večji manjši print

Simpozij Sekcije farmacevtskih tehnologov

Objavljeno 01.03.2018

Prijavite se na dogodek:

29. simpozij Sekcije farmacevtskih tehnologov
Polimeri kot pomožne snovi in učinkovine
Polymers as pharmaceutical excipients and active ingredients

Večina predavanj bo v angleškem jeziku


14. junij. 2018, PIC Lek, Ljubljana
 
8.00 – 8.45 Registracija

9.00 - 9.100
Natalija Škrbina Zajc, predsednica strokovno - organizacijskega odbora
Uvodni pozdrav

Polimeri kot pomožne snovi


9.10 – 9.45
Sabina Devjak Novak, Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Functionality related characteristics (FRC) of polymers as pharmaceutical excipients
S funkcionalnostjo povezane lastnosti polimerov kot pomožnih snovi

9.50 - 10.25
Jörg Brunemann, Harke Pharma GmbH, Müllheim, Nemčija
Aqoat (HPMC-AS) / Solid dispersions / Spray drying / Hot melt extrusion
Aqoat (HPMC-AS) / Trdne disperzije / Sušenje z razprševanjem / Iztiskanje z vročimi talinami

10.30 – 11.00 Odmor

11.00 – 11.35
Matjaž Kunaver, Kemijski inštitut, Ljubljana
Nanocellulose – biomaterial of the future
Nanoceluloza – biomaterial bodočnosti

11.40-12.15 Boštjan Jerman, Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
NASLOV V PRIPRAVI (analitika polimerov)

Polimeri kot zdravilne učinkovine

12.20 – 12.50
Tomaž Bratkovič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
Physicochemical, structural and biological properties of proteins as active ingredients
Fizikalno-kemijske, strukturne in biološke lastnosti proteinskih učinkovin

12.55 - 14.00 Kosilo

14.00 – 14.35
Barbara Podobnik, Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana
NASLOV V PRIPRAVI (ADC protein)

14.40 – 15.15
Marjetka Podobnik; Kemijski inštitut, Ljubljana
Nanosized protein complexes in biology and their application in biotechnology
Proteinski kompleksi nanometrskih velikosti in njihova uporaba v biotehnologiji

15.20 – 15.55
Simona Jevševar; Leka farmacevtska družba d.d., Ljubljana
Improvement of therapeutic proteins by protein modification
Izboljšava terapevtskega delovanja proteinov s proteinsko modifikacijo

16.00 Sklep simpozija


29. simpozij Sekcije farmacevtskih tehnologov z naslovom Polimeri kot pomožne snovi in učinkovine združuje področji, ki obravnavata polimerne materiale po njihovi različni primarni vlogi v farmacevtskem izdelku. Na podlagi pozitivne izkušnje iz lanskega simpozija, ki je obsegal dve temi, si obetamo, da bo široko področje obravnave ponovno privabilo veliko število udeležencev.

V prvem delu simpozija se bomo usmerili v področje polimernih ekscipientov. Beseda bo tekla o njihovih lastnostih, ki lahko ključno vplivajo na proces izdelave končnega izdelka ali na njegove končne lastnosti. Spoznali bomo nekatere analizne metode za proučevanje polimernih pomožnih snovi, novosti s področja oblikovanja hipromeloze acetat sukcinata, s predavanjem o nanocelulozi pa se bomo dotaknili prihodnosti ter preverili, kakšne možnosti nam tak material nudi za uveljavljanje novih pristopov pri oblikovanju zdravil.

Drugi del simpozija je namenjen polimerom, ki jih v formulacije vključujemo kot zdravilne učinkovine. Strokovnjaki s področja industrije in akademskih krogov nam bodo predstavili fizikalne, kemijske in biološke lastnosti proteinskih učinkovin, tvorbo kompleksov in možnost modifikacije za izboljšano delovanje ter možnosti proizvodnje bioloških zdravilnih učinkovin. Pogledali bomo tudi v področje razvoja proteinskih kompleksov nanometrskih velikosti in njihovo uporabo v biotehnologiji.

V imenu članov strokovno-organizacijskega odbora 29. simpozija Sekcije farmacevtskih tehnologov Vas vljudno vabim!

Člani strokovno - organizacijskega odbora:
dr. Natalija Škrbina Zajc
prof. dr. Stane Srčič
dr. Zrinka Abramović

Predsednica strokovno-organizacijskega odbora:
dr. Natalija Škrbina Zajc, mag. farm.
KRKA, d.d.
e-naslov: natalija.skrbina-zajc@krka.biz

Tajnica:
Jelka Dolinar, mag. farm.
Slovensko farmacevtsko društvo
telefon: +386 1 569 26 01
faks: +386 1 569 26 02
e-naslov: jelka.dolinar@sfd.si
 
Prijava in plačilo stroškov kotizacije:
Prijavite na preko spleta ali direktno tajništvu SFD: info@sfd.si ali fax: 01 569 26 02.
Stroške kotizacije boste poravnali na podlagi računa, ki ga bo izstavilo društvo po prejemu prijave. Za prijavo prosimo tudi posameznike, ki bodo kotizacijo poravnali direktno s položnico ali osebno z gotovino v recepciji organizatorja.
kategorija    €
člani SFD 150 €
ne-člani SFD 170 €
Kotizacija (DDV vključen) vključuje udeležbo na simpoziju, zbornik predavanj, potrdilo o udeležbi, okrepčila med odmori in kosilo.

 « nazaj
na vrh strani