Sekcija bolnišničnih farmacevtov

KONTAKTNA OSEBA: dr. Aljaž Sočan, mag. farm., spec.

Telefon: 041 377 202

E-pošta: aljazsocan@yahoo.com

Sekcija bolnišničnih farmacevtov pri SFD združuje vse člane SFD, ki delajo, so ali bodo delali v bolnišnični lekarni.

Člani so v Sekciji bolnišničnih farmacevtov (SBF) združeni z namenom, da razvijajo, vzpodbujajo in negujejo bolnišnično farmacijo v domačem in tujem okolju.

Bolnišnični farmacevti imamo širok nabor znanj, ki obsega  aseptično, galensko in magistralno pripravo zdravil, pripravo popolne parenteralne prehrane in nevarnih zdravil (citostatikov), zagotavljanje ustrezne preskrbe z zdravili, kot je nabava zdravil, njihovega pravilnega shranjevanja in distribucije na oddelke ter klinične farmacije. Poleg tega razvijamo nove recepture, tehnologije in postopke, vse z namenom čim boljše oskrbe hospitaliziranih bolnikov.

Sekcija bolnišničnih farmacevtov je od leta 1996 aktivna članica Evropskega združenja bolnišničnih farmacevtov, angl. European Association of Hospital Pharmacists, EAHP, mednarodne neprofitne organizacije bolnišničnih farmacevtov. Člani SBF smo aktivno udeleženi pri delu EAHP kot delegati v generalni skupščini in predstavniki v številnih delovnih in strokovnih interesnih skupinah. EAHP 6 krat letno izdaja strokovni časopis EJHP, European Journal of Hospital Pharmacists, v spletni obliki, člani pa se redno udeležujemo tudi letnih kongresov EAHP s predavanji in posterji, kjer poteka izmenjava mnenj, dobrih praks in profesionalnih kontaktov. Več na: https://www.eahp.eu/.

SBF skrbi za širjenje znanja in razvoj stroke v bolnišnicah in letno organizira več strokovnih srečanj, med katerimi je najpomembnejši mednarodni simpozij. Mladim farmacevtom omogoča izobraževanje v naprednih bolnišnicah v drugih evropskih državah in posreduje pri številni projektih med slovenskimi bolnišnicami in v sodelovanju z EAHP.

Številni člani SBF so bili za svoja prizadevanja in dosežke v stroki nagrajeni z društvenimi priznanji, Minařikovim odličjem in Minařikovim priznanjem (seznam prejemnikov društvenih priznanj: https://www.sfd.si/o-drustvu/drustvena-priznanja/seznam-prejemnikov-priznanj/).