Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Občni zbor s strokovnim predavanjem na temo homeopatije
KAJ NAM SPOROČAJO SIMPTOMI - KAKO JIH IZBRATI
Urška Hočevar, mag. farm.

19.03.2019      

SLOVENSKO FARMACEVTSKO DRUŠTVO
Homeopatska sekcija

Vabilo

Homeopatska sekcija pri SFD vas vabi na redni letni Občni zbor s
strokovnim predavanjem na temo homeopatije


v sredo, 27.marca 2019 ob 17.uri v predavalnici Kemofarmacije,
Cesta na Brdo 100 v Ljubljani


Dnevni red:
1.Potrditev delovnih teles Občnega zbora
2.Poročilo predsednice HS o delu, finančno poročilo za l.2018, poročilo nadzornega odbora sekcije
3.Razrešitev organov sekcije
4.Volitve predsednika Homeopatske sekcije, IO in NO sekcije
5.Predstavitev programa in finančni načrt za l.2019
6.Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika o delovanju podružnic in sekcij
7.Razno


Strokovno predavanje Urška Hočevar, mag. farm.:
*KAJ NAM SPOROČAJO SIMPTOMI - KAKO JIH IZBRATI*


Potrdila o udeležbi bomo podelili na predavanju.

V upanju, da se srečamo v čim večjem številu vas lepo pozdravljam,

Alenka Andjelić Dolžan
Predsednica Homeopatske sekcije SFD


« Nazaj