Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Sekcija farmacevtov javnih lekarn

Mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec.
Dolenjske lekarne
Kandijska cesta 1
8000 Novo mesto

Telefon: (07) 39 32 915
E-pošta: mira.abazovic@dolenjske-lekarne.si
E-pošta: mira.abazovic@gmail.com

OBVESTILA:OBČNI ZBOR in strokovno srečanje Sekcije farmacevtov javnih lekarn

09.01.2020     Datum dogodka 04.02.2020

VABILO Vljudno vabljeni člani Sekcije farmacevtov javnih lekarn na redni letni OBČNI ZBOR, ki bo 04. 02. 2020 ob 17.30 na sedežu Krke d.d. na Dunajski cesti 65 v Ljubljani. DNEVNI RED: 1. Imenovanje delovnih teles občnega zbora 2. Poročilo predsednice o delu in poslovanju SFJL 3. Poročilo nadzornega...