Uredniški odbor

ODGOVORNI UREDNIK FARMACEVTSKEGA VESTNIKA:
prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm.
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 476 95 00
E-pošta: borut.strukelj@ffa.uni-lj.si

NASLOV UREDNIŠTVA:
Slovensko farmacevtsko društvo
Duanjska 184 A, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 569 26 01
Faks: 01 569 26 02
E-pošta: urednica-fv@sfd.si  |  info@sfd.si

GLAVNA UREDNICA FARMACEVTSKEGA VESTNIKA:
izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač, mag. farm.
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
E-pošta: nina.kocevar.glavac@ffa.uni-lj.si

ČLANI UREDNIŠKEGA ODBORA:
Mitja Kos

Janja Marc

Alenka Pobirk Zvonar

Andrijana Tivadar

Matjaž Tuš

Tomaž Vovk

Marjetka Korpar

Žiga Jakopin

Anja Pišlar