Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

30. simpozij Sekcije farmacevtskih tehnologov

29.03.2019      

Prijavi se na dogodek

30. simpozij Sekcije farmacevtskih tehnologov
Stabilizacija metastabilnih oblik učinkovin

13. junij 2019, PIC Lek, Ljubljana
8.00 – 8.45 Registracija

9.00 – 9.10 Miha Homar, predsednik strokovno - organizacijskega odbora
Uvodni pozdrav

Pozdrav predstavnika Lek farmacevtske družbe d.d., Ljubljana

Dopoldanska sekcija

9.15 – 10.40
Odon Planinšek - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
Relevantna vprašanja pri razvoju metastabilnih formulacij za izboljšanje raztapljanja zdravilnih učinkovin

Primož Benkič - Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Kako nestabilno postane stabilno – kratek pregled teorije polimorfnih prehodov v suspenzijah s primeri

10.45 - 11.30 ODMOR

11.30 - 13.00
Dušan Teslič - Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana
Razvoj procesov kristalizacije metastabilnih kristalnih oblik – primeri iz prakse

Darko Uršič - Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Vrednotenje raztapljanja metastabilnih trdnih farmacevtskih oblik

13.00 – 14.00 KOSILO

Popoldanska skcija

14.00 – 14.30 Biljana Janković - Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana
Procesni izzivi izdelave amorfnih trdnih disperzij

14.35 – 15.05 Nils Rottmann - BASF
Hot melt extrusion – An introduction to the technology and to downstream processing

15.10 – 15.25 Špela Zupančič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
Stabilizacija amorfnih oblik učinkovin z vgrajevanjem v nanodostavne sisteme – primer nanovlaken s poloksamerom

15.30 – 15.45 Dejan Klement - Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Študij in napovedovanje stabilnosti metastabilnih oblik učinkovin – analizni pristopi

15.50 - 16.05 Klemen Naveršnik - Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana
Fizikalno stabilno, kemijsko nestabilno

16.10 Sklep simpozija
 
Člani strokovno - organizacijskega odbora:
Miha Homar
Zoran Lavrič
Natalija Škrbina Zajc

Predsednik strokovno-organizacijskega odbora:
Miha Homar, mag. farm.
e-naslov: miha.homar@sandoz.com


Prijava in plačilo stroškov kotizacije:
Prijavite na preko spleta ali direktno tajništvu SFD: info@sfd.si ali fax: 01 569 26 02.
Stroške kotizacije boste poravnali na podlagi računa, ki ga bo izstavilo društvo po prejemu prijave. Za prijavo prosimo tudi posameznike, ki bodo kotizacijo poravnali direktno s položnico ali osebno z gotovino v recepciji organizatorja.
 
kategorija    €
člani SFD 150 €
ne-člani SFD 170 €
Kotizacija (DDV vključen) vključuje udeležbo na simpoziju, zbornik predavanj, potrdilo o udeležbi, okrepčila med odmori in kosilo.


Pripete datoteke:

Prijavni obrazec

Oseba 1
Imam licenco za samostojno opravljanje poklica magister farmacije pri izvajalcu lekarniške dejavnosti
Dodaj novega udeleženca

Kontaktni podatki:
Polja označena z (
) so obvezna.

« Nazaj