Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Občni zbor zasavske podružnice SFD in predavanje Oskrba kroničnih ran na primarnem nivoju

Zasavska podružnica SFD vabi
4. marca 2020 ob 20.00
v Lekarno Zagorje

(Ulica talcev 4, 1410 Zagorje ob Savi)
 
na občni zbor ,
ki mu sledi strokovno srečanje z naslovom
Oskrba kroničnih ran na primarnem nivoju.


Druženje začenjamo ob 20.00 uri, saj bomo pred začetkom strokovngea srečanja izpeljali tudi letni občni zbor Zasavske podružnice SFD z naslednjim dnevnim redom:
                           1. Imenovanje delovnih teles občnega zbora
                           2. Poročilo predsednice o delovanju in poslovanju podružnice
                           3. Imenovanje nadzornega odbora
                           4. Predstavitev programa dela za leto 2020
                           5. Obravnava predloga Pravilnika o delovanju podružnic in sekcij
                               (http://www.sfd.si/uploads/datoteke/pravilnik_o_delovanju_podrunic_in_sekcij_sfd_februar_2020_copy1.pdf)
                           6. Predlog za podelitev društvenih priznanj za leto 2021
                           7. Razno

Sledi strokovni del srečanaj z naslednim programom:

20.15 - 21.30
Oskrba kroničnih ran na primarnem nivoju
Dragica Tomc, viš. med. ses.,et.(enterost. terapevt)
Onkološki Inštitut Ljubljana
__________________________________________________________________________

21.30 - 21.45
Satelitsko predavanje


Predavanju je Lekarniška zbornica Slovenije dodelila 1,5 licenčnih točk za magistre farmacije.
Prijave preko obrazca do 4. 3. 2020 do 12.00.
 « Nazaj