Podrobne informacije v zvezi s podeljevanjem društvenih priznanj najdete v Pravilniku o podeljevanju društvenih priznanj. Predloge za društvena priznanja izpolnite in kot priponko pošljite v elektronski obliki na naslov info@sfd.si, en podpisan in žigosan izvod pa z navadno pošto tajništvu SFD.