Vodstvo in organi

VODSTVO

PREDSEDNIK
prof. dr. Marko Anderluh, mag. farm.
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
telefon: 01 569 26 01
e-pošta: tajnistvo@sfd.si

PODPREDSEDNICA
Saša Zaviršek Mikolič, mag. farm.
JZ Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva 2, 9000 Murska Sobota
e-pošta: tajnistvo@sfd.si

GENERALNA SEKRETARKA SFD
dr. Andrijana Tivadar, mag. farm.
Slovensko farmacevtsko društvo
Dunajska 184 A, 1000 Ljubljana
telefon: 01 569 26 01
e-pošta: andrijana.tivadar@sfd.si

NADZORNI ODBOR

mag. Mira Abazović, mag. farm., spec.
doc. dr. Alenka Kovačič,  mag. farm., spec.
Vladka Češek Bizjak, mag. farm.

DISCIPLINSKO SODIŠČE

Špela Savšek, mag. farm.
Nada Irgolič, mag. farm., spec.
Maja Valter, mag. farm.
doc. dr. Matej Štuhec
, mag. farm., spec.
Ivan Zajc, mag. farm.
Dionizij Petrič, mag. farm.
dr. Janez Kerč, mag. farm.

ODBOR ZA PODELJEVANJE DRUŠTVENIH PRIZNANJ

mag. Vojmir Urlep, mag. farm., predsednik OPDP
doc. dr. Lea Knez, mag. farm., spec.
Franci Tratar, mag. farm., spec.
dr. Andreja Čufar, mag. farm., spec.
Slavica Šešek, mag. farm.
Marinka Kregar, mag. farm.
Nataša Čater, mag. farm.

IZDAJATELJSKI SVET

  • prof. dr. Mirjana Gašperlin, mag. farm. (predsednica)
  • Sara Kenda, mag. farm., spec.
  • Janez Toni, mag. farm.
  • izr. prof. dr. Janez Mravljak, mag. farm.
  • Helena Pavšar, mag. farm.
  • Alenka Karničar, mag. farm.
  • mag. Mateja Cvirn Novak, mag. farm., spec.

GLAVNI IN ODGOVORNI UREDNIKI PERIODIČNIH PUBLIKACIJ

Glavna urednica Farmacevtskega vestnika
doc. dr. Nina Kočevar Glavač, mag. farm.
Slovensko farmacevtsko društvo
e-pošta: urednica-fv@sfd.si
 
Odgovorni urednik Farmacevtskega vestnika
prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm.
Fakulteta za farmacijo
tel.: 01 476 95 00
e-poštaborut.strukelj@ffa.uni-lj.si

IZVRŠNI ODBOR

prof. dr. Marko Anderluh, mag. farm., predsednik društva
dr. Natalija Škrbina Zajc, mag. farm., predsednica Sekcije farmacevtskih tehnologov
Petra Mateković, mag. farm., predsednica Dolenjske podružnice
Nina Janežič, predsednica Študentske sekcije
Smilja Milošev Tuševljak, mag. farm., predsednica Regulatorne sekcije
Martina Klanjšček, mag. farm.,  predsednica Sekcije seniorjev
Simona Jalovec Pavlovič, mag. farm., predsednica Posavske podružnice
Saša Zaviršek Mikolič, mag. farm., predsednica Pomurske podružnice
Maja Starič, mag. farm., predsednica Zasavske podružnice
Sara Kenda, mag. farm., spec., predsednica Sekcije kliničnih farmacevtov
Vesna Bizjak, mag. farm., spec., predsednica Sekcije bolnišničnih farmacevtov
Peter Demšar, mag. farm., predsednik Ljubljanske podružnice
Patricija Dolinar, mag. farm., predsednica Gorenjske podružnice
prof. dr. Julijana Kristl, mag. farm., predsednica Sekcije farmacevtskih znanosti
izr. prof. dr. Žiga Jakopin, mag. farm., predsednik Sekcije za farmacevtsko kemijo
Maša Koritnik Zadravec, mag. farm., spec., predsednica Sekcije farmacevtov javnih lekarn
Alenka Andjelič Dolžan, mag. farm., predsednica Homeopatske sekcije
Monika Vesel, predstavnica Sekcije farmacevtskih tehnikov
Vesna Farič Tuš, mag. farm., spec., predsednica Mariborske podružnice
Frida Novak, mag. farm.,  predsednica Celjske podružnice
Samo Urdih, mag. farm., predsednik Primorske podružnice
dr. Darja Frankič, mag. farm., predsednica Sekcije za zgodovino farmacije