Sekcija kliničnih farmacevtov

KONTAKTNA OSEBA: Sara Kenda, mag. farm., spec.

Bolnišnična lekarna, Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica

e-pošta: sara.kenda@bolnisnica-go.si