Kontakt

Osnovni kontakt

Slovensko farmacevtsko društvo
Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana
E-pošta: info@sfd.si
Telefon: 01 569 26 03
Faks: 01 569 26 02

Tajništvo

GENERALNA SEKRETARKA
dr. Andrijana Tivadar, mag. farm.
E-pošta: andrijana.tivadar@sfd.si
Telefon: 01 569 26 01

RAČUNOVODSTVO
Natalija Gerbič, dipl. oec.
E-pošta: natalija.gerbic@sfd.si
Telefon: 01 569 26 03
Faks: 01 569 26 02

Vodstvo

PREDSEDNIK
prof. dr. Marko Anderluh, mag. farm.
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Telefon: 01 569 26 01
e-pošta: tajnistvo@sfd.si

PODPREDSEDNICA
Saša Zaviršek Mikolič, mag. farm.
JZ Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva 2, 9000 Murska Sobota
e-pošta: tajnistvo@sfd.si

GENERALNA SEKRETARKA SFD
dr. Andrijana Tivadar, mag. farm.
Slovensko farmacevtsko društvo
Dunajska 184 A, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 569 26 01
e-pošta: andrijana.tivadar@sfd.si