Vodstvo in organi

VODSTVO

PREDSEDNIK
prof. dr. Marko Anderluh, mag. farm.
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
telefon: 01 569 26 01
e-pošta: tajnistvo@sfd.si

PODPREDSEDNICA
Saša Zaviršek Mikolič, mag. farm.
JZ Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva 2, 9000 Murska Sobota
e-pošta: tajnistvo@sfd.si

GENERALNA SEKRETARKA SFD
dr. Andrijana Tivadar, mag. farm.
Slovensko farmacevtsko društvo
Dunajska 184 A, 1000 Ljubljana
telefon: 01 569 26 01
e-pošta: andrijana.tivadar@sfd.si

NADZORNI ODBOR

mag. Mira Abazović, mag. farm., spec.
doc. dr. Alenka Kovačič,  mag. farm., spec.
Vladka Češek Bizjak, mag. farm.

DISCIPLINSKO SODIŠČE

Špela Savšek, mag. farm.
Nada Irgolič, mag. farm., spec.
Maja Valter, mag. farm.
doc. dr. Matej Štuhec
, mag. farm., spec.
Ivan Zajc, mag. farm.
Dionizij Petrič, mag. farm.
dr. Janez Kerč, mag. farm.

ODBOR ZA PODELJEVANJE DRUŠTVENIH PRIZNANJ

mag. Vojmir Urlep, mag. farm., predsednik OPDP
doc. dr. Lea Knez, mag. farm., spec.
Franci Tratar, mag. farm., spec.
dr. Andreja Čufar, mag. farm., spec.
Slavica Šešek, mag. farm.
Romana Rakovec, mag. farm., spec.
Nataša Čater, mag. farm.

IZDAJATELJSKI SVET

  • prof. dr. Mirjana Gašperlin, mag. farm. (predsednica)
  • Sara Kenda, mag. farm., spec.
  • Smiljana Milošev Tuševljak, mag. farm.
  • izr. prof. dr. Janez Mravljak, mag. farm.
  • Helena Pavšar, mag. farm.
  • dr. Aljaž Sočan, mag. farm., spec.
  • mag. Mateja Cvirn Novak, mag. farm., spec.

GLAVNI IN ODGOVORNI UREDNIKI PERIODIČNIH PUBLIKACIJ

Glavna urednica Farmacevtskega vestnika
doc. dr. Nina Kočevar Glavač, mag. farm.
Slovensko farmacevtsko društvo

Fakulteta za farmacijo
tel.: 01 476 95 00
e-pošta: urednica-fv@sfd.si
 
Odgovorna urednica Farmacevtskega vestnika
prof. dr. Mojca Kerec Kos, mag. farm.
Fakulteta za farmacijo
tel.: 01 476 95 00
e-poštapisarna@sfd.si

IZVRŠNI ODBOR

prof. dr. Marko Anderluh, mag. farm., predsednik društva
dr. Natalija Škrbina Zajc, mag. farm., predsednica Sekcije farmacevtskih tehnologov
Iztok Dovnik, mag. farm., predsednik Dolenjske podružnice
Nuša Hameršak, predsednica Študentske sekcije
Mirela Bajrič, mag. farm., predsednica Regulatorne sekcije
Martina Klanjšček, mag. farm.,  predsednica Sekcije seniorjev
Simona Jalovec Pavlovič, mag. farm., predsednica Posavske podružnice
Saša Zaviršek Mikolič, mag. farm., predsednica Pomurske podružnice
Maja Starič, mag. farm., predsednica Zasavske podružnice
Kaja Deberšek, mag. farm., spec., predsednica Sekcije kliničnih farmacevtov
dr. Aljaž Sočan mag. farm., spec., predsednik Sekcije bolnišničnih farmacevtov
Peter Demšar, mag. farm., predsednik Ljubljanske podružnice
Patricija Dolinar, mag. farm., predsednica Gorenjske podružnice
prof. dr. Mitja Kos, mag. farm., predsednik Sekcije farmacevtskih znanosti
izr. prof. dr. Žiga Jakopin, mag. farm., predsednik Sekcije za farmacevtsko kemijo
Maša Koritnik Zadravec, mag. farm., spec., predsednica Sekcije farmacevtov javnih lekarn
dr. Maruša Hribar, mag. farm., predsednica Homeopatske sekcije
Monika Vesel, predsednica Sekcije farmacevtskih tehnikov
Vesna Farič Tuš, mag. farm., spec., predsednica Mariborske podružnice
Frida Novak, mag. farm.,  predsednica Celjske podružnice
Samo Urdih, mag. farm., predsednik Primorske podružnice
prof. dr. Aleš Obreza, mag. farm., predsednik Sekcije za zgodovino farmacije