Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Simpozij Sekcije farmacevtskih tehnologov

01.03.2018

Prijavi se na dogodek

29. simpozij Sekcije farmacevtskih tehnologov
Polimeri kot pomožne snovi in učinkovine

Polymers as pharmaceutical excipients and active ingredients

CEEPUS Summer School, Ljubljana, June 2018
Central European Knowledge Alliance for
Teaching, Learning & Research in Pharmaceutical Technology

Večina predavanj bo v angleškem jeziku


14. junij 2018, PIC Lek, Ljubljana
rok za prijavo: 11. 6. 2018
 
8.00 – 8.45 Registracija

9.00 - 9.100
dr. Natalija Škrbina Zajc, predsednica strokovno - organizacijskega odbora
Uvodni pozdrav

Polimeri kot pomožne snovi /  Polymers as Pharmaceutical Excipients

9.10 – 9.45
dr. Sabina Devjak Novak, Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
S funkcionalnostjo povezane lastnosti polimerov kot pomožnih snovi
Functionality related characteristics (FRC) of polymers as pharmaceutical excipients

9.50 - 10.25
dr. Jörg Brunemann, Harke Pharma GmbH, Müllheim, Nemčija
Aqoat (HPMC-AS) / Trdne disperzije / Sušenje z razprševanjem / Iztiskanje z vročimi talinami
Aqoat (HPMC-AS) / Solid dispersions / Spray drying / Hot melt extrusion

10.30 – 11.00 Odmor

11.00 – 11.35
dr. Matjaž Kunaver, Kemijski inštitut, Ljubljana
Nanoceluloza – biomaterial bodočnosti
Nanocellulose – biomaterial of the future

11.40-12.15
dr. Boštjan Jerman, Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Karakterizacija polimerov – analitski pristopi v farmacevtski industriji
Polymer Characterization - Analytical Approach in Pharmaceutical Industry

Polimeri kot zdravilne učinkovine / Polymers as Active Ingredients

12.20 – 12.50
dr. Tomaž Bratkovič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
Physicochemical, structural and biological properties of proteins as active ingredients
Fizikalno-kemijske, strukturne in biološke lastnosti proteinskih učinkovin

12.55 - 14.00 Kosilo

14.00 – 14.35
dr. Barbara Podobnik, Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana
Razvoj imunokonjugatov za ciljano terapijo raka
The development of immunoconjugates for targeted cancer therapy

14.40 – 15.15
doc. dr. Marjetka Podobnik; Kemijski inštitut, Ljubljana
Proteinski kompleksi nanometrskih velikosti in njihova uporaba v biotehnologiji
Nanosized protein complexes in biology and their application in biotechnology

15.20 – 15.55
dr. Simona Jevševar; Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana
Izboljšava terapevtskega delovanja proteinov s proteinsko modifikacijo
Improvement of therapeutic proteins by protein modification

16.00 Sklep simpozija
 
29. simpozij Sekcije farmacevtskih tehnologov z naslovom Polimeri kot pomožne snovi in učinkovine združuje področji, ki obravnavata polimerne materiale po njihovi različni primarni vlogi v farmacevtskem izdelku. Na podlagi pozitivne izkušnje iz lanskega simpozija, ki je obsegal dve temi, si obetamo, da bo široko področje obravnave ponovno privabilo veliko število udeležencev.

V prvem delu simpozija se bomo usmerili v področje polimernih ekscipientov. Beseda bo tekla o njihovih lastnostih, ki lahko ključno vplivajo na proces izdelave končnega izdelka ali na njegove končne lastnosti. Spoznali bomo nekatere analizne metode za proučevanje polimernih pomožnih snovi, novosti s področja oblikovanja hipromeloze acetat sukcinata, s predavanjem o nanocelulozi pa se bomo dotaknili prihodnosti ter preverili, kakšne možnosti nam tak material nudi za uveljavljanje novih pristopov pri oblikovanju zdravil.

Drugi del simpozija je namenjen polimerom, ki jih v formulacije vključujemo kot zdravilne učinkovine. Strokovnjaki s področja industrije in akademskih krogov nam bodo predstavili fizikalne, kemijske in biološke lastnosti proteinskih učinkovin, tvorbo kompleksov in možnost modifikacije za izboljšano delovanje ter možnosti proizvodnje bioloških zdravilnih učinkovin. Pogledali bomo tudi v področje razvoja proteinskih kompleksov nanometrskih velikosti in njihovo uporabo v biotehnologiji.

V imenu članov strokovno-organizacijskega odbora 29. simpozija Sekcije farmacevtskih tehnologov Vas vljudno vabim!

Člani strokovno - organizacijskega odbora:
dr. Natalija Škrbina Zajc
prof. dr. Stane Srčič
dr. Zrinka Abramović

Predsednica strokovno-organizacijskega odbora:
dr. Natalija Škrbina Zajc, mag. farm.
KRKA, d.d.
e-naslov: natalija.skrbina-zajc@krka.biz

Tajnica:
Jelka Dolinar, mag. farm.
Slovensko farmacevtsko društvo
telefon: +386 1 569 26 01
faks: +386 1 569 26 02
e-naslov: jelka.dolinar@sfd.si
 
Prijava in plačilo stroškov kotizacije:
Prijavite na preko spleta ali direktno tajništvu SFD: info@sfd.si ali fax: 01 569 26 02.
Stroške kotizacije boste poravnali na podlagi računa, ki ga bo izstavilo društvo po prejemu prijave. Za prijavo prosimo tudi posameznike, ki bodo kotizacijo poravnali direktno s položnico ali osebno z gotovino v recepciji organizatorja.
 
kategorija    €
člani SFD 150 €
ne-člani SFD 170 €
Kotizacija (DDV vključen) vključuje udeležbo na simpoziju, zbornik predavanj, potrdilo o udeležbi, okrepčila med odmori in kosilo.

Rok za prijavo: 11. 6. 2018

 


Pripete datoteke:

Prijavni obrazec

Oseba 1
Dodaj novega udeleženca
Kontaktni podatki:
Polja označena z (
) so obvezna.

« Nazaj