Vodstvo in organi

VODSTVO

PREDSEDNIK
mag. Matjaž Tuš, mag. farm.
Lekarniška zbornica Slovenije
telefon: 01 569 26 01
e-pošta: tajnistvo@sfd.si

PODPREDSEDNIK
prof. dr. Marko Anderluh, mag. farm.
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
e-pošta: marko.anderluh@ffa.uni-lj.si

GENERALNA SEKRETARKA SFD
dr. Andrijana Tivadar, mag. farm.
Slovensko farmacevtsko društvo
Dunajska 184 A, 1000 Ljubljana
telefon: 01 569 26 01
e-pošta: andrijana.tivadar@sfd.si

IZVRŠNI ODBOR

mag. Matjaž Tuš, mag. farm., predsednik društva
dr. Zrinka Abramović, mag. farm., predsednica Sekcije farmacevtskih tehnologov
Petra Mateković, mag. farm., predsednica Dolenjske podružnice
Nuša Japelj, predsednica Študentske sekcije
Smilja Milošev Tuševljak, mag. farm., predsednica Regulatorne sekcije
Marija Vrtačnik, mag. farm.,  predsednica Sekcije seniorjev
Irena Groboljšek Kavčič, mag. farm., predsednica Posavske podružnice
Nina Šterbenc, mag. farm., predsednica Pomurske podružnice
Maja Starič, mag. farm., predsednica Zasavske podružnice
asist. dr. Alenka Kovačič, mag. farm., spec., predsednica Sekcije kliničnih farmacevtov
mag. Franci Tratar, mag. farm., spec., predsednik Sekcije bolnišničnih farmacevtov
Saša Zaviršek Mikolič, mag. farm., predsednica Ljubljanske podružnice
Maja Valter, mag. farm., predsednica Gorenjske podružnice
prof. dr. Irena Mlinarič Raščan, mag. farm., predsednica Sekcije farmacevtskih znanosti
prof. dr. Marko Anderluh, mag. farm., predsednik Sekcije za farmacevtsko kemijo
mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec., predsednica Sekcije farmacevtov javnih lekarn
Alenka Andjelič Dolžan, mag. farm., predsednica Homeopatske sekcije
Karmen Grom, predsednica Sekcije farmacevtskih tehnikov
Helena Pavšar, mag. farm., spec., predsednica Mariborske podružnice
Rosita Aubreht, mag. farm.,  predsednica Celjske podružnice
Samo Mahovič, mag. farm., predsednik Primorske podružnice
dr. Darja Frankič, mag. farm., predsednica Sekcije za zgodovino farmacije

NADZORNI ODBOR

prof. dr. Aleš Obreza, mag. farm.
Marina Urbanc,  mag. farm., spec.
Vladka Češek Bizjak, mag. farm.

DISCIPLINSKO SODIŠČE

mag. Karlina Turk, mag. farm.
Vesna Bizjak, mag. farm., spec.
prof. dr. Slavko Pečar, mag. farm.
doc. dr. Matej Štuhec
, mah. farm., spec.
Ivan Zajc, mag. farm.
Dionizij Petrič, mag. farm.
dr. Janez Kerč, mag. farm.

ODBOR ZA PODELJEVANJE DRUŠTVENIH PRIZNANJ

prof. dr. Julijana Kristl, mag. farm., predsednica
doc. dr. Lea Knez, mag. farm., spec.
Tajda Gala Miharija, mag. farm., spec.
dr. Andreja Čufar, mag. farm., spec.
Martina Klanjšček, mag. farm.
Marinka Kregar, mag. farm.
Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec.

GLAVNI IN ODGOVORNI UREDNIKI DRUŠTVENIH PRIZNANJ

Glavna urednica Farmacevtskega vestnika
doc. dr. Nina Kočevar Glavač, mag. farm.
Slovensko farmacevtsko društvo
e-pošta: urednica-fv@sfd.si
 
Odgovorni urednik Farmacevtskega vestnika
prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm.
Fakulteta za farmacijo
tel.: 01 476 95 00
e-poštaborut.strukelj@ffa.uni-lj.si

IZDAJATELJSKI SVET

Sara Kenda, mag. farm., spec.
Janez Toni, mag. farm.
dr. Janez Ilaš, mag. farm.
prof. dr. Mirjana Gašperlin, mag. farm.
mag. Nina Pisk, mag. farm., spec.
Alenka Karničar, mag. farm.
mag. Mateja Cvirn Novak, mag. farm., spec.