Seznam prejemnikov priznanj

Priznanja za leto 2023:

Minařikovo odličje
Jelka Dolinar

Minařikovo priznanje
1. Helena Pavšar
2. Karmen Bončina
3. Zrinka Abramović
4. Danila Hriberšek
5. Alenka Koritnik Dular

Priznanja za leto 2022:

Minařikovo odličje
Tajda Miharija Gala

Minařikovo priznanje
1. Mojca Kerec Kos
2. Brigita Mavsar Najdenov
3. Danica Novak Malnar
4. Matej Štuhec

Priznanja za leto 2021:

Minařikovo odličje
Monika Sonc

Minařikovo priznanje
1. Vesna Bizjak
2. Karmen Grom
3. Miha Homar
4. Martina Perharič
5. Tanja Zorin

Priznanja za leto 2020:

Minařikovo odličje
Tone Strnad

Minařikovo priznanje
1. Marko Anderluh
2. Irena Debeljak Dermelj
3. Andreja Hohler
4. Marjetka Korpar
5. Tanja Tomšič

Priznanja za leto 2019:

Minařikovo odličje
Jože Colarič

Minařikova priznanja
1. Milan Balaban
2. Lucija Peterlin Mašič
3. Bojan Madjar

Priznanja za leto 2018:

Minařikovo odličje
Ivan Zajc

Minarikovo priznanje
1. Magda Zimic Bačovnik
2. Ana Banović
3. Rok Dreu
4. Vesna Farič Tuš
5. Tina Morgan

Priznanja za leto 2017:

Minařikovo odličje
Vojmir Urlep

Minarikovo priznanje
1. Mateja Cvirna Novak
2. Vladka Češek Bizjak
3. Polonca Drofenik
4. Romana Rakovec
5. Tomaž Vovk

Priznanja za leto 2016:

Minarikovo odličje
Danijel Kikelj

Minarikovo priznanje
1. Dionizij Petrič
2. Nataša Čater
3. Mateja Velnar

Priznanja za leto 2015:

Minarikovo odličje
Gašper Marc

Minarikovo priznanje
1. Lilijana Grosek
2. Lea Knez
3. Mitja Kos

Priznanja za leto 2014:

Minarikovo odličje
Stane Srčič

Minarikova priznanja
1. Samo Kreft
2. Maja Petre
3. Jernej Zadnik

Priznanja za leto 2013:

Minarikovo odličje
/

Minarikova priznanja
1. Miroslava Abazović
2. Mirjana Dunjić Lapuh
3. Sonja Kragelj Rupret
4. Alenka Premuš Marušič
5. Slavica Šešek

Priznanja za leto 2012:

Minarikovo odličje
Metka Štefančič

Minarikova priznanja
1. Polonca Fiala
2 Maruša Hribar
3. Simona Mitrovič
4. Alenka Rutar Pariš
5. Matjaž Tuš

Priznanja za leto 2011:

Minarikovo odličje
Darja Frankič

Minarikova priznanja
1. Sabina Grm
2. Darja Potočnik Benčič
3. Franci Tratar

Priznanja za leto 2010:

Minarikovo odličje
Tatjana Kogovšek Vidmar

Minarikova priznanja:
1. Cvetka Bačar
2. Milena Bergoč Radoha
3. Branko Morenčič
4. Evridika Morosini Berus
5. Nina Pisk
6. Milan Popovski
7. Irena Pušnik
8. Marina Urbanc Mokotar

Priznanja za leto 2009:

Minařikovo odličje
Borut Štrukelj

Minařikova priznanja:
1. Karmen Ambrožič Štefe
2. Saša Baumgartner
3. Milena Beravs
4. Smiljana Bürgermeister
5. Simona Cencelj
6. Tomislav Džankić
7. Mihael Florjanič
8. Borislav Jagodič
9. Silva Jenko
10. Marta Jericijo
11. Valnea Jurečič
12. Aleš Mlinarič

Priznanja za leto 2008:

Minařikovo odličje
Slavko Pečar

Minařikovo priznanje
1. Marija Zupan Bizjak
2. Marija Čehovin
3. Andreja Čufar
4. Nataša Faganeli
5. Dušan Hus
6. Duša Kramer
7. Jože Kukman
8. Matejka Kumperščak Duh
9. Saša Maurič
10. Davorin Poherc
11. Mojca Prah Klemenčič

Priznanja za leto 2007:

Minařikovo odličje
Marija Lešnjak

Minařikovo priznanje
1. Marjan Balkovec
2. Vladka Čahuk Vaupotič
3. Ljubica Lovišček
4. Jasna Majdič
5. Nikola Mašič
6. Mihaela Tršinar
7. Liljana Zwittnig Čop

Priznanja za leto 2006:

Minařikovo odličje
/

Minařikovo priznanje
1. Meta Milovanovič
2. Slavko Rataj
3. Anka Bratož
4. Marinka Kregar
5. Linda Čičigoj
6. Silvo Koder
7. Breda Bernot

Priznanja za leto 2005:

Minařikovo odličje
Ivan Malešič

Minařikovo priznanje
1. Zdenko Taušič
2. Lidija Pavlovič
3. Brigita Korpar
4. Anica Tušar
5. Martina Klanjšček
6. Nada Bernat
7. Dalja Obersnel

Priznanja za leto 2004:

Minařikovo odličje
Julijana Kristl

Minařikovo priznanje
1. Damjan Jurjec
2. Jožefa Bulajič
3. Boštjan Debeljak
4. Tanja Gmeiner Stopar
5. Lidija Urlep
6. Marija Brenčič
7. Matilda Jerič
8. Milan Kos
9. Silva Smolej
10. Marta Poljanšek Zupan

Priznanja za leto 2003:

Minařikovo odličje
Nada Irgolič

Minařikovo priznanje
1. Matjaž Jeras
2. Ana Jermol
3. Barbara Razinger Mihovec
4. Judita Širca
5. Damjana Zupančič Božič
6. Zofija Vitkovič

Priznanja za leto 2002:

Minařikovo odličje
Janez Kromar

Minařikovo priznanje
1. Jelka Dolinar
2. Edith Jošar
3. Jasna Modrica Kobe
4. Tone Strnad
5. Nevena Šajber

Priznanja za leto 2001:

Minařikovo odličje
Lovro Dermota

Minařikovo priznanje
1. Tajda Gala Miharija
2. Mirjana Gašperlin
3. Jasminka Plavič Gregorec
4. Ivan Remškar
5. Monika Sonc
6. Andreja Štajnmec

Častni član
Jože Colarič

Priznanja za leto 2000:

Minařikovo odličje
Stanislav Primožič

Minařikovo priznanje
1. Ivan Gornik
2. Marijana Jeranko
3. Marta Kramberger
4. Nežka Petek

Častni član
Albert I. Wertheimer

Priznanja za leto 1999:

Minařikovo odličje

Minařikovo priznanje
1. Janez Kerč
2. Milan Pukšič
3. Marta Ambrožič

Častni član
Miran Šinigoj

Priznanja za leto 1998:

Minařikovo odličje
Aleš Mrhar

Minařikovo priznanje
1. Nada Ajdišek
2. Marjeta Lazar

Priznanja za leto 1997:

Minařikovo odličje
Erik Košin

Minařikovo priznanje
1. Mila Božič
2. Darja Frankič

Častni član
Herbert Rupprecht

Priznanja za leto 1996:

Minařikovo odličje
Milan Benkič

Minařikovo priznanje
1. Marina Pavlovčič
2. Meta Kolar
3. Jana Fortuna

Častni član
Metod Dragonja

Priznanja za leto 1995:

Minařikovo odličje
Breda Kosirnik

Minařikovo priznanje
1. Tatjana Kogovšek Vidmar
2. Metka Štefančič
3. Franc Vrečer
4. Meta Papež

Priznanja za leto 1994:

Minařikovo odličje
Elizabeta Rustja

Minařikovo priznanje
1. Stane Srčič
2. Marinka Drinovec
3. Dragica Nežič

Priznanja za leto 1993:

Minařikovo odličje
Peter Jerman

Minařikovo priznanje
1. Julijana Kristl
2. Alenka Kržišnik
3. Karlina Turk
4. Ana Jeraj Turk

Priznanja za leto 1992:

Minařikovo odličje
Miroslav Činč

Minařikovo priznanje
1. Danica Ilc
2. Silva Zamljen
3. Ivana Morosini
4. Heda Ugarkovič
5. Anton Kramarič

Priznanja za leto 1991:

Minařikovo odličje
Miloš Kovačič

Minařikovo priznanje
1. Marjan Kulot
2. Cvetka Krk
3. Lovro Dermota

Priznanja za leto 1990:

Minařikovo odličje
/

Minařikovo priznanje
1. Breda Kosirnik
2. Nada Irgolič
3. Igor Kraut
4. Olga Zaletel
5. Milena Lešnjak
6. Milan Benkič
7. Jože Gorenc

Priznanja za leto 1989:

Minařikovo odličje
Fernanda Burdych

Priznanja za leto 1988:

Minařikovo odličje
Aleš Krbavčič

Priznanja za leto 1987:

Minařikovo odličje
Štefan Predin

Priznanja za leto 1986:

Minařikovo odličje
Mirko Kmet

Priznanja za leto 1985:

Minařikovo odličje
Franc Kozjek

Priznanja za leto 1984:

Častna članica SFD
Zorka Blagojevič

Priznanja za leto 1983:

Minařikovo odličje
1. Jelka Šmid Korbar
2. Sonja Bobič

Priznanja za leto 1982:

Minařikovo odličje
Marija Žemva

Priznanja za leto 1981:

Minařikovo odličje
Dušan Gradišnik

Priznanja za leto 1980:

Minařikovo odličje
Ivanu Hubad

Priznanja za leto 1979:

Minařikovo odličje
1. Fedor Pahor
2. Niko Jesenovec
3. Albin Podvršič

Priznanja za leto 1978:

Minařikovo odličje
Slavko Ščuka

Priznanja za leto 1977:

Minařikovo odličje
Pavle Bohinc

Priznanja za leto 1975:

Minařikovo odličje
1. Dušan Karba
2. Boris Andrijanič
3. Ferdo Hudina