Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Sekcija bolnišničnih farmacevtov

mag. Franci Tratar, mag. farm., spec.
Lekarna, Splošna bolnišnica Celje
Oblakova ulica 5
3000 Celje

Telefon: (03) 423 30 68
E-pošta: franci.tratar@sb-celje.si

OBVESTILA:Voščilo

20.12.2018

Sekcija bolnišničnih farmacevtov želi vsem lepe božične praznike in srečno novo leto!

24. kogres EAHP Barcelona

27.08.2018

...