študij metaboličnih procesov
Ruth Rupreht, Ana Plemenitaš
Uporaba protiteles v sistemu semi-intaktnih celic
Tomaž Makovec, Katja Breskvar, Tamara Plevnik Hudnik
Rekonstitucija aktivne steroidne hidroksilaze z encimskimi komponentami glive Rhisopus Nigricans in goveje nadledvične žleze
F. Srakar, A. Iglič, A. Maček Lebar, V. Antolič
Relativna moč kolčnih abdukterjev po valgizacijski osteotomiji pri zdravljenju prirojene coxe vare
V. Ušaj, V. Strojnik, O. Jarh, F. Demšar
Učinek pet tedenske vadbe na mišični pH pri naporu je različen, če uporabimo izometrična ali dinamična krčenja
Maček Lebar, F.B. Damjanić, V. Antolič, A. Iglič, F. Sraka, D. Brajnik
Nepravilnosti v cementnem plašči: analiza z metodo končnih elementov
B. Bole Vunduk
Predklinične raziskave o protivnetnem in anlagetičnem delovanju anbumetona
M. Lipnik Štagelj, I. Ferjan, F. Erjavec
Ugotavljanje učinkovitosti nesteroidnih protivnetnih spojin, vpliv na sproščanje histamina iz mastocitov
I. Grabnar, A. Belič, A. Mrhar, R. Karba
Vloga modeliranja in simulacije pri načrtovanju zdravil
Mateja Vrečer
Uvod v farmakoekonomiko
J.M. Spieser
Regulatory requirements and standarisation of biotechnological medicinal products
Zanimivosti iz stroke
Janez Špringer
Rex Pharmaceuticalis – kralj našega šreživetja ali deset odličnih lekarniških povedi

Farmacevtski vestnik, 1996, številka 4
Farm Vestn 1996; 47: 377 -503

Irena Mlinarič Raščan
Vloga protein tirozin fosfataze PTP1C v razvoju in delovanju limfocitov T
Stanko Gobec, Uroš Urleb
Aminofosfonske kisline in fosfapeptidi
P. Ahlin, J. Kristl, D. Grošelj
Izdelki za ohranjanje zdravja zob in ustne votline
Breda bole Vunduk
Vpliv felodipina, primerjan z verapamilom in diltiazemom na arterijski krvni tlak in frekvenco srčnega utripa pri anesteziranih podganah in podganah z uničenim osrednjim živčnim sistemom
M. Lipnik Štangelj
Nesteroidne protivnetne spojine: mehanizem delovanja in farmakološki učinki
N. Zupančič Breuwer, B. Boh
Metode utrjevanja želatinskih mikrokapsul
K. Lenart
Zasvojenost z nikotinom in nikotinsko nadomestno zdravljenje
Zanimivosti iz stroke
Mihaela Tršinar, Silva Zamljen
Opustite kajenje

Farmacevtski vestnik, 1997, Posebna številka
Farm Vestn 1997; 48: 1 – 93

S. Primožič
Beseda urednika
U. Urleb
Vnetni mediatorji in protivnetne učinkovine
M. Kos-Golja
Sodobno protivnetno zdravljenje revmatičnih bolezni
J. Šorli
Protivnetna farmakoterapija respiratornih bolezni
M. Godec
Samozdravljenje bolečine
G. Hladnik
Deljena odgovornost pri samozdravljenju: odmevi z mednarodnega simpozija v Bruslju
N. Irgolič
Regulativni vidiki zdravil brez recepta
T. Kogovšek – Vidmar, A. Jermol, B. Debeljak
Aktualna lekarniška problematika zdravil brez recepta
M. Papež, K. Kikelj
Preklopljena protivnetna zdravila imajo pomemben delež med zdravili brez recepta
M. Božič, B. Kebe, A. Košak, A. Rotar
Položaj slovenske farmacevtske industrije v luči približevanja Evropski Uniji
M. G. Lee
Hospital pharmacy in Europe:degrees of internalization
Ingvar Sjöholm
Scientific and Regulatory Perspectives of Novel rDNA-dervied β-Interferons

Farmacevtski vestnik, 1997, številka 1 – 2
Farm Vestn 1997; 48: 95 – 198

Belič, S. Primožič, R. Karba, I. Grabnar, A. Mrhar
Metode za obravnavanje kaotičnih sistemov v bio-medicinskih znanostih
M. Stegnar, K. Ogrinc, P. Mihalek, P. Peternel
Laboratorijski nadzor zdravljenja s kumarini: kako zanesljivo je mednarodno usmerjeno razmerje(INR)?
A. Malgaj, A. Krbavčič
Etilendiamintetraocetna kislina (EDTA) – analitična monografija
J. Kristl, D. Kokol, J. Šmid-Korbar
Trdni lipidni nanodelci: izdelava, vrednotenje in možnosti za dostavo učinkovin
S. Primožič, M. Lešnjak
Dobra evaluacijska praksa (GRP): odgovornost sodobnih regulatornih organov
D. Frankič
Socialna farmacija – pot k nadgradnji farmacevtskega poklica v lekarni
Zanimivosti iz stroke
Janez Špringer
Genes Pharmaceuticalis
V spomin doc. dr. Miroslavu Činču

Farmacevtski vestnik, 1997, Posebna številka
Farm Vestn 1997; 48: 199 – 443
2nd Central European Symposium on Pharmaceutical Technology
Proceedings from the Symposium

Farmacevtski vestnik, 1997, številka 3
Farm Vestn 1997; 48: 445 – 541

M. Sonc
Protiumorne učinkovine in sekundarni tumorji kot posledica kemoterapije
N. Rebolj, F. Kozjek, J. Kristl
Fizikalno kemične osnove nestabilnosti emulzij
J. Nered – Kočevar, M. Gašperlin
Teoretične osnove reologije pri oblikovanju in vrednotenju tekočih in poltrdnih farmacevtskih oblik
Zanimivosti iz stroke
T. Rehar, M. papež
Samozdravljenje v Sloveniji na primeu analgetikov
S. Pavlin, N. Karakaš
Poznavanje delovanja stranskih učinkov ekstazija med srednješolci

Farmacevtski vestnik, 1997, številka 4
Farm Vestn 1997; 48: 543 -634

M. Breznik, S. Pečar
Trombinski inhibitoriji
D. Zadravec, J. Kerč, J. Kristl
Metode za izboljšanje biološke uporabnosti peptidnih učinkovin v peroralnih farmacevtskih oblikah
V. Abram, M. Simič
Fenolne učinkovine kot antioksidanti

Farmacevtski vestnik, 1998, številka 1
Farm Vestn 1998; 49: 1 – 56

J. Šmid-Korbar, J. Kristl
Kritičen pogled na naravne kozmetične izdelke
M. Bogatja, A. Mrhar
Bioadhezija
M. Gašperlin, J. Kočevar-Nared, K. Kristl, J. Šmid – Korbar
Pomen vrednotenja viskoelastičnosti pri načrtovanju farmacevtskih oblik na osnovi disperzij
S. Mohar, D. Frankič
Ali se regija Murska Sobota razlikuje v predpisovanju zdravil glede na predpisovanje v Sloveniji?
F. Strle
Lymska borelioza

Farmacevtski vestnik, 1998, Poseba številka
Farm Vestn 1998; 49: 57 – 139

Beseda urednika
S. Primožič
Trialog bolnik-zdravnik-farmacevt: spodbude in težave
P. Poredoš
Sodelovanje med zdravnikom in farmacevtom – eden od pogojev racionalne uporabe zdravil G. L. Zelger
Clinical pharmacy: Contribution to a rational and cost-effective therapy
G. Marc
Novejše učinkkovine in njihova uporaba pri zdravljenju okužbe s HIV
J. Tomažič
Sodobni koncept protiretrovirusnega zdravljenja
A. Czarnecki
Pharmacoepidemiology – a tool to contemporary pharmacotherapy
L. Lukič
Varna transfuzija krvnih pripravkov
M. Urbanc-Mokotar
Vloga farmacevta pri preprečevanju in obvladovanju AIDS-a
A. Dulion
Role of Pharmacists in the fight against aids: Vancouver declaration – French approaches to the declaration
V. S. Rus
Sociopsihološki vidiki aidsa
Role of Pharmacists in the fight against aids:FIP declaration
Joint Statement – Approaches to Enhancing the Quality of Drug Therapy

Farmacevtski vestnik, 1998, številka 2
Farm Vestn 1998; 49: 143 – 217

D. Sket
Alzheimerjeva bolezen: molekularne hipoteze in poskusi farmakoterapije
F. Kozjek, B. Manček
Populacijska farmakokinetika
M. Krumperščak, F. Kozjek
Neprostorski farmakokinetični modeli – fiziološki farmakoinetični modeli
D. Planinšek, A. Krbavčič
Lecitin – analitična monografija

Farmacevtski vestnik, 1998, številka 3
Farm Vestn 1998; 49: 219 – 310

C. Oblak, J. Košir
Moška eriktilna disfunkcija
R. Pišek, S. Srčič
Uporaba rotor tehnologije pri direktni izdelavi pelet iz praškastih delcev
F. Večer, A. Kramar
Študij vpliva hidrofilnih celuloznih etrov na sproščanje pentoksifilina
M. Lušin, A. Krbavčič
Tehnika nadprostora – plinska kromatografija
H. Lenasi
Vezava steroidov na spontano nastali polimer diklorofenlindofenola
Zanimivosti iz stroke
Karlina Turk
Etični standardi za farmacevte v Sloveniji
Borut Božič
Kodeks deontologije v laboratorijski medicini

Farmacevtski vestnik, 1998, Posebna številka
Farm Vestn 1998; 49: 323 – 431

Beseda gosta urednika
M. Kramberger
Strokovni sestanki slovenskih in hrvaških medicinskih biokemikov med 1979 in 1995
I. Malešič
Laboratorijska diagnostika bolezni v otroški dobi
D. Mičetić-Turk
Diagnostika gastrointestinalnih bolezni v otroški dobi
B. Tepeš
Diagnostika okužbe z bakterijo Helicobacter pylori
J. Osredkar
Diagnostične metode za odkrivanje infekcije Helicobacter pylori
V. Jagić
Enzimske promjene u želučanom soku i krvi – moguće diagnostično značenje u različtim nozološkim entitetama
E. Topić
Novi funkcionalni, prognostički i dijagnostički testovi bolesti jetre
I. Kocijan
Molekularna dijagnostika i terapija bolesti jetre
M. Sedmak, M. Zupančič, G. Logar-Car
Funkcijski jetrni testi i prognostična ocena nujnosti za transplantacijo jeter pri otroku
Š. Dvornik, B. radošević-Stašić, Č. Milin, M. Čuk, Z. Trobnjača, J. ravlić-Gulan, D. Rukavina
Metabolički aspekti imunološke reakcije
A. Krstulovič, Ž. Krznarić, M. Rudolf, R. Ostojić, B. Vucelić, B. Malenica
Prevalence of antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) in autoimmune hepatitis

Farmacevtski vestnik, 1998, številka 4
Farm Vestn 1998; 49: 435 – 514

A. Mlinarič, S. Kreft, A. Krbavčič, A. Umek
Efedrin v prehranskih dopolnilih
M. Bogataj, A. Mrhar
Bioadhezivne farmacevtske oblike
J. Marc
Receptor vitamina D: zgradba, delovanje in genetika
S. Kreft, S. Pečar
Vloga radikalov pri obolenjih
M. Gašperlin
Umetne nevronske mreže: izziv pri načrtovanju, oblikovanju in vrednotenju farmacevtskih oblik
I. Lukanič, T. Šolmajer
DNA – giraze – tarče antibakterijskih zdravilnih učinkovin
Zanimivosti iz stroke
Magisteriji: mag. Saša Baumgartner, mag. Breda Velkovrh, mag. Simona Kozin Simič

Farmacevtski vestnik, 1999, številka 1
Farm Vestn 1999; 50: 1 – 93

A. Kocijančič
Osteoporoza – diagnostika in zdravljenje
B. Korošec, J. Drinovec, A. Mrhar, U. Urleb
Pljučnica domačega okolja – od bolnika do družbe
A. Škof, M. Kofler, A. Krbavčič
Mikrobiološka kakovost farmacevtskih snovi
M. Rudolf, A. Krbavčič
Kritičen pogled na ovrednotenje meddicinskih pripomočkov kot končnih izdelkov na primeru sterilnih podkožnih igel za enkratno uporabo
I. Zver, S. Bohanec, F. Kozjek
Uporaba ANOVE v stabilnosti zdravil
B. Brus – Kovač, A. Krbavčič
Alginatna vlakna in alginatne obloge kot sanitetni in obvezilni material
A. Zega, A. Obreza, U. Urleb
Inhibitorji faktorja Xa 53
Zanimivosti iz stroke
Terminološki slovarček ovojnine, opreme in postopkov
Kodeks deontologije v laboratorijski medicini

Farmacevtski vestnik, 1999, Posebna številka 1
Farm Vestn 1999; 50: 1 – 95 – 161

S. Primožič
Beseda gostujočega urednika
Peter Kielgast
A Vision for Pharmacy
Darja Frankič
Farmacevtska intervencija
Igor Švab
Sodelovanje zdravnika splošne medicine in farmacevta pri zdravljenju bolezni srca in ožilja
Danijel Kikelj
Novi inhibitorji HMG – CoA reduktaze
Danijel Kikelj
Novi inhibitorji angiotenzinske konvertaze in antagonisti angiotenzina II
Franc Vrečer
Farmacevtske oblike kardiovaskularnih zdravil s prirejenim sproščanjem
Ida Gustafsen
The Joint CINDI/EuroPharm Forum project on Pharmacy-based hypertension management
Meta Milovanovič
Načrtovanje in izvedba programa farmacevtske skrbi za bolnike s hipertenzijo v Sloveniji
Jožica Maučec – Zakotnik
Oris CINDI programov v Slovenij in vloga farmacevtov pri njihovi izvedbi
Maja Jakševac Mikša
Regionalni značaj programa EuroPharm Foruma u državama srednje i istočne Evrope
Meta Bogovič, Nataša Kobal
Klinična farmacija, farmakoepidemiologija in farmakoekonomika novih kardiovaskularnih zdravil
Povzetki
Mihaela Tršinar
Tudi navodilo o pravilnem jemanju zdravil je farmacevtska intervencija
Saša Rački
Vloga farmacevta v lekarni pri obravnavanju bolnikov s povišanim krvnim tlakom
Andrej Urh
Pristopi k zdravljenju ledvičnih kamnov

Farmacevtski vestnik, 1999, številka 2
Farm Vestn 1999; 50: 163 – 248

J. Podboj
Razpoznavanje in zdravljenje alergijskih in nealergijskih rinitisov
A. Kavčič Marinko, A. Krbavčič
Standard kakovosti ISO 9001
A. Trojak, B. Štrukelj
Uporaba in lastnosti rekombinatnega insulina
S. Gobec, U. Urleb
Inhibitorji biosinteze peptidoglikana
S. Kreft, B. Štrukelj
Zdravilnost gob
Zanimivosti iz stroke
Pripravništvo po novem: za poklic farmacevt in farmacevtski tehnik
Laboratorijska medicina v okviru prenovljenega programa pripravništva
Kodeks etike: nuja, potreba, moda, prestiž ali kaj drugega?

Farmacevtski vestnik, 1999, Posebna številka
Farm Vestn 1999; 50: 249- 390

3rd Central European Symposium on Pharmaceutical Technology
Proceedings from the Symposium

Farmacevtski vestnik, 1999, številka 3
Farm Vestn 1999; 50: 391 – 439

B. Božič, B. Rozman
Zdravljenje revmatoidnega artritisa s kortikosteroidi
S. Kreft, A. Mlinarič, A. Umek, B. Štrukelj
Iskanje inhibitorjev pankreasne lipaze v gobah
K. Beravs, R. Frangež
Spremljanje učinkov kainata z elektroencefalografijo in magnetno resonančno tehniko slikanja radiofrekvenčnih električnih tokov
I. Malešič, M. Meško
Vrednosti askorbinske kisline v krvnem serumu zdravih ljudi in bolnikov
K. Gombač, M. Šentjurc, P. Ahlin, S. Pečar, J. Kristl
Oblikovanje trdnih nanodelcev in proučevanje interakcij z modelno membrano
Zanimivosti iz stroke
Doktorat – dr. Nataša Rebolj

Farmacevtski vestnik, 1999, 4. številka
Farm Vestn 1999; 50: 441 – 510

A. Trojak, J. Kristl
Antioksidant: aktivne sestavine kozmetičnih izdelkov
I. Avberšek, I. Malešič
Kostna alkalna fosfataza v dobi aktivne rasti kostnega tkiva
M. Rudolf, A. Krbavčič, D. Frankič
Izdaja in poznavanje in vitro diagnostičnih sredstev za nosečnost v RS
B. Brus Kovač, A. Krbavčič
Obvezilnih in sanitetni material ter problematika z vidika kakovosti
J. Cilenšek, F. Kozjek
Porazdelitev učinkovin v bolnikovem telesu
T. Stopar, F. Kozjek, S. Hojker
Vloga farmacevta v sodobni farmakoterapiji
Zanimivosti iz stroke
Mini simpozij posvečen prof. dr. Jelki Šmid Korbar

VSEBINA

Farmacevtski vestnik 1980
Farmacevtski vestnik 1981
Farmacevtski vestnik 1982
Farmacevtski vestnik 1983
Farmacevtski vestnik 1984
Farmacevtski vestnik 1985
Farmacevtski vestnik 1986
Farmacevtski vestnik 1987
Farmacevtski vestnik 1988
Farmacevtski vestnik 1989

Farmacevtski vestnik, 1980, številka 1
Farm Vestn 1980; 31: 1- 64

P. Bohinc
Ob tridesetletnici Slovenskega farmacevtskega društva
A. Umek
Biotransformacije kardiotoničnih glikozidov
Marjan Dorer in Marko Dorer
Eterična olja v testi, endospermu in embriu semena jelke (Abies alba mill)
J. Čadež in B. Drinovec
Elektronsko mikroskopsko opazovanje glivice claviceps purpurea gonoreje v submerzni kulturi
H. Hren-Vencelj, M. Likar in V. Vukmirović
Uporaba kunčjih roženic za testiranje antivirusnega delovanja spojin
D. Sket
Bronchoconstriction in gluinea pigs after ergot alkaloids and their derivates

Farmacevtski vestnik, 1980, številka 2
Farm Vestn 1980; 31: 71 – 124

J. Kristl
Dermatokostikoidi
S. Primožič, J. Zupan, F. Kozjek
Primerjava biofarmacevtskih lastnosti zdravilnih pripravkov z diazepamom
M. Mohar, Z. Kopitar, B. Rupreht, L. Kremžar
Vpliv trdote tablet in vsebnosti hidroksipropilmetil celuloze na hitrost sproščanja ainofilina
iz tablet
J. Korbar-Šmid, S. Srčič
Vpliv kemizma emulgatorjev in količine vgrajene vode na strukturo mazilnih podlag
J. Milovac, M. Mohar, Z. Kopitar, B. Rupreht
Sproščanje dihidroergotoksin metansulfonata iz lingvalet v pogojih »in vitro« in »in vivo«

Farmacevtski vestnik, 1980, številka 3
Farm Vestn 1980; 31: 139 – 249

S. Srčič
Miceli-tvorba in biološka implikacija
M. I. Burgar, d. Karba, D. Kikelj, J. Mohorič
Primerjava posredne metode in 13C NMR metode za določevanje razmerja med @-inß-tujonom v eteričnem olju dalmatinske kadulje
A. Perdih
Umetna barvila v živilih in kozmetičnih sredstvih
M. Dolenc
Zdravilske bukve iz Mežice
Pogovor za okroglo mizo: Liposom, model in uporaba

Farmacevtski vestnik, 1980, številka 4
Farm Vestn 1980; 31: 259 – 338

S. Srčič
Fizikalno-kemične lastnosti emulzijskih sistemov
T. Lah, L. Matajc, L. Brus, C. Križišnik, L. Pintar
Biokemijska diferenciacija mukopolisaharidoz
T. Jurman-Gros, M. Gros, S. Vrhovec
Analiza prostih maščobnih kislin v serumu zdravih oseb in bolnikov s hiperlipoproteinemijo
Ž. Flisar
Ultramikrometoda za fotometrično določanje fosfolipidov v likvorju in serumu
Dž. Tarle, G. Stanič i J. Petričić
Herba eqiseti (preslica)-ispitivanje flavonoidnog i saponinskog sadržaja
J. Korbar-Šmid, P. Bohinc
Studija savremenih fitoterapevtskih oblika
K. Turk
Organiziranost pripravništva v DO lekarna Ljubljane

Farmacevtski vestnik, 1981, številka 1
Farm Vestn 1981; 32: 1 – 72

Danilo D. Lasič
O tekočih kristalih
J. Korbar-Šmid, S. Srčič, A. Prekrsky-Jermol, J. Kristl
Hladilne kreme (cold creams)
B. Košir, P. Smole, Z. Povšič
Vpliv nekaterih faktorjev na pridelek in kvaliteto rženih rožičkov
S. Kralj-Lenardič, F. Kozjek
Fizikalna stabilnost suspenzij barijevega sulfata
Jovan Petričić i Zdenka Kalođera
Kemizam i količina saponina u listovima dalmatinske agave
M. Šegregur
Avtomedikacija in farmacevtova vloga pri preprečevanju škodljivih učinkov zdravil

Farmacevtski vestnik, 1981, številka 2
Farm Vestn 1981; 32: 89 – 135

A. Štalc in M. Uršič-Gabršček
Reaktivacija inverzibilno inhibirane acetilholinesteraze
D. Černelič
Alergija na ambrozijo v Sloveniji
Jovan Petričič, Renate Apostolski and Branka Šrepel
THE LEAF OF THE WILD PEAR-TREE AS AN ARBUTINIC HERB
Milena Mihajlović i Darinka Vrcelj-Kitić
Ekološki i privredni značaj virginijske kleke na deliblatskom pesku

Farmacevtski vestnik, 1981, številka 3
Farm Vestn 1981; 32: 165 – 235

Danijel Kikelj
Uporaba jedrske magnetne resonance v biologiji
Mojca Stegnar in Bojan Accetto
Vpliv dihidroergotoksina na agregacijo trombocitov in fibrinolizo
Pavle Bohinc in Ivana Ratej
Skupne učinkovine v flos chamomillae, herba ansetinae, flos crataegi in herba rutae
M. Zelenik in S. Pregelj
Sladkorji in kisline v bistrih sadnih sokovih
Priloga: M. Drinovec, A. Koren, A. Krbavčič, A. Podvršič
THE ROLE OF THE RESPIRATORY CHAIN IN BIOLOGICAL SYSTEMS

Farmacevtski vestnik, 1981, številka 4
Farm Vestn 1981; 32: 311 – 367

S. Primožič, A. Krbavčič
Načrtovanje β-laktamskih antibiotikov
Z. Kalodjera, D. Brkić, J. Petričič
Uzgoj sikavice (Silybum marianum gaertner) i kvalitet droge uzgojene biljke
M. Schara
Transport elektronov v dihalni verigi
Priloga
N. Jesenovec, M. Drinovec, A. Krbavčič, J. Malešič, A. Podvršič in T. Šenk
Ob 20-letnici združenja medicinskih biokemikov pri SFD

Farmacevtski vestnik, 1982, številka 1
Farm Vestn 1982; 33: 1 – 52

V. Kmetec, F. Kozjek, M. Japelj
Kromatografija nekaterih 1,4-benzodiazepinov in benzofenonov kot njihovih hidroliznih produktov z metodo HPLC
S. Srčič, M. Erös, J. Korbar-Šmid
Določevanje relativnih molekulskih mas kopolimerizatov metakrilne kisline in metilmetakrilata (eudispert r)
A. Umek
Saponini in steroli navadne pijavčnice lysimachia vulgaris l.
J. Milovac, M. Mohar, Z. Kopitar
Bukalna absorpcija dihidroergokristina, dihidroergokornina in dihidroergokriptina

Farmacevtski vestnik, 1982, številka 2
Farm Vestn 1982; 33: 97 – 131

J. Kristl, J. Korbar-Šmid
Biofarmacevtski vidik pri obravnavi dermatikov
F. Kozjek, D. Grandovec-Martinec, P. Jerman in V. Kmetec
Ugotavljanje stabilnosti tetraciklinijevega klorida v vodni raztopini, hranjeni v stekleni in plastični embalaži 91
M. Činč, R. Dobrovoljc, M. Popovski
Nekateri kazalci razvoja lekarništva v Sloveniji v obdobju 1978-1982

Farmacevtski vestnik, 1982, številka 3
Farm Vestn 1982; 33: 149 – 200

M. Zalar-Drinovec in A. Krbavčič
Antivirusni kemoterapevtiki
Draga Černelič, Marjan Vozelj,Vinko kambič, Vladimir Kotnik, Branka Herzog
Določevanje imunskih kompleksov in njihov pomen za diagnozo
V. Pavli, M. Činč
HPLC določevanje potencialno imunogenih nečistoč in razkrojnih produktov v tabletah acetilsalicilne kisline nekaterih domačih proizvajalcev
M. Dolenc, I. Hubad, D. Mušič
Zbirka receptov iz 18. stoletja

Farmacevtski vestnik, 1982, številka 4
Farm Vestn 1982; 33: 217 – 290

J. Korbar-Šmid, J. Kristl, S. Srčič
Sodobni pregledi na mazila za oči
I. Vrhovec, S. Rainer
Vrednost estrotec testov za določanje estriola v urinu
P. Bohinc, O. Humar
Učinkovine repika – Agrimonia eupatoria L.
T. Krisper
Ugoden učinek čebeljih pridelkov na presnovna dogajanja v telesu pri staranju
D. Karba, P. Bohinc, Ž. Fuks
Sto let študija farmacije v Zagrebu
Zanimivosti iz stroke
A. Krbavčič
Usmerjeno izobraževanje na področju farmacije
N. Jesenovec
Drugi posvet medicinskih biokemikov Jugoslavije v Banja Luki

Farmacevtski vestnik, 1983, številka 1
Farm Vestn 1983; 34: 1 – 68

F. Kozjek, A. Mrhar, S. Primožič, V. Kmetec, M. Prošek
Analizne metode v farmakokinetiki

Farmacevtski vestnik, 1983, številka 2
Farm Vestn 1983; 34: 69 – 118

Z. Kalogjera, J. Petričić
Uzgojena biljka Dioscorea nipponica Thunb. -sirovina za izolaciju diosgenina (temeljna tvar u sintezi kortikosteroida)
T. Wagner
Količina in sestava grenčičnih smol – Kemotaksonomska karakteristika hmeljnih sort
S. Bunta
Virusne infekcije kože;njih pomen in današnje možnosti zdravljenja

Farmacevtski vestnik, 1983, številka 3
Farm Vestn 1983; 34: 139 – 192

M. Schara, S. Pečar, M. Nemec, M. Šentjurc
Spin Probe and Spin Label Binding to Bovine serum Albumin
S. Srčič, J. Korbar-Šmid
Vpliv ProteginR emulgatorjev na stični kot pri vazelinskih gelih
T. Wagner, C. Mastnak-Čulk
Poskus gojenja kitajskih zdravilnih rastlin v žalcu
E. Pertl
Oviran razvoj zdravstvenega varstva v severnovzhodni Sloveniji v Času Avstro-Ogrske

Farmacevtski vestnik, 1983, številka 4
Farm Vestn 1983; 34: 211 – 277

N. Jesenovec
Nekateri novi načini prikazovanja rezultatov klinično-biokemičnih analiz
M. Šentjurc, M. Schara, M. Nemec, G. Sava, T. Giraldi
Influence of Antimetastatic Drugs on L-1210 Cell Membranes
T. Wagner
Biosinteza hmeljnega olja pri A-kultivarjih
V. Samuluk, D. D. Lasič
O mehurčkih

Farmacevtski vestnik, 1984, številka 1
Farm Vestn 1984; 35: 1- 47

A. Krbavčič
Uvodna beseda ob 35-letnici Slovenskega farmacevtskega društva in strokovnega glasila
A. Štalc, J. Sojer, M. Šentjurc, S. Pečar, A. O. Župančič
An introduction to the Study of the Microgeography of the Cholinoreceptor Active Site by Structural Analogs of Acetyl choline
A. Umek, V. Pavli, M. Pukl
Določevanje glicirizina v radix Glycyrrhizae in rhizoma Polypodii
G. Vuleta, M. Stupar
Uticaj dekorativne kozmetike na fiziološki pH kože

Farmacevtski vestnik, 1984, številka 2
Farm Vestn 1984; 35: 75 – 134
D. Karba
Imunski sistem in nova zdravila
M. Zelenik
Izolacija in karakterizacija gluteina različnih sort pšenice

Farmacevtski vestnik, 1984, številka 3
Farm Vestn 1984; 35: 157 – 243

A. Mohar, J. Korbar-Šmid
Pregled metod za spremljanje sproščanja zdravilnih učinkovin iz dermatikov »in vitro«
A. Š. Činč, M. Činč, E. Tomazin, V. Pavli
Predposkus gojenja kamilice v Keniji
Priloga – 5. okrogla miza INTERAKCIJE PROTEINOV

Farmacevtski vestnik, 1984, številka 4
Farm Vestn 1984; 35: 257 – 303

Ž. Fuks
Biološka uporabnost
S. Srčič, J. Korbar-Šmid, J. Kristl
Uporabnost ultrazvočnega čistilnika UZ-4P pri pripravi emulzij
H. Lenasi, T. Hudnik-Plevnik, S. Rainer, S. Rakar
Določanje jedrskih receptorjev v celicah adenokarcinoma humanega endometrija

Farmacevtski vestnik, 1985, številka 1
Farm Vestn 1985; 36: 1 – 77

A. Krbavčič
Uvodnik
D. Karba
Imunski sistem in nova zdravila
J. Milovac, Z. Kopitar, M. Žorž, F. Čulig
Vpliv hitrosti raztapljanja nifedipina na biološko uporabnost
M. Jeranko, M. Lazar
Vloga kontrolno-analiznega laboratorija v lekarni

Farmacevtski vestnik, 1985, številka 2
Farm Vestn 1985; 36: 79 – 135

M. Križman-Pečar, P. Jerman
Benzodiazepini
S. Bunta
Novejši sistemi v zdravljenju kožnih okvar (Naša izkušnje z AloxanomR)
S. Bobič
Zasnove in razvoj bolnišnične lekarniške dejavnosti v Ljubljani

Farmacevtski vestnik, 1985, številka 3
Farm Vestn 1985; 36: 139 – 209

V. Novaković-Tomšič
Spanje in zdravljenje nespečnosti
C. Klofutar, A. Dežman
Določitev kloridnega iona v sadnem soku s potenciometrično titracijo
J. Korbar-Šmid, J. Kristl, S. Srčič, F. Vrečar
Fizikalno kemijske lastnosti glicerolmonostearatov zlatemul KHT in KH 50 in njuna uporaba v dermatikih
Dodatek – Okrogla miza društva biofizikov Slovenije (Ljubljana, 13. aprila 1985) – Biofizikalni aspekti polinukleotidov

Farmacevtski vestnik, 1985, številka 4
Farm Vestn 1985; 36: 213 – 258

Ana Prevorčnik
Individualno doziranje zdravil
I.D. Gaon, F. Lovren, N. Bobareveć
Sinteza i indentifikacija nekih N-fenil subsituisanih pirolina
M. Schara, S. Pečar
A model for the penetration of substances into tissues
Z. Kalogjera, H. Krnjevuć, J. Petrišič
Odredjivanje i izolacija berberin iz Cortexa radix Berberidis te djelovanje na uterus štakora

Farmacevtski vestnik, 1986, številka 1
Farm Vestn 1986; 37: 1- 43

Navodila avtorjem
S. Bunta
Retinoidi v dermatoterapiji
M. Milavec-Križman, H. Wagner, N. Jesenovec
Lipolitični učinek izoprenalina na izoliranih maščobnih celicah podgane, budre, psa in človeka

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1986, številka 2
Farm Vestn 1986; 37: 47 -135

Navodila avtorjem
B. Čresnar
Izolacija in karakterizacija Fe. S proteinov, vključenih v 11@-hidroksilacijo progesterona v glivi Rhizopus nigricans
A. Kristl, S. Primožič, F. Kozjek
Hitrost sproščanja in biološka uporabnost treh različnih pripravkov z nifedripinom
E. Tomazin
Preprosta in občutljiva metoda za določevanje rezidulanega etilenoksida v farmacevtskem materialu
J. Korbar-Šmid, J. Kristl, S. Srčič
Silikonsko olje polidimetilsiloksan v mazilih
Dodatek – Okrogla miza društva biofizikov Slovenije (Ljubljanja, 12. IV. 1986) 121

Farmacevtski vestnik, 1986, številka 3
Farm Vestn 1986; 37: 139 – 206
P. Jurič
Dopamin in agonisti dopaminskih receptorjev
O. Gašič, N. Mimica – Dukić, D. Adamovič
Uticaj veličine vegetacionog prostora na količinu i sastav etarskov ulja Mentha Piperitae L.
M. Gorunovič, P. Lukič, D. Stošić, S. Djordjević
Glechoma hirsuta W.K. kao zamena za Glechoma hederacea L.
P. Kolar
Vpliv fizikalnih in kemičnih dejavnikov na oksidacijo askorbinske kisline z zračnim kisikom
Otvoritev Lavičkove zgodovinske farmacevtske zbirke v DO Lek Ljubljana

Farmacevtski vestnik, 1986, številka 4
Farm Vestn 1986; 37: 207 – 288

S. Pečar, A. Štalc
Elektronska spinska resonanca v biomedicinskih raziskavah
R. Grosmajer
Kalmodulin
I. D. Gaon, F. Lovren, B. Bobarevič, M. Mijanović, M. Šober, I. Tabaković
Sinteza, struktura i biološka aktivnost 1-aril-2,5-dimetil-3,4-diacetilpirola
M. Zalar-Drinovec, A. Mrhar, A. Krbavčič, P. Jerman
Viri podatkov o zdravilih za zdravnike in farmacevte
A. Plemenitaš
Biokonverzije derivatov cikloheksena
H. Sarv in L. Nilsson
Organizacijski vidiki računalniško podprte lekarniške informatike

Farmacevtski vestnik, 1987, številka 1
Farm Vestn 1987; 38: 1- 72

M. Japelj, S. Molan, P. Zupet, B. Šket, V. Flego, M. Slamnik
Sinteza in analitika nifedipina
B. Novosel, M. Palka
Biofarmacevtske lastnosti tablet z nifedipinom
P. Vodopivec, E. Palka, M. Japelj
Farmakokinetične raziskave nifedipina in njegovih formulacij na pseh
M. Murn, S. Zalar, L. Salom, P. Pavkovič, J. Turk, P. Zupančič, D. Uhan,
P. Vodopivec, E. Palka
Predklinične raziskave o toksičnosti in stranskih učinkih nifedipina
D. Obersnel, D. Grošelj
Adhezivna mazilna podlaga
Zanimivosti iz stroke
M. Papež
Sodobni pogledi na zdravilne rastline
N. Vesel-Kraigher
English for pharmacy students

Farmacevtski vestnik, 1987, številka 2
Farm Vestn 1987; 38: 75 – 146

J. Krošl
Specifična vezava 3H-estradiola v primarni celični kulturi podganjih maternic
C. Klofutar, D. Rudan-Tasič
Barvne karakteristike sadnih koncentratov
S. Bunta
Katrani v dermatoterapiji-novejši pogledi
T. Wagner
Vpliv kultiviranja poprove mete (Mentha piperita L. ) na količino in sestavo metinega olja

Farmacevtski vestnik, 1987, številka 3
Farm Vestn 1987; 38: 147 – 243

S. Srčič, K. Jezernik, J. Korbar-Šmid
Študij morfologije poltrdnih sistemov s transmisijsko elektronsko mikroskopijo
M. Dolenc
Slika Ivana Vavpotiča: Alegorija zdravilnega rastlinstva in alegorija kemije
N. Vesel-Kraigher
Angleščina za študente farmacije
2. jugoslovanski simpozij o molekularnih vedah – Molekularni vidiki bioloških struktur in mehanizmov, Kranjska gora 13-15, maj 1987

Farmacevtski vestnik, 1987, številka 4
Farm Vestn 1987; 38: 245 – 357

M. Mijanovič, I. D. Gaon
The influence of piracetam on neurotransmitter amino acid in mouse brain
M. Preradov-Mikič, N. Jesenovec
Metode određivanja glikoliziranog hemoglobina
M. Preradov-Mikič, N. Jesenovec, T. Kovač
Glikozirani hemoglobini upoređeni s glikemijom i lipidnim parametrima u dijabetesu
M. Preradov-Mikič, N. Jesenovec, T. Kovač
Korelacija vrednosti HbA1 određenih hromatografskom tehnikom na malim kolonama i jonoizmenjivačkom metodom
Zanimivosti iz stroke
M. Dolenc
O zdravilnih rastlinah v Valvazorjevi knjigi Die Ehre des Herzogthums Krain (1689)
Breda Sotošek
Novosti na področju uvajanja računalnika v lekarni Sevnica
Druga priloga Farmacevtskega vestnika 1987 – VII. intersekcijski sestanek biokemikov SR Slovenije, SR Hrvatske in SR Bosne in Hercegovine, Radenci, 6. -7. 9. 1986 – Izbira postopkov za odkrivanje bolezni trebušne slinavke

Farmacevtski vestnik, 1988, številka 1
Farm Vestn 1988; 39: 3 – 84

Navodila avtorjem
D. Karba
Imunski sistem in nova zdravila-monoklonska protitelesa
B. Štrukelj
Plazmidi in gensko načrtovanje
C. Klofutar, D. Rudan-Tasič, S. Možina
Viskoznost vodnih raztopin pektina

Farmacevtski vestnik, 1988, številka 2
Farm Vestn 1988; 39: 85 – 151
A. Štalc
Razvijanje in uvajanje novih zdravil
J. Korbar-Šmid, J. Kristl
Hidrofilne mazilne podlage v Ph. Helv. VII,DAB 9 in USP XXI
B. Bole-Vunduk, N. Djordjević
Gvanabenz kot agonist perifernih presinaptičnih @2-adrenergičnih receptorjev pri podganah z uničenim centralnim živčevjem
J. Polanec-Černoša, A. Z. Dragaš, M. Janc
Vpliv odpornosti za karbenicilin na spremembo fagotipov in piocinskih tipov pri Pseudomonas aeruginosa

Farmacevtski vestnik, 1988, številka 3
Farm Vestn 1988; 39: 157 – 233

J. Kerč, J. Korbar-Šmid
Nosilci učinkovin v trdnih disperzijah
R. Ritlop-Božič, V. Pavli
Vitamini-Dietetična in zdravilna uporaba na primeru vitamina E
M. Pirnat, S. Šešek, I. Ipavec
Priporočila za signiranje raztopin za infuzije
Dodatek – Okrogla miza društva biofizikov Slovenije (Ljubljanja, 28. V. 1988)

Farmacevtski vestnik, 1988, številka 4
Farm Vestn 1988; 39: 239 – 281

M. Bogataj, A. Kristl, A. Mrhar, F. Kozjek
Ostopki priprave in kontrole mikrokapsul
P. Kolar
Titrimetrična doočitev askorbinske kisline s tetrafluoro 1,4 benzokinonom
J. Osredkar, I. Vrhovec, N. Jesenovec
Spolne hormone vezoči globulin (SHBG):Fizikalno kemijske lastnosti, fiziološka ter patofiziološka vloga in analitika

Farmacevtski vestnik, 1989, številka 1
Farm Vestn 1989; 40: 1 – 75

J. Osredkar, I. Vrhovec
Vitamin D in presnovki 5
G. Gomišček, E. Moser, P. Holzműller, J. Schuster, H. Echsel, P. Ehrenbőck
Ugotavljanje z ogljikovim tetrakloridom povzročene okvare podganjih jeter s pomočjo NMRo
I. Dauor Goan, F. Louren, B. Bobarević, M. Lekić, I. Tabaković
N-arylpyrrolinones and their benzylidene derivates as antimicrobial agents
M. Kmet
Peroksiocetna kislina-hitro delujoče dezinfekcijsko sredstvo
Š. Predin
Zgodovina najstarejših lekarn v Maribor

Farmacevtski vestnik, 1989, številka 2
Farm Vestn 1989; 40: 85 – 132

M. Mohar
Predzdravila
M. Murn
Spremembe v delovanju in zgradbi ledvic pri odganah po večkratnem dajanju piroksikama
F. Vrečer, J. Kristl, J. Korbar-Šmid
Uporaba dinamične diferenčne kalorimetrije (DSC) za ugotavljanje porazdelitve paracetamola v svečkah
Lj. Karuza-Stijaković, Z. Šmit, J. Petričić
Gravimetrijsko određivanje treslovina kadulje i matičnjaka
Đ. Tarle, I. Dvoržak
Antimikrobne tvari Flos Calendulae

Farmacevtski vestnik, 1989, številka 3
Farm Vestn 1989; 40: 147 – 189

A. Jermol
Zdravljenje glavkoma
M. Vozelj, S. Simčič, B. Wraber, V. Kotnik, L. Klampfer
Komplementarni sistem I. Pomankljivosti komplementarnega sistema in njihove posledice
M. Vozelj, S. Simčič, B. Wraber, V. Kotnik, L. Klampfer
Komplementarni sistem II. Merjenje celotne hemolitične aktivnosti komplementa
H. Lenasi
Kratkotrajne tkivne kulture humanega endometrija
J. Osredkar
Hirsutizem:Zakaj ne samo celotni testosteron v serumu?
T. Wagner
Preizkušnje pridelovanja zdravilnih rastlin v hribovitih predelih Sovenije

Farmacevtski vestnik, 1989, številka 4
Farm Vestn 1989; 40: 197 – 165

D. D. Lasič, F. J. Martin
Liposomes
M. Pukšič, J. Grošelj, A. Mrhar, S. Primožič
Inteligentni informacijski sistemi v farmaciji
M. Skitek, L. Lukić, I. Pivk, N. Jesenovec
Kontrola kvalitete hemoglobina, MCV in številne koncentracije eritrocitov in levkocitov v krvi z lastnim pripravkom stabilne krvi

VSEBINA

Farmacevtski vestnik 1970
Farmacevtski vestnik 1971
Farmacevtski vestnik 1972
Farmacevtski vestnik 1973
Farmacevtski vestnik 1974
Farmacevtski vestnik 1975
Farmacevtski vestnik 1976
Farmacevtski vestnik 1977
Farmacevtski vestnik 1978
Farmacevtski vestnik 1979

Farmacevtski vestnik, 1970, številka 1-4
Farm Vestn 1970; 21: 1- 116

M. Dorer, M. Zelenik, M. Lubej
Proste amino kisline in alkaloidna slika kristavca (Datura Stramonium)
T. Sernec-Avšič
Kvantitativno vrednotenje ekstraktov domačih vzorcev Cannabis Sativae L. na plinskem
kromatografu
P. Bohinc, S. Kos-Wlodyga
Prispevki h galenski uporabi slovenskih bentonitov
S. Vatovec, S. Vodopivec
Geneza smrti pri eksperimentalni toksično eksogeni epilepsiji
J. Hočevar
Kemično vrednotenje glikozidov digitalis lanatae
N. Irgolič
Priprava krvnih stabilizatorjev in njihova uporaba v transfuziji
N. Jesenovec, M. Porekar, F. Rep
Avtomatizacija v kliničnih in biokemičnih laboratorijih
N. Jesenovec, M. Porekar, F. Rep
Uporaba Erymata in Celloscopa za štetje eritrocitov in levkocitov
Mirko Karlin
Iz zgodovine zdravljenja z zdravilnimi rastlinami

Farmacevtski vestnik, 1970, številka 5 -8
Farm Vestn 1970; 21: 137 – 230

A. Štalc
Učinek zdravilnih substanc na nivoju celice – odnos med strukturo in biološkimi učinki I
M. Činč, A. Erlich, S. Bunta
Vpliv mazilne podlage na delovanje mazil z 10% sol. Calcii sulfidi
J. Korbar-Šmid
Tenkoplastna kromatografija ekstrakta semena Erysimum Carniolicum Doll.
N. Jesenovec, B. Ramšak, F. Rep
K vprašanju o izbiri metode za določanje glukoze v biološkem materialu
F. Minarik
Demoni, zdravje in bolezen v slovanski mitologiji in ljudski tradiciji
J. Bernik
O industrijski proizvodnji antibiotikov tetraciklinske skupine
D.Karba
Razvoj farmacevtskega odseka v Ljubljani
F.Kozjek
Farmacevt v zdravstvenem teamu
A.Hranilović
Zdravstveno varstvo v vseljudski obrambi s posebnim ozirom na farmacevtsko
A.Krbavčič
Zdravilo v naši družbi- odmevi v tisku

Farmacevtski vestnik, 1970, številka 9 – 12
Farm Vestn 1970; 21: 251 – 351

F. Kozjek
Stabilnost zdravil
T. Sernec-Avšič
Mikrometoda za določevanje kofeina v kavnih dekoktih na tanki plasti silikagela H
N. Jesenovec, M. Holcman, M. Porekar, B. Ramšak
Nove variante O-Toulidinske metode za določanje glukoze v biološkem materialu
P. Szentmiklosi
Azepini v farmaciji in medicini
F. Kozjek
Vloga, pomen in perspektive farmacevtske službe v zdravstvu
D. Karba
Persspektive farmacevtske službe v zdravstvu
L. Glesinger
Zdravniški stiki Čehov in Slovakov z južnimi Slovani od najstarejših dob do konca 18. stoletja
P.G. Kritikos, S.V. Papadaki
Mak in opij, njiju zgodovina in razširjenost na vzhodnem Sredozemlju v starem veku
A. Hranilović, B. Kapetanović
Pouk in izpopolnjevanje farmacevtov za potrebe splošne ljudske obrambe

Farmacevtski vestnik, 1971, številka 1 – 4
Farm Vestn 1971; 22: 1 – 94

A. Štalc
Učinek zdravilnih substanc na nivoju celice – II. Motnje v sintezi celičnih sestavin
P. Bohinc, J. Korbar-Šmid
Prispevki h kemizmu navadnega bljušča – Tamus Communis L.
M. Činč, J. Berden
Mikrobiološka kontaminiranost galenskih preparatov
P. Bohinc
Kemotaksonomično sorodstvo klasičnih drog 31
V. Brecelj, D. Karba, F. Kozjek, V. Dremelj-Rajer
Bakteriološke lastnosti demineralizirane vode (II)
M. Karlin
O pomenu in namenu preučevanja zdravstvene zgodovine kot posebne veje znanstvene medicine

Farmacevtski vestnik, 1971, številka 5 – 8
Farm Vestn 1971; 22: 109 – 185

H. Vencelj-Hren
Delovanje zdravilnih snovi v nivoju celice III. Antivirusne snovi
N. Jesenovec, F. Rep
Načini korekcije pH, pCO2 in pO2 krvi
N. Jesenovec, T. Mom, F.Rep
Dodatna možnost za uporabo plinskega računala po J.W. Severinghausu
S. Bunta, Dj. Čavić
Ali je medikamentozna terapija pri zgodnjih oblikah varikoznega simptomskega kompleksa
Indicirana?
L. Dermota
Problematika racionalne terapije in nekateri problemi v terapiji na območju
mariborske regije
F. Minarik
Franc Baumbach v Celju in Mariboru lekarnar in analitik mineralnih vod

Farmacevtski vestnik, 1971, številka 9
Farm Vestn 1971; 22: 202 – 323
Številka je posvečena prvim biokemijskim dnevom, Maribor, 23. – 24. oktober 2070

I. Lenart
Patomorfologija želodca
I. Matko
Normalna in patološka fiziologija želodca sekrecijske funkcije
H. Zaveršnik
Diagnostika želodčnih obolenj
V. Žakelj
Patologija operiranega želodca
N. Jesenovec
Sodobni pregledi na tehniko pridobivanja in analizo želodčnega soka
M. Drobnič, N. Jesenovec
Naše izkušnje s postopnim črpanjem želodčnega soka ob uporabi betazola
V. Vuković, A. Svirečević in B. Marcikić
Patohistološki nalaz želudčane sluzokože i bazalna sekrecija 281
E. Mohorovičić in E. Cerkovnikov
Kemijsko ispitivanje tkiva tumora želuca i debelog crijeva na sadržaj slobodnih aminokiselina
Nevenka Šoljan
Pojačani histaminski test, savremena metoda za analizu aciditeta želućanog soka 297
S. Petö
Ocjena vrijednosti maksimalne stimulacije želučane sekrecije po Kayu Peptavlonom »ICI«
T. Ravnikar, S. Dobernik
Določevanje aciditete želodčnega soka glede na določanje uropepsina 303
N. Jesenovec, M. Drobnič
Naše izkušnje z gastrotestom
K. Miksić
Indikacije za vagotomijo pri nekompliciranem peptičnem ulkusu in preiskave, ki so
v zvezi s tem postopkom
F. Rep, N. Jesenovec
Problematika analize želodčnega soka
N. Jesenovec
Normalne vrednosti najvažnejših kliničnih parametrijev želodčnega soka

Farmacevtski vestnik, 1971, številka 10-12
Farm Vestn 1971; 22: 325 – 385

F. Kozjek
Posledica sočasne uporabe penicilina in drugih zdravil
K. Kovačić
Materija medika za PH. Jug. III. – Razvrščena po farmakoterapevtskih skupinah
Z. Gašparec
Farmacevt v kemičnih laboratorijih zdravstvene službe na področju kemične toksikologije
M. Karlin
Nekaj iz kulturne zgodovine tuberkoloze

Farmacevtski vestnik, 1972, številka 1
Farm Vestn 1972; 23: 1 – 97

M.Dorer, M. Lubej in M. Zelenik
Vpliv zunanjih činiteljev na tvorbo alkaloidov in prostik amino kislin v volčji češnji (Atropa belladonna) 1
J. Korbar-Šmid, P. Bohinc
Emulgatorji v zrnju graminej
M. Činč, A. Erlich, J. Berden
Kapljice za oči- malomarna priprava
K. Kovačić
Imenik mednarodnih nazivov zdravil
F. Minarik
Zdravstvo v Žički dolini v najstarejši dobi

Farmacevtski vestnik, 1972, številka 2
Farm Vestn 1972; 23: 113 – 188

M. Činč
Antiflamatorna sredstva
P. Bohinc, J. Korbar-Šmid, B. Jagodič
Prispevek h kemizmu ilex caroliniana
Niko Jesenovec in Vlado Šauperl
Primerjava dveh metod za določanje glukoze biološkega materiala
Fredo Rep in Niko Jesenovec
Kdaj uporabljati arterijsko, kapilarno ali venozno kri
M. Karlin
Iz zgodovine sedimentacijske reakcije eritrocitov

Farmacevtski vestnik, 1972, številka 3
Farm Vestn 1972; 23: 209 – 283

H. Vencelj-Hren
Herpetične bolezni pri človeku
P. Bohinc, J. Korbar-Šmid, B. Zimic, B. Kofler
Prispevek h kemizmu kamelije-camellia japonica l
Stjepan Bunta in Marija Golob
Perioralni dermatitis in kozmetični preparati
Vlada Sever
Kontrola pirogenosti
Janez Zajc
Gripa in cepljenje
Lovro Dermota
Pripombe k osnutku receptnega obrazca za mehanografsko obdelavo
Lovro Dermota
Prispevek k osnutku receptnega obrazca za mehanografsko obdelavo
Mirko Karlin
Kako so še do nedavnega izganjali hudiča iz duševnih bolnikov

Farmacevtski vestnik, 1973, številka 1
Farm Vestn 1973; 24: 1 – 75

M.Činč
Analitika antiinflamatornih sredstev

M. Dorer, F. Megušar, M. Lubej
Vpliv molibdena na izrabo dušika pri kristavcu (datura stramonium l.)
Niko Jesenovec in Fredo Rep
Določanje nasičenosti krvi s kisikom (SAO2) z oksimetrom in PO2 elektrodo
Stjepan Bunta
Izbira antibiotika za zdravljenje gonoreje
A.Kraker-Starman, A. Perdih
Izpopolnimo predpise o zdravstvenem nadzorstvu nad predmeti splošne rabe

Farmacevtski vestnik, 1973, številka 2
Farm Vestn 1973; 24: 97 – 196

M. Benkič
Maligne neoplazme in kemoterapija
P. Bohinc, J. Korbar-Šmid, A. Sedej
Saponini v Ulvacejah 125
P. Bohinc, J. Korbar-Šmid, A. Sedej
Novi podatki o možnostih za uporabo domačih karboksimetilceluloz
Nika Tručl
Tenkoplastna kromatografija emulgatorjev na osnovi estrov ortofosforjeve kisline
A.Štalc
Fiziološki aspekti v kozmetiki
D. Karba
Novosti v kemičnem delu materije medike Ph. Jug. III
A.Katalinič, M.Kmet in K. Vlahović
Dosedanje delovanje in aktualne naloge farmacevtov v pripravah za delo v splošnem ljudskem odporu

Farmacevtski vestnik, 1973, številka 3
Farm Vestn 1973; 24: 217 – 312

M.Hrastnik
Timoleptiki
N. Jesenovec in M. Urbas
Primerjava rezultatov za celokupne maščobe krvinh serumov, analiziranih z gravimetrično in kolorimetrično metodo
B. Tucak i Dj. Nevidal
Odabiranje najpogodnije metode za odredjivanje ubrazanog starenja kod kozmetičkih emulzija
LJ. Stojaković-Karuza, M. Jovanović in N. Bognar
Prilog odredjivanju konzistencije zubnih pasta
D. Karba
Biofarmacija in kemija zdravil kot poklicni dejavnosti farmacevta
Dušan Reja
Profilaksa kajenja in zdravstvena vzgoja v boju proti kajenju

Farmacevtski vestnik, 1974, številka 1
Farm Vestn 1974; 25: 1 – 63

A. Štalc
Teoretični temelji za biološko določevanje po Ph.Jug.III
Š. Logar, N. Mešiček, M. Perpar, E. Seles
Über alkaloide in Sedum Maximum
F. Rep, N. Jesenovec
Sestavljanje nomogramov za korekcijo pO2 in pCO2 krvi
S. Hohnjec-Mihaljinac, F. Benzinger
Problemi izvodjenja testova iritacije i senzibilizacije na koži i sluzokoži kod primjene kozmetike
Višnja Arhanić
Kliničko istraživanje kozmetičkih preparata 40
M. Karlin
Astrologija in medicina

Farmacevtski vestnik, 1974, številka 2
Farm Vestn 1974; 25: 81 – 131

S. Kralj-Lenardič
Svečke – oblikovanje in biofarmacevtska proučevanja
J. Košir-Bizilj, B. Meden
Vpliv pH vrednosti raztopine naavtooksidacijo hidrogeniranih ergotoksinov
J. Korbar-Šmid, P. Bohinc
Emulzije z lucelom 7PP za eksterno uporabo
M. Žemva
NBT test v mikro izvedbi
Z. Madunić i M. Jovanović
Perspektiva proizvodnje i potrošnje kozmetičkih proizvoda u Jugoslaviji 118

Farmacevtski vestnik, 1974, številka 3
Farm Vestn 1974; 25: 149 – 228

M. Lešnjak
Adrenolitiki
M. Dorer, R. Malneršič
Tvorba alkaloidov in študij aminokislinskega metabolizma kristavcev (Datura Stramonium)
ki jim je seme bilo obdelano z izbranimi aktivnimi snovmi
K. Križnar, M. Bizjak
Elektroforeza liporoteinov na celuloznih acetatnih trakovih
Krešo Kovačić
Klasifikacija materije medike Ph.Jug III.

Farmacevtski vestnik, 1974, številka 4
Farm Vestn 1974; 25: 245 – 336
Ta številka je posvečena VI. simpoziju Zvezne sekcije bolniške farmacevtske službe, Ljubljana, 17.-20. april 1974

A. Štalc
Raztopine za vzdrževanje volumna in sestave telesnih tekočin
J. Vidmar, M. Činč
Inkompatibilnosti pri sočasni uporabi parenteralno apliciranih zdravil
J. Korbar-Šmid
Izotoničnost-izoosmotičnost
F. Kozjek
Stabilnost infuzijskih raztopin z lokalnimi anestetiki
Jaroslav Ječmen
Sterilnost i problematika sterilizacije
Aleksandar Ružić i Lilijana Đorđević
Klinička primena i tehnologija izrade infundibilnih rastvora fosfatnog pufer sistema
Mira Ivandić, Kristina Draženović
Collinsova otopina u transplantaciji bubrega
Vladislava Grozdanić
Posude i zatvarači od stakla, gume i plastike za proizvodnju infuzionih rastvora
Melita Svoboda
Ispitivanje stakla za infuzijske otopine
V. Vukčević-Kovačević
Analitička kontrola infuzijskih otopina u vezi propisa u savremenim farmakopejama
A. Erlich, M. Činč
Uporaba titracij v nevodnem mediju v analitiki infuzijskih raztopin
Anton Dűrrigl, Josip Franjul
Primjena metode atomske apsorpcije u analitici otopine za hemodijalizu
Jevrosima Radosavljević
Kritički osvrt na metode odredjivanja glukoze

Farmacevtski vestnik, 1975, številka 1
Farm Vestn 1975; 26: 1 -74

Carlo Runti
Lo stato attuale della chemioterapia antivirale
G. Šormaz, S. Rainer, Z. Stropnik
Ugotavljanje bakteriurije po postopku uricult v primerjavi s sanfordovo metodo
M. Zelenik
Določitev krivulj oksigenacije človeškega hemoglobina z 2,3-difosfogliceratom (DPG)
in brez njega
N. Jesenovec, F. Rep
Neuporabnost postopka za določanje serumskih albuminov z bromkrezolzelenim
H. Hren-Vencelj
Kdaj zdravilo interferon
M. Porekar
Nekaj misli ob 20. obletnici oddelka za laboratorijsko službo Splošne bolnišnice v Mariboru

Farmacevtski vestnik, 1975, številka 2
Farm Vestn 1975; 26: 85 – 150

S. Bunta, M. Mosner
»Antivaricosa« – zdravilni pripomočki ali slepilo
A. Štalc, A.O. Župančič
Učinek d-Tubokurarina na acetilholinesterazo, odtopljeno iz membran električnega organa
Skata Torpedo Marmorata
T. Kavčič, S. Rainer
Zgodnja diagnoza nosečnosti – primerjava dveh testov
N. Jesenovec, F. Rep
Določanje beljakovin v krvnem serumu z biuretno metodo
D. Reja
Kozam ni vrnitve
Ivan Hubad
ISB mednarodna standardna številka knjiga 125

Farmacevtski vestnik, 1975, številka 3
Farm Vestn 1975; 26: 165 – 228

M. Zalar-Drinovec
Zdravila lahko škodujejo potomstvu
J.J. Petrnel, R. Linke, F. Kozjek
Prispevek k vlogi flavonoidov v rastlinah Vincetoxicum officinale Moench in
Asclepias Syriaca L.
N. Jesenovec, F. Rep
Določanje beljakovin v krvnem serumu z biuretno metodo
M. Porekar, N. Jesenovec, M. Urbas
Določanje koncentracije kreatinina z različnimi postopki
A. Štalc
Zavarovanje pred UV B žarki s kozmetičnimi preparati
M. Karlin
Aristoteles kot naravoslovec in njegov vpliv na medicino

Farmacevtski vestnik, 1975, številka 4
Farm Vestn 1975; 26: 237 – 313
Ta številka Farmacevtskega vestnika je posvečena tridesetletnici zmage nad fašizmom

A. Štalc
Narava in funkcija receptorjev
M. Dorer
Identifikacija prostih amino kislin v rastlinskem materialu z metodo dvodimenzionalne
tenkoplastne kromatografije: v 1. dimenziji dvakratna elektroforeza, v 2. dimenziji
tenkoplastna kromatografija
F. Kozjek, J. Milovac, B. Rupreht
Sproščanje hidrogeniranih alkaloidov ergotoksinske skupine iz tablet v pogojih
»in vitro«
N. Jesenovec, F. Rep
Določanje beljakovin v krvnem serumu z biuretno metodo
S. Bunta, M. Činč, V. Primožič
Hidrogeli – sodobne podlage v dermatoterapiji
H. Hren-Vencelj
Novosti o klinični uporabi interferona
D. Karba
Formiranje visokošolske temeljne organizacije združenega dela »oddelek za farmacijo«
R.Fabian
Dvajset let Novomeške »Krke«
V. Brecelj, D. Karba
Ob dvajsetletnici zavoda za farmacijo in za preizkušanje zdravil
M. Karlin
Aristoteles kot naravoslovec in njegov vpliv na medicino

Farmacevtski vestnik, 1976, številka 1
Farm Vestn 1976; 27: 1 – 57

Rozina Ritlop-Božič
Razgradni produkti tetraciklinov
I. Vrhovec, B. Bračko
Vpliv reakcijskih pogojev Zimmermannove reakcije na absorpcijske spektre
17-keto steroidov
A. Jeraj-Turk, M. Slamnik
Kontrola kontaminacije in ukrepi za dobro proizvodno prakso v farmacevtski industriji
M. Karlin
Aristoteles kot naravoslovec in njegov vpliv na medicino
Milan Dolenc
Buque nekateri selish, dreues inu korin

Farmacevtski vestnik, 1976, številka 2
Farm Vestn 1976; 27: 69 -140

S. Pečar
Vpliv bioloških in fizikalnokemičnih faktorjev na absorpcijo zdravil iz prebavnega sistema
F. Kozjek, P. Jerman, M. Povše
Vpliv fizikalno-kemičnih lastnosti tetraciklinov na njihovo absorpcijo »In Vitro«
Ilinka Senčar-Čupović
Studijsko putovanje kralja Friedricha Augusta saksonskog kroz Istru i okolicu Trsta
E. Pertl
Zdravstvena zadruga Ponikve-Dobrepolje 99
Ta številka Farmacevtskega vestnika je posvečena tridesetletnici tovarne farmacevtskih in kemičnih izdelkov Lek v Ljubljani.

Farmacevtski vestnik, 1976, številka 3
Farm Vestn 1976; 27: 141 – 195

M. Zalar-Drinovec
Sekundarne periodične publikacije viri podatkov o literaturi
P. Bohinc, M. Colnarič, S. Hidajat, J. Primožič
O ksantinskih alkaloidih navadne trdoleske – Euonymus Europaea L.
Jožica Marin in Helena Hren-Vencelj
Vpliv imunopotenciatorjev na razvoj imunskega odgovora
M. Činč, A. Lavrič
Vpliv ergozina in njegovih derivatov na edeme podganje tačke, izzvane s
Serotoninom in karageninom
M. Križman
Študenti farmacije – nagrajenci Prešernovega in Krkinega sklada
K. Kovačić
Dvoznamenkasti šifranti ljekova
I. Kraut
Kratek oris povojnega razvoja lekarniške službe na slovenski obali
Dušan Karba
Sklad za štipendiranje zavoda za farmacijo in za preizkušanje zdravil v
Obdobju 1972-1975
Zanimivosti iz stroke:
Posvetovanje strokovnjakov za zdravilno rastlinje Slovenije v Kranjski gori
od 28. do 30. maja 1976

Farmacevtski vestnik, 1976, številka 4
Farm Vestn 1976; 27: 197 – 277

B. Podobnik
Novejši statistični testi pri vrednotenju rezultatov v klinični kemiji
Helena Hren-Vencelj in Primož Schauer
Nekateri novi pogledi na mehanizem delovanja interferona
A. Skubic-Činč
Hipertonija in njeno zdravljenje
J. Balabanić
Neka mineraloška i farmaceutska pitanja u knjizi goričkog profesorja Augustina Michelazzija
o »fosilima«
H. Hren-Vencelj
3. kongres mikrobiologov Jugoslavije
S. Bobič
Bolnišnični farmacevt – konziliarni sodelavec matične zdravstvene ustanove
Zanimivosti iz stroke:
Besede v počastitev prof. mr. ph. F. Minařika

Farmacevtski vestnik, 1977, številka 1
Farm Vestn 1977; 28: 1 – 56

A. Mrhar, F. Kozjek, R. Karba, F. Bremšak
Uporaba analogno hibridnega računalnika v biofarmacevtskih študijah zdravil
J. Korbar-Šmid in St. Srčič
Primerjava reoloških lastnosti vazelina, Ung. Alcoholum lanae DAB 7 in
Excip. Emulsificans Ph. Jug. III
M. Činč, T. Podboj, K. Lomovšek, F. Kozjek
Denzitometrično določanje rutina in kvercetina v zmeseh
Z. Stropnik in A. Prevorčnik
Microstix – hitra metoda za odkrivanje bakteriurije

Farmacevtski vestnik, 1977, številka 2
Farm Vestn 1977; 28: 73 – 152

P. Lebreton
Techniques d’etude et resultats concernant les polyphenols de plantes medicinales
Françaises
P. Bohinc, j. Korbar-Šmid, A. Marinšek
O ksantinskih alkaloidih v listih Ilex ambigua
H. Tartalja
Neki podaci o djelovanju P. A. Matiolia (u Sloveniji i Hrvatskoj)
Zlatko Binenfeld
Savremeni pristup sintezi ljekova
Priloga: Izbor del, prečitanih v kozmetološki sekciji na VII. kongresu farmacevtov Jugoslavije od 6. do 9. oktobra na Ohridu (prvi del)

Farmacevtski vestnik, 1977, številka 3
Farm Vestn 1977; 28: 153 – 219

M. Brumen
Arteroskleroza, lipidi in lipolitiki
J. Korbar-Šmid, A. Umek, M. Vrtačnik
O ločbi najvažnejših fitosterolov s ploščno kromatografsko metodo
M. Uvodič, F. Uvodič, O. Penca
Stabilnost meklofenoksata (Selektivna metoda določevanja)
E. Košin
Dodajanje zdravilnih učinkovin v infuzije
M. Makarovič
Ljudsko zdravljenje na Slovenskem

Farmacevtski vestnik, 1977, številka 4
Farm Vestn 1977; 28: 233 – 350

Š. Mraz, A. Mrhar, R. Karba, F. Kozjek
Kemizem in farmakokinetične lastnosti širokospektralnih penicilinov
P. Grosman i V. Sever
Na-nukleinat i temperaturna tolerancija kunića
I. Malešič
Vpliv zdravil na določevanje kisline v bioloških tekočinah
N. Jesenovec, A. Kržišnik
Uporaba hematološkega avtomata Coulter Counter Modell S
Priloga: Izbor del, prečitanih v kozmetološki sekciji na VII. kongresu farmacevtov Jugoslavije od 6. do 9. oktobra 1976 na Ohridu (drugi del)

Farmacevtski vestnik, 1978, številka 1
Farm Vestn 1978; 29: 1 – 64

L. Zathurecky
Problemi ureditve biofarmacevtskega in farmakokinetičnega izrazoslovja
S. Pečar in A. Štalc
Nekatere lastnosti spinsko označenih estrov fluorfosfonske kisline glede na proučevanje
aktivne površine encima acetilholinestraze
P. Bohinc
Bilje v kozmetici
N. Jesenovec
Nove poti preučevanja in kontrole mehanizma hemostaze

Farmacevtski vestnik, 1978, številka 2
Farm Vestn 1978; 29: 77 – 138

A.Mrhar, R.Karba, F.Kozjek
Možnosti za vpeljavo optimizacijskih postopkov pri načrtovanju oralnih zdravil
M.Dorer, R.Malnarič
Proste aminokisline v črnem grozdju in listju vinske trte (vitis vinifera l.)
J. Korbar-Šmid
Uporabnost in lastnosti ekstrakta pšenice (triticum vulgare) kot emulgatorja
Dr. V. Radovanović, S.Arnerić, D.Janković, P.Mladenović i K. Stanković
Medikamentozni eksantemi tipa fiksnog eritema
M.Dolenc
Inula helenium antidot zoper kačji strup

Farmacevtski vestnik, 1978, številka 3
Farm Vestn 1978; 29: 153 – 215

N.Jesenovec
Izražanje rezultatov v enotah mednarodnega merskega sistema (enotah IS)
Prehod na enote IS v hematologiji
M.Dorer, R.Malneršič
Proste amino kisline v redečih vinih primorsko-kraškega vinorodnega rajona
L.Karuza-Stojaković, B.Tucak
Metode kontrole sadržaja i strukture topivog kolagena
B.Vincetić, M.Jovanović, Z.Obradović
Upoređivanje abrazivne moči abraziva u zubnim pastama
M.L.Rogers
Razvoj regionalnega centra za informacije o zdravilih v londonskem hospitalu
J.Kromar
Ob 200-letnici prvega vzpona na Triglav

Farmacevtski vestnik, 1978, številka 4
Farm Vestn 1978; 29: 225 – 297

P.Cvelbar
Vezava učinkovin na plazemske beljakovine(Sulfanilamidi in antibiotiki)
P.Schauer, H.Hren-Vencelj in M.Likar
Aktivnost katepsina D v različnih sistemih celica-virus
J.Korbar-Šmid, D.Šumer-Toldi
Izkušnje pri oblikovanju in preizkušanju učinkovitosti zdravilnih oblik s propolisom

Farmacevtski vestnik, 1979, številka 1
Farm Vestn 1979; 30: 1 – 74

T.Kirn-Malenšek, F.Kozjek
Metode določevanja velikosti delcev praškov
D.Jezernik, C.Horvat, A.Mrhar, F.Kozjek
Določevanje razdelilnega koeficienta maščoba-voda po craigovi metodi
P.Bohinc, S.Bevc
Prispevek h kemizmu radix ononidis
J.Korbar-Šmid
Značaj i upotreba emolienta u njezi i zaštiti kože
F.Sušnik
Kitajska »materia medica«
P.Bohinc
O kitajski materiji mediki
M.Dolenc
Zagovori v ljudski medicini na slovenskem

Farmacevtski vestnik, 1979, številka 2
Farm Vestn 1979; 30: 85 – 158

I. Vrhovec, N. Jesenovec, P. Dolar
Radioimunski in encimskoimunski testi
M. Dorer, R. Malneršič
Proste aminokisline v belem grozdju in listju vinske trte Podravskega vinorodnega rajona
Prolinski indeks
M. Zelenik
Študij mehanizma alkalnega Bohrovega efekta hemoglobina z modifikacijo valentnih hibridov
V. Pavli, R. Dobrovoljc
Analiza deksametazonacetata v mazilu in svečkah s tekočinsko kromatografijo visoke
Ločljivosti (HPLC)
P. Borisov
Kirurgova piranska oporoka

Farmacevtski vestnik, 1979, številka 3
Farm Vestn 1979; 30: 173 -223

A.Ferlan in D.Sket
Dopaminergična aktivnost @-ergozina in 2-Br-@-ergozina
D.Sket, V. Sever
Vpliv ketoprofena in indometacina na pirogeni učinek Na-nukleinata
M.Dorer, M.Zelenik-Blatnik in B.Hrobat
Sladkorji in kisline v belem grozdju vinske trte ter hranilne prvine v teh
S.Bunta, B.Podrumac, P.Aleksić
Antiinflamatorni učinek mazil s propolisom
M.Dolenc
O lekarniških in drugih merah

Farmacevtski vestnik, 1979, številka 4
Farm Vestn 1979; 30: 237-311

A. Perdih, S. Bunta
Strupeni elementi v kozmetičnih sredstvih. Poskus opredelitve njihovih najvišjih dopustnih
koncentracij
M.I.Burgar, D.Karba, D.Kikelj
13C NMR analiza eteričnega olja dalmatinske kadulje
J. Kristl, J. Korbar-Šmid, S. Srčič
Študij sproščanja zdravilnih učinkovin iz mazil
A. Puc, H. Sočič
Pridobivanje čistih kemijskih zvrsti iz sevov Claviceps purpurea iz samorodnih rženih rožičkov
V. Pavli, J. Mohorič, R. Dobrovoljc
Ugotavljanje stabilnosti raztopin adrenalina v kombinaciji s teofilinom z metodo tekočinske
kromatografije visoke ločljivosti (HPCL)
P. Bohinc, M. Nemeš
Slovenski opij
T. Wagner, C. Mastnak
Kolekcijski nasad zdravilnih rastlin pri Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo

VSEBINA

Farmacevtski vestnik 1960
Farmacevtski vestnik 1961
Farmacevtski vestnik 1962
Farmacevtski vestnik 1963
Farmacevtski vestnik 1964
Farmacevtski vestnik 1965
Farmacevtski vestnik 1966
Farmacevtski vestnik 1967
Farmacevtski vestnik 1968
Farmacevtski vestnik 1969

Farmacevtski vestnik, 1960, številka 1-4
Farm Vestn 1960; 11: 1- 55

P. B. Lukić
Azulen v luči novejših proučevanj
Plenarni sestanek Farmacevtskega društva Slovenije
D. Gradišnik
Pot naše farmacije v letih po vojni (1945-1960)
Fredo Hudina
Perspektive farmacije
Desa Dimnik
Problemi industrije
Fredor Pahor
Problemi oskrbe z zdravili v odnosu do grosistov
Vida Berkopec
Lekarnarstvo
Mednarodni kongres za zgodovino farmacije v Dubrovniku
Farmacevtski botanični vrt v Zagrebu
Povest o novem hormonu

Farmacevtski vestnik, 1960, številka 5-8
Farm Vestn 1960; 11: 65- 133

M. Dorer, R. Repič
O kvantitativnem določanju alkaloidov beladone z amonijevim reineckatom
J. Kromar
Bodika – Ilex Aquifolium
Plenarni sestanek Farmacevtskega društva Slovenije
Restavracijska dela v Olimju

Farmacevtski vestnik, 1960, številka 9-12
Farm Vestn 1960; 11: 137- 215

M. Dorer, M. Zelenik
Uporaba indikatorskih barvil za določanje alkaloidov beladone. Analitična ločba antropina in skopolamina
F. Minařik
Nekaj zgodovinskih podatkov o istrskih lekarnah (Koper, Piran, Izola, Portorž)
D. Benčina
Želatinaste rektalne kapsule – novost farmacevtske industrije
F. Minařik
Lekarna v Slovenskih konjicah
Hočevar B.J.
Conska elektroforeza polisaharidov v vertikalni koloni, polnjeni s steklenim prahom
I. Hubadj
Od kod imena kemičnih elementov in kdo jih je odkril

Farmacevtski vestnik, 1961, številka 1-4
Farm Vestn 1961; 12: 1- 89

III. kongres farmacevtov jugoslavije
Branjem organizacijskih referatov
Posvetovanje sekcije za bolnišnično farmacevtsko službo v okviru III. Kongresa farmacevtov v Ljubljani
Ludvik Medvešek
Tip sodobne bolnišnične lekarne
Nova bolnišnična lekarna v Celju
Sretenović Dušan
Beseda o sterilizaciji in nekaj naših izkušenj v sterilizaciji
Uroš Dj. Popović
Razprava o sekciji bolnišničnih farmacevtov na III. Kongresu
III. posvetovanje strokovnjakov za zdravilna zelišča
Sodelovanje kranjskih farmacevtov v NOB
Mirko Kmet
Prva partizanska naročilnica

Farmacevtski vestnik, 1961, številka 5-8
Farm Vestn 1961; 11: 97 – 169

L. Medvešek
Antacidi in njih preiskave
V. Uglešić
Simpatolitiki
J. Kromar
Vodna praprot (Adiantum capillus Veneris L.)
Partizanska kronika
Referati iz strokovnega slovstva

Farmacevtski vestnik, 1961, številka 9 – 12
Farm Vestn 1961; 12: 177 – 245

J. Carnelutti
Naše zdravilne rastline in varstvo prirode
XI. redni letni občni zbor Farmacevtskega društva Slovenije
Partizanska kronika
Referati iz strokovnega šolstva

Farmacevtski vestnik, 1962, številka 1-2
Farm Vestn 1962; 13: 1- 57

J. Mohorič
Določevanje acetilsalicilne kisline Acetfenitidina in Kodein fosfata v kombiniranem prašku
A. Dšuban
Nekaj sodobnih mazilnih podlag
Mimica Žemva
Železo in njegove spojine v organizmu
Igor Detela
Nova zdravila
Spomini iz NOB

Farmacevtski vestnik, 1962, številka 3-6
Farm Vestn 1962; 13: 61 – 131

P. Bohinc in J. Šmid
Izdelava sirupa s fero-jodidom
D. Benčina
Problem razpustnosti tablet
A. Godeša
Gnojilni poskusi pri baldrijanu (Valeriana off. L.)
Suzanne Besson in V. Brecelj
Vpliv železa, bakra in mangana na pigmentacijo dlak, las in kože
Spomini iz NOB
D. Vodeb
Partizanska lekarna »Bober«

Farmacevtski vestnik, 1962, številka 7-10
Farm Vestn 1962; 13: 133 – 217

XII. redni letni občni zbor Farmacevtskega društva Slovenije
D. Gradišnik
Analiza stanja lekarniške službe in novi zakon o zdravstvenem varstvu
P. Bohinc
Farmacevtsko šolstvo v Sloveniji
Spomini iz NOB
B. Grahek
»Plaz, planjava, nanos« – terenske lekarne VII. Korpusa NOV in POJ

Farmacevtski vestnik, 1962, številka 11-12
Farm Vestn 1962; 13: 221 – 289

Prof. dr. K. Munzel
Izdelava vodnih kapljic za oči
V. Uglešič
Reserpin in njegovi derivati
V. Dermelj
Uporaba herbicidov v nasadih baldrijana (Valeriana Off.)
P. Dolar
Določanje serumskega železa in UIBC
Spomini iz NOB

Farmacevtski vestnik, 1963, številka 1-3
Farm Vestn 1963; 14: 1 – 56

P. Bohinc, J. Šmid
Prispevek k poznavanju ciprese
P. Bohinc
Vprašanja farmacevtskega šolstva v Sloveniji
F. Minařik
O hospitalskih viteških redih na slovenskem
Hrvoje Tartalja
Iz Kutzingovega potopisa
D. Valenčič
Izvoz medicinskih drog
M. Soldatovič
O kakovosti zdravilnih rastlin za izvoz
V. Uglešić
Ali je meklizin res teratogen?
Spomini iz NOB

Farmacevtski vestnik, 1963, številka 4-6
Farm Vestn 1963; 14: 65-128

Statut
J. Mohorič
Nevodna titracija fenoksimetilpenicilina
P. Bohinc
Novi prispevki k poznavanju bodike – Ilex Aquifolium
XIII. redni letni občni zbor Farmacevtskega društva Slovenije
Ustanovna skupščina skupnosti lekarn Slovenije
V. Uglešić
Zdravila za aterosklerozo
F. Minařik
O hospitalskih viteških redih na Slovenskem
Spomini iz NOB
Priloga Franc Minařik: Od staroslovanskega vraštva do sodobnega zdravila

Farmacevtski vestnik, 1963, številka 7-9
Farm Vestn 1963; 14: 129 -188

B. Stanovnik, M. Tišler
Prispevek k poznavanju strukture nekaterih zdravil s tioamidno skupino
T. Kirinčič
Prostori in naprave za izdelavo parenteralnih raztopin
V. Uglešić
Nova zdravila
Spomini iz NOB
Za naše farmacevtske tehnike
M. S. Soldatović
Hudi strupi v naravi- zdravila v medicini
Priloga Franc Minařik: Od staroslovanskega vraštva do sodobnega zdravila

Farmacevtski vestnik, 1963, številka 10-12
Farm Vestn 1963; 14: 189 -267

J. Mohorič
Nevodna titracija cikloserina
M. Perpar, J. Perkavac, P. Banič
Kromatografija sladkorjev na ploščah
F. Kozjek
Polietilenglikoli in njihov pomen v farmaciji
A. Janežič
Arterioskleroza
M. Žemva
Hematološke preiskave pri jetrnih boleznih
V. Uglešić
Nova zdravila
V. Uglešić
Vtisi z II. Medanrodnega farmakološkega kongresa
Č. Nučič
Il tempio di Ermete riedificato
Priloga Franc Minařik: Od staroslovanskega vraštva do sodobnega zdravila

Farmacevtski vestnik, 1964, številka 1-3
Farm Vestn 1964; 15: 1 – 48

A. Kavalar
Peroksidno število v maščobnih oljih
D. Karba
Steroidni hormoni
F. Kozjek
Farmacija na Poljskem
B. Paučnik
Določanje serumskega železa s 4:7-diphenyl, 1:10-phenantrolinom
Portreti velikih farmacevtov
Priloga: Mirko Karlin: Slovenska imena naših zdravilnih rastlin

Farmacevtski vestnik, 1964, številka 4-6
Farm Vestn 1964; 15: 53 – 104

J. Korbar-Šmid & F. Kozjek
Mazilne podlage z višjimi maščobnimi alkoholi
J. Korbar-Šmid
Kardenolidi vrst Erysimum
J. Kromar
Ob štiristoletnici Shakespearovega rojstva
V. Uglešič
Nova zdravila: Novi antibiotiki
N. Burić
Kemija in farmakologija biosintetičnih in polsintetičnih penicilinov
Prof. dr. H. Tartalija
Življenje in delo J.R. Glauberja (1604-1670)
XIV. redni letni občni zbor FDS
D. Valenčič
Nekaj problemov s področja srednjega šolstva
Priloga Franc Minařik: Od staroslovanskega vraštva do sodobnega zdravila

Farmacevtski vestnik, 1964, številka 7-9
Farm Vestn 1964; 15: 117 – 196

N. Jesenovec
Glutation v krvi in eritrocitih zdravih oseb
M. Est
Vpliv digitoksina na aktivnost holinesteraze v srcu poskusne živali
P. Bohinc
Prispevki k ploščni kromatografiji bodike
A. Žakelj
Timolova motnost
IV. kongres farmacevtov Jugoslavije v Opatiji
V. Pavlov
O nekaterih aktualnih problemih farmacevtske službe
Zdenko Lavička
Financiranje lekarn in formiranje dohodka ter njihova razdelitev in odnosi do socialnega zavarovanja
Sklepi IV. Kongresa farmacevtov Jugoslavije
G. Domagk
Raziskovanje novih zdravil, metode, odgovornost in meje
V. Uglešić
Nova zdravila
Za naše farmacevtske tehnike
J. Vidovič
Pravilno hranjenje in regeneracija gumijevih sanitarnih predmetov

Farmacevtski vestnik, 1964, številka 10-12
Farm Vestn 1964; 15: 205 – 265

P. Szentmiklosi
Kemija in farmakologija psihofarmakov
F. Kozjek
Možnost uporabe domačih polietilenglikolov za izdelavo mazilnih podlag
S. Logar, M. Perpar
Rumena barvila rženih rožičkov
B. Košir, D. Lušicky, J. Košir
Nov test za določanje beptanona in dolantina v urinu
Pavle Bohinc
Gastrorezistentne oblike zdravil
Portreti velikih farmacevtov
V. Uglešić
Nova zdravila
Priloga Franc Minařik: Od staroslovanskega vraštva do sodobnega zdravila

Farmacevtski vestnik, 1965, številka 1- 4
Farm Vestn 1965; 16: 1 – 84

N. Jesenovec, M. Černelč
Eritrocitni glutation pri sladkorni bolezni
L. Medvešek
Kapljice za oči
P. Bohinc
Infuzi, dekokti in macerati
F. Kozjek
Demineralizirana voda v farmaciji
F. Minařik
Henrik Freyer (1802-1866) magister farmacije in naravoslovec
Portreti velikih farmacevtov

Farmacevtski vestnik, 1965, številka 5-8
Farm Vestn 1965; 16: 93 – 172

P. Bohinc
Detekcija metiliranih ksantinov s papirno kromatografijo
Anton Priveršek
Aetheroleum menthae piperitae, njegov izvor in njegova uporaba s posebnim ozirom pri interdigitalni mikozi
M. Plavšak
Metoda tenkoplastne kromatografije
M. Plavšak
Prispevki k raziskavi barbituratov v seču
J. Korbar-Šmid
Otroške doze
F. Kozjek
Izotonične raztopine
Ob desetletnici Zavoda za farmacijo in kontrolo zdravil
Portreti velikih farmacevtov

Farmacevtski vestnik, 1965, številka 9-12
Farm Vestn 1965; 16: 189 -250

A. Kornhauser, S. Logar, M. Perpar
Rumena barvila rženih rožičkov
J. Mohorič
Kvantitativno določanje natrijevega citrata v ACD raztopinah s titracijo v nevodnem mediju
Z. Blagojević, J. Košir-Bizilj
Kritični pregled preizkušanja nekaterih nečistoč pri alkaloidih po farmakopejskih predpisih
J. Korbar-Šmid
Raziskave semena Erysimum Carniolicum Doll.
J. Kromar
Nabiranje zdravilnih rastlin in varstvo naše redke flore
F. Minařik
Nekaj zgodovinskih poročil o lekarnah v Prekmurju
V. Uglešić
Nova zdravila

Farmacevtski vestnik, 1966, številka 1-4
Farm Vestn 1966; 17: 1 – 68

Nikolaus Bekesy
O gojenju rženih rožičkov in agrotehniki njihove kulture
Pavle Bohinc
Detekcija metiliranih ksantinov s tenkoplastno kromatografijo
Jelka Šmid-Korbar
Raziskave semena Erysimus carniolicum Doll
Franci Kozjek
Sesamum indicum makedonskega izvora
Janez Kromar
Nabiranje zdravilnih rastlin in varstvo naše redke flore (dalje)
Hrvoje Tartalja
Mar so to prvi simptomi?
Franci Kozjek
Lekarniška služba v ČSSR
Janez Kromar
Dvajset let Lekovih zdravil
Dušan Karba
Posvetovanje o programu farmacevtskega študija pri nas
Franc Minařik
Nekaj zgodovinskih poročil o lekarnah v Prekmurju (dalje)
Portreti velikih farmacevtov
Jelka Korbar Šmid
Doziranje zdravil otrokom

Farmacevtski vestnik, 1966, številka 5 – 8
Farm Vestn 1966; 17: 77 – 169

Nikolaus Bekesy
O gojenju rženih rožičkov in agrotehniki njihove kulture (dalje)
Aleš Krbavčič
Piridazini s fiziološkim delovanjem
Niko Jesenovec
Pridobivanje znoja z iontoforezo
Jelka Šmid-Korbar
Raziskave semena Erysimum carniolicum Doll. (dalje)
Tone Štalc
Antibiotiki, ki zvzemajo v terapevtiki drugo mesto
Tanja Kirinčič
Merske enote za elektrolite v telesnih tekočinah
Franci Kozjek
Sesazum indicum makedonskega izvora (dalje)
Janez Kromar
Nabiranje zdavilnih rastlin in varstvo naše redke flore (dalje)
Viktor Petkovšek
Prispevek k poznavanju toksikologije evropskih vrst kačnikov
Dušan Valenčič
Ali je odklonilno stališče do medicinskih drog upravičeno?
Karel Ebert
Pomen jugoslovanskih zdravilnih in dišavnih rastlin
Dušan Valenčič
Dolinata na rozite
Janez Kromar
Mladinska akcija za nabiranje zdravilnih rastlin
Dragan Matkovič
Ukrepi za varnost državljanov v farmacevtski službi
Dušan Valenčič
Ustanovljena je skupnost srednjih farmacevtskih šol

Farmacevtski vestnik, 1966, številka 9-12
Farm Vestn 1966; 17: 183- 254

Nikolaus Bekesy
O gojenju rožičkov in agrotehniki njihove kulture (konec)
Aleš Krbavčič
Piridazini s fiziološkim delovanjem (konec)
Jelka Korbar-Šmid in  Pavle Bohinc
Prispevki h kemizmu listov, stebel in cvetov kranjskega šebenika – Erysimum
Carniolicum Doll
Anton Štalc
Antibiotiki, ki zavzemajo v terapevtiki drugo mesto (dalje)
Franci Kozjek
Sesamum indicum makedonskega izvora (konec)
Janez Kromar
Nabiranje zdravilnih rastlin in varstvo naše redke flore (konec)
Bojan Košir
Pridobivanje drog v ZSSR
Dušan Valenčič
Posvetovanje strokovnjakov za zdravilne rastline

Farmacevtski vestnik, 1967, številka 1-4
Farm Vestn 1967; 18: 1 – 77

A. Kornhauser in prof. dr. ing. M. Perpar
Kvantitativno določanje alkaloidov rženega rožička v prisotnosti barvil ter droge
Pavle Bohinc
Prispevki h kvantitativnemu vrednostenju teobromina v bodiki _ Ilex aquifolium L.
Niko Jesenovec in F. Rep
Kontrola pH in CO2, stanja krvi, krvne plazme oz. seruma
Anton Štalc
Antibiotiki, ki v terapevtiki zavzemajo drugo mesto (konec)
Dušan Valenčič
Gojenje zdravilnih in aromatičnih rastlin na Primorskem
Stane Peterlin
O izkoriščanju rastlinskega bogastva (1)
Janez Vrbinc
O stanju bolnično lekarniške službe v SRS
Jelka Tomazin
Pridobivanje zdravilnih rastlin na prirodnih rastiščih

Farmacevtski vestnik, 1967, številka 5-8
Farm Vestn 1967; 18: 89 – 178

Franc Minařik
Minařikove zgodovinske publikacije v letih 1957 do 1966
Francu Minařiku za 80-letni jubilej
Farmakohistoriško delo Franca Minařika
Drago Mušič
Franc Minařik- zgodovinar medicine
Vladimir Bazala
Olimje- poskus ustanovitve narovoslovne, medicinske ali farmacevtske fakultete,
ki ni uspel
Zamejstvo F. Minařiku za 80-letnico
S. Logar in M. Perpar
Analiza barvil in barvnih dražejev
M. Dorer
Določitev celotnih prostih amino kislin v rastlinskem materialu z ninhidrinsko reakcijo
N. Jesenovec-F. Rep
Kontrola pH in CO2 stanja krvi, krvne plazme oziroma seruma
S. Vatovec in S. Vodopivec
Reakcije laboratorijskih glodavcev (belih podgan in kuncev) na aplikacijo olja morskega pelina (artemisia caerulescens l.)
Marija Ozimič
Prispevek k določanju alkaloidov v listju beladone
M. Karlin
Svojevrstno ljudsko zdravljenje revmatizma s »suhimi kopelmi«

Farmacevtski vestnik, 1967, številka 9-12
Farm Vestn 1967; 18: 193 – 297

Marijan Dorer in Marija Ozimič
Vpliv giberelinske kisline, nekaterih mikroelementov in trptofana na tvorbo alkaloidov v kristavcu (datura stramonium l.)
Jelka Korbar- Šmid
Anatomija in histokemija semena kranjskega šebenika- erysimun carniolicum doll
S. Vodopivec in S. Vatovec
Epileptiformni napadi, ki jih pri domačih mesojedih povzroči olje morskega pelina
Korbar-Šmid J. in Bohinc P.
Uporaba domače karboksimetilceluloze Na kot emulgatorja
Božidar Nikolić
Nekaj pogledov na sterilizacijo v lekarnah
Franc Minařik
Delovanje prvih lekarnarjev in zdravnikov v rudniškem mestu Idriji v Sloveniji
Ivan Filipovič
O starih koprskih lekarnarjih
Prvi svetovni pregled farmacevtskega študija
Izvoz zdravil in zelišč
Mirko Karlin
Spomladansko zeliščno zdravljenje in slovenska ljudska medicina
D. Valenčič
Ali naziv farmacevtski tehnik še ustreza svojemu namenu
Ante Stefačič
Moja srečanja z nekaterimi apotekarji

Farmacevtski vestnik, 1968, številka 1-4
Farm Vestn 1968; 19: 1 – 93

Marijana Dorer in Marija Ozimič
Proste amino kisline v Stramonii Folium
S. Vatovec in S. Vodopivec
Narava krčev, ki jih pri živalih povzroči zastrupitev z eteričnim oljem morskega pelina
(Artemisia Coerulescens L.)
N. Jesenovec in F. Rep
Priprava in analiza plinskih mešanic za medicinsko in biokemično laboratorijsko
Uporabo
Miodrag Dinić, Milan Škrlj in Tomo Jordanov
Pregled na stabilnost nekaterih lokalnih anestetikov in metod za njihovo določanje v
Pristnosti razpadlih produktov
M. Remic-Palka in P. Jerman
Sterilizacija z etilenoksidom
Stevan Lukić
Aktualna vprašanja in perspektive medicinske biokemije v naši deželi
Iz zgodovine farmacije in zdravstva: Mednarodni kongres za zgodovino farmacije v Atenah
Mirko Karlin
Iz zgodovine kisika

Farmacevtski vestnik, 1968, številka 5-8
Farm Vestn 1968; 19: 113 – 200

Metka Valentinčič-Budihna
Eksperimentalna subakutna okvara jeter
S. Vatovec in S. Vodopivec
Epileptiformni učinke konvulzanta OMP na intaktne in hemisferektomirane golobe ter
vpliv hidantoina nanje
P. Bohinc, G. Drobnič
Alcoholia lanae iz domače surovine
N. Jesenovec in F. Rep
O pH metriji v klinični praksi
N. Jesenovec
Vpliv antikoagulantnega sredstva, kakovosti kemikalij in meritve temperature na
vrednost pH v krvi
V. Brecelj, D. karba, F. Kozjek, Dj. Magazinović
Demineralizirana voda in njena uporaba za parenteralne raztopine
Iz zgodovine farmacije in zdravstva
Dr. Mirko Karlin
Brin in slovenska ljudska medicina
Vinko J. Velnić
Lekarna malih bratov v Dubrovniku

Farmacevtski vestnik, 1968, številka 9-12
Farm Vestn 1968; 19: 217 – 298

A. Kornhauser, M. Perpar, L. Gašperut
Alkaloidi in barvila rženega rožička v saprofitnih kulturah plesni Claviceps Purpurea
Tulasne
J. Korbar-Šmid, P. Bohinc
Novi prispevki h galenski uporabi domačih karmoksimetilceluloz
Franci Kozjek
Kemizem tkivnih kultur kokoševca »In Vitro« (Vincetoxicum officinale Moench.-
Asclepiadaceae)
N. Jesenovec – B. Ramšak
Hitro in enostavno določanje fibrinogena v plazmi
Marija Ozimič
Pesticidi in naše zdravje
Vinko Strgar
Rastlinkse droge pri zeliščarjih na ljubljanskem živilskem trgu
Božidar Nikolič
Pereča vprašanja lekarniške službe
Dr. Stjepan Bunta
Posebnosti samoupravljanja v zdravstvu
Razmišljanja ob sklepu četrtega tečaja za strokovno izpopolnjevanje
Iz zgodovine farmacije in zdravstva:
Mirko Karlin
Rožmarin in slovenska ljudska medicina
A. Stefančič
Polemika med apotekarji in veterinarji glede prometa s cepivi proti živalskim
nalezljivim boleznim

Farmacevtski vestnik, 1969, številka 1-4
Farm Vestn 1969; 20: 1 – 104
Janko Mohorič
Prispevek h kvantitativnemu določevanju jodklorhidroksina po reakciji z merkuriacetatom
Roman Dobrovoljc
Uporabnost titracije v nevodni sredini za določevanje nekaterih oksikinolinov v gotovih zdravilih
V. Brecelj, D. Karba, Dj. Magazinović
Bakteriološke lastnosti demineralizirane vode
N. Jesenovec, F. Rep
Mikroekvilibracijska tehnika za določevanje vrednosti acidobaznega ravnotežja
N. Jesenovec, M. Drobnič
Frakcionirano črpanje želodčnega soka po Lamblingu
M. Danilović
Farmacevt in sodobna znanost
Rdeči križ pospešuje akcijo za zbiranje zdravilnih rastlin
Lekarne z enotami v Sloveniji
Iz zgodovine farmacije in zdravstva
Mirko Karlin
Pelin in slovenska ljudska medicina
Mirko Karlin
Konrad Gesner

Farmacevtski vestnik, 1969, številka 5-8
Farm Vestn 1969; 20: 121 – 257

Albin Podvršič
Ob dvajsetem letu Farmacevtskega vestnika
Franc Kozjek
Prispevek k proučevanju kemizma rastline vincetoxicum officinale moench
P. Bohinc, J. Korbar-Šmid
Prispevki k poznavanju fiziološko aktivnih spojin grenkulje – Gratiola Officinalis L.
J. Šauta, S.Vodopivec
Fiziološka raven serumskih glikoproteidov in lipoproteidov pri klinično zdravih domačih
mačkah
N. Jesenovec, F. Rep
Sestava in kontrola delovanja godartovega combitest aparata za določanje acidobaznega in
Kisikovega statusa krvi
N. Jesenovec, F. Rep
Določanje kisikovega in acidobaznega statusa krvi z Godartovim combitest aparatom
Jože Žitnik
Kako si moderna onkologija utira pot k svojim ciljem
»Krka«- tovarna zdravil, Novo mesto (ob 15-letnici njenega dela)
Iz zgodovine farmacije in zdravstva
Mirko Karlin
Carl Linné
Franc Minařik
Slike in kipi obeh stroveških zdravnikov – lekarnarjev – Kozme in Damijana v Sloveniji
Ivan Filipovič
Novi podatki o starih koprskih lekarnarjih
Mirko Karlin
Kamilica in slovenska ljudska medicina

Farmacevtski vestnik, 1969, številka 9-12
Farm Vestn 1969; 20: 277 – 376

D. Karba, A. Štalc
Ultramikro določevanje glukoze v vodnih raztopinah S p-Anizil Tetrazol modrim
P. Bohinc, R. Kovač
Domača karboksimetilceluloza kot pripomoček za oblikovanje tablet
N. Jesenovec, F. Rep
Mikroekvilibracijska tehnika za določitev acidobaznega ravnotežja venozne krvi
N. Jesenovec, F. Rep
Mikroekvilibracijska tehnika za določanje acidobaznega statusa krvi z aparatom
Saling-Turowskega
Dušan Karba
Strokovno izpopolnjevanje farmacevtov 301
P. Bohinc
Karcinogene substance materije Medike
A. Katalinić, I. Zanković, A. Hranilović
Vloga farmacevtske službe v izrednih razmerah v miru in vojni
Iz zgodovine farmacije in zdravstva
Ante Stefančič
Zdravila, ki so jih v prejšnjem stoletju uporabljali na slovenskem za nekatere bolezni
domačih živali
Mirko Karlin
Življenje in delo Gerharda van Swietena
Mirko Karlin
Česen in slovenska ljudska medicina

KAZALO
Farmacevtski vestnik 1950
Farmacevtski vestnik 1951
Farmacevtski vestnik 1952
Farmacevtski vestnik 1953
Farmacevtski vestnik 1954
Farmacevtski vestnik 1955
Farmacevtski vestnik 1956
Farmacevtski vestnik 1957
Farmacevtski vestnik 1958
Farmacevtski vestnik 1959

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1950, številka 1
Farm Vestn 1950; 1: 1- 16
Čitateljev farmacevtskega vestnika
U. Rupreht
O nalogah apotekarske službe v četrtem letu Titove petletke
L. Bakarčič
Extractum Belladonnae v recepturnem delu

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1950, številka 2
Farm Vestn 1950; 1: 17-36
P. Bohinc
O novih nalogah farmakoergazije
Jakša
Trihofitija
M. D.
Planska distribucija v letu 1950

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1950, številka 3-4
Farm Vestn 1950; 1: 37- 68
Izjava (predsednika Komiteja za zaščito ljudskega zdravja)
Ustanovni občni zbor Farmacevtskega društva
Pravila FDS
P. Bohinc
Naši kombinirani tipizirani preparati
M. Dorer, M. Pirš, S. Sivec
Kritična primerjanja nekaterih metod določanja atropina v Folii Belladonnae

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1950, številka 5-6
Farm Vestn 1950; 1: 69- 100
D. Karba
Osnovne naloge naše farmacije
Ivo Sajovic
Suha plazma – proizvod sušenja v visokem vakuumu
Dorer, Pirš, Sivec
Kritična primerjava nekaterih metod določanja atropina v Folii Belladonnae
(nadaljevanje)
F. Minařik
Aquae destillatae

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1950, številka 7-8
Farm Vestn 1950; 1: 101 – 136
Peter Lenče
Biološke merske enote in standardi
J. Kromar
Sušenje zdravilnih zelišč
Dorer, Pirš, Sivec
Kritična primerjava nekaterih metod določanja atropina v Folii Belladonnae (nadaljevanje)
I. Sajovic
Sinteza dihidro-dietil-stilbestrola
F. Minařik
Aquae destillatae
I. Hubad
Mnemotehnika maksimalnih doz

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1950, številka 9-10
Farm Vestn 1950; 1: 137-168
Poziv vsem strokovnim tovarišem
Ob ustanovitvi svetov za ljudsko zdravstvo
M. Dorer, M. Pirš, S. Sivec
Kritična primerjava nekaterih metod določanja atropina v Folii Belladonnae (nadaljevanje)
Mr. F. Minařik
Aquae destillatae

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1951, številka 1-2
Farm Vestn 1951; 2: 1- 32
Riko Repič
Vrednotenje galenskih preparatov digitalisa
P. Bohinc
Antigeni
Važna naloga svetov za ljudsko zdravstvo
Statistika in evidenca v zdravstvu
F. Minařik
O dosedanjem farmacevtsko-historičnem delu v Sloveniji
Najvažnejši predpisi, ki jih morajo poznati farmacevti

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1951, številka 3-4
Farm Vestn 1951; 2: 33- 64
Ob 10. obletnici Osvobodilne fronte
V. Berkopec
Razvoj in delo ljubljanskih lekarn po osvoboditvi
Kiauta L.
K mednarodnemu prazniku zdravstva
M. Dorer
Sinteza etilnega inmetilnega estra ortosilicijeve kisline
P. Bohinc
Sedativa et excitantia
J. Kromar
Summitates sabinae

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1951, številka 5-6
Farm Vestn 1951; 2: 65- 96
D. Karba
Problemi naše farmacije
D. Valenčič
Kaj pa zdravilna zelišča
I. Hubad
O usodnih napakah v lekarnah

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1951, številka 7-8
Farm Vestn 1951; 2: 97- 128
P. Bohinc
Digitalis
M. Murmayer-Špendl
Sulfonamidi
S. Stefanović
Cortisone in ACTH
S. Stefanović
Nov strup zoper miši in podgane
P. Bohinc
Penicilin v recepturi

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1951, številka 19-10
Farm Vestn 1951; 2: 129-160
P. Bohinc
Prispevki k poznavanju Fagopyrum Convolvulus
B. Škrinjar
Nekaj številk o položaju in delu farmacevtov v Sloveniji
M. Murmayer-Špendl
Sulfonamidi
J. Kromar
Ali z nabiranjem zdravilnih zelišč res uničujemo našo floro?
Minařik Franc
Tannacetum

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1951, številka 11-12
Farm Vestn 1951; 2: 161-192
Mr. Karba
Doprinos k vprašanju tretje farmacevtske fakultete
Murmayer-Špendl Malči
Sulfonamidi (nadaljevanje)
J. Kromar
Izvoz zdravilnih zelišč v luči statistike
T. Priveršek
Prva mednarodna farmakopeja
F. Minařik
O staroslovanskih svečenikih, čarodejih in vračih

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1952, številka 1 -2
Farm Vestn 1952; 3: 1- 32
J. Tucakov
Katera zelišča ljudstvo v Srbiji največ uporablja za zdravilo ali izdelavo zdravila
Hubad Ivan
Angleška receptura
Žempa Marija
Urea in postopek za urea clearence

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1952, številka 3-4
Farm Vestn 1952; 3: 33- 64
Dušan Karba
Problemi farmacevtske službe in delo Društva (referat na občnem zboru FDS)
Leo Bakarčič
Predlogi za organizacijo lekarniške službe
Miroslava Lahovnik
O vprašanjih proizvodnje zdravil v LRS
Jovo Tucakov
Rastlinski organi, ki jih ljudska medicina največkrat uporablja za izdelavo
zdravilnega in preventivnega sredstva

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1952, številka 5-6
Farm Vestn 1952; 3: 65-96
Pavle Bohinc
Prispevki k poznavanju navadne grebenuše
Marija Žemva
Biokatalizatorji pri dozorevanju eritrocitov
Franc Minařik
Naša materia medica v 16. stoletju

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1952, številka 7-8
Farm Vestn 1952; 3: 97 – 128
J. Tucakov
Zdravilno rastlinje, ki se uporablja v ljudski medicini (Pregled po farmakološkem učinku)
Dušan Valenčič
Nasveti h gojenju zdravilnih zelišč
Steven Mokranjac
Sodelovanje med fakultetami in farmacevtskimi društvi
Fran Minařik
Naša materia medica 16. Stoletja (nadaljevanje)

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1952, številka 9-10
Farm Vestn 1952; 3: 129- 160
Prvi kongres farmacevtov FLRJ
Valenčič Dušan
Farmacevt v poljedelski proizvodnji
Graselli Nikolaja
Bolnični farmacevt
Kolšek Josip
Koflerjevi aparati v lekarni in laboratoriju
Hubad Ivan
Razvoj farmacije v ZDA

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1952, številka 11-12
Farm Vestn 1952; 3: 161
Bohinc Pavle
Novi prispevki k poznavanju naših poligalacej
Pahor Fedor
Izpopolnjevanje po študiju
Hubad Ivan
Razvoj farmacije v ZDA (nadaljevanje)
Minařik Franc
Lekarna v Nazarju

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1953, številka 1 -2
Farm Vestn 1953; 4: 1- 32
Pahor Fedor, Bohinc Pavle
Prispevki h kritiki volumetrične metode za odrejanje antrakinonov
Hubad Ivan
Izvor farmacevtskih imen
Minařik Franc
Nekdanja lekarna v Olimju (s slikami)

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1953, številka 3-4
Farm Vestn 1953; 4: 33 -64
Rupreht Uroš
Delo farmacevtskega društva Slovenije v zvezi z razvojem in organizacijo
farmacevtske službe v LRS v letu 1952
Tone Priveršek
Perspektive v razvoju farmacije

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1953, številka 5-6
Farm Vestn 1953; 4: 65-96
Leon Bakarčič
Vprašanje razvoja praktične farmacije
Marija Žemva
Farmacevt v biokemičnem laboratoriju
Janez Kromar
Pet let nabiranja in izvoza zdravilnih zelišč v Sloveniji
Franc Minařik
O nekaterih strupenih, omotičnih in zdravilnih rastlinah Starih Slovanov

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1953, številka 7-8
Farm Vestn 1953; 4: 97-112
Weseley-Hadžija
Doprinos k poznavanju slovenskega Ol. Menthae piperitae
Janez Kromar
Kultiviranje zdravilnih rastlin v Sloveniji v letih 1947-1953

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1953, številka 9-10
Farm Vestn 1953; 4: 113 -144
Vida Berkopec
Izkušnje velikih lekarn v Sloveniji
Franc Minařik
Najstarejše javne lekarne v Ljubljani

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1953, številka 11-12
Farm Vestn 1953; 4: 145
Dušan Valenčič
Poskusna postaja za zdravilna zelišča je oživela
Franc Minařik
Prvi lekarnarji po drugih mestih Slovenije

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1954, številka 1-2
Farm Vestn 1954; 5: 1- 32
B. Šavnik
Gonadotropni hormoni
J. Kromar
Pridobivanje hlapnih olj iglavcev v Sloveniji
K. Nikolić
Polarografija
Oton Bajc
Novocain v zdravljenju kačjega pika
I. Hubad
Izvor farmacevtskih imen

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1954, številka 3-4
Farm Vestn 1954; 5: 33-64
Letni občni zbor farmacevtskega društva Slovenije
F. Minařik
Lekarnar Miha Klaus

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1954, številka 5-6
Farm Vestn 1954; 5: 65 – 88
I. Hubad
Izračunavanje količine NaCl za izotonične raztopine

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1954, številka 7-8
Farm Vestn 1954; 5: 89 – 104
I. Hubad
Izračunavanje količine NaCl za izotonične raztopine (nadaljevanje)
F. Minařik
O slovanskih amuletih in priveskih

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1954, številka 9-12
Farm Vestn 1954; 5: 105
Stanje in problematika farmacevtske službe v Sloveniji

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1955, številka 1-2
Farm Vestn 1955; 6: 1- 32
Wesley-Hadžija
Doprinos k spoznavanju slovenske Menthae Piperitae
Mr. ph. P. Bohinc
Prispevki k vprašanju saponinov v dveh vrstah zlate rozge (Solidago)
Ing. J. Kolšek
Določevanje vsebnosti kalcija v kalcijevem heptaglukonatu
Ing. J. Kolšek
Analiza Tectodala
Mr. ph. Turnšek Ksenja
Supozitoriji
Mr. ph. Bobič Sonja
Aminokisline in njihov pomen v prehrani in zdravstvu
Mr. ph. Franc Minařik
Lekarna v Slvoenski Bistrici

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1955, številka 3-4
Farm Vestn 1955; 6: 33-48
M. Dorer
O analitiki Extractum Belladonnae Sicc.
M. Ozimič
Dosedanje delo in perspektive razvoja laboratorija za kontrolo zdravil in farmacevtske
Raziskave

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1955, številka 5-6
Farm Vestn 1955; 6: 49- 80
VI. redni letni občni zbor Farmacevtskega društva Slovenije

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1955, številka 7-8
Farm Vestn 1955; 6: 81- 136
VI. plenum Zveze farmacevtskih društev FLRJ
I. plenarni sestanek bolničnih farmacevtov FLRJ
Referati

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1955, številka 9-10
Farm Vestn 1955; 6: 137 -168
Ludvik Medvešek
Naše izkušnje s parenteralnimi raztopinami

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1955, številka 11-12
Farm Vestn 1955; 6: 169-200
Franc Erjavec
Merjenje telesne temperature poskusnih živali

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1956, številka 1-2
Farm Vestn 1956; 7: 1 – 16
Bohinc Pavle in B. Wesley-Hadžija
Prispevki k poznavanju učinkovanja nekaterih iz eteričnih olj izločenih substanc na
živčni sistem rib
Minařik Franc
Lekarne in lekarnarji v Brežicah

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1956, številka 3-4
Farm Vestn 1956; 7: 17 – 64
Občni zbor framacevtskega društva Slovenije
Plenarni sestanek sekcije lekarn FDS

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1956, številka 5-6
Farm Vestn 1956; 7: 65 – 88
M. Hahn, J. Kolšek, M. Perpar
Določevanje atipirina
Franc Erjavec
Vprašanje umetnega dihanja pri standardizaciji digitalisa
Janez Kromar
Zdravilne rastline v Sloveniji

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1956, številka 7-8
Farm Vestn 1956; 7: 89 – 120
Vida Brecelj
Antiharitični princip v semen foenugraeci
M. Dorer
Določanje atropina in fenobarbitona v supozitorjih Bellalumala
M. Dorer
Analiza kina vina
Louis Domange
Uporaba potenciometrične analize v kontroli zdravil

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1956, številka 9-10
Farm Vestn 1956; 7: 121 –
M. Dorer
O vrednotenju medicinskih sader
Janez Kromar
Zdravilne rastline v Sloveniji (nadaljevanje)
Franc Minařik
Margareta Labasser, prva po imenu znana lekarnarica v Sloveniji

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1956, številka 11- 12
Farm Vestn 1956; 7: 153 – 184
Ileana Vela
Ung. Alcoholium lanae
Jožica in Bojan Košir
Reakcija na alkaloide
Erik Košin
Steklenice in zamaški za parenteralne raztopine (prevod članka s FIP kongresa)

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1957, številka 1-2
Farm Vestn 1957; 8: 1 – 24
P. Bohinc
O koncentriranem ekstraktu bolhača

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1957, številka 3-4
Farm Vestn 1957; 8: 25 – 48
J. Kolšek, M. Perpar, I. Paper
Analitika salicilne kisline

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1957, številka 5-6
Farm Vestn 1957; 8: 49 – 76
V. Brecelj, dr. P. Lenče
Margarina kot podlaga za mazila

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1957, številka 7-8
Farm Vestn 1957; 8: 77 – 118
Redni letni občni zbor farmacevtskega društva Slovenije
VIII. plenum zveze farmacevtskih društev FLRJ

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1957, številka 9-10
Farm Vestn 1957; 8: 119 – 148
Magistru Minařiku ob sedemdesetletnici)

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1957, številka 11-12
Farm Vestn 1957; 8: 149 -190
M. Dorer
Analitika sader
P. Lenče, F. Erjavec
Principi biološke standardizacije digitalisa

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1957, posebna številka
Farm Vestn 1957; 8: 1-473
Miha Žemva in Marija Žemva
Biokemične preiskave v medicini s tolmačenjem rezultatov

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1958, številka 1-2
Farm Vestn 1958; 9: 1- 28
Pavle Bohinc
O pripravi bolhačevih ekstraktov visoke vsebnosti
Janez Kromar
Zdravilne rastline v Sloveniji

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1958, številka 3-4
Farm Vestn 1958; 9: 29 -68
IX. Redni letni občni zbor farmacevtskega društva Slovenije
Društvena poročila in vesti (Poročilo o 9. plenumu farmacevtskih društev FLRJ)

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1958, številka 5-6
Farm Vestn 1958; 9: 69 -100
Franc Erjavec, Peter Lenče
Naš postopek pri biološki standardizaciji digitalisa
Janez Kromar
Zdravilne rastline v Sloveniji
Pavle Bohinc
Nov prispevek k poznavanju kemizma sladkaste ajde – Tiniaria Convolvulus

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1958, številka 7-12
Farm Vestn 1958; 9: 101-155
M. Dorer
Stabilizacija dvovalentnega železa z askorbinsko kislino
Pavle Bohinc
Kam?
Ludvik Medvešek
Izdelava sterilnih raztopin za infuzije in dializo

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1959, številka 1-2
Farm Vestn 1959; 10: 1- 44
J. Petričić
Novejši pogledi na titracijo kardiotoničnih drog in njihovih galenskih pripravkov
L. Medvešek
Organizacija bolnične farmacevtske službe
V. Brecelj
Antirahitični princip semen Foenugraeci

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1959, številka 3-6
Farm Vestn 1959; 10: 45-96
X. redni letni občni zbor farmacevtskega društva Slovenije
P. Bohinc
Prispevek k poznavanju kemizma bodike – Ilex Aquifolium
V. Brencelj
Farmakologija dihal

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1959, številka 7-12
Farm Vestn 1959; 10: 97 –
F. Minařik
Nekaj zgodovinskih podatkov o Istrskih lekarnah (Koper, Piran, Izola, Portorož)
V . Brecelj
Nikotin
I. Hubad
Izračunavanje miliekvivalentov za infuzijske raztopine
F. Minařik
Mr.dr. Hrvoje Tartalja, prvi docent za zgodovino farmacije v Jugoslaviji