Sekcija za farmacevtsko kemijo

KONTAKTNA OSEBA: izr. prof. dr. Žiga Jakopin, mag. farm.
Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 4769646
E-pošta: ziga.jakopin@ffa.uni-lj.si

Sekcija za farmacevtsko kemijo Slovenskega farmacevtskega društva je krovna organizacija farmacevtskih kemikov Slovenije. Sekcija je bila ustanovljena leta 2004 z namenom zastopanja slovenskih farmacevtskih kemikov znotraj Evropske Federacije Farmacevtskih Kemikov (EFMC). Na spletnih straneh EFMC lahko najdete različne informacije o trenutnih poletnih šolah, kratkih tečajih in simpozijih farmacevtske kemije v Evropi in drugod po svetu, pri čemer bomo informacije relevantne za slovensko farmacevtsko-kemijsko srenjo posredovali tudi preko naših spletnih strani. Eden ciljev Sekcije za farmacevtsko kemijo je vzpostaviti komunikacijo vseh farmacevtskih kemikov in kemikov v farmacevtski industriji na strokovnih srečanjih in na neformalnem nivoju. Zato vabimo vse zainteresirane, da se obrnejo na predsednika sekcije za podrobnejše informacije o delovanju sekcije in možnosti za sodelovanje. Veseli bomo vašega sporočila ali klica!