Sekcija bolnišničnih farmacevtov

KONTAKTNA OSEBA: mag. Franci Tratar, mag. farm., spec.
Lekarna, Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
Telefon: 03 423 30 68
E-pošta: franci.tratar@sb-celje.si