Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Sekcija farmacevtskih tehnikov

Karmen Grom
Lekarna Litija

E-pošta: karmen.sfd@gmail.com

OBVESTILA:Simpozij Rogla 24.5. - 25.5.2019 Tema: GINEKOLOGIJA IN IZDELKI IZ ZDRAVILNIH RASTLIN, Program v pripravi!

02.02.2019    

 

Strokovno srečanje Ewopharma - 6.3.2019

02.02.2019    

 

Strokovno srečanje Medivital - 6.2.2019

02.02.2019