Sekcija bolnišničnih farmacevtov

KONTAKTNA OSEBA: Vesna Bizjak, mag. farm., spec.
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Telefon: +386 1 522 20 11  
E-pošta: vesna.bizjak@kclj.si

Strokovne prireditve Sekcija bolnišničnih farmacevtov

Simpozij Sekcije bolnišničnih farmacevtov - Osebna varovalna oprema v zdravstvu

25.11.2021, od 09.00 do 13.00, spletni dogodek, prijave do 24. 11. 2021