Sekcija kliničnih farmacevtov

KONTAKTNA OSEBA: Kaja Deberšek, mag. farm., spec. klin. farm.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
E-pošta: kajadebersek@gmail.com
Telefon: 031 830 712

Sekcija kliničnih farmacevtov

24. četrtek klinične farmacije

06.06.2024, ob 20.00, spletni dogodek, prijave do 5. 6. 2024 do 10. ure
Strokovne prireditve Sekcija kliničnih farmacevtov Sekcija farmacevtskih tehnologov

Mednarodne strokovne prireditve

01.09.2024