Sekcija za farmacevtsko kemijo

KONTAKTNA OSEBA: izr. prof. dr. Žiga Jakopin, mag. farm.
Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 4769646
E-pošta: ziga.jakopin@ffa.uni-lj.si

Sekcija za farmacevtsko kemijo Slovenskega farmacevtskega društva je krovna organizacija farmacevtskih kemikov Slovenije. Sekcija je bila ustanovljena leta 2004 z namenom zastopanja slovenskih farmacevtskih kemikov znotraj Evropske Federacije Farmacevtskih Kemikov (EFMC). Na spletnih straneh EFMC lahko najdete različne informacije o trenutnih poletnih šolah, kratkih tečajih in simpozijih farmacevtske kemije v Evropi in drugod po svetu, pri čemer bomo informacije relevantne za slovensko farmacevtsko-kemijsko srenjo posredovali tudi preko naših spletnih strani. Eden ciljev Sekcije za farmacevtsko kemijo je vzpostaviti komunikacijo vseh farmacevtskih kemikov in kemikov v farmacevtski industriji na strokovnih srečanjih in na neformalnem nivoju. Zato vabimo vse zainteresirane, da se obrnejo na predsednika sekcije za podrobnejše informacije o delovanju sekcije in možnosti za sodelovanje. Veseli bomo vašega sporočila ali klica!

Sekcija za farmacevtsko kemijo

MINI SIMPOZIJ

20.05.2024, ob 13.00, FFA, Ljubljana, prijava ni potrebna, kotizacije ni
Sekcija za farmacevtsko kemijo Sekcija farmacevtskih znanosti Sekcija farmacevtskih tehnologov

Strokovno predavanje in REDNI OBČNI ZBOR

21.03.2024, ob 16.30, Predavalnica P1, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana